Rolul Guvernului în procesul legislativ

Cuprins licență Cum descarc?

DECLARATIA PRIVIND ASUMAREA RASPUNDERII 3
LISTA ABREVIERILOR 4
INTRODUCERE 5
I. Repere teoretice privind institutia Guvernului ca autoritate executiva a statului 8
1.1 Consideratii generale privind institutia Guvernului 8
1.2 Contextul istoric al instituirii si evolutiei institutiei Guvernului in Republica Moldova 12
1.3 Procedura de investitura a Guvernului Republicii Moldova 16
II. Aspecte ale implicarii Guvernului in procedura legislativa din Republica Moldova 21
2.1 Repere generale privind, esenta, necesitatea si principiile procedurii legislative 21
2.2 Dreptul Guvernului in initierea si elaborarea proiectului actului normativ 23
2.3 Participarea reprezentantului Guvernului in procedura dezbaterii proiectului de act normativ 28
2.4 Responsabilitatea Cancelariei de Stat in publicarea unor acte normative promulgate 31
III. Institutia ''delegarii legislative'' de la Parlament catre Guvern - necesitate a sistemelor constitutionale contemporane 39
3.1 Fenomenul ''delegarii legislative'' in Republica Moldova - conditii si continut 39
3.2 Functiile de legiferare ale Guvernului obtinute prin ''delegarea legislativa'' in Romania 44
3.3 Raportarea institutiei delegarii legislative in sisteme constitutionale europene 49
INCHEIERE 57
BIBLIOGRAFIE 60
ANEXE 62


