Reglementarea impozitelor vamale

Cuprins licență

Declaratia privind propria raspundere 3
Lista abrevierilor 4
Introducere 5
I. DELIMITARI NOTIONALE PRIVIND IMPORTANTA IMPOZITELOR VAMALE LA ETAPA ACTUALA 8
1.1 Conceptul si functiile impozitelor - abordari generale 8
1.2 Esenta, rolul si importanta taxelor vamale 15
II. REGIMUL IMPUNERII PRIN PRISMA APLICARII IMPOZITELOR VAMALE 21
2.1 Taxa vamala 21
2.2 Taxa pe valoarea adaugata 28
2.3 Accizele 31
2.4 Taxa pentru proceduri vamale 45
III. SOLUTII PRACTICE IN MATERIA METODOLOGIEI DE PLICARE A TAXELOR VAMALE 47
3.1 Rezistenta la impozitele vamale si evaziunea fiscala in statul contemporan 47
3.2 Practica oferita de instantele de judecata nationale 54
Concluzii si recomandari 62
Bibliografie 65
Adnotare (in romana) 67
Adnotare (in engleza) 68
Anexe 69


Extras din licență

Introducere
,,Constituirea statului modern
s-a infaptuit prin implementarea impozitului, 
sau mai exact, prin reglementarile legale
privind dreptul de a incasa aceste plati." 
(A. Muller)
Importanta si actualitatea temei cercetate. Puterea, stabilitatea si perspectivele de dezvoltare a unui stat in conditiile economiei de piata sunt asigurate prin respectarea legitatilor economice, existenta pietei de desfacere, prin fabricarea produselor de calitate si, nu in ultimul rand, prin mijloacele financiare acumulate in bugetul societatii. Bugetul statului se completeaza in special din platile obligatorii prestate de persoane fizice si juridice, numiti in aceasta functie de platitori contribuabili, iar platile obligatorii achitate de ei in buget se numesc impozite si taxe. Pentru asigurarea mijloacelor ce se restituie cetatenilor in forma de pensii si indemnizatii persoanele fizice si juridice, mai achita periodic si anumite plati obligatorii in bugetul asigurarii sociale de stat.
Constituirea unui sistem fiscal coerent si eficient este un imperativ al perioadei de tranzitie la economia de piata. Una dintre cele mai importante parghii in stimularea productiei si dezvoltarea intreprinderilor o constituie sistemul bine gandit de impozitare a beneficiului.
Experienta mondiala de demonstreaza ca impozitele pot fi administrate echitabil si eficient numai in cazurile in care nivelul de conformare a platitorilor e inalt. Aceasta necesita o tinere a unei evidente contabile deschise si a declaratiilor cinstite, precum si o populatie educata si cooperanta. Cand unul din aceste elemente lipseste, fapt ce se intampla si in tarile dezvoltate, impozitele tind a se axa pe materii usor determinabile (precum salariile).
Astfel, actualitatea prezentei teze de master consta in cercetarea regimului juridic al impozitelor vamale in Republica Moldova. Astfel spus, sistemul vamal: este cea structura complexa care cuprinde pirghiile utilizate de stat pentru influentarea activitatii vamale, metodele administartive si de conducere, cadrul institutional alcatuit de institutii si organe cu atributii in domeniul vamal, cadrul juridic, format din legi, decrete, hotariri si alte reglementari cu caracter normativ in domeniul activitatii vamale.
