Regimul juridic vamal la exportul în UE

Cuprins licență Cum descarc?

DECLARATIA PRIVIND PROPRIA RASPUNDERE3
LISTA ABREVIERILOR4
LISTA FIGURILOR SI TABELELOR5
INTRODUCERE6
I. Regimurile vamale10
1.1 Principiile generale de trecere a marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala10
1.2 Regimurile vamale. Definitia si principiile de aplicare11
1.3 Notiuni generale: specificul regimului vamal de export17
1.4 Reglementarea de stat a operatiunii vamale de export21
II. Regimul juridic vamal de export30
2.1 Conditiile plasarii marfurilor sub regimul vamal de export: punerea in circulatie30
2.2 Exportul temporar de marfuri si mijloace de transport32
III. Exportul de marfuri din Republica Moldova din perspectiva acordului de asociere cu Uniunea Europeana (UE)38
3.1 Cooperarea bilaterala a Republicii Moldova privind exportul de marfuri38
3.2 Conditiile exportului de marfuri din Republica Moldova din perspectiva acordului de asociere49
3.3 Avantajele exportului de marfuri din Republica Moldova din perspectiva acordului de asociere53
3.4 Lansarea sectiilor comercial-economice in cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare ca masura de impulsionare a exporturilor58
CONCLUZII si RECOMANDARI65
BIBLIOGRAFIE69
ADNOTARE (in romana)72
ADNOTARE (in engleza)73
ANEXE74


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Importanta si actualitatea temei cercetate. La etapa actuala care este marcata de schimbari profunde la capitolul lege, o mare importanta o au acele incercari de perfectionare si de talmacire a legislatiei deja existente. Astfel vorbind despe legislatia vamala, odata cu trecerea la relatiile de piata interna si cu dezvoltarea dreptului de import, export, dezvoltarea politicii externe si interne, perfectionarea ei este fara indoiala mult mai necesara. Drept sustinere a acestui afirmativ ne serveste actuala situatie creata in RM cand sustinerea tarii noastre in plan economic de catre Uniunea Europeana si alte organisme internationale este conditionata de adoptarea Codului Vamal.
In sensul dat, odata cu trecerea Republicii Moldova de la un stat cu regim politic totalitar, la un stat cu regim politic democratic, precum si cu tranzitia de la o economie planificata la o economie de piata, legislatia Republicii Moldova a suferit schimbari esentiale in ceea ce priveste politica economica la general si a importului, in special.
Gradul de studiere a temei. Gradul de cercetare a temei in literatura stiintifica il constituie ansamblul de concepte, notiuni si principii larg utilizate in lucrarile de specialitate. La baza efectuarii investigatiei au stat lucrarile fundamentale ale teoreticienilor de peste hotare si autohtoni in domeniul exportului de marfuri si mijloace de transport peste frontier vamala a Republicii Moldova. In lucrare au fost folosite atit surse doctrinale cit si acte normative care reglementeaza aspectele exportului de marfuri si mijloace de transport peste frontiera vamala a Republicii Moldova.
Daca e sa ne referim la doctrina, este necesar a mentiona ca pina in prezent nu exista nici un manual autohton care ar trata problemele activitatii vamale, precum si in special al exportului de marfuri si mijloace de transport peste frontier vamala a Republicii Moldova. Daca e sa facem o privire asupra doctrine rominesti atunci se poate de mentionat ca autorii care trateaza tema data este autoare Carmen Mladen; Gheorghe Caraiani; Cornel Cazacu; Ioan Condor; Silvia Cristea Condor, insa cel mai bine o reda autoarea Carmen Mladen.
Asa autori ca Ioan Condor, Silvia Cristea Condor prezinta in tratatul lor de drept vamal un studiu proctico -  juridic expres, cu referinta la regimurile vamale, si terminologia vamala. Autorii realizeaza un studiu exceptional ca continut si importanta. Este un studiu foarte amplu care include abordari juridice, si istorie.
Gheorghe Caraiani in manualul sau ,, Reglementari interne si internationale privind vamuirea marfurilor" prezinta numai continutul Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al Romaniei, fara a face vre-un comentariu a acestora, iar in manualul scris impreuna eu Cornel Cazacu deja este relatata procedura privind aplicarea regimurilor vamale.
In ceea ce priveste literatura rusa, atunci trebue de spus ca ea are un areal mai mare de cuprindere a problemelor din sfera regimurilor vamale.
In ceea ce priveste autorii rusi acestia au precautat problema exportului de marfuri si mijloace de transport peste frontiera vamala, mentionind unele aspecte chiar in detalii, astfel printre cei mai de vaza autori ii putem mentiona pe: V. F. Draganov cu lucrarea sa ,,Bazele activitatii vamale"; B.N.Gabricidze cu lucrarea ,, Dreptul vamal al Rusiei"; precum si S.V. Halipov; B.F.Draganov; M.M.Rasolova s.a. O deosebita importanta o are lucrarea prezentata de V.F.Draganov ,,Bazele activitatii vamale" care dezvaluie practic sub toate aspectele controlul vamal, dind raspuns la multe intrebari legate de controlul marfurilor si a mijloacelor de transport.
Putem atrage atentia studiilor efectuate de autorii -  juristi din RM. Un studiu aparte consacrat evaluarii vamale (evaluarea vamala constituie una din cele mai complicate proceduri in practica vamala internationala, si nationala), a incercat sa faca Ghenadie Radu, care prin efectul depus a adus o contributie substantiala la ,,dezvoltarea" legislatiei vamale in prisma evaluarii vamale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Regimul juridic vamal la exportul in UE.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