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Tranzitia la economia de piata, destramarea fostului sistem administrativ si alte fenomene care au derulat o data cu obtinerea independentei Republicii Moldova sint procese care afecteaza diverse domenii de activitate ale societatii. Functionarea statului de drept, edificarea societatii civile, aplicarea mecanismelor de piata in conditiile unei crize structurale de amploare, care a insotit consolidarea independentei, constituie doar unele din aspectele problemei abordate. In conditiile actuale, reevaluarea importantei autoritatilor executive reprezinta elementul-cheie ce tine de democratizarea tarii si sporirea aspiratiilor de integrare europeana.
Prin continutul, trasaturie si atributele sale guvernul reprezinta una dintre cele mai importante si distincte institutii ale statului. Importanta acestei puteri decurge din faptul ca ea este cea care organizeaza si conduce efectiv societatea. Drept urmare, ea se afla cel mai mult si cel mai direct in legatura cu cetateanul. Din aceasta cauza, guvernul sau executivul ii intereseaza in cea mai mare masura pe cetateni, intrucit de activitatea si eficienta acestuia se leaga in mare masura realizarea aspiratiilor si intereselor lor.
In teoria si practica politica aceasta institutie este cunoscuta sub denumirea de executiv, fapt aflat in legatura directa cu separarea puterilor in stat sau mai nou de "administratie de stat", "autoritate administrativa", "administratie politica", etc. In constiinta si practica politica curenta, aceasta institutie este cunoscuta sub numele de guvern, in cele mai multe cazuri, consiliul de ministri, cabinet etc. Denumirea sa este in mare masura determinata de sistemul constitutional, de structura sa, sau de anumite traditii istorice.
Vorbind despre Republica Moldova vom spune ca aici, Guvernul odata instituit ca o autoritate distincta a statului, ce constituie o ramura a puterii statale, definita si ca putere executiva, Guvernul este investit cu atributii de origine constitutionala si legala. Desigur ca atributiile executivului sunt generale si cuprind tot ceea ce face nu numai Guvernul, dar si celelalte autoritati centrale si locale ale statului.
Scopul si obiectivele proiectului. Scopul prezentului studiu sub forma unui proiect de licenta tine de reliefarea rolul Guvernului in procesul legislativ.
In acest cadru de idei, am formulat urmatoarele obiective:
o Consideratii generale privind institutia Guvernului;
o Contextul istoric al instituirii si evolutiei institutiei Guvernului in Republica Moldova;
o Procedura de investitura a Guvernului Republicii Moldova;
o Repere generale privind, esenta, necesitatea si principiile procedurii legislative ;
o Dreptul Guvernului in initierea si elaborarea proiectului actului normativ;
o Participarea reprezentantului Guvernului in procedura dezbaterii proiectului de act normativ;
o Responsabilitatea Cancelariei de Stat in publicarea unor acte normative promulgate;
o Fenomenul ''delegarii legislative'' in Republica Moldova - conditii si continut;
o Functiile de legiferare ale Guvernului obtinute prin ''delegarea legislativa'' in Romania;
o Raportarea institutiei delegarii legislative in sisteme constitutionale europene.
Metodologia cercetarii. Principiul care sta la baza studiului dat este explicarea si oglindirea pe larg a metodologiei - a cailor si mijloacelor de de solutionare existente la moment, prin utilizarea tehnicilor si procedeelor de cercetare cum ar fi analiza, analiza statistica a unor procese si fenomene, sinteza, comparatia.
Adica in cele din urma studiul se bazeaza pe o analiza si explicare detaliata a institutiei executive cu o referinta speciala a celei din Republica Moldova, si anume aspecte ce tin de reliefarea rolul Guvernului in procesul legislativ.
La fel, complexitatea tematicii identificata in prezenta lucrare, a necesitat o abordare metodologica tot atat de complexa. Astfel, am considerat ca ''prioritara'' analiza sistemica, pentru a pozitiona si delimita in cadrul sistemului administrativ al Republicii Moldova, Guvernul. Relevanta in formularea concluziilor a fost metoda sistematica, ce a permis identificarea prioritatilor in abordarea acestora, dar si metoda grafica si statistica, ce a dat expresivitate si continut formularilor facute. 
In elucidarea subiectului propus spre investigare au fost utilizate si alte metode de cunoastere stiintifica, cum sunt: metoda logica, care reprezinta aplicarea procedeelor analizei si sintezei, argumentarea pe cale deductiva; metoda juridica, comparativa, care consta in evidentierea trasaturilor comune; metoda istorica, care are la baza elucidarea sensului evenimentelor trecutului, in scopul perfectionarii mecanismelor actuale de colaborare eficiente in domeniul cercetat; metoda cantitativa, care faciliteaza sistematizarea evenimentelor; metodele pedagogice si statistice, care au permis o cercetare riguros stiintifica a problematicii rolului Guvernului in procesul legislativ.
Importanta teoretica si valoarea aplicativa a proiectului se axeaza pe viziunile moderne, concluziile si propunerile privind rolul Guvernului in procesul legislativ ca organ central al puterii executive in Republica Moldova. Pentru prima oara a fost realizata o analiza complexa, in unitate cu aspectele teoretice, juridice si practice ale rolului Guvernului in procesul legislativ.
A fost expusa si argumentata o noua opinie asupra rolului Guvernului in procesul legislativ. 
Au fost examinate, de asemenea, cele mai importante aspecte ale functionarii Guvernului si ale conceptiei reformarii acestuia, tinindu-se cont de experienta din strainatate, mai intii de toate, a celor mai dezvoltate state ale lumii care, timp de decenii, si-au perfectionat sistemele administratiei de stat si ale serviciului public.
O particularitate importanta a lucrarii a constituit-o cercetarea legislatiei, care a servit drept baza de studii a temei investigate.
Sumarul compartimentelor proiectului. Teza de fata este alcatuita din introducere, trei capitole principale, concluzii, bibliografie.


Fisiere în arhivă (1):

  • Rolul Guvernului in procesul legislativ.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