Perioada sovietica si-a lasat amprenta asupra statutului juridic actual al organelor vamale din Republica Moldova. Prabusirea Imperiului Sovietic, sfirsitul Razboiului Rece, globalizarea, transparenta hotarelor dintre state, intensificarea circulatiei persoanelor la nivel global au declansat un amplu proces de restructurare si transformare a organelor vamale ale statului din fostele state socialiste atit in plan organizatoric, cit si functional;
O data cu declararea suveranitatii si a independentei Republicii Moldova s-a impus ca necesara restructurarea aparatului statal si, nu in ultimul rind, a organelor vamale ale statului. Prin urmare, atit structura, cit si competenta acestor organe au suferit schimbari radicale; In cazul cind apare o obligatie vamala pentru marfurile aflate in aceeasi stare sau pentru produsele aflate in stadii intermediare de transformare comparativ cu ceea ce s-a prevazut in autorizatie, valoarea acestei obligatii se stabileste pe baza elementelor de taxare corespunzatoare marfurilor de import la data acceptarii declaratiei vamale privind plasarea marfurilor sub regimul de transformare sub control vamal. 
Organele vamale asigura evidenta drepturilor de import si de export, a penalitatilor si a amenzilor aplicate pentru contraventiile vamale a caror administrare si/sau evidenta sint atribuite, in corespundere cu legislatia in vigoare, organelor vamale. 
Conform art 117 al CV al RM, in cazul trecerii marfurilor peste frontiera vamala si in alte cazuri prevazute de legislatie, se percep, ca drepturi de import si, respectiv, drepturi de export, urmatoarele: taxa vamala; taxa pe valoarea adaugata; accizele; taxa pentru proceduri vamale. Prin aplicarea acestora se influenteaza asupra pretului marfurilor, veniturilor bugetare, protectiei producatorilor locali si consumatorilor. Drepturile de import/export constituie totalitatea de taxe vamale si impozite incasate de organele vamale la deplasarea marfurilor peste frontiera vamala a RM tinindu-se cont de regimul vamal solicitat de declarant. 
Gradul de studiere a temei. In cercetarea prezentei teme, sau afirmat asa autori: Galben I., Rosca P., Costache L. Euroregiunile si cooperarea transfrontaliuera in tarile Uniunii Europene; Radu Gh., Drept Vamal Comunitar; Popescu T., Dreptul comertului international; Cazacu C., Caraiani Gh. Zonele libere; Badescu Gh., E.Dragnea, C.Ghita, Valoarea in vama a marfurilor de import - reglementari si comentarii; Cojuhari A., Veniturile si sistemul de impozitare; Baker Ph., Double taxation agreements and International Tax Law; Popescu T., Dreptul comertului international; Cojuhari A., Veniturile si sistemul de impozitare; Chicu N., Impactul impozitelor directe asupra anumitor procese social - economice etc.
Scopul si sarcinile tezei. Scopul general a tezei consta in abordarea comparativa si dezvaluirea functiilor impozitelor vamale pe plan mondial, cit si raliate la practica si realitatea Republicii Moldova.
Pentru realizarea acestui scop au fost trasate urmatoarele sarcini de baza:
- Conceptul si functiile impozitelor - abordari generale
- Esenta, rolul si importanta taxelor vamale
- Taxa vamala
- Taxa pe valoarea adaugata
- Accizele
- Taxa pentru proceduri vamale
- Rezistenta la impozitele vamale si evaziunea fiscala in statul contemporan
- Practica oferita de instantele de judecata nationale


Fisiere în arhivă (1):

 • Reglementarea impozitelor vamale.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

