Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est

Extras din licență Cum descarc?

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 60 surse, 95 pagini text de bază. 
Cuvintele cheie: Europa de Sud-Est, Pact de Stabilitate, Uniunea Europeană, organizaţie regională, relaţii internaţionale, cooperare regională, Balcani, Iniţiativa Central Europeană, criminalitate transfrontalieră, masă de lucru, organizaţii internaţionale, geopolitică, reglementare, securitateregională, soluţionare.
Domeniul de cercetare. Relaţii internaţionale.
Scopul cercetării de faţă constă în cercetarea sistemică teoretico-analitică a strategiilor de colaborare regională în cadrul Europei de Sud-Est prin prisma perspectivei de integrare europeană.
Obiectivele propuse: cercetarea istoriografiei şi formularea bazelor teoretico-metodologice în cercetarea strategiilor, abordarea esenţei şi modalităţilor de integrare europeană a RM prin integrarea în Europa de Sud-Est şi colaborarea cu organozaţiile regionale din zona respectivă.
Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în prezentarea unei analize a lucrărilor în care se cercetează implicarea Republicii Moldova în diferite structuri din Europa de Sud-Est în perspectiva aderării la UE, cercetarea analitico-sistemică a documentelor organizaţiilor regionale din Europa de Sud -Est, structurilor specializate ale Pactului de stabilitate din ESE, a discursurilor liderilor de stat şi politicienilor organizaţiilor regionale din ESE. Utilizarea în calitate de obiect de studiu de caz a materialelor de implementare a strategiilor regionale din Europa de Sud-Est în Republica Moldova au permis autorului, de a prezenta într-o manieră nouă rolul factorilor internaţionali şi direcţiile strategiilor internaţionale în managementul politicii de integrare europeană.
Problema ştiinţifică importantă, a cărei soluţionare o propune autorul în rezultatul cercetării efectuate – justificarea necesităţii, în condiţiile noilor realităţi ale relaţiilor internaţionale, de colaborare şi integrare regională în Europa de Sud-Est în scopul aderării la UE. 
Valoarea teoretică. În lucrare sunt analizate istoriografia şi problematica studierii strategiilor internaţionale contemporane în ştiinţa politică şi teoria relaţiilor internaţionale; evoluţia bazelor politicojuridice a strategiilor internaţionale şi practicii realizării acestora în procesul de soluţionare; sunt determinate specificul, tendinţele formării acestora şi perspectivele creşterii eficienţei strategiilor internaţionale în procesele integraţioniste.
Valoare practică a cercetării. Rezultatele acestei cercetări şi propunerile înaintate în cadrul acesteia pot fi utilizate pentru scrierea lucrărilor ştiinţifice, manualelor, cursurilor la teoria relaţiilor internaţionale.
ÎNTRODUCERE
Actualitatea temei cercetate. Într-o lume a interdependenţelor tot mai accentuate şi a globalizării, organizaţiile internationale s-au modificat multiplicat într-un timp relativ redus şi şi-au întărit tot mai mult vocea şi influenţa în contextul internaţional. În prezent, omenirea parcurge o perioadă extrem de dificilă de reaşezare politică, de reîmpărţire a sferelor de influenţă, accentuată de cea de-a doua criză economico-financiară mondială.
Conjunctura internaţională actuală pe continentul european este influenţată puternic de mai multe procese, printre care se evidenţiază atît globalizarea, cît şi regionalismul. Cooperarea regională (şi cea subregională) este un proces care se derulează mai rapid şi, în funcţie de domeniu, mai eficient decît cooperarea la nivel mondial. Un exemplu de colaborare regională fructuoasă pe care tind să-l urmeze, practic, toate statele europene este cel al statelor care fac parte din Uniunea Europeană (UE).
În Europa cooperarea regională în cadrul structurilor din afara Uniunii Europene, ca regulă, are drept obiectiv final integrarea în UE. Din acest motiv, Republica Moldova depune eforturi susţinute pentru a fi prezentă în toate structurile de cooperare europeană. Astăzi Republica Moldova este membru cu drepturi depline al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), al Consiliului Europei (CE), Comisiei Economice ONU pentru Europa (CEE-ONU), Iniţiativei Central Europene (ICE), Iniţiativei de Cooperare în Europa de Sud-Est (SECI), Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (CEMN), Comisiei Dunării, Comunităţii de Lucru a Statelor Dunărene (CLSD). Cooperarea regională europeană se desfăşoară pe plan multilateral şi în cadrul altor structuri sau programe, de exemplu, sub egida Uniunii Europene (programele de asistenţă tehnică PHARE pentru statele Europei Centrale, TACIS pentru noile state independente şi altele).
În procesul de promovare a politicii sale externe Republica Moldova şi-a definit clar poziţia în calitate de ţară din Europa de Sud-Est. Dimensiunea sud-est-europeană a politicii externe moldoveneşti a devenit deosebit de importantă pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că în anul 1999 Uniunea Europeană a lansat Pactul de Stabilitate în Europa de Sud-Est, o iniţiativă de colaborare regională care are drept obiectiv final dinamizarea procesului de aderare a ţărilor regiunii la Uniunea Europeană. Includerea plenară în activităţile Pactului este un obiectiv extrem de important pentru Republica Moldova. Pentru a atinge acest deziderat, este necesar să fie intensificată colaborarea în cadrul structurilor deja numite şi să fie întreprinse acţiunile necesare pentru a se include şi în alte organisme de cooperare regională, printre care Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) şi Procesul Royaumont de Stabilitate şi Bună Vecinătate în Europa de Sud-Est (Procesul Royaumont).


Fisiere în arhivă (1):

  • Republica Moldova si Organizatiile din Europa de Sud-Est.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!