Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 3
Capitolul I. Consideratii generale asupra competenţei instanţelor judecatoreşti 5
1.1. Principiile de organizare si functionare a autoritatii judecatoresti 5
1.2. Notiunea de competenţă 8
1.3. Formele şi modalităţile competenţei 9
1.4. Analiza normelor juridice de competenţă 12
Capitolul II. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti in materie civilă după materie şi valoare 17
2.1. Precizări prealabile privind competenţa materială a instanţelor judecătoreşti 17
2.2. Competenţa materială a judecătoriilor 18
2.3. Competenţa materială a tribunalului 20
2.4. Competenţa materială a Curţii de Apel 23
2.5. Competenţa materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 24
2.6. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti după valoarea obiectului cererii introductive de instanţă 27
Capitolul III. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti 28
3.1. Competenţa teritorială generală 29
3.2. Competenţa teritorială în cazul procedurii necontencioase judiciare 31
3.3. Competenţa teritorială alternativă 32
3.4. Competenţa teritorială facultativă 35
3.5. Competenţa teritorială convenţională 36
3.6. Competenţa teritorială excepţională 36
Capitolul IV. Întinderea competenţei instanţei sesizate 39
4.1. Prorogarea de competenţă 40
4.2. Excepţia de necompetenţă 46
4.3. Conflictele de competenţă 49
Capitolul V. Jurisprudenta 53
Conflict de competenţă. 53
2. Sesizare Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru conflict negativ de competenţă. Partaj judiciar ……………….. 54
3. Conflict negativ de competenţă. Organe de cercetare ale poliţiei judiciare. 56
4. Competenta teritoriala este alternativa în ipotezele reglementate de art. 10 C.pr. civ. si în cazul alegerii instantei prin conventia partilor. 57
5. Antecontract de vanzare cumparare - competenta teritoriala 59
6. Conflict Negativ De Competenţă 62
Concluzii 65
Bibliografie 68


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite, atât în ceea ce priveşte unele instituţii tradiţionale ale procedurii civile, cât mai ales, cu precădere, în materia competenţei de atribuţiune şi teritoriale a instanţelor judecătoreşti.
Totodată, noul Cod de procedură civilă, desăvârşind concepţia monistă consacrată de către noul Cod civil, prin unificarea dispoziţiilor legii civile cu cele ale legii comerciale, unifică la rândul lui dispoziţiile legale care reglementează normele de competenţă materială a instanţelor judecătoreşti, eliminând astfel reglementarea diferenţiată a normelor de competenţă în materie civilă şi în materie comercială.
Competenţa materială a judecătoriei; competenţa materială a tribunalului; competenţa materială a curţii de apel; determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive; pârâtul cu domiciliul sau sediul necunoscut;cererile îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public; competenţa teritorială alternativă; cereri în materie de tutelă şi familie; competenţa în materia asigurării obligatorii de răspundere; competenţa în cazul moştenirilor succesive; cereri privitoare la societăţi; dispoziţii speciale; invocarea necompetenţei; strămutarea proceselor; forma cererilor de chemare în judecată; comunicarea actelor de procedură; accesul instanţei de judecată la baze de date electronice; refuzul primirii actelor de procedură.
Modificări au fost aduse şi în materia competenţei materiale a instanţelor judecătoreşti. Nu se mai detaliază cererile adresate judecătoriilor în materia relaţiilor de familie, ci se arată că, aceste instanţe judecă cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel.
Optiunea actuala a legiuitorului s-a concretizat in reconsiderarea judecatoriilor ca instante destinate solutionarii litigiilor de mai mica importanta, iar consecinta acestei viziuni consta in transferul plenitudinii de competenta a judecatoriilor catre tribunale. In general, s-a urmarit echilibrarea competentei materiale, care a fost reasezata in scopul asigurarii respectarii principiilor pe care tot codul le expune .
În ambianţa noilor reglementări instituite prin noul Cod de procedură civilă, lucrarea analizează competenţa instanţelor judecătoreşti în materie civilă, analiză raportată şi la vechile prevederi, pentru a se putea evidenţia atât asemănările cât mai ales deosebirile faţă de reglementările instituite prin vechiul Cod de procedură civilă.
Lucrarea este structurată în capitole şi secţiuni urmând, de regulă, structura noului Cod de procedură civilă în materia competenţei instanţelor judecătoreşti.
Capitolul I. Consideratii generale asupra competenţei instanţelor judecatoreşti
1.1. Principiile de organizare si functionare a autoritatii judecatoresti
Separaţia puterilor este unul dintre principiile fundamentale care stă la baza organizării şi funcţionării oricărui stat de drept, democratic. Puterea judecătorească, justiţia este astfel concentrată în mâna unui sistem de organe şi autorităţi care au prerogativa aplicării normelor juridice a căror respectare este garantată la nevoie prin forţa de coerciţie a statului. Aceasta se manifestă concret prin intervenţia autorităţii judecătoreşti, a judecătorului care vine să restabilească echilibrul social garantat de legea fundamentală a statului, Constituţia.
Apărut ca o necesitate, pe o anumită treaptă a evoluţiei istorice, statul, care „nu-şi poate realiza funcţia sa socială decât prin intermendiul dreptului” are, pe lângă funcţia legislativă şi executivă, o funcţie jurisdicţională „ încredinţată unor organe proprii a căror misiune este de a soluţiona, prin hotărâri susceptibile de execuţiune silită, toate conflictele de drept şi toate problemele care-i sunt supuse de cei interesaţi” 
Controlul asigurat de autoritatea judecătorească are în vedere constituţionalitatea legilor şi a altor acte legislative, legalitatea actelor administrative şi respectarea lor şi implicit respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. Acest control trebuie exercitat în deplină transparenţă, imparţialitate şi independenţă. 
În acest sens, potrivit prevederilor constituţionale judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii. De asemenea, Legea organizării judiciare, nr. 304/2004 consacră şi ea în spiritul Constituţiei, faptul că „justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi” .
Organizarea modernă a instanţelor judecătoreşti este rezultatul unei interesante evoluţii istorice. Puterea judecătorească a dobândit o organizare independentă doar în epoca modernă, respectiv o dată cu afirmarea tot mai puternică în Anglia, Franţa şi apoi în alte state occidentale a principiului separaţiei puterilor în stat. Anterior, justiţia se contopea în practică cu funcţia executivă şi era înfăptuită adeseori de aceleaşi organe.