ACTE NORMATIVE
1. Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997. Republicat Monitorul Oficial al R.Moldova, editie speciala din 08.02.2007, pag.4
2. Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova editie speciala din 01.01.2007, pag.103
3. Legea cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative nr. 138 din 17.06.2016. Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016
4. Legea pentru modificarea si completarea unor acte legislative nr. 177-XVI din 20.07.2007. Monitorul Oficial nr.117-126/534 din 10.08.2007
5. Legea privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati nr. 60 din 30.03.2012. Monitorul Oficial nr.155-159/508 din 27.07.2012
6. Legea reglementarii de stat a activitatii comerciale externe Nr.1031-XIV din 08.06.2000. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.119-120/838 din 21.09.2000
7. Hotarire cu privire la aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in unele hotariri ale Guvernului nr. 522 din 06.07.2017. Monitorul Oficial nr.244-251/616 din 14.07.2017
8. Hotarire cu privire la modificarile si completarile ce se opereaza in unele hotariri ale Guvernului nr. 929 din 13.12.2012. Monitorul Oficial nr.263-269/1002 din 21.12.2012
9. Hotarire pentru aprobarea Regulamentului privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun nr. 1427 din 18.12.2007. Monitorul Oficial nr.203-206/1482 din 28.12.2007
10. Hotarirea cu privire la marcarea productiei alcoolice nr. 1481 din 26.12.2006. Monitorul Oficial nr.199-202/1564 din 29.12.2006
11. Ordin cu privire la aprobarea Instructiunii cu privire la procedura de plata a taxelor vamale sau taxelor vamale cu efect echivalent prevazute de art.12711 lit.e) din Codul vamal nr. 502-O din 23.12.2015. Monitorul Oficial nr.361-369/2709 din 31.12.2015
12. Ordinul cu privire la calcularea si perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale nr. 390-O din 26.10.2016. Monitorul Oficial nr.399-404/1945 din 18.11.2016
MANUALE, MONOGRAFII, LUCRARI DIDACTICE, BROSURI
13. BALANESCU R., Balanescu F., Moldovan E. Sistemul de impozite. Editura Economica 1994, pag 23
14. BEZEREANU P., Fiscalitate. Concept, modele, teorii, mecanisme, politici si practici fiscale. Bucuresti: Editura economica, 1999, pag 4
15. BOBOS SEVER G., Nicolae Vasile Dragos. ,,Reglementari si uzante internationale comerciale si civile". Bucuresti, 1992, pag 88
16. BREAK G., Taxation, Microsoft Encarta 98 Encyclopedia, 1997, pag 158-159
17. CARAGANGIU G. Impozitele indirecte si orientarile de reformare a acestora in sustinerea activitatii intreprinderilor industrial. AUTOREFERAT al tezei de doctor in economie. Chitinau 2009, p. 4
18. CAZACU C., CARAIANI Gh. Zonele libere, Bucuresti: Editura Economica, 2015, pag 12
19. CHICU N., Impactul impozitelor directe asupra anumitor procese social - economice: teza de doctor in stiinte economice / N. Chicu. - Chisinau, 2003, p. 88
20. CIOBANU, S. Metode de tratare a importului. In : Revista Economie si Sociologie. Chisinau: ASM., IEFS, 2006. nr.3, p. 35
21. COJUHARI A., Bazele stiintelor economice. Chisinau 1998, pag 65-66
22. COSTIN M.N. ,,Dictionar de drept international al afacerilor", vol. I. Bucuresti: Editura Lumina Lex 2016, pag 82
23. FILIP Gh., Finante publice. Iasi: Ed. Junimea, 2010, p. 104
24. FUIOR E., Optimizarea poverii fiscale si evaluarea influientei deferitor factori asupra ei. Raportul stiintific privind indeplinirea temei de cresterea stiintifica. Chisinau 2003, pag 22
25. GHEORGHIU Gh., CLOCOTICI D. "Dolul,frauda si evaziunea fiscala" Bucuresti 1996 p.112
26. GLIGA I., Gh. Gilescu, P. Olcescu, Drept financiar, Bucuresti, 1981, pag 22
27. Lexicon de termeni in Domeniul transporturilor si Vamuirii. Ed.Lumima Lex.Bucuresti, 2000. p.267
28. Manualul specialistului in fiscalitate / E. Iordache [et. al.]. Bucuresti : IRECSON, 2015, p. 147-148
29. MAZARACHI C., LUCA I., Controlul economico-financiar si expertiza contabila. Galati: Editura Alma, 1995, pag 18
30. POPESCU T., Dreptul comertului international, EDP, Bucuresti, 1983, pag. 243


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!