ACTE NORMATIVE
1. Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova editie speciala din 01.01.2007, pag.103
2. Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului si tranzitului de marfuri strategice nr. 1163-XIV din 26.07.2000. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.137-138/970 din 27.10.2000
3. Legea pentru modificarea si completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015. Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28.04.2015
4. Legea pentru modificarea si completarea unor acte legislative nr.1440-XV din 8 noiembrie 2002. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.178-181, art.1354
5. Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 302 din 30.11.2018. In: Monitorul Oficial nr.462-466/778 din 12.12.2018
6. Legea reglementarii de stat a activitatii comerciale externe nr. 1031-XIV din 08.06.2000. In: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.119-120/838 din 21.09.2000
7. Decretul Presedintelui Republicii Moldova "Cu privire la subordonarea institutiilor vamale situate pe teritoriul Republicii Moldova" nr.189 din 03.09.1991. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.9 din 30.09.1991
8. Hotarire cu privire la aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in unele hotariri ale Guvernului nr. 327 din 17.04.2018. In: Monitorul Oficial nr.126-132/369 din 20.04.2018
9. Hotarire cu privire la aprobarea Strategiei nationale de atragere a investitiilor si promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 si a Planului de actiuni pentru implementarea acesteia nr. 511 din 25.04.2016. Monitorul Oficial nr.114-122/565 din 29.04.2016
10. Hotarire cu privire la organizarea si functionarea Agentiei de Investitii nr. 322 din 17.04.2018. In: Monitorul Oficial nr.126-132/364 din 20.04.2018
11. Hotarire despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare si aprobare a Listei agentilor economici - intreprinderi ale industriei usoare si a tipurilor de servicii prestate de catre acestia pe teritoriul Republicii Moldova solicitantilor plasarii marfurilor sub regim vamal de perfectionare activa, impozitate cu TVA la cota zero, si despre modul de administrare a serviciilor prestate de aceste intreprinderi nr. 519 din 20.05.2004. In: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.83-87/660 din 28.05.2004
12. Hotarire pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare si aprobare a listei intreprinderilor din industria usoara care activeaza in regimul vamal de perfectionare activa nr. 1745 din 31.12.2002. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.198-205/1895 din 31.12.2002
13. Hotarire pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinatiilor vamale prevazute de Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1140 din 02.11.2005. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.157-160/1285 din 25.11.2005
14. Hotarire pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul marfurilor in/din Republica Moldova si abrogarea unor hotariri ale Guvernului nr. 971 din 17.11.2014. Monitorul Oficial nr.358-363/1052 din 04.12.2014
15. Hotarire privind modificarea Hotaririi Guvernului nr.519/2004 ,,Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare si aprobare a Listei agentilor economici -  intreprinderi ale industriei usoare si a tipurilor de servicii prestate de catre acestia pe teritoriul Republicii Moldova solicitantilor plasarii marfurilor sub regim vamal de perfectionare activa, impozitate cu TVA la cota zero, si despre modul de administrare a serviciilor prestate de aceste intreprinderi" nr. 739 din 20.07.2018. Monitorul Oficial nr.277-284/778 din 27.07.2018
16. Hotarire privind reglementarea exportului productiei alcoolice nr. 809 din 11.12.95. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.2-3/14 din 11.01.1996 
17. Hotarirea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinatiilor vamale prevazute de Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1140 din 02.11.2005. In: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.157-160/1285 din 25.11.2005
18. Hotarirea Guvernului RM cu privire la aprobarea Strategiei inovationale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 "Inovatii pentru competitivitate" nr. 952 din 27.11.2013. In: Monitorul Oficial nr.284-289/1063 din 06.12.2013
19. Hotarirea privind excluderea barierelor la exportul marfurilor nr. 478 din 22.04.2003. In: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.81/521 din 30.04.2003
20. Dispozitia Guvernului RM nr. 72-d din 07.07.2003. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-145/858 din 11.07.2003
21. Ordin al Serviciului Vamal referitor la simplificarea procedurii de export nr. 481-O din 01.10.2013. In: Monitorul Oficial nr.228-232/1508 din 18.10.2013
22. Ordin Comun nr. 144-b-12 din 20 februarie 2017, nr. 26 din 23 februarie 2017, mun. Chisinau, cu privire la realizarea prioritatilor diplomatiei economice, optimizarea si eficientizarea activitatii birourilor/sectiilor comercial-economice in cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, precum si interactiunea acestora cu autoritatile publice. www.moldlex.md (vizitat 02.11.2018)
23. Regulamentul (CEE) Nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar. in: Jumalul Oficial al Uniunii Europene L 302, 19.10.1992, p. 1.
...


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!