Regimul Juridic al Controlului Fiscal

Cuprins licenta Cum descarc?

Introducere
I. Bazele teoretice ale controlului fiscal in cadrul unui sistem de drept
1.1. Conceptul de control in cadrul unui sistem de drept si in cadrul economiei de piata
1.2. Controlul fiscal- element juridic al admnistrarii fiscale
1.3. Rolul controlului fiscal in cadrul statului de drept. Tipurile de control fiscal
II. Metodologia juridico-normativa a controlului fiscal-aspecte de practica nationala si internationala
2.1. Principii generale de efectuare a controlului fiscal in Republica Moldova
2.2. Metodele de organizare a controlului fiscal
2.3. Procedura de efectuare a controlului fiscal
2.4. Analiza practici internationale de organizare a controlului fiscal si estimarea posibilitatilor de utilizare in Republica Moldova
III. Evaluarea si perfectionarea reglementarilor privind controalele fiscale in Republica Moldova
3.1. Evaluarea controalelor fiscale din Republica Moldova. Metode de determinare a eficientei controlului fiscal
3.2. Efectuarea practica si argumentarea juridica privind controlul fiscal
3.3. Directii de perfectionare a controlului fiscal in Republica Moldova
Concluzii si recomandari
Bibliografie
Adnotare (in romana)
Adnotare (in engleza)
Anexe


