Relațiile Economice dintre România și Franța

Cuprins licență

Introducere 1
Capitolul I. Relaţiile politico – economice dintre România şi Franţa 4
I.1 Istoricul relaţiilor româno – franceze 4
I.2 Relaţiile culturale româno- franceze 7
I.2.1 Francofonia în România 9
I.2.2 Prezenţe instituţionale româneşti 12
I.3 Relaţiile politico - diplomatice româno-franceze 12
I.3.1 Vizite oficiale de stat între România şi Republica Franceză 13
I.3.2 Acorduri şi tratate în cadrul relaţiilor bilaterale dintre Franţa şi România 17
I.4 Susţinerea Franţei în aderarea României la Uniunea Europeană 18
I.4.1 Aderarea României la spaţiul Schengen 20
Capitolul.II Relaţiile economice dintre România şi Franţa 22
II.1 Cadrul economic de desfăşurare a relaţiilor româno-franceze 22
II.2 Relaţiile economice româno-franceze din perspectiva integrării în Uniunea Europeană 28
II.3 Perspectivele relaţiilor economice după 2010 31
II.4 Colaborarea României cu Franţa în cadrul organizaţiilor internaţionale 33
Capitolul.III Investiţiile Franţei în România 40
III.1 România în circuitul investiţional internaţional 40
III.1.1 Dinamica investițiilor străine directe în România după aderarea la Uniunea Europeană 43
III.2 Sectoarele de investiţii 46
III.3 Principalele investiţii franceze în România 47
III.3.1 Evoluţia investiţiilor franceze 48
III.3.2 Repartiţia geografică a prezenţei franceze 53
CONCLUZII 57
BIBLIOGRAFIE 60


Extras din licență

Introducere
Am considerat ca fiind oportună această temă în vederea susţinerii examenului de licenţă, pentru a evidenţia importanţa şi rolul relaţiilor internaţionale între diferite state ale lumii, în buna desfăşurare a economiei unei ţări. 
În această lucrare cu titlul „Relaţiile politico-economice dintre România şi Franţa”, m-am bazat în primul rând pe relaţiile profunde existente între francezi şi români, relaţii ce au în comun atât originea comună, latină, cât şi înrudirea lingvistică, limba franceză fiind o limbă foarte utilizată în ţara noastră.
Relaţiile franco-române, atât de bogate în tradiţii, s-au intensificat îndeosebi spre sfârşitul secolului al XIX – lea, când Franţa a fost alături de statul român în momentele sale cruciale, evidenţiindu-se rolul acesteia în lupta ţării noastre pentru emancipare naţională şi socială, în formarea unui spirit modern în cultură şi politică.
Lucrarea de licenţă este structurată pe trei capitole în cadrul cărora sunt detaliate aspectele economice din perspectiva relaţiilor externe ale României cu Republica Franceză.
În primul capitol, intitulat „Relaţiile politico-economice dintre România şi Franţa” am evidenţiat istoricul şi evoluţia relaţiilor economice dintre cele două ţări, importanţa francofoniei în relaţiile culturale, evidenţiind faptul că România este o ţara francofonă. De asemenea, am vorbit şi despre relaţiile politice, care s-au desfăşurat la niveluri înalte: şefi de stat, parlamentari, miniştrii şi nu în ultimul rând relaţiile diplomatice, cele mai importante în opinia mea, deoarece au rolul de a fortifica legăturile oficiale dintre guvernul francez şi român şi de a menţine atât cooperarea, cât şi întelegerile dintre cele două state. Am subliniat şi faptul că Republica Franceză a fost una dintre ţările Europei Occidentale care a susţinut aderarea României în cadrul Uniunii Europene şi Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord.
În capitolul doi „Relaţiile economice dintre România şi Franţa”, am abordat în primul rând schimburile economice şi cadrul de desfăşurare al acestora, Franţa aflându-se în topul partenerilor comerciali ai României, apoi am facut referire la colaborarea şi cooperarea celor două state în cadrul organizaţiilor internaţionale.
În ultimul capitol intitulat „Investiţiile franceze în România”, am prezentat evoluţia investiţiilor străine directe în România, Franţa fiind unul dintre principalii investitori pe teritoriul ţării noastre. Am evidenţiat, de asemenea, contribuţia investiţiilor franceze în economia românească, economie ce beneficiază de multe oportunităţi din urma acestor investiţii, precum şi cele mai atractive sectoare în care statul francez a investit.
În abordarea lucrării de licenţă am studiat şi citat autorii următorelor monografii: Anghelache Constantin, România 2004, Starea economică în an electoral; Apostol Cornelia, România şi Franţa, Istoria unei prietenii, Bonciu Florin, Investiţiile străine directe şi noua ordine economică mondială, Denuţa, Ioan, Investiţiile străine directe şi central europene; Dumitrescu Sterian, Bal Ana, Economie Mondială; Georgescu Maria Cadeţi români la Saint-Cyr; Ghica Luciana- Alexandra, Enciclopedia Uniunii Europene; Ignat Ion, Pralea Spiridon, Economie mondială; Işan Vasile, Tranzacţii comerciale internaţionale, vol.I; Pascal Boniface, Relaţiile Est-Vest 1945-1991 ; Vesa, Vasile, România şi Franţa la începutul secolului al XX – lea (1900-1916), Zaiţ Dumitru, Evaluarea şi gestiunea investiţiilor directe;
De asemenea, am abordat şi informaţii de actualitate din mai multe website-uri oficiale, precum Agenţia Română pentru Investiţii Străine; Ambasada Franţei în Români; Ambasada României în Republica Franceză; Banca Naţională a României; Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Franceză în România; Institutul Naţional de Statistică; Ministerul Afacerilor Externe; Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi din unele periodice ca Ziarul financiar; Tribuna Economică; Adevărul şi Observatorul.


Fisiere în arhivă (1):

  • Relatiile Economice dintre Romania si Franta.docx

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!