Riscurile și problematica lor în plățile internaționale

Cuprins licență

Introducere
PARTEA I FUNDAMENTE TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND PLATILE INTERNATIONALE
CAPITOLUL I CADRUL JURIDIC AL PELATIILOR INTERNATIONALE DE PLATI 1
1.1.Acorduri si conventii 1
1.2.Contractul comercial international 2
1.3.Norme de drept si reglementari nationale 2
1.4.Acorduri si conventii multilaterale 3
1.5.Uzantele internationale 3
1.6.Practici in domeniul platilor internationale 4
1.7.Transferul international al fondurilor /mesajelor 6
CAPITOLUL II MIJLOACELE SI INSTRUMENTELE DE PLATA INTERNATIONALE 7
2.1. Mijloace de plata internationale 7
2.1.1. Concept. Sfera de cuprindere 7
2.1.2. Valutele 8
2.1.3. Monedele emise de organisme internationale 9
2.2. Instrumente de plati internationale 11
2.2.1. Cambia 12
2.2.2. Biletul la ordin 16
2.2.3. Cecul 17
2.2.4. Instrumente de plati internationale destinate persoanelor fizice 19
CAPITOLUL III MODALITATI DE PLATA INTERNATIONALE 20
3.1. Acreditivul documentar 20
3.1.1. Continut si elemente caracteristice 20
3.1.2. Mecanismul derularii acreditivului documentar 22
3.1.3. Tipuri de acreditive documentare 25
3.2. Scrisoarea de credit 27
3.3. Incaso documentar 28
3.3.1. Definire. Mecanismul derularii 28
3.3.2. Parti implicate in derularea incaso-ului 30
3.3.3. Riscurile derularii platii prin incaso documentar 30
3.3.4. Modalitati de diminuare a riscurilor in operatiunile comerciale cu plata prin incaso 31
3.4. Ordinul de plata 33
3.4.1. Concept. Caracteristici 33
3.4.2. Parti implicate 33
3.4.3. Mecanismul derularii platii 34
3.5. Vinculatia 35
PARTEA A II - A RISCURILE SI MODALITATILE DE EVITARE A LOR IN PLATILE INTERNATIONALE
CAPITOLUL IV RISCUL SI PROBLEMATICA LUI 36
4.1. Definirea si tipologia riscului 36
4.2. Riscul in comertul international 37
4.3. Riscurile in platile internationale 39
4.4. Riscul valutar 40
CAPITOLUL V METODE SI TEHNICI DE EVITARE SI ATENUARE A RISCURILOR IN PLATILE INTERNATIONALE 46
5.1. Metode si tehnici de natura precontractuala 47
5.1.1. Alegerea monedei de contract 47
5.1.2. Includerea in pret a unei marje asiguratorii 48
5.1.3. Actualizarea valorii tranzactiei 50
5.2. Metode si tehnici de natura contractuala 50
5.2.1. Clauzele valutare 51
5.2.1.1. Clauza valutara simpla 51
5.2.1.2. Clauza cosului valutar simplu 53
5.2.1.3. Clauza cosului valutar ponderat 54
5.2.2. Sincronizarea platilor in aceeasi valuta 56
5.3. Metode si tehnici de acoperire a riscului valutar in faza derularii contractului56
5.3.1. Anticipari si intarzieri in efectuarea platilor si incasarilor 
(leads and lags) 57
5.3.2. Derularea corecta si operativa a contractului 60
5.4. Actiuni si operatiuni pe pietele valutare 61
5.4.1. Acoperirea la vedere 62
5.4.2. Acoperirea la termen 63
5.4.2.1. Operatiuni la termen simple 64
5.4.2.2. Operatiuni la termen complexe 66
5.4.2.3. Operatiuni de hedging 67
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență

