Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare

Cuprins licență Cum descarc?

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ÎN CADRUL ECONOMIEI
1.1 Rolul sistemului bancar în cadrul economiei 3
1.2 Banca şi funcţia sa de finanţare 6
1.3 Instituţii ale sistemului bancar 10
1.4 Organizarea sistemului bancar in România 18
Cap2. RISCUL ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ
2.1 Noţiuni generale despre risc 21
2.2 Operaţiuni supuse riscului 24 2.3 Clasificarea riscurilor 27
Cap3. RISCUL DE CREDIT – RISC MAJOR AL INSTITUŢIILOR DE CREDIT
3.1 Creditul bancar, purtător al riscului 33
3.2 Mecanismul creditări 36
3.3 Indicatori de analiză a riscului de creditare 44
3.4 Modelul scoring 49
Cap4. NORME PRIVIND RISCUL DE CREDIT
4.1 Gestionarea riscului de credit 53
4.2 Reglementări privind riscul de credit în România 55
4.3 Aspecte internaţionale privind prevenirea riscului de credit 58
4.4 Determinarea necesarului de provizoane specifice riscului de credit 63
4.5 Asigurarea creditelor 68
4.6 Determinarea formelor de garanţie a creditelor 69
4.6.1 Garanţii reale 70
4.6.2 Garanţii personale 73
4.6.3 Alte garanţii 74
Concluzii 75
Bibliografie 78


Extras din licență Cum descarc?

Cap.1 SISTEMUL BANCAR
1.1 Rolul sistemului bancar in cadrul economiei
Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor spre desfăşurarea unor activităţi economice eficiente.
Intr-o economie de piaţă, sistemul bancar îndeplineşte funcţia de atragere şi concentrare a economiilor societăţii si de canalizare a acestora, printr-un proces obiectiv si imparţial de alocare a creditului, către cele mai eficiente investiţii. În îndeplinirea acestei prime funcţii, băncile, ca verigi de bază ale sistemului, urmăresc modul in care debitorii utilizează resursele împrumutate. Băncile asigură si facilitează efectuarea plăţilor, ofera servicii de gestionare a riscului si reprezintă principalul canal de transmisie în implementarea politicii monetare.
Prin activitatea de colectare de resurse financiare, concomitent cu plasarea lor pe piaţa prin intermediul creditelor, a operaţiunilor de scont si a altor operaţiuni pe piaţa financiară, băncile îndeplinesc rolul de intermediari între deţinătorii de capitaluri si utilizatorii acestora.
In exercitarea acestei diversitati de operaţii, băncile acţionează in numele lor, pe contul lor propriu, depunătorii si împrumutătorii neavând nici o legătură de drept între ei. Ne referim la faptul că băncile gestionează depozitele si mijloacele de plată din economie. Astfel, colectând depozitele, băncile au responsabilitatea gestioăarii eficiente a acestora cu maxim de randament, în beneficiul propriu şi al depunătorilor.
În vederea realizării obiectivelor finale, Banca Centrală urmăreşte stabilirea valorii interne si externe a monedei naţionale, concomitent cu punerea la dispoziţia economiei naţionale a cantităţii optime de monedă, necesară creşterii economice. Sistemul bancar, transformând resursele pe care mediul economic i le pune la dispoziţie, se constituie subsistem al macrosistemului economico-social.
Sistemul bancar se afla într-o continuă interacţiune cu mediul economic, din care preia “intrări” sub diferite forme (resurse umane, resurse financiare, informaţii) pe care le prelucrează in vederea obţinerii “ieşirilor” (produse si servicii bancare, informaţii financiar-bancare). Altfel spus, sistemul bancar este un sistem deschis. Ceea ce este specific sistemelor deschise (deci şi sistemului bancar) este faptul că îşi reglează activitatea prin conexiune inversă (feedback), deci sunt capabile de autoreglare.
Structura organizatorico-funcţională
Două nivele de bază: 
1. Centrala reprezintă nucleul instituţiei şi are următoarele atribuţii:
- orientarea băncii ca sistem activ în structurile pieţei;
- desfăşurarea şi implementarea strategiilor de piaţă, a planurilor şi programelor de activitate;
- îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi derulate în instituţie;
- elaborarea metodologiei, normelor şi regulamentelor şi aplicarea unitară a acestora în instituţia bancară
2. Reţeaua unităţilor teritoriale
Activitatea la nivelul centralei - organizată pe direcţii de specialitate – corespunzător funcţiilor băncilor în economie, de exemplu: 
- creditarea clienţilor;
- operaţiuni de tezaur şi casierie;
- operaţiuni de trezorerie;
- probleme de informatică şi comunicaţie;
- relaţii internaţionale şi de corespondent bancar;
- probleme juridice şi resurse umane;
- probleme administrative şi investiţii;
- metodologie şi audit intern.Reţeaua unităţilor teritoriale este reprezentată de ansamblul unităţilor operative dispersate în spaţiu, prin intermediul cărora banca realizează gestiunea relaţiilor cu clientela 
- reţea internă de unităţi operative
- reţea externă - practic aproape inexistentă: se rezumă doar la unele agenţii şi reprezentanţe de funcţionare în străinătate 
Constituirea reţelei interne - două criterii fundamentale:
1. Împărţirea administrativă a ţării 
- entitate ce îndrumă, coordonează şi controlează activitatea din raza unui judeţ
- unitate bancară operativă ce realizează operaţiuni în mod nemijlocit cu clienţii 2. Polarizarea vieţii economico-sociale pe zone sau localităţi. POS (point of sales) în marile platforme industriale,în pieţe en-gros şi în marile întreprinderi.
CONGLOMERAT FINANCIAR
1. Activităţile din grup se desfăşoară în principal în sectorul financiar
2. Raportul între activul bilanţier al entităţilor reglementate şi al celor nereglementate din sectorul financiar, din cadrul grupului şi totalul activului bilanţier al grupului este mai mare de 40%
3. Se determină importanţa sectorului financiar, sectorul bancar şi sectorul serviciilor de investiţii financiare sunt considerate împreună
În afara instituţiilor de credit, coordonate şi reglementate de BNR, există o serie de activităţi nereglementate 
- Societăţi de leasing
- Societăţi de credit ipotecar
- Societăţi de microcreditare
- Societăţi de credit de consum
- Societăţi de factoring
- Case de amanet
- Case de ajutor reciproc
- Case de schimb valutar 
1.2 Banca şi funcţia sa de finanţare în economie
O bancă poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloace băneşti disponibile, finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează decontările şi plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu celelalte state, în scopul obţinerii de profit.
Din definiţie rezultă caracterul complex al rolului pe care banca îl are în economie, atât din punct de vedere al serviciilor pe care le efectuează, cât şi din punct de vedere al relaţiilor în spaţiul geografic.


Fisiere în arhivă (1):

  • Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!