Rolul Femeii și al Tânărului în Societatea Comunistă Românească

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. EVOLUŢIA SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI ÎN ANII REGIMULUI COMUNIST 5
1.1 Regimul politic din România comunistă 5
1.2 Relaţiile cu celelalte state comuniste 12
CAPITOLUL II. FEMEIA ÎN POLITICA DEMOGRAFICĂ A ROMÂNIEI COMUNISTE 20
2.1 Legislaţia pronatalistă 21
2.2 Propaganda privind reproducerea 31
CAPITOLUL III. TÂNĂRUL ÎN SISTEMUL COMUNIST DIN ROMÂNIA 36
3.1 Rolul istoriei în comunizarea ţării şi îndoctrinarea tinerei generaţii. Legea învăţământului din 1948 şi 1978 37
3.2 „Înregimentarea” tinerilor 42
CONCLUZII 50
BIBLIOGRAFIE 53


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Lucrarea de faţă este structurată în trei capitole. Primul capitol se numeşte Evoluţia societăţii româneşti în anii regimului comunist. Prin lucrarea de faţă mi-am propus să prezint şi să analizez statutul femeii şi al tânărului în societatea comunistă, modul cum aceştia au fost percepuţi şi folosiţi de partidul comunist pentru îndeplinirea intereselor de clasă. Înlăturarea monarhiei la 30 decembrie 1947, a deschis drumul pentru acapararea totală a puterii politice de către comunişti, ceea ce a dus societatea românească în faţa unor profunde prefaceri economice, sociale şi politice. În această nouă ordine socială, femeile şi tinerii au deţinut poate cel mai important rol. După proclamarea Republicii Populare Române la 31 decembrie 1947, regimul a declanşat un proces rapid de modernizare a societăţii, care necesita participarea populaţiei la consolidarea lui. Cum potenţialul de lucru al femeilor, nu a fost până atunci valorificat în cadrul producţiei, era momentul ca femeile să îşi demonstreze calităţile în cadrul activităţii de producţie, în calitate de agenţi ai modernizării. Problema emancipării femeii îşi va găsi rezolvarea tocmai în acest proces amplu de modernizare, deoarece ele vor fi scoase din anonimatul vieţii casnice şi integrate producţiei. Un alt aspect semnificativ al importanţei femeii în societate este reprezentat de rolul său matern. Alegerea ca succesor al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la funcţia de secretar general al partidului în 1965, a reprezentat pentru Nicolae Ceauşescu, prilejul de a-şi impune propria viziune asupra societăţii, ceea ce s-a numit naţionalism-comunismul. Într-o societate în care drepturile individuale nu contau, iar interesele de clasă primau, femeile au trebuit convinse, prin orice mijloace, că datoria lor primordială este aceea de a da viaţă şi prin urmare, a te conforma politicii partidului. Presa abunda în articole care subliniau grija profundă a partidului faţă de sănătatea femeii. Copii erau în concepţia comunistă cei care vor produce schimbarea şi vor duce mai departe ideologia. În al doilea capitol, numit Femeia în politica demografică a României comuniste(1965-1989) , prezint situaţia femeii în societatea românească după venirea lui Nicolae Ceauşescu la conducerea statului, deoarece acest interval de timp, până la prăbuşirea comunismului, în decembrie 1989, a fost cel mai important din punct de vedere al implicaţiilor de ordin social, dar mai ales psihologic asupra femeilor. 
În primul subcapitol am analizat actele normative prin intermediul cărora a fost exprimată politica demografică. În cel de-al doilea subcapitol prezint modul cum obiectivele politicii demografice s-au reflectat în ziarele şi revistele din acea perioadă. În al treilea capitol, numit Tânărul în sistemul comunist din România, am analizat problema îndoctrinării tinerilor, folosind ca instrument învăţământul, un rol semnificativ am atribuit istoriei şi modului cum aceasta a fost rescrisă pentru a servi scopurilor regimului. Perioada pe care o voi trata, în acest capitol, va fi cea începând cu anul 1945, până la prăbuşirea comunismului în România, în 1989. Cu aceste două capitole se încearcă răspunderea la întrebarea: de ce femeia şi tânărul au contat atât de mult pentru regimul comunist? Dar pe lângă acest aspect, am urmărit să prezint variaţiile în maniera de a trata femeia în funcţie de necesităţi şi importanţa educaţiei tineretului în spiritul ideologiei.


Fisiere în arhivă (1):

  • Rolul Femeii si al Tanarului in Societatea Comunista Romaneasca.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

A. Lucrări:
1.Boia, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005.
2.Bârsănescu, Ştefan, Bârsănescu, Florea, Educaţia, învăţământul, gândirea pedagogică din România, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Pedagogică, 1978.
3. Ceauşescu, Nicolae, Creşterea rolului familiei în viaţa economică şi social-politică a Romậniei socialiste, Bucureşti, Editura Politică, 1980.
4. Ceauşescu, Nicolae, Rolului familiei în societatea românescă, Bucureşti, Editura Politică, 1988.
5.Ciachir, Nicolae, Marile Puteri şi România 1856-1947, Editura Albatros, 1996.
6.Constantiniu, Florin, De la Răutu şi Roller, la Muşat şi Ardeleanu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2007.
7. Constantiniu, Florin, 
O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1997.
8.Constantiniu, Florin , Lungu, Corneliu, Mihai, Retegan , Mihai, 1956 Explozia, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996.
9. Deletant, Dennis România sub regimul comunist, Bucureşti, Editura Fundaţia Academia Civică, 2010.
10.Duroselle, Jean Baptiste, Kaspi, Andre, Istoria relaţiilor internaţionale 1948-până în zilele noastre, vol. II, Bucureşti, Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, 2006.
11.Ficeac, Bogdan, Cenzura comunistă şi formarea omului nou, Bucureşti, Editura Nemira, 1999.
12.Fontaine, Andre, Istoria Războiului Rece. De la Revoluţia din Octombrie la războiul din Coreea 1917-1950, vol. I, Bucureşti, Editura Militară, 1991.
13.Frunză, Victor, Istoria Stalinismului în România, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990.
14.Georgescu, Vlad, 
Istoria românilor de la origini până în zilele noastre, Ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992.
15.Ion, Gheorghe, Basarabia: drepturi naţionale şi istorice, Bucureşti, Editura Tritonic, 2004.
16.Miroiu, Mihaela, Drumul spre autonomie. Teorii politice feministe, Bucureşti, Editura Polirom, 2004.
17.Muller, Florin, Politică şi istoriografie în Romậnia 1948-1964, Cluj-Napoca, Editura Nereamia Napocal, 2003. 
18.Soare, Florin, Reglementarea accesului la avort şi contracepţia modernă în Romậnia comunistă, 1945-1989, Bucureşti, Editura Polirom, 2010.
B. Periodice:
1. Buletinul Oficial al MAN al RPR, nr. 26, 30 septembrie 1957
2. Buletinul Oficial al RSR, Partea I, nr. 62, 13 mai 1968
3. Buletinul Oficial al RSR, Partea I, nr. 61, 29 iulie 1969
4. Buletinul Oficial al RSR, Partea I, nr. 109, 28 octombrie 1975
5. Buletinul Oficial al RSR, Partea I, nr. 54, la 10 iulie 1978
6. Buletinul Oficial al RSR, Partea I, nr. 113, 26 decembrie 1978
7. Femeia, 1966, 1967, 1973, 1974
8. Historia, nr. 97, 2010
9. Scânteia, 1966, 1968
10. Scânteia tineretului, 1949,1965,1976
11. Tineretul Muncitor , 1948-1949


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!