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
In studiu pe care autorul il propune spre prezentare, intitulat ,,Regimul juridic al controlului fiscal", se intentioneaza sa se abordeze tematica controlului fiscal, prin prisma diferitor pozitii, divulgind atit aspectele si problemele teoretice, cit si practice ale tematicii in cauza, precum si unele elemente de practica internationala.
Actualitatea si importanta temei cercetate
Tematica propusa spre cercetare se considera a fi una de importanta majora in cadrul unui sistem de drept, aceasta decurgind insasi din definitia controlului ca fenomen, de o actualitate indiscutabila in cadrul oricarei domeniu de activitate, cu atit mai mult cind ne referim la controlu fiscal, ca metoda de verificare a respectarii legislatiei fiscale ce are ca scop colectarea surselor de venituri la bugetul consolidat al tarii, moment de importanta inedita pentru orice sistem de drept.
Cercetarea regimului juridic al controlului fiscal este impusa de necesitatile actuale, dat fiind faptul ca este in sarcina statului de a asigura respectarea legislatiei fiscale, aceasta putindu-se realiza prin diferite maniere, una dintre care este controlul fiscal. Astfel, in prezentul studiu, autorul si-a propus sa studieze atit teoretic, cit si practic controlul fiscal, pentru a evidentia problemele cu care se confrunta organele fiscale, in activitatea lor, in scopul propunerii diferitor directii de perfetionare si optimizare a controlului fiscal.
Datorita rolului pe care il are controlul fiscal-asigurarea colectarii banilor publici la bugetul tarii, acesta reprezinta o activitate de interes public, prin faptul ca ridicarea nivelului de organizare a controlului fiscal, are o influenta nemijlocita asupra bugetului consolidat, iar acesta din urma influenteaza la realizarea nivelului de dezvoltare intr-o tara, si nu in ultimul rirnd, afecteaza bunastarea socieratii in general.
Scopul cercetarii este de a cerceta regimul juridic al controlului fiscal, in evidentierea principiior, metodelor, etapelor de desfasurare a acestuia, precum si de a evalua eficienta in vederea argumentarii juridice a diferitor cai de perfectionare, precum si analizarea diferitor aspecte internationale de desfasurare a controlului fiscal, in vederea analizarii posibilitatilor de utilizare in Republica Moldova.
Pentru realizarea scopului pe care si l-a propus in prezentul studiu, autorul si-a inaintat urmatoarele sarcini:
- Analizarea multi-aspectuala a notiunii de control, atit in cadrul unui sistem de drept, cit si in cadrul economiei de piata, prezentarea notiunii de control fiscal;
- Pozitionarea controlului fiscal ca element al administrarii fiscale in cadrul sistemului financiar;
- Evidentierea rolului controlului fiscal in cadrul unui sistem de drept;
- Prezentarea diferitor tipuri si forme ale controlului fiscal;
- Prezentarea principiilor aplicabile controlului fiscal, astfel, enumerindu-se principiile caracteristice controlului de stat, controlului financiar, si, in ultima instanta cele instituite pentru controlul fiscal;
- Identificarea metodologiei de efectuare a controlului fiscal in Republica Moldova;
- Enumerarea etapelor si subetapelor de desfasurare a controlui fiscal, prezentarea si constatarea rezultatelor;
- Analizarea diferitor practici de efectuare a controlului fiscal din practica internationala si estimarea posibilitatilor de aplicare a acestuia in conditiile Republicii Moldova;
- Evaluarea controalelor fiscale in Republica Moldova si cristalizarea diferitor metode de evaluare a controlului fiscal;
- Evaluarea practica si argumentarea juridica a controlului fiscal;
- Identificarea problememelor cu care se confrunta organele fiscale in activitatea lor, precum si prezentarea diferitor cai de perfectionare a controlului fiscal.
Obiectul cercetarii- este regimul juridic al controlului fiscal. Astfel, obiectul prezentului studiu este multi-aspectual, dat fiind faptul, ca se studiaza atit aspecte teoretice, cit si practice de efectuare a controlului fiscal. In acest scop se prezinta principiile, metodele, etapele de desfasurare a controlului fiscal, se recurge la analizarea eficientei controalelor fiscale in Republica Moldova, precum si identificarea diferitor directii de perfectionare a controlului fiscal.
Elemente de inovatie stiintifica
Prin forma si metoda in care este abordat controlul fiscal in prezenta lucrare, se accentueaza unele aspecte inedite si originale de cercetare, prin faptul ca are loc identificarea diferitor probleme asupra tematicii in cauza, precum si staturarea diferitor directii de optimizare a controlului fiscal.
Forma si structura lucrarii, prezinta elemente de atractivitate, argumentate prin faprul ca in primul capitol al acestei lucrari se incearca sa se stabileasca care este locul controlulzui fiscal in cadrul unui sistem de drept, astfel, se identifica pozitionarea sa ca forma a controlului financiar, si, totodata, ca element al admnistrarii fiscale, din aceasta recurgind si rolul controlului fiscal in cadrul sistemului de drept. In cel de al doilea capitol, autorul identifica principiile, metodele si procedura de desfasurare a controlulu fiscal in Republica Moldova, ca la sfirsitul capitolului sa prezinte diferite metode de desfasurare a acestuia in diferite tari. In ultimul capitol, se incearca de a evalua controalele fiscale, pentru a argumenta diferite cai de perfectionare a acestuia.
Analizarea procedurii de desfasurare a controlului fiscal in vederea identificarii aspectelor problematice ale tematicii cercetate, prin elucidarea directiilor de optimizare, precum si prin analizarea diferitor practici ineternationale de efectuare a controlului fiscal, au fundamentat opinia autorului, conform careia lucrarea de fata comporta aspecte de noutate stiintifica in domeniul propus spre cercetare si constituie o sursa valoroasa pentru literatura de specialitate.


Fisiere in arhiva (1):

