Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara

Cuprins licență

Introducere 4
Capitolul I. Prezentare generala a judetului Hunedoara 5
1.1. Asezarea geografica a judetului 5
1.2. Caile de acces 6
1.3. Scurt istoric al aparitiei si dezvoltarii turistice a judetului Hunedoara 7
1.4. Potentialul economic al regiunii si populatia 9
Capitolul II. Prezentarea si evaluarea resurselor si destinatiilor turistice al judetului Hunedoara 10
2.1. Resurse turistice naturale 10
2.1.1. Relieful si obiectivele turistice legate de el 13
2.1.2. Clima si rolul factorilor specifici ai activitatilor turistice 14
2.1.3. Reteaua hidrografica si obiectivele legate de ea 16
2.1.4. Principalele componente ale invelisului biogeografic 18
2.2. Resurse turistice antropice 24
2.2.1. Obiective turistice religioase 24
2.2.2. Obiective turistice cultural-istorice 28
2.2.3. Arta populara si manifestarile etnofolclorice 31
2.2.4. Obiective economice cu functie turistica 34
2.3. Destinatiile turistice din judetul Hunedoara- elemente definitorii 36
Capitolul III. Dinamica activitatilor turistice la nivelul judetului Hunedoara, in perioada 2012-2018 38
3.1. Baza turistica tehnico-materiala 38
3.1.1. Unitatile de cazare turistica 38
3.1.2. Unitatile de alimentatie pentru turism 42
3.1.3. Unitatile de agrement si tratament 42
3.1.4. Mijloacele de transport turistic 43
3.2. Circulatia turistica 44
3.2.1. Forme de turism specifice regiunii considerate 44
3.2.2. Evolutia numarului de turisti 45
3.2.3. Evolutia numarului de innoptari 46
3.2.4. Durata sejurului mediu 47
3.2.5. Densitatea circulatiei turistice 49
Capitolul IV. Propuneri si strategii privind dezvoltarea turistica a judetului Hunedoara - orizont 2035 50
4.1. Propuneri privind crearea / promovarea brand-ului turistic al judetului Hunedoara 50
4.2. Strategii de valorificare superioara a potentialului turistic al judetului Hunedoara 50
4.3. Analiza S.W.O.T. a dezvoltarii turistice a judetului Hunedoara 52
4.4. Impactul activitatilor turistice asupra mediului la nivelul judetului Hunedoara 57
Concluzii 58
Bibliografie 59


Extras din licență

Introducere
Hunedoara este unul dintre cele mai ofertante judete atunci cand vine vorba despre atractii turistice reprezentative pentru intregul nostru popor. De la bogatii naturale incredibile pana la constructii ce dateaza de sute de ani si muzee care iti fac cunostinta cu istoria tumultoasa a romanilor, judetul Hunedoara le are pe toate. Acesta este principalul si cel mai important motiv pentru care am ales ca tema a acestui proiect judetul Hunedoara.
Structura acestui proiect o voi impartii in patru capitole mari, dupa cum urmeaza: Capitolul I. Prezentarea generala a judetului Hunedoara - in care voi face referire la asezarea geografica a judetului, la caile de acces ale acestuia, la aparitia si dezvoltarea turistice a judetului si la potentialul economic al regiunii si populatiei;
Capitolul II. Prezentarea si evaluarea resurselor si destinatiilor turistice ale judetului Hunedoara - in acest capitol voi prezenta resursele turistice naturale, relieful si obiectivele turistice legate de acesta, clima si rolul factorilor specifici ai activitatilor turistice, reteaua hidrografica si obiectivele legate de ea, principalele componente ale invelisului biogeografic, resursele turistice antropice, obiectivele turistice religioase, cultural-istorice, arta populara si manifestarile etnofolclorice, obiective economice cu functie turistica si destinatiile turistice din judetul Hunedoara;
Capitolul III. Dinamica activitatilor turistice la nivel judetului Hunedoara, in perioada 2012 - 2018 - voi dezvolta urmatoarele subiecte: baza turistica tehnico-materiala, unitatile de cazare turistica, unitatile de alimentatie pentru turism, unitatile de agrement si tratament, mijloacele de transport turistic, circulatia turistica, forme de turism specifice regiunii considerate, evolutia numarului de turisti, evolutia numarului de innoptari, durata sejurului mediu si densitatea circulatiei turistice;
Capitolul IV. Propunerii si strategii privind dezvoltarea turistica a judetului Hunedoara - orizont 2035 - iar in ultimul capitol voi aborda: propuneri privind crearea / promovarea brand-ului turistic al judetului Hunedoara, strategii de valorificare superioara a potentialului turistic al judetului Hunedoara, analiza S.W.O.T. a dezvoltarii turistice a judetului Hunedoara si impactul activitatilor turistice asupra mediului la nivelul judetului Hunedoara.
Aceasta lucrare este destinata studentilor din cadrul facultatilor cu profil turistic, dar nu numai, ci si a tuturor iubitorilor de turism, in special pentru cei care doresc sa afle mai multe informatii turistice utile despre judetului Hunedoara.
Capitolul I. Prezentare generala a judetului Hunedoara
1.1. Asezarea geografica a judetului 
Judetul Hunedoara (HD) este localizat in partea central-vestica a Romaniei. Este incadrat de judetele: Alba la N-E si E, Valcea la S-E, Gorj in S, Caras-Severin si Timis in V, Arad in V si N-V. 
Date generale:
- Suprafata de 7063 Kmp;
- Locuitori 477259;
- 7 municipii: Deva - resedinta de judet cu 68487 locuitori, Brad 16359 locuitori, Hunedoara 71902, Lupeni 30116, Orastie 22179, Petrosani 44658 , Vulcan 29546; 
- 7 orase: Aninoasa 4901 locuitori, Calan 12998, Geoagiu 5724, Hateg 11064, Petrila 25506, Simeria 13729 si Uricani 9937; 
- 55 comune si 457 sate . 
Relieful - este predominant muntos incluzand in intregime Muntii Retezat, a caror inaltime maxima depaseste 2500 m, precum si portiuni din Muntii Parang, Tarcu, Poiana Rusca, Godeanu, Metaliferi si Zarandului. Varietatea reliefului este data de numeroase depresiuni intramontane : Hunedoara, Hateg, Petrosani, Simeria si Brad. Judetul este strabatut de raul Mures cu principalii sai afluenti si raul Jiu care se formeaza in depresiunea Petrosani prin unirea Jiului de Vest cu cel de Est .


