Relația de comunicare asistent social-client

Cuprins licență

Introducere 1
Importanta temei pentru domeniul asistentei sociale 1
1 Repere teoretice 4
1.1 Definirea conceptelor 4
1.1.1 Relatia de comunicare 4
1.1.2 Asistentul social 4
1.1.3 Beneficiar 5
1.2 Teorii relevante in domeniu 6
1.2.1 Teoria ecosistemica 6
1.2.2 Teoria sistemelor 7
1.2.3 Teoria comunicarii 8
2 Aspecte teoretice privind relatia asistent social-client 9
2.1 Rolurile profesionale ale asistentului social 9
2.2 Obiectivele comunicarii in relatia asistent social - client 10
2.3 Dificultati. Bariere de comunicare 19
2.4 Cadru legislativ care reglementeaza activitatea asistentului social 20
3 Cercetarea sociala 21
3.1 Problematica abordata si scopul lucrarii 21
3.2 Intrebari de cercetare si obiectivele operationale ale cercetarii 21
3.3 Metodologia si tipul cercetarii 21
3.4 Prezentarea lotului de subiecti si localizarea proiectului 23
3.5 Prezentarea si interpretarea rezultatelor obtinute 24
3.6 Concluzii sintetice ale cercetarii 35
4 Interventia de tip asistenta sociala 38
4.1 Explorarea si evaluarea nevoilor, problemelor celor asistati 38
4.2 Prezentarea diagnosticului social 39
4.3 Prezentarea scopului si obiectivele planului de interventie 39
4.4 Metode de interventie 40
4.5 Beneficiarii si contextul interventiei 40
4.6 Planul de interventie 40
4.7 Prezentarea activitatilor desfasurate 42
4.7.1 Intalnirea 1. Grup de discutii pe tema dezvoltarii modalitatii de a comunica eficient 42
4.7.2 Intalnirea 2. Grup de discutii pe tema factorilor care pot determina ineficienta comunicarii 44
4.8 Concluzii sintetice 45
5 Concluzii finale 47
Bibliografie: 48
Anexa 1 50
Anexa 2 52
Anexa 3 54
Anexa 4 55
Anexa 5. 56
Anexa 6 60
Anexa 7 62


Extras din licență

Introducere
Importanta temei pentru domeniul asistentei sociale
Aceasta lucrare isi propune sa abordeze problematica relatiei de comunicare intre asistentul social si beneficiarii de asistenta sociala. In lucrarea de fata s-a pornit de la ideea ca pentru o reusita a interventiei, asistentul social trebuie sa posede o serie de de abilitati si deprinderi cu ajutorul carora sa se realizeze procesul de comunicare functionala cu beneficiarii. Totodata, in aceasta lucrare abordeaza dificultatile cu care se confrunta profesionistul in relatia de comunicare cu beneficiarii serviciilor de asistenta sociala.
Consider ca aceasta tema este de o importanta majora, deoarece comunicarea ineficienta, non-functionala si lipsa abilitatilor de comunicare ale asistentului social pot conduce la esecul relatiei de comunicare intre cei doi actori sociali, dar si la o interventie fara rezultatele asteptate. Mai precis, ceea ce doresc sa subliniez este faptul ca deprinderile, componente ale activitatii muncii de asistenta sociala se constituie drept un element de baza pentru a intelege mai bine profesionalismul in domeniul asistentei sociale, iar comunicarea reprezinta un aspect esential al interactiunii dintre asistentul social si asistat, fiind actul profesional elementar pentru orice profesionist din acest domeniu.
In procesul de oferire a serviciilor necesare clientilor, asistentul social sprijina clientul in depasirea unor situatii problematice de viata; ajuta clientul in vederea satisfacerii nevoilor psihosociale si creeaza o atmosfera in care clientul sa se simta liber sa comunice si sa colaboreze in conditii de securitate psiho-emotionala. Pentru aceasta asistentul social utilizeaza atat cunostinte teoretice, cat si anumite deprinderi practice selectate si adaptate in functie de caracteristicile, nevoile si contextul fiecarei situatii. Asistentii sociali isi ofera serviciile unor categorii diferite de clienti aflati in dificultate, incepand cu copiii, adultii si chiar persoanele varstnice. Acestia pot avea conditii sociale diferite, o educatie diferita, probleme si nevoi diferite, moduri de a reactiona diferite, de aceea, asistentii sociali in fiecare tip de interventie pe care o realizeaza incep cu stabilirea relatiei de comunicare (http://culturasicomunicare.com/pdf/2008/lore.pdf).
Lucrarea de fata este structurata in trei parti: partea teoretica, partea de cercetare si partea de interventie. In ceea ce priveste partea teoretica este construita din trei capitole. In acesta lucrare sunt sintetizate aspectele teoretice relevante pentru tema aleasa, din literatura de specialitate. Partea de cercetare consta intr-o cercetare de tip calitativ, in care am vrut sa urmaresc care sunt factorii care determina o relatie de comunicare eficienta intre cei doci actori sociali si care sunt blocantii comunicarii. Demersul interventiei de tip asistenta sociala se focuseaza pe discutii de grup cu asistentii sociali pe tema imbunatatirii deprinderilor de comunicare si a stilurilor de comunicare folosite in relatia cu clientii.
Motivatia alegerii temei
Lucrarea de fata s-a nascut din dorinta de a a cunoste care sunt deprinderile necesare asistentului social in relatia cu clientii, dar si care sunt dificultatile pe care le intampina in procesul de comunicare cu acestia.
Inca din primul an de studiu in asistenta sociala, am decis sa-mi desfasor practica semestriala cat si de vara intr-o institutie publica, mai precis Primaria orasului Sangeorz-Bai si am manifestat un interes crescut fata de ceea ce inseamna munca de asistenta sociala in primarie, cat si ce presupune comunicarea profesionistului cu clientii, abilitati, dar si dificultatile sau barierele care survin in realizarea comunicarii. Dorinta mea de a invata mai multe lucruri despre aceasta componenta remarcabila a muncii de asistare, respectiv cea a comunicarii a luat nastere in urma practicii desfasurate in primarie. Realizand stagii de practica in cadrul Serviciului public de asistenta sociala, observand modul de relationare a profesionistilor, am constatat ca veriga principala a interventiei, a reusitei o constituie comunicarea eficienta, care are cel mai mare impact de influentare si de schimbare.
Pe parcursul stagiilor de practica si insotind in anchete sociale supervizorul meu de practica, pe baza metodei obervatiei, am sesizat ca asistentii sociali intampina dificultati (limbajul mult prea academic, sfatuirea clientilor in diferite situatii, implicare emotionala) in realizarea comunicarii functionale cu beneficiarii.
Observand aceste aspecte, am constat ca procesul de comunicare reprezinta un aspect esential al interactiunii dintre asistentul social si client si am considerat ca un demers aplicativ asupra acestui aspect ar prezenta un interes pentru mine, ca viitor profesionist in domeniul asistentei sociale. 


