Rezoluțiune și reziliere

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. Notiuni generale despre rezolutiune si reziliere 
1. Originile istorice ale rezolutiunii . 5
2. Definitia rezolutiunii si rezilierii . 8
3. Precizari terminologice a rezolutiunii si rezilierii 14
4. Fundamentul rezolutiunii si rezilierii . 22
5. Natura juridica a rezolutiunii si rezilierii ... 27
CAPITOLUL II. Esenta si efectele rezolutiunii si rezilierii 
1. Conditiile existentei rezolutiunii si rezilierii . 30
2. Pactele compromisorii ... 41
3. Actiunea in rezolutiune si reziliere 50
4. Efectele intre parti .. 54
5. Efectele fata de terti ... 57
6. Rezolutiunea sau rezilierea fara efecte .. 58
CAPITOLUL III. Revocarea in contractele cu consumatorii 
1. Precizari terminologice a revocarii in contractele cu consumatorii ... 59
2. Natura juridica a revocarii in contractele cu consumatorii 60
3. Perspectivele extinderii institutiei revocarii ... 63
4. Conditiile valabilitatii revocarii in contractele cu consumatorii 64
5. Actiunea in vederea stabilirii dreptului la restituire si revocare 66
6. Efectele revocarii in contractele cu consumatorii .. 68
CONCLUZIE 70
BIBLIOGAFIE . 72


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
In aceasta lucrare, s-a incercat cercetarea fenomenului inegalitatii dintre venituri in societatile umane si bunastarea populatiei. 
Inegalitatea poate fi constatata intre diferite venituri ale unor grupuri sociale, intre regiunile aceleiasi tari si, desigur, intre tari diferite. Tendintele de distributie a venitului isi pun amprenta asupra bunastarii sociale. In conditiile actuale de dezvoltare social-economica a Republicii Moldova, pot fi evidentiate urmatoarele tendinte: aprofundarea inegalitatii in redistribuirea veniturilor; nivelul relativ jos a veniturilor celei mai mari parti a populatiei; concentrarea veniturilor in mainile unei neinsemnate parti a populatiei etc.Ca urmare a acestei diferentieri, are loc scaderea, in ansamblu, a nivelului de trai al populatiei.
Cercetarea cailor de formare si distributie a veniturilor disponibile ale populatiei capata o deosebita importanta si valoare in perioada actuala, cand Republica Moldova, stat independent si suveran, parcurge etape dificile, legate de transformarile intervenite in relatiile economice si sociale. 
Studierea cailor de formare si distribuire a veniturilor in societate prin realizarea cercetarii respective, ofera posibilitatea elaborarii si argumentarii stiintifice a modelului corespunzator al politicii sociale a statului privind asistenta sociala a populatiei in conditiile dificile in care se afla Republica Moldova in prezent.
In economiile mixte, statul joaca un rol-cheie in implementarea opiniilor exprimate de societate cu privire la distributia veniturilor. Una dintre functiile statului este redistribuirea venitului si a averii prin politica fiscala si cheltuieli. Cercetarea in cauza ne ofera posibilitatea sa analizam actualul sistem de impozitare a veniturilor persoanelor fizice din Republica Moldova, sa-l comparam cu sistemele din alte tari si sa propunem unele recomandari de imbunatatire a sistemului existent de impozitare a veniturilor populatiei.
Scopul si sarcinile lucrarii il constituie elaborarea anumitor recomandari in vederea cresterii bunastarii si nivelului de trai in societate. Realizarea scopului propus conditioneaza urmatoarele sarcini ale cercetarii:
-  cercetarea cauzelor si metodelor de evaluare a inegalitatii in venituri;
-  studierea in dinamica a impactului transformarilor sociale si economice in Republica Moldova asupra cresterii bunastarii populatiei;
-  analiza dinamicii si modificarii nivelului veniturilor si cheltuielilor populatiei, in perioada tranzitiei Republicii Moldova la economia de piata in raport cu unele tari din Europa Centrala si de Est si tarile CSI;
-  evidentierea principalelor tendinte ale inegalitatii veniturilor si ale saraciei in Republica Moldova;
Obiectul de cercetare il constituie veniturile populatiei, in special caile de formare si de distribuire a veniturilor disponibile si bunastarea populatiei in Republica Moldova. La descrierea lucrarii, s-a tinut cont de continutul programelor nationale si internationale de dezvoltare economico-sociala, legi, decizii guvernamentale, tezele conferintelor nationale si internationale.
In capitolul I - Bunastarea garant al societatii- acest capitol examineaza tipuri de state ale bunastarii in functie de care putem grupa majoritatea tarilor europene.
In capitolul II - Tendintele dezvoltarii economice si dinamica veniturilor disponibile ale populatiei in Republica Moldova - este efectuata o analiza complexa a veniturilor si cheltuielilor populatiei, folosind diverse modalitati de evaluare, cu scopul reliefarii principalelor tendinte ale inegalitatii veniturilor si saraciei in Republica Moldova. In baza tendintelor evidentiate, au fost fixate obiectivele si limitele cercetarii. Pentru demonstrarea complexitatii obiectului de studiu, a fost scoasa in evidenta dependenta directa dintre dezvoltarea economica a tarii si cresterea bunastarii populatiei.
In capitolul III - Caile de reducere a inegalitatilor in venituri si combaterea saraciei in Republica Moldova- sunt elaborate si argumentate unele propuneri si recomandari cu privire la perfectionarea sistemului de salarizare si dezvoltarea pietei muncii in Republica Moldova.


