Reglementarea Constituțională a Proprietății în Țările Uniunii Europene

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere. 4
CAPITOLUL I. Garanția constituțională a proprietății private în principalele țări ale Uniunii Europene. 7
1.1. Spre tradițiile constituționale comune. 7
1.2. Property în sistemul Common Law. 7
1.3. Dreptul de proprietate în sistemul constituțional francez.13
1.4. Eigentum în legislația constituțională germană.16
1.4 Sistemul constituțional spaniol al proprietății private.23
1.5 Constituțiile țărilor Europei Centrale, Orientale și Baltice, membre ale Uniunii europene. .26
CAPITOLUL II Dreptul de proprietate privată în dreptul comunitar.29
2.1. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene asupra dreptului de proprietate privată.30
2.2. Parametrul deciziilor Curții de Justiție față de obiectivele de interes general.42
2.3. Art. 17 al Cartei drepturilor de la Nisa.46
Concluzii . 50
Bibliografie. .52


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Dezbaterea care ani la rând a însuflețit implicarea și participarea constituționaliștilor și a oamenilor de cultură este centrată asupra unei teme dominante: căutarea unui nou statut al drepturilor fundamentale care, găsind în constituția europeană un germene pozitiv, este în gradul de a realiza o sinteză a tradițiilor constituționale comune a țărilor membre, dezvoltând un spațiu european comun în care paradigma integrării se alătură perspectivei maximei garanții posibile a drepturilor .
Într-un anume sens, viitorul Europei depinde exclusiv de capacitatea dreptului european de a construi ambientul unei recunoașteri reciproce a drepturilor fundamentale.
A alege dreptul de proprietate privată ca teren de probațiune a acestei ipoteze poate părea o alegere ușoară, raportându-ne la ”constituția economică” care aspiră deja la un statut comun în baza vocației economice a legislației juridice europene. Însă alegerea, s-a dovedit a nu fi atât de ușoară, în special datorită rezistenței pe care drepturile reale, și în particular dreptul de proprietate, o au față de alte sectoare ale dreptului privat precum contractele sau responsabilitatea civilă. Această rezistență asecondează până și reflexele constituționale ale formulării dreptului, care deși conservă o vocație unitară față de pluralitatea statutelor, este însoțită de dispoziții de respectare a regimurilor naționale. Este evident că această rezistență la armonizare este tipică proprietății imobiliare, în timp ce referitor la proprietatea mobiliară putem afirma că nu mai există granițe naționale. 
Totuși clauza constituțională a garanției dreptului de proprietate privată, pentru a-și găsi o legitimare îndestulătoare și pentru a se acredita din punct de vedere formal la legislația comunitară, are nevoie de o armonizare la toate nivelurile, și la cel de normativă primară și în câmpul proprietății imobiliare, pentru că altfel va rămâne doar un enunț cu un semnificat firav, așa cum demonstreză astăzi interpretarea Curții europene asupra dreptului de proprietate.
Ceea ce vreau să subliniez încă de la începutul lucrării este dificultatea înscrierii dreptului de proprietate în conceptul ”tradițiilor constituționale comune” care ar trebuie să constituie elementul de sinteză al noului constituționalism european.Enunțată problema voi încerca să găsesc o cale prin care dreptul de proprietate privată să fie inclus în tradițiile constituționale comune redefinind bogățiile imobiliare cele mobiliare și dematerializarea care a cuprins țările Europei. În abordarea studiului asupra tutelei constituționale a proprietății private se găsesc câteva puncte interogative de fundal la care trebuie să dăm răspunsuri pentru a putea continua. De exemplu, care formă de proprietate este presupusă de garanția constituțională ? Sau dintre atâtea sensuri pe care le are ”interesul public” la care trebuie să facem apel în situația actuală a legislațiilor ?. Statutul proprietății private în țările cu tradiție juridică romană a fost modelul dreptului subiectiv absolut, cu toate că nici în epoca romană nu lipseau idei despre limitele impuse de interesul public. 
Modelul dreptului subiectiv absolut a găsit în raportul între persoană ți pământ manifestarea sa arhetipică, pentru simplu fapt că raporturile de proprietate au fost percepute ca raporturi de domeniu în exploatarea pământului, fără a încălca limitele impuse de drepturile de proprietate ale altora.
În același timp legăturile între proprietatea privată, înțeleasă ca proprietate a pământului, și conceptul de suveranitate au impus pe lângă statutul privat al proprietății și un statut publicitar, perceput nu ca o înșiruire delimite impuse proprietarului ci ca o putere a legiuitorului de a conforma dreptul în vederea realizării unui interes public sau general. Statul și-a exercitat propria putere suverană fie asumându-și titularitatea asupra anumitor bunuri, al căror statut au caracteristici proprii față de cele ale proprietății private; fie impunând dreptului de proprietate limite cu caracter publicitar, reglementând expropierea pentru motive de utilitate publică și conformând dreptul la exigențele tutelei drepturilor ne- proprietarilor. 
Raportul între interesele proprietarului, în întregimea și intangibilitatea propriului domeniu, și multiplele manifestări de suveranitate ale Statului, au constituit nucleul garanției constituționale a proprietății private care răspunde constituțiilor țărilor europene însă sustrage conținutul său minim de sub puterea de conformare a legiuitorului. Raporturile între interesul privatului și interesul public, chiar dacă modifică în timp termenii dialecticii lor rămân încă ancorate perspectivei naționale în baza importanței atribuită de proprietatea imobiliară și de diversele tradiții juridice din țările Uniunii Europene.