ACTE NORMATIVE
1. Constitutia Republicii Moldova. Cu modificarile si completarile din 12 decembrie 2002. Chisinau: Moldpres, 2003
2. Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31.05.90. Republicat: Monitorul Oficial nr.131-133/1018 din 26.09.2002
3. Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797-XIII din 02.04.1996. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova, nr.50/237 din 07.04.2007
4. Hotarire cu privire la Cancelaria de Stat nr. 574 din 28.09.2009. In: Monitorul Oficial nr.151/638 din 29.09.2009
5. Hotarire pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea, structurii si efectivului-limita ale Cancelariei de Stat nr. 657 din 06.11.2009. In: Monitorul Oficial nr.162/724 din 10.11.2009
6. Hotarirea Curtii Constitutionale privind controlul constitutionalitatii art. 30 alin. (5) si (6) din Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 ,,Cu privire la Guvern" in redactia Legii nr.83-XIV din 08.07.1998 ,,Pentru modificarea Legii cu privire la Guvern" nr.4 din 04.02.1999 // Monitorul Oficial nr. 22-23/12 din 04.03.1999
MANUALE, MONOGRAFII, ARTICOLE DIN EDITII PERIODICE
7. Arseni A. Drept constitutional si institutii politice, vol.II. Chisinau: USM, 1997, p. 144
8. Brezoianu D. Drept administrativ. Partea speciala, Bucuresti: Ed.Tutu Maiorescu, 2002, p. 85
9. Chagnalloud D. Dictionar al vetii politice si sociale Bucuresti: ALL 2008, p. 66
10. Cobaneanu S. Drept constitutional al tarilor straine. Chisinau, 2004, p. 96
11. Constantinescu M, Vida I., Procedura de investire a Guvernului, in Dreptul nr.11/2000, p.18.
12. Cotelnic A., Nicolaescu M., Cojocaru V., Management (in definitii, scheme si formule). Chisinau: ASEM, 2008, pag 236
13. Creanga I., Curs de Drept Administrativ, Chisinau: Epigraf 2004, p. 131
14. David P., ''Constitutia Statelor Unite ale Americii. Comentarii'', Iasi 2012, pag 69
15. Dragan T. Drept constitutional si institutii politice''. Univ. ecol. Tirgu Mures, 2013, p. 44
16. Draganu T., Drept constitutional si institutii politice, tratat elementar, vol.II. Bucuresti, 2008, pag 170
17. Drilea M., Modul de reglementare a principiului separatiei puterilor in Constitutia Romaniei // Legea si viata, 2008, nr.3, pag 32
18. Duculescu V., Calinoiu C., Duculescu G., Tratat de teorie si practica parlamentara, vol.I, Editura "Lumina Lex", Bucuresti, 2001, pag 71
19. Goriuc S., Locul si rolul Presedintelui Republicii Moldova in sistemul autoritatilor publice si in asigurarea echilibrului in societate. Teza de doctorat. Chisinau, 2006, p. 76
20. Guceac I. Curs elementar de drept constitutional, vol.1-2. Chisinau: Litera, 2004, p. 346
21. Gutuleac V., Balmus V., Problemele administrarii de stat. Chisinau: Editura Fundatiei Draghistea, 2002, pag 59
22. Huntington S., Ordinea politica a societatilor in schimbare, Bucuresti: Polirom, 1999, p. 88
23. Ioan A., Structuri, mecanisme si institutii administrative. Bucuresti: ALL, 1996, p. 36
24. Ionescu C. Principalele forme de interferenta ale institutiilor de guvernare. In statul de drept, Bucuresti. nr. 2, 2015, p. 13
25. Iorgovan A., Drept administrativ roman. Bucuresti, 2013, pag 122
26. Iorgovan A., Tratat de drept administrativ, vol.I, Editia a III-a. Bucuresti, 2011, pag 491
27. Istoria Moldovei din cele mai vechi timpuri pina in epoca moderna (aspecte din viata politica, sociala si a culturii), Chisinau, 1992, p. 18
28. Karpinski J., A.B.C.-ul democratiei, Bucuresti: Humanitas, 2010, p. 44
29. Lijphart A. Modele ale democratiei, Bucuresti, ed. Polirom, 2000, p. 78
30. Manda C., D.Banciu, Cezar Manda. Administratia publica si cetateanul. Bucuresti, 2007, pag 48
31. Moroianu-Zlatescu I., Functia legislativa a Parlamentului, Institutul Roman pentru Drepturile Omului, Bucuresti, 1996, pag 36
32. Muraru I., Drept constitutional si institutii publice // vol. II - Bucuresti, 2005, ed. Actami, pag 9
33. Navrotchi I., Data intrarii in vigoare a ordonantelor de urgenta ale Guvernului. In: Dreptul, 2011, nr.3, p.70
34. Neacsu S. Organizarea administratiei publice centrale de specialitate. In: Legea si viata, 2011, nr.12, p.45
35. Olson K., Scurta istorie a Statelor Unite ale Americii. Bucuresti: ALL, 2005, p. 56
36. Orlov M., Belecciu S., Drept administrativ. Chisinau: Santi, 2005, p. 101
37. Platon M., Administratia publica. Curs universitar, Chisinau 2007: AAPRM, p. 133
38. Rosca A. Problemele privind relatiile dintre stat, societate si individ in conditiile tranzitiei. Moldova Suverana, nr. 171-172, 21 august 2009, p. 3
39. Santai I., Drept administrativ si stiinta administratiei. Volumul 1. Cluj-Napoca: Risoprint, 2002, pag 57
40. Simboteanu A., Administratia publica centrala. Chisinau: Litera, 1998, p. 104
...


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!