Fisiere în arhivă (1):

  • Rezolutiune si reziliere.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Hotararea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a venitului global al unei persoane (familii), nr. 1084 din 04.10.2004. Monitorul Oficial Nr. 186 din 15.10.2004.
2. Hotararea Guvernului Republicii Moldova cu privire la salarizarea angajatilor din unitatile cu autonomie financiara, nr.743 din 11.06.2002. Monitorul Oficial Nr. 079 din 20.06.2002.
3. Hotararea Guvernului Republicii Moldova cu privire la prognozarea cheltuielilor pentru perioada 2007-2009, nr.813 din 11.07.2006. Monitorul Oficial Nr. 124 din 08.08.2006.
4. Legea cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar, nr. 461-IV din 22.02.2006. Monitorul Oficial Nr. 35-38 din 03.03.2006.
5. Legea bugetului de stat pe anul 2007. Monitorul Oficial Nr. 189-192 (1970-1973) din 15.12.2006.
6. Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007. Monitorul Oficial Nr. 203-206 (1984- 1987) din 31.12.2006.
7. Legea pentru modificarea si completarea unor acte legislative, Nr. 111 din 27.04.2007 in Monitorul Oficial Nr. 064 din 11.05.2007.
8. Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2002-2006 / Biroul National de Statistica al Republicii Moldova , Chisinau, Ed. Statistica.
9. Barca, A., Veniturile salariale si nivelul de trai al populatiei, Revista Economica, V.4,1999, p. 44-49.
10. Buletin Statistic privind nivelul de trai al populatiei, / Biroul National de Statistica al Republicii Moldova, Chisinau, 2006, 50 p.
11. Capsizu, V., Alegerea sociala si problemele reformei sectorului public in R. Moldova/ Analele stiintifice ale USM, vol. II, USM, Chisinau, 2004.
12. Cojuhari, A., Veniturile disponibile ale populatiei si utilizarea lor, Conferinta Stiintifica Internationala ,,Stefan Lupascu-2000" Academia de Economie si Drept, Chisinau, 2001.
13. Danii, T., Evolutia situatiei social-demografice in Republica Moldova in perioada de tranzitie. Ameliorarea sanatatii si modului de viata al populatiei. Materialele conferintei practico-stiintifice republicane din noiembrie 2002, ASM, Ed. Paragon, Chisinau, 2003.
14. Dezvoltarea social-economica a Republicii Moldova in anul 2006 / Biroul National de Statistica al Republicii Moldova, Chisinau, 2007.
15. Filip, N., Inflatia si nivelul de trai al populatiei in conditiile economiei de piata, Revista Economica, V. 2, Chisinau, 2003, p.36-42.
16. Gagauz, O., Influenta somajului asupra calitatii vietii familiei, Revista Economie si Sociologie, Chisinau, 2002, p. 75-84.
17. Gradinaru, G., Aplicarea analizei componentelor principale in studiul calitatii vietii, Revista Studii si cercetari de calcul economic si cibernetica economica, V. 3, Chisinau, 2002, p. 99-105.
18. Grosu, A., Republica Moldova in pragul foamei, Revista Adevarul economic, V.5, Chisinau, 2000, p.27.
19. Gutu, I., Republica Moldova: economia in tranzitie, Ed. Litera, Chisinau, 1998.
20. Manole, T. Impozitele ca factor al securitatii economice, Conferinta Stiintifica Internationala ,,Stefan Lupascu-2000" Academia de Economie si Drept, Chisinau, 2001.
...


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!