FUNDAMENTE TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND PLATILE INTERNATIONALE
CAPITOLUL I
CADRUL JURIDIC AL RELATIILOR 
INTERNATIONALE DE PLATI
Schimburile economice comerciale si desfasurarea relatiilor de plati generate de acestea se pot realiza fie intr-un cadru conventional, bazandu-se pe texte oficiale, fie fara un asemenea cadru, in mod spontan, pe baza contractelor comerciale internationale.
1.1.ACORDURI SI CONVENTII
Acordurile economice reprezinta intelegeri internationale ce consemneaza acordul de vointa a doua sau mai multe state care isi asuma anumite drepturi si obligatii in domeniul economic, financiar, de plati. Dintre aceste tipuri de acorduri, acordul comercial si de plati incheiat intre doua state constituie documentul cel mai important din punct de vedere al relatiilor de comert dinte acestea. 
Romania are incheiate peste 600 de acorduri cu tari din toate zonele geografice.
Reglementarea internationala are prioritate in raport cu reglementarea interna, care poate intervenii numai ca subsidiar si numai pentru acele aspecte care nu sunt cuprinse in reglementarea internationala.
Acordul comercial si de plati contine mai multe elemente si clauze, dintre care cele mai importante sunt: preambulul cu parti contractante si principiile care guverneaza relatiile economico-comerciale; listele de marfuri; clauza natiunii celei mai favorizate sau sistemul taxelor vamale convenit; incheierea de contracte pe termen lung intre firmele autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior; principiul de stabilitate al preturilor; modul de decontare a platilor; constituirea Comisiei mixte; modul de solutionare a eventualelor litigii; termenul de valabilitate si posibilitatea de modificare si prelungire a acordului.
Acordurile comerciale si de plati se incheie de regula pe perioade mai mari de un an.
Relatiile ce iau nastere si se desfasoara pe baza acordurilor incheiate la nivel guvernamental, semnate de imputerniciti ai guvernelor respective, poarta denumirea de relatii conventionale de plati. 
Reglementarea relatiilor comerciale si de plati se poate face intr-un singur document sau separat in documente diferite, un acord privind relatiile comerciale si un altul referitor la plati.
Pentru desfasurarea operatiunilor valutar-financiare si a platilor internationale, pe baza unor norme tehnice reciproc convenite, bancile incheie aranjamente interbancare. Aranjamentul interbancar poate imbraca forma unui schimb de scrisori intre doua banci sau a unui document conventional bilateral incheiat intre ele.
1.2. CONTRACTUL COMERCIAL INTERNATIONAL
Acordurile si conventiile incheiate la nivel interguvernamental creeaza cadrul general de desfasurare a schimburilor, de armonizare a intereselor dintre doua sau mai multe state. Indiferent insa de tipul acordului derularea efectiva a schimburilor si platilor generate de acesta se realizeaza pe baza contractului comercial international.
In principiu, contractul comercial international are ca efect crearea unor obligatii in sarcina ambelor parti. Vanzatorul are ca principale obligatii: predarea marfii, remiterea documentelor referitoare la marfa, confirmarea marfii cu stipulatiile contractuale, iar cumparatorul plata pretului si preluarea marfii.
In ansamblul clauzelor unui contract un loc deosebit de important il ocupa componenta valutar-financiara. In principal, se refera la: mijlocul de plata utilizat, modul de evitare si atenuare a riscurilor valutare, modalitatea de plata, schema de plata, garantarea indeplinirii intocmai a obligatiilor asumate de partener.
1.3. NORMELE DE DREPT SI REGLEMENTARILE NATIONALE
Pentru participantii la schimburile economice internationale cunoasterea reglementarilor in materie ale tarilor partenere are importanta atat din punct de vedere al sferei operatiunilor pe care le pot derula in tara respectiva, cat si din punct de vedere al incidentei reglementarilor nationale asupra platilor efectuate cu parteneri proveniti din aceste tari.
Reglementarile in acest sens din anumite tari impun utilizarea numai anumitor valute in relatiile de plati cu altele; interzic circulatia libera a valutelor straine pe teritoriul lor, operatiunile de plati putand fi efectuate numai de anumite institutii desemnate expres; in tarile unde exista piete monetare si de capital pot fi efectuate, cu respectarea legislatiei nationale, diferite operatiuni cu hartii de valoare, titluri de credit etc., in timp ce in alte tari astfel de operatiuni sunt interzise; numeroase tari interzic transferul valutar al fondurilor conditionand transferul de obtinerea unor autorizatii. 
In acest ansamblu de reglementari nationale un loc aparte il ocupa dreptul bancar. Prin diferite norme fiecare tara reglementeaza activitatea institutiilor bancare, exercitarea profesiilor in aceste institutii, precum si regulile privind operatiunile bancare impunand o anumita conduita fata de partenerii straini.
Dreptul national aplicabil reprezinta dreptul comercial si dreptul civil al unui stat pe care partenerii de contract il desemneaza expres in contract ca va carmui raporturile juridice pe toata perioada derularii contractului. In materie bancara contractele sunt reglementate de legea tarii unde isi are sediul banca.
1.4. ACORDURI SI CONVENTII MULTILATERALE
Dezvoltarea schimburilor internationale a pus tot mai acut problema asigurarii unui comportament ordonat al tarilor in desfasurarea relatiilor valutar financiare si a platilor dintre ele. Documentele ce stau la baza acestei ordonari pot fi grupate in doua categorii: conventii destinate sa uniformizeze normele de drept international intr-un domeniu dat si conventii si acorduri destinate sa coordoneze comportamentul financiar-valutar al unui grup mai mare sau mai mic de tari.


Fisiere în arhivă (3):

  • COPERTAGE.doc
  • CUPRINSGEO.doc
  • mijloace si modalitati.doc

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!