Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere.3
Capitolul I Abordarea teoretică a abandonului şcolar
§1 Noţiuni introductive privind abandonul şcolar şi cauzele apariţiei fenomenului.6
§2 Structura şi evoluţia sistemului de învăţământ în Republica Moldova.20
§3 Re conceptualizarea învăţământului înRepublica Moldova.33
Capitolul II Politici sociale privind abandonul şcolar
§1 Politici sociale privind prevenirea abandonului şcolar în ţările europene.41
§2 Intervenţia echipei pluridisciplinare în depistarea şi prevenirea abandonului şcolar.44
§3 Rolul asistentului social în prevenirea abandonului şcolar.52 
Concluzii şi recomandări.59
Anexa.62
Bibliografie.63


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Actualitatea temei. Educaţia constituie o componentă a existenţei socio-umane şi poate fi concepută ca o întâlnire între individ şi societate.
Fiind o relaţie specific umană, educaţia este o acţiune ce se desfăşoară în mod conştient, potrivit unor finalităţi prestabilite. În funcţie de aceste finalităţi sînt selectate valorile ce urmează a fi transmise, metodele şi mijloacele cele mai potrivite pentru a realiza transmiterea de cunoştinţe şi organizarea corespunzătoare pentru a obţine rezultatul scontat.
Şcoala reprezintă unul dintre cei mai importanţi agenţi de socializare a copilului, care împreună cu familia contribuie la formarea şi pregătirea acestuia pentru viaţă. Cu ajutorul şcolii, societatea îşi perpetuează existenţa prin transmiterea noilor generaţii a valorilor, normelor şi regulilor de comportament.
Tot mai frecvent apare refuzul copiilor de a frecventa şcoala, prioritate devenind alte ocupaţii (cerşitul, furtul ş.a. )
Paradigma dezvoltării umane consideră educaţia drept instrument de bază de extindere a posibilităţilor populaţiei.
Educaţia, în special, a tineretului în Republica Moldova, joacă un rol esenţial în edificarea fundamentelor păcii şi ale prosperităţii viitorului. O populaţie bine instruită este capabilă să asigure interacţiunea, încrederea şi cooperarea.
Pentru a realiza cu succes tranziţia, Republica Moldova nu poate conta doar pe resursele sale naturale. Ea trebuie să se bizuie pe capacităţile cetăţenilor săi, principale resursă a ţării. Pe parcursul ultimului deceniu majoritatea indicatorilor educaţiei din Moldova au rămas stabili, fiind supuşi doar unor fluctuaţii neînsemnate. Astfel, 71% reprezentând astăzi rata brută de încadrare în toate nivelurile de învăţământ. 
În perioada de tranziţie, factorii nefavorabili au afectat, în primul rând educaţia preşcolară, numărul educatorilor şi al copiilor din aceste instituţii.
În anii 1995-2002, de exemplu, 33% din grădiniţe au fost închise. La începutul anului de studii 2002-2003, fiecare al 5-lea copil, cu vârsta cuprinsă între 5 şi 6 ani nu era şcolarizat, întrucât majoritatea şcolilor se află în mediul rural, iar accesul copiilor de la sat la educaţia preşcolară este limitat. Acest fenomen afectează negativ şi rata şcolarizării la nivelul învăţământului primar, cauzând o probabilitate sporită de abandon al şcolii.
Rata de încadrare în învăţământul primar în Republica Moldova este de 99,5%, iar în cel gimnazial de 92,2%, în baza acestor cifre putem conchide că în Republica Moldova circa 8% din elevi părăsesc şcoala, cauza principală fiind sărăcia. 
Scopul principal al asistentului social este urmărirea creării condiţiilor necesare pentru ca elevii să-şi satisfacă trebuinţele de bază, să-şi dezvolte capacitatea de adaptare la schimbări şi să fie pregătiţi să-şi asume responsabilitatea pentru propriul comportament.
Identificarea barierelor şi lichidarea acestora este scopul primordial al asistentului social în şcoală.
Scopul pe care mi l-am propus spre realizare în această lucrare este evidenţierea rolului asistentului social în prevenirea fenomenului „abandon şcolar”.
Scopul intenţionez să-l realizez prin următoarele obiective:
- identificarea cauzelor apariţiei abandonului şcolar;
- aprecierea intensităţii fenomenului;
- de a analiza programele naţionale şi internaţionale care au ca scop eradicarea fenomenului;
- sensibilizarea opiniei publice cu privire la fenomenul respectiv.
În lucrare au fost utilizate : studii de caz (pentru a reda situaţii concrete), anchetă sociologică (pentru identificarea cauzelor abandonului şcolar) şi un ghid de interviu cu profesorii (pentru depistarea modalităţilor de soluţionare a eşecului şcolar).
Datele obţinute din metodele de lucru prezentate mai sus reprezintă originalitatea lucrării.


Fisiere în arhivă (1):

  • Rolul Asistentului Social in Prevenirea Abandonului Scolar.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Antonesei L.O introducere în pedagogie. – Iaşi, 2000
2. Bulgaru M., Dilion M. Concepte fundamentale ale asistenţei sociale.-Chişinău, 2002
3. Bulgaru M., Dilion M. Metode şi tehnici în asistenţă socială.- Chişinău, 2002
4. Buzducea D.Aspecte contemporane în asistenţa socială.- Iaşi, 2005
5. Convenţia cu Privire la Drepturile Copilului.- UNICEF 2000
6. Cocoş Constantin Pedagogie.-Polirom 1998
7. Cosmovici A. Psihologie generală.- Iaşi, 1996
8. Neamţu Cristina Devianţă şcolară.- Bucureşti 2000
9. Drepturile la învăţătură. Cod de viaţă, datoriile mele faţă de copil.- SOROS Moldova 2000
10. Marin Flavia Abandon şcolar sau eşec instituţional.- Bucureşti 2003
11. Neamţu Cristina Devianţă şcolară.- Bucureşti 2000
12. Neamţu George Tratat de asistenţă socială.- Polirom 2003
13. Niculescu Mariana Rodica Curriculum educaţional.- Bucureşti 2000
14. Neculau A. Psihologie socială. Aspecte contemporane.-Iaşi, 1996
15. Ojog I. Istoria românilor. Epoca modernă şi contemporană.partea I- Chişinău, 1997
16. Ojog I. Istoria românilor. Epoca modernă şi contemporană.partea II- Chişinău, 1997
17. Păun E. Şcoala- abordare socio-pedagogică.- Polirom, 1997
18. Pîslaru Vl. Şcoala naţională în contextul culturii naţionale.- Chişinău, 1990
19. Situaţia familiei şi copilului în Republica Moldova.- Chişinău, 2003
20. Stănciulescu E. Teorii sociologice ale educaţiei.-Iaşi 1996
21. Spînu M. Introducere în asistenţa socială a familei şi copilului.- Chişinău, 1998
22. Turcu A.Fundamente ale psihologiei şcolare.- Bucureşti, 1999
23. Văideanu G.Educaţia la frontiere între milenii.-Bucureşti, 1998
24. Zamfir Cătălin Calitatea vieţii, nr. 1-2, Bucureşti 2004
25. Zamfir Cătălin Calitatea Vieţii, nr.3-4, Bucureşti 2004


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!