Fisiere în arhivă (1):

 • Resurselor si destinatiilor turistice ale Judetului Hunedoara.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. 2020 - Rolul politicii regionale in viitorul Europei, Panorama InfoRegio,http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag39/mag39_ro.pdf 
2. Acord de parteneriat propus de Romania pentru perioada de programare 2014-2020, octombrie 2013, http://www.fonduri-ue.ro/ res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_ de_parteneriat_01.10.2013.pdf 
3. Agentia de Dezvoltare Regionala Vest, Contextul planificarii in Regiunea Vest, http://adrvest.ro/ attach_files/Contextul%20planificarii %20in%20Regiunea%20Vest%20%2010.09.2012.pdf 
4. Agentia de Dezvoltare Regionala Vest, Evaluarea geografiei economice: Provocari legate de dezvoltarea teritoriala in Regiunea Vest, http://www.adrvest.ro/ attach_files/Ro_West__EconGeog_Assessment _Roversion.pdf 
5. Agentia de Dezvoltare Regionala Vest, http://www.adrvest.ro/ 
6. Agentia de Dezvoltare Regionala Vest, Infrastructura pentru facilitarea comertului exterior, a transportului si logisticii_ro: Principalele provocari si oportunitati http://www.adrvest.ro/attach_files/Ro_West_TradeLogistics _Assessment_ROversion.pdf 
7. Agentia de Dezvoltare Regionala Vest, O Agenda Digitala pentru Europa, http://adrvest.ro/attach_files/O%20Agenda%20Digitala%20pentru%20Europa.pdf 
8. Agentia de Dezvoltare Regionala Vest, Procesul de planificare: Planul pentru dezvoltare regionala Regiunea Vest, http://www.adrvest.ro/ attach_files/Procesul %20de%20 planificare.pdf 
9. Agentia de Dezvoltare Regionala Vest, Propunere Program Orizont 2020, http://adrvest.ro/attach_files /Propunere%20program%20de%20 cerecetare-inovare_Orizont%202020. pdf 
10. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, www.apdrp.ro 
11. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor,http://www.anpm.ro/upload/3850_SNGD.pdf 
12. Castelul Corvinilor, Hunedoara, www.castelulcorvinilor.ro 
13. Candea, Melinda, Erdeli, G., Simon, Tamara (2000), Romania. Potential turistic si turism, Editura Universitatii din Bucuresti, Bucuresti. 
14. Candea, Melinda, Simon, Tamara (2006), Potentialul turistic al Romaniei, Editura Universitara, Bucuresti. 
15. Ciorogariu, Elena (2008), Rolul cadrului natural in desfasurarea activitatilor turistice. Studiu de caz: Muntii Poiana Rusca, in GEIS, Referate si comunicari de Geografie, vol. XII, Editura Casei Corpului Didactic, Deva, pag.35-39. 
16. Cocean, P. (2006), Turismul cultural, Editura Presa Universitara Clujana, Cluj-Napoca. 
17. Consiliul Judetean Hunedoara, http://www.cjhunedoara.ro/index.php/ prezentare 
18. Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, Hotararea nr.25/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport in regim de taxi si in regim de inchiriere, http://www.primariahd.ro/fisiere/hcl/08-025H.pdf 
19. Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, Hotararea nr.31/2010 privinfd aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local in Municipiul Hunedoara, http://www.primariahd.ro/fisiere/hcl/HCL%2031-2010.pdf 
20. Cosmescu, I. (1998), Economia turismului, Serviciile turistice, Editura Universitatii ,,Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!