Fisiere în arhivă (1):

  • Reglementarea Juridical a Competentei Judecatoresti in Dreptul Procesual Civil si Implicatiile Sale.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Constituţia României revizuită, prin Legea 429 / 2003, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 767 / 31.10.2003
DEX, Editura Academiei RSR , Bucureşti 1975
E.Heroveanu, Principiile procedurei judiciare, Institutul de Arte Grafice „Lupa” N.Stroilă, 1932 Vol.I
E.Dan., Codul de procedură civilă adnotat, Ed.Librăriei SOCEC & Comp., Societate anonimă, 
Florea Măgureanu, Drept procesual civil, ediţia a VI-a, Ed.All back, Bucureşti 2002 
Garsonnet, Traite theorique et pratique de procedure civile,II,Ed.II
Ioan Apostu, Competenţa instanţelor judecătoreşti în materie civilă. Ed.Naţional, Bucureşti 1997
Ioan Leş , Comentariile codului de procedură civilă, Ed.All Back, Bucureşti 2001,
Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Ed. All Back, Bucureşti 2001
Ion Deleanu, Medierea în procesul civil, Dreptul nr. 10 / 2006, p. 68-86; I.Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol.I,Ed.2,Ed.C.H.Back, 2007
Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă, Vol.I.,Ed.Servo-Sat, Arad, 2001
I.Stoenescu, S.Zilberstein, Dpret procesual civil.Teoria generală. Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1977
Legea nr. 544 / 2004 
http://portal.just.ro/InstantaJurisprudenta.aspx?idInstitutie=44
Mihaela Tăbârcă, Drept procesual civil.Volumul I, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed.Universul Juridic, Bucureşti 2008
Minodora Condoiu, Drept procesual civil, Ediţia a III-a, Ed.Fundaţiei România de Mânie, Bucureşti 2007
M.Luburici, Teoria generală a dreptului, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti 1994
Teodor Bodoaşcă, Competenţa instanţelor judecătoreşti în materie civilă, Ed.All Back, Bucureşti 2002
Viorel Daghie, Dragoş Daghie, Benone Fuică, Nora Ivan, Elemente de procedură civilă şi administrativă, Vol. I. Universitatea „Dunarea de Jos”, Galaţi 2005
V.M.Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă., Teoria generală, vol.I, Ed.Naţional, Bucureşti 1996 V.M. Ciobanu, G.Boroi, Drept procesual civil.Curs selectiv.Teste grilă Ediţia a III-a Ed. All Back, 2005
V.M.Ciobanu, Unele probleme referitoare la hotărârea de strămutare a pricinilor civile, A.U.B. 1983
V.E.Herovanu, Principiile procedurii judiciare, Vol.I Bucureşti, 1932
V.S.Ghimpu, Gh.Breboi,Gh.Mohanu, A.Popescu, I.Urs, Dicţionar juridic, Ed. Albatros , Bucureţti 1985
V.G.Porumb, Drept procesual civil român, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureţti 1966
Noul cod de pocedura civila


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!