  • Regimul Juridic al Controlului Fiscal.docx

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

I. Acte legislative si normative
1.1. Constitutia Republicii Moldova. adoptata la 29 iulie 1994. M.O. NR.1 din 18.08.1994.
1.2. Codul fiscal al RM. M.O. NR. 197-200/666 din 31.12.2009, cu ultimele modificari si completari din 2012. 
1.3. Legea pentru punerea in aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000. Republicat: M.O. editie speciala din 08.02.2007.
1.4. Legile Rerpublicii Moldova 1163/24.04.97 Codul fiscal, Titlul V ,,Administrarea fiscala", Capitolul 11, art. 217 M. O. 62/522, 18.091997 republicat in M.O. al RM, 25.03.2005, editie speciala.
1.5. Hotarirea Guvernului Republicii Moldova privind perfectionarea sistemului de control de stat specializat. nr. 862 din 26.07.200.
1.6. Hotarirea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la Conceptia controlului de stat in Republica Moldova, nr.189 din 19.07.1994.
1.7. Hotarirea Guvernului privind reglementarea controalelor nr. 395 din 01.04.2003.
1.8. Instructiunea metodologica cu privire la intocmirea formularului despre rezultatele controlului fiscal efectuat. aprobata prin Ordinul Sefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 21 din 10 februarie 2000.
1.9. Ordin nr. 131 din 22.08.2004 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la controlul fiscal la fata locului a IFPS.
1.10. Hotarirea Guvernului RM nr.998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor si taxelor locale din cadrul primariei.
1.11. Hotarirea Guvernului RM nr.786 din 30.06.2003 privind aprobarea structurii organizatorice a Serviciului Fiscal de Stat si abrogarea unor hotariri ale Guvernului Republicii Moldova.
1.12. Hotarirea Guvernului RM nr.1736 din 31.12.2002 cu privire la reglementarea activitatii organelor Serviciului Fiscal de Stat.
1.13. Regulamentul Directiei metodologia controlului fiscal a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
1.14. Codul etic al controlului-revizor al Serviciul Control Financiar si Revizie pe linga Ministerul Finantelor, aprobat prin Ordinul Serviciului Control Financiar si revizie nr. 8 din 07.07. 2004
II. Manuale, monografii si lucrari didactice
2.1. Armeanic A. Fiscalitatea in statele contemporane. Chisinau: Museum. 2003.
2.2. Armeanic A., Volcinschi V., Rotaru A. si altii. Drept fiscal (manual pentru Facultatile de Drept).Chisinau: Museum. 2001.
2.3. Armeanic Al. Drept financiar. Chisinau: ASEM. 2008.
2.4. Armeanic Al., Clima N., Manualul judecatorului la examinarea pricinilor civile-Particularitatile examinarii litigiilor fiscale. Ed. ,,Cartier Juridic", Chisinau 2006
2.5. Balaban E. Fiscaliatatea agentilor economici. Chisinau 2008
2.6. Bostan I. Controlul financiar. Iasi: Polirom. 2000. 
2.7. Boulescu M., Ghita M. Control financiar si expertiza contabila.Bucuresti:Eficient. 1996.
2.8. Boscaneanu N., Iovu-caraus M. Fiscalitate. Suport de curs. Ed. ASEM. Chisinau, 2012
2.9. Brezeanu P., Brasoveanu Iu. Audit si control financiar. Bucuresti: Editura ASE. 2003.
2.10. Butnaru Gh., Nevreanschi N., Guzun I. Drepturile si obligatiile mele in relatiile cu organele de control fiscal. Ghid pentru agentul economic. Chisinau: Epigraf. 2006.
2.11. Carapunarli S. Optimizarea administrarii controlului asupra activitatii economice a intreprinderii.Teza de doctor. Chisinau. 2012.
2.12. Cioponea M.-C. Finante publice si teoria fiscala. Bucuresti: Fundatiei ,,Romania de miine". 2007.
2.13. Cobzari L., Criclivaia D., Bruma I., Bruma S. Gestiune fiscala.(suport de curs). Chisinau. 2011.
2.14. Cobzari L., Kuzmina O., Moraru T. Administrarea fiscala. (curs universitar). Chisinau: ASEM. 2007.
2.15. Condor I., Cristea S. Condor. Drept vamal si drept fiscal. Bucuresti: LuminaLex. 2002.
2.16. Corduneanu C. Sistemul fiscal in stiinta finantelor. Bucuresti: Codecs. 1998.
2.17. Creanga Ion. Curs de drept administrativ.Ed. Epgraf. Chisinau, 2003
2.18. Drehuta E. Administrarea veniturilor bugetului public. Bacau: Agora.1991.
2.19. Dandara V. Eficienta controalelor fiscale si rolul lor in economie. Teza de doctor. Chisinau. 2008.
...


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!