Fisiere în arhivă (1):

  • Reglementarea Constitutionala a Proprietatii in Tarile Uniunii Europene.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. C.MEZZANOTTE, Intervento, în I diritti fondamentali oggi, Padova , 1995.
2. M. LUCIANI, Brevi cenni sulla cosidetta ”Constituzione economica europea”, Milano, 2002.
3. A.CANDIAN, A. GAMBARO și B.POZZO, Property, Proprieta, Eigentum , Padova, 1992 .
4. U. MATTEI, La proprieta.în Tratatto di diritto civile, Torino,2001 .
5. G. Pugliese, Dominium ex iure quiritium- Proprieta – Property, Padova 1982.
6. M. BARCELLONA, Atribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici, Revista Quadrimeste 1987.
7. J.H.BEEKHUIS, cap. Civil Law în International encyclopedia of camparative law. Haga – Paris.
8. F.H. LAWSON, Common Law, în Property and Trust. Haga – Paris.
9. A. BALDASSARRE, Proprieta, Roma , 1991.
10. A. ZOPPINI, Le nuove proprieta nella trasmissione ereditaria dell richezza, Revista Drept civil, 2000.
11. E. GERELLI e G. MURARO, Verso un’economia immateriale, în Revista Dalle res alle new properties, Milano 1991.
12. G. DE NOVA , I nuovi beni come categoria giuridica , în Revista Dalle res alle new properties, Milano, 1991.
13. Conform G. VISENTINI, I nuovi beni come oggetto di garanzia, în Revista Dalle res alle new properties , Milano, 1991.
14. F. PULITINI, Logica economica e struttura dei diritti, în Revista Dalle res alle new properties, Milano, 1991.
15. A. JANNARELLI , Profili Generali, în revista Diritto privato europeo , Padova, 1997
16. P.A. FENET , Receuil complet des travaux preparatoires du Code Civil , Paris, 1836
17. R. LIBCHABER, La propriete, droit fondamental , în Revista Libertes et Droits fondamentaux, Paris, 2000
18. C. LECLERCQ, Libertes publiques, Paris , 2000, pag 536
19. L. DUGUIT, Les transformations generales du droit prive depuis le Code Napoleon, Paris, 1920.
20. P.RESCIGNO, L’abuso del diritto, în Revista Drept Civil, 1965, pagina 205.
21. P. HABERLE, Die WEsengehaltgarantie des art 19 Abs. 2 Grundgesetz, Karlsruhe, 1962.
22. A.J. VAN DER WALT, Constitutional property clauses : a comparative analysis, Dordrecht, 1999.
23. E.GARCIA, Spagna, În Revista Le Constituzioni dei Paesi dell’Unione europeaPadova, 2001, pag. 770.
24. M.RIVAS ARJONA, Genesis del Titulo I de la Constitucion espanola de 1978 en el seno de la ponencia, Madrid, Congresul Deputaților, 2002.
25. M.MORISI, Stato ed economia , în cartea La constituzione spagnola del 1978, Milano, 1982.
26. A.E.PEREZ LUNO, Articulo 33. Propriedad privada y herencia, în Comentarios a las leyes politicas, Madrid, 1983.
27. L. DIEZ PICAZO e Y PONCE DE LEON, Algunas reflexiones sobre el derecho de propiedad privada en la constitucion, Madrid, 1991.
28. A. Zoppini, La concorrenza tra ordinamenti juridici, Roma-Bari, 2004.
29. L. DANIELE, ll diritto dell’Unione Europea, 1998.
30. M. FRIGO, Divenire sociale e adeguamento del diritto, Milano 1999.
31. L. MENGONI, Proprieta e liberta, Revista de drept civil, 1988.
32. J.A.USHER, Rights of Property , European Law Review, 1980.
33. A. LUCARELLI , Art. 17 în Europa dei diritti, Bologna, 2001.
34. M. FRIGO ,Le limitazioni al diritto di proprieta e all’esercizio delle attivita economiche, Milano, 1999 .
35. S. BONATTI, La protezione della proprieta nella giurisprudenza della Corte, Revista de drept public 1999.
36. M COMBA, I diritti civile verso una nuova funzione della proprieta privata, Roma- Bari, 2003
37. J.H.H. WEILLER, Diritti umani, constituzionalismo ed integrazione, Quaderni constituzionali 2002


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!