Fisiere în arhivă (1):

  • Relatia de comunicare asistent social-client.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Abric Jean- Claude (2002) Psihologia comunicarii. Teorii si metode, Ed. Polirom, Iasi;
2. Alexiu T. M. (2008) Teorii si practici ale interventiei in asistenta sociala, Ed. Mirton, Timisoara;
3. Bocancea C., Neamtu G.,(1999) Elemente de asistenta sociala, Ed. Polirom, Iasi;
4. Bulgaru M., (2009) Asistenta sociala. Fundamente teoretice si practice, Chisinau;
5. Buzducea D., (2005) Aspecte contemporane in asistenta sociala, Ed. Polirom, Iasi.
6. Buzducea D.,(coord) (2010) ( Cap 2 si Cap 24) Asistenta sociala a grupurilor de risc. Ed. Polirom, Iasi;
7. Chelcea S., (2001), Cursul: Tehnici de cercetare sociologica, Bucuresti;
8. Dictionar explicativ al limbii romane (http://dexonline.ro/definitie/COMUNICARE)
9. Durnescu I., (2009) Asistenta sociala in penitenciar, Ed. Polirom, Iasi.
10. Green A., (2009) Comunicarea eficienta in relatiile publice. Crearea mesajelor si relatiile sociale, Ed. Polirom, Iasi.
11. Howe D., (2001) Introducere in teoria asistentei sociale, Ed. MarLink, Bucuresti.
12. Ianioglo M.,(2013) Formarea competentelor de comunicare asertiva la studentii din mediul academic multietnic , Chisinau
13. Legea 466 din 2004 privind Statutul asistentului social;
14. Miley K., O'Melia si DuBois B., (2006) Practica asistentei sociale, Ed. Polirom Iasi;
15. Neamtu G.,(coord) (2003) Tratat de asistenta sociala, Ed. Polirom, Cluj-Napoca;
16. Panisoara I.O (2008) Comunicarea eficienta. Editia III, Ed. Polirom, Iasi.
17. Poledna S., Roth M., Rebeleanu A., (2007-2008), Suport de curs. Teorii si practici in asistenta sociala;
18. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, "Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru cresterea incluziunii sociale in scopul imbunatatirii accesului pe piata muncii", Rolul asistentului si lucratorului social in cadrul serviciilor furnizate de administratia public locala, Suport de curs, preluat de pe site-ul http://www.incluziunesociala.ro/upls/96_suport_de_curs_rolul_asistentului_social.pdf;
19. Roth - Szamoskozi M., (2003) Perspective teoretice si practice ale asistentei sociale, Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj- Napoca,
20. Roth M., Diaconescu M., (coord) (2000-2006) Formarea deprinderilor de comunicare creativa, Leonardo Da Vinci Community Vocational Trainin Action Programme, B Procedure, Second Phase 2000-2006. Pilot Projects. Establishing an European Centre for the integration of instututionalizez children, Cluj- Napoca
21. Siroteco E., Runcan P., (2006) Asistentul social fata in fata cu clientul, Ed. Eurospampa, Timisoara;
22. Tia I., (2008), Teza de doctorat. Universul carceral: particularitati ale adaptarii detinutilor la un mediu psihosocial distinct/atipic, Cluj-Napoca;
23. http://www.cnaa.md/files/theses/2013/23334/maria_ianioglo_thesis.pdf, accesat in data de 22 februarie 2014;
24. http://www.primariaiernut.ro/asistenti_sociali/codul_deontologic_asistenti_sociali.pdf, accesat la data de 22 februarie 2014;.
24. Legea 466 din 2004 privind Statutul asistentului social;
25.http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Incluziune%20si%20asistenta%20sociala/Proiecte_cu_finatare_externa/7%20-%20Manual_participant.pdf#page=33), accesat in data de 07.12.2013;
26. http://culturasicomunicare.com/pdf/2008/lore.pdf, accesat in data de 03. 12.2014;
27. http://www.incluziunesociala.ro/upls/31_49743_suport_curs_Tehnici_comunicare.pdf,, accesat in data de 20.01.2014;
28. http://www.scribd.com/doc/55163820/11/Comunicarea-asertiv%C4%83.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!