Relații publice militare

Cuprins licență

Introducere 5
Capitolul 1 
RELAŢIILE PUBLICE ŞI COMUNICAREA 14
1 1 RELAŢIILE PUBLICE 14
1 1 1 Clasificarea relaţiilor publice 14
1 1 2 Activitatea de relaţii publice 15
1 1 3 Elementele activităţii de relaţii publice 16
1 2 COMUNICAREA 20
1 2 1 Definiţie Generalităţi 20
1 2 2 Forme de comunicare 21
1 2 3 Bariere ale comunicării 22
Capitolul 2 
TIPOLOGIA ŞI CARACTERISTICILE
CAMAPANIEI DE RELAŢII PUBLICE 24
2 2 Conceptul de campanie de relaţii publice 24
2 3 Caracteristicile campaniilor de relaţii publice 27
Capitolul 3 
PLANIFICAREA, ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA ŞI EVALUAREA CAMPANIILOR DE REALŢII PUBLICE 29
3 1 Planificarea 29
3 1 1 Analiza situaţiei, definirea obiectivului 30
3 1 2 Formularea axei, identificarea strategiei de comunicare 33
3 1 3 Stabilirea calendarului şi a bugetului 35
3 2 Organizarea şi desfăşurarea 39
3 3 Evaluarea 40
Capitolul 4 
STUDIUL DE CAZ – Desfăşurarea unei campanii de relaţii publice pentru promovarea imaginii unei unităţi militare la nivel zonal – judeţul Brăila 47
CONCLUZII 53
BIBLIOGRAFIE 54


Extras din licență

INTRODUCERE
Activitatea de relaţii publice în armată constituie o funcţie distinctă a conducerii şi constă în stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea unor relaţii biunivoce între armată, ca instituţie publică, şi cetăţenii României 
Activitatea de relaţii publice în armată, ca şi în cazul sistemului civil, nu se desfăşoară la întâmplare, ci pe baza unei proiecţii sistemice care cuprinde o strategie de acţiune, o structură organizatorică, o tehnologie de construcţie şi mijloace tehnice şi financiare necesare 
Conform "R P - 1 INSTRUCŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA DE RELAŢII PUBLICE ÎN ARMATĂ" din 2001, editată de Direcţia Relaţii Publice a Ministerului Apărării Naţionale, activitatea de relaţii publice in cadrul militar reprezintă o funcţie distinctă a conducerii ce cuprinde totalitatea acţiunilor de stabilire, menţinere şi dezvoltare a unor relaţii biunivoce intre armată, ca instituţie publică şi cetăţenii României Misiunea fundamentală a sistemului de relaţii publice din armata este de a contribui in mod activ şi permanent la promovarea şi apărarea valorilor armatei române atât in ţară, cât şi în afara acesteia, prin furnizarea promptă către cetăţeni şi organizaţii a informaţiilor publice privind activitatea militară Ministerul Apărării Naţionale urmăreşte ca prin difuzarea de informaţii corecte, complete şi oportune, să ofere opiniei publice, personalului armatei, mass-media, organismelor guvernamentale şi nonguvernamentale, posibilitatea de a analiza şi a înţelege problematica domeniului apărării naţionale Relaţiile publice, fiind interesate de spaţiul opiniei, nu se pot sustrage analizei modelelor de influenţare 
Desigur ca această activitate este de altă factură decât cea realizată de propagandă sau publicitate În acest sens, condiţia primordială a informării publice o constiuie transparenţa Din aceste considerente, necesitatea organizării şi desfăşurării activităţii de relaţii publice în armata româna derivă din: 
- dreptul constituţional al fiecărui cetăţean de a fi informat corect in legătură cu activitatea instituţiilor publice şi asupra modului de utilizare a bugetului alocat armatei; obligaţia legală a instituţiei militare, conform "Legii nr 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public", de a furniza persoanelor fizice sau juridice, din oficiu sau la cerere, informaţii de interes public; 
- importanţa deosebită a imaginii publice a armatei în societatea civilă; 
- efectul pozitiv al procesului de informare internă asupra eficacităţii şi motivării acţiunilor personalului militar pentru îndeplinirea misiunilor primite 
Transparenţa este necesară pentru a menţine încrederea populaţiei în sistemul militar, pentru a propaga imaginea unei armate care se pregăteşte pentru apărarea ţării şi nu pentru agresiuni, şi pentru a preîntâmpina deformările din presa rezultate dintr-o documentare îndoielnică sau din rea intenţie Aceasta transparenţă va fi întotdeauna corelată cu păstrarea secretului militar, astfel încât populaţia să ştie ce face armata pe care o susţine prin contribuţia sa la impozite, dar ceea ce ştie să nu afecteze capacitatea de luptă a unităţilor 
Misiunea fundamentală a sistemului de relaţii publice din armată este de a contribui în mod activ şi permanent la promovarea şi apărarea valorilor Armatei României atât în ţară, cât şi în afara acesteia, prin furnizarea promptă către cetăţeni şi organizaţii a informaţiilor publice privind activitatea militară 
În timp de pace, activitatea de relaţii publice vizează obţinerea înţelegerii şi sprijinului public pentru instituţia militară, printr-o informare publică oportună, corectă şi completă 
Totodată, activitatea de relaţii publice urmăreşte fluidizarea comunicării în interiorul organismului militar, identificarea şi rezolvarea problemelor de comunicare ce ar putea afecta capacitatea armatei de a-şi îndeplini misiunile Astfel, personalul armatei, publicul civil, structurile societăţii civile, mass-media etc au posibilitatea de a percepe şi evalua corect activităţile, evoluţiile şi tendinţele de transformare şi modernizare a armatei 
Pe timpul situaţiilor de criză şi în timp de război, activitatea de relaţii publice urmăreşte cu prioritate ca publicul să beneficieze de un flux continuu, oportun şi corect de informaţii publice despre activităţile şi operaţiile desfăşurate de forţele armatei în scopul câştigării sprijinului pentru operaţiile militare 
Necesitatea organizării şi desfăşurării activităţii de relaţii publice în armată derivă din:
a) dreptul constituţional al fiecărui cetăţean de a fi informat corect în legătură cu activitatea instituţiilor publice şi asupra modului de utilizare a fondurilor din bugetul de stat;
b) obligaţia legală a instituţiei militare de a furniza persoanelor fizice sau juridice, din oficiu sau la cerere, informaţii de interes public; 
c) importanţa deosebită pe care o are propria imagine publică în activitatea organismului militar;
d) efectul pozitiv al procesului de informare internă asupra eficacităţii şi motivării acţiunilor personalului militar pentru îndeplinirea misiunilor primite.


Fisiere în arhivă (1):

  • Relatii Publice Militare.doc

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!