Responsabilitatea Socială

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 
CAP.I. MARKETINGUL SOCIAL pag.5
I.1. Principiul de marketing social pag.5
I.2. Marketingul social – sfera de cuprindere pag.9
CAP.II. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ pag.12
II.1. Responsabilitatea socială corporativă – sfera de cuprindere pag.12
II.2. Responsabilitatea socială în cadrul companiilor multinaţionale pag.22
II.3. Provocările pe care le înfruntă actualmente responsabilitatea socială corporativă pag.25
CAP. III SC. „STAR TIC” SRL. pag.28
III.1. Mersul pe bicicletă pag.28
III.2. Prezentarea SC. „STAR TIC” SRL pag.32
III.2.1. Obiectul de activitate pag.33
III.2.2. Evoluția firmei pag.44
III.3. Responsabilitatea socială la “SC. STAR TIC SRL.” pag.46
CONCLUZII ŞI PROPUNERI pag.56
BIBLIOGRAFIE 
LISTA TABELE ŞI FIGURI 
ANEXE


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Am ales ca temă a lucrării „Responsabilitatea socială a unei firme” (SC. STAR TIC SRL) datorită multiplelor posibilităţi de abordare pe care le oferă Am considerat că un bun exemplu de responsabilitate socială îl reprezintă această firmă , ce are ca obiect de activitate comercializarea de biciclete şi de componente ale bicicletelor şi oferirea de servicii de întreţinere , recondiţionare şi reparare a bicicletelor , deoarece susţine toate acţiunile locale participând la evenimentele de ciclism din oraş si împrejurimi , implicându-se atât fizic cat si emoţional în desfăşurarea lor , încurajând în mod deosebit păstrarea unui stil de viaţă sănătos şi protecţia mediului înconjurător 
Ȋn această lucrare am încercat să prezint toată sfera de cuprindere a responsabilităţii sociale corporative în partea de teorie , arătând diversele ei valenţe aplicându-le practic pe o societate a cărui manager îşi doreşte a avea un impact social cât mai puternic , sperând sa modeleze societatea în care trăieşte şi visând către una mai curată 
Lucrarea de faţa este structurată pe trei capitole , ce are ca scop atât prezentarea caracteristicilor marketingului social cât şi explicarea conceptului de responsabilitate socială şi impactul pe care aceasta îl are asupra societăţii culminând în partea de final cu aplicarea pe o societate care pune în practică aceste ideologii 
Primul capitol al lucrării prezintă noţiuni generale referitoare la marketingul social şi anume : definirea conceptului de marketing social şi sfera de cuprindere a marketingului social precum şi implicaţiile acestuia asupra marketingului ca disciplină Conceptul de marketing social se referă la modalităţile prin care produsele şi serviciile oferite ajung la consumatorul final , iar sfera de cuprindere a marketingului social face referire la identificarea posibilelor nevoi ale consumatorilor , urmând ca produsele şi serviciile oferite să ducă la satisfacerea lor.
Cel de-al doilea capitol este structurat pe trei subcapitole după cum urmează : conceptul de responsabilitate socială , responsabilitatea socială corporativă şi companiile multinaţionale si provocările actuale ale responsabilităţii sociale corporative Conceptul de responsabilitate socială corporativă se referă la modul prin care o companie îşi introduce voluntar aspectele de ordin social şi ecologic în afaceri şi impactul pe care îl au acestea asupra cifrei de afaceri , imaginii firmei şi nu în ultimul rând asupra mediului înconjurător şi comunităţii locale. Ȋn ultima parte a acestui capitol am încercat să prezint o viziune holistă asupra încercărilor prin care au trecut de-a lungul timpului marile corporaţii internaţionale care au fost şi promotorii responsabilităţii sociale corporative în unele ţări mai puţin dezvoltate ca şi Romania 
Capitolul trei este structurat pe trei subcapitole :
Primul subcapitol arată evoluţia biciclelor în timp , şi importanţa pe care o are pentru om şi societate ciclismul Mersul pe bicicletă este important din mai multe aspecte: ajută la menţinerea şi formarea unei forme fizice optime , ameliorează sănătatea organismului şi cel mai important , din punctul meu de vedere , ajută la reducerea poluării mediului 
Cel de-al doilea subcapitol prezintă un scurt istoric al firmei , domeniul de activitate al acesteia şi evoluţia ei de la înfiinţare până în prezent 
Al treilea subcapitol se referă strict la responsabilitatea socială a firmei SC. STAR TIC SRL , prezentând sfera de cuprindere a acesteia , modul în care această societate a implementat principiile responsabilităţii sociale corporative şi avantajele şi dezavantajele pe care le-a avut aceasta 
Lucrarea se încheie cu câteva concluzii şi propuneri personale care să ofere posibilitatea unei creşteri pe termen mediu şi lung a acestei activităţi , urmând bibliografia şi nu în ultimul rând anexele ataşate.
CAP.I. MARKETINGUL SOCIAL
I.1. Principiul de marketing social
Kotler şi Roberto amintesc de campaniile desfăşurate în Roma antică în scopul eliberării sclavilor fără a vorbi însă, despre marketing social, ci despre campanii sociale.
În iulie 1971 Ph. Kotler şi G. Zaltman au utilizat pentru prima dată termenul de marketing social într-un articol din Journal of Marketing intitulat „Social marketing, an Apprach to Planned Social Change”. ( Ph. Kotler, G. Zaltman , 1971, pag.15)
Astfel, în anul 1972, la Universitatea din Illinois se desfăşoară lucrările primei Conferinţe Naţionale de Marketing Social, iar în 1975, la Bruxelles, are loc primul Congres Internaţional de Marketing Social.
Philip Kotler şi Gerald Zaltman au lansat supoziţia conform căreia marketingul social este conceperea , aplicarea şi controlul cu scopul de a influenţa ideile sociale asupra preţurilor, produselor , canalelor de distribuţie şi comunicării în general Acestea au realizat faptul că principiile utilizate pentru comercializarea produselor pe piaţă pot fi utilizate şi pentru „comercializarea ideilor” precum şi a atitudinilor şi comportamentelor societăţii 
În gȃndirea tradiţională, cȃnd se vorbeşte despre conceptul de marketing se face trimitere automată către conceptele profitabilităţii şi concurenţei, în timp ce activităţile nonprofit nu se află în raport direct cu ceea ce relevă cele două concepte ; astfel apare întrebarea:” poate fi aplicat marketingul într-o organizaţie în care obţinerea profitului nu reprezintă raţiunea de a exista şi pentru care competitivitatea poate să nu aibă o importanţă primară?”


Fisiere în arhivă (1):

  • Responsabilitatea Sociala.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!