Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere. 3
I. Prezentarea societăţii S.C. TOTAL MEDIA SHOP S.R.L. 4
1.1. Date de identificare . 4
1.2. Gama de produse și servicii . 5
1.3. Structura organizatorică a S.C. Total Media Shop S.R.L. 8
1.4. Piața S.C. Total Media Shop S.R.L. 10
1.4.1. Furnizorii. 10
1.4.2. Clienții. 11
1.4.3. Concurenții. 12
1.5. Marketing. 14
II.Diagnosticul economico-financiar al S.C. Total Media Shop S.R.L. 16
2.1. Indicatori din bilanț. 16
2.2. Indicatori din contul de profit și pierdere. 18
2.3. Indicatori privind creanţele şi datoriile. 22
2.4. Indicatori de lichiditate şi solvabilitate. 23
2.5. Indicatori de profitabilitate . 25
2.6. Productivitatea muncii . 27
III. Analiza diagnostic a resurselor umane la S.C. Total Media Shop S.R.L. 29
3.1. Activitatea resurselor umane și rolul acestora. 29
3.2. Analiza dimensiunii personalului . 32
3.3. Analiza structurii personalului. 33
3.4. Analiza stabilității personalului. 36
3.5. Analiza eficienței utilizării resurselor umane . 37
3.6. Analiza nivelului de motivare și salarizare a personalului. 38
3.7. Analiza SWOT. 39
IV. Rolul și activitatea resurselor umane la S.C. Total Media Shop S.R.L. 40
4.1. Misiunea, viziunea și valorile S.C. Total Media Shop S.R.L. 41
4.2. Obiectivele strategiei de resurse umane și măsuri de implementare. 41
4.3. Acțiuni de implementare a obiectivelor stategice. 47
4.4. Resurse necesare implementării strategiei. 49
4.5. Plan operațional de implementare a strategiei pentru anul 2015. 50
4.6. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei. 52
Bibliografie. 56


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
În momentul actual, omenirea se schimbă foarte mult în foarte multe domenii, inclusiv cel al resurselor umane. Trăim într-o eră a cunoştinţelor, în care viitorul este determinat de felul în care oamenii reuşesc să îşi folosească cunoştinţele în cel mai eficient mod cu putinţă. 
Valoarea oricărei afaceri este dată de valoarea cumulată a oamenilor ce o alcătuiesc. Prin urmare, se poate spune că un angajat bun reprezintă o „perlă” valoroasă.
Domeniul în care compania analizată în prezenta lucrare activează este unul foarte dinamic și în care componenta umană este foarte importantă. Producţia publicitară este o ramură care presupune foarte multă creativitate, o activitate specifică resurselor umane ce nu poate fi înlocuită de tehnologie, ci poate fi doar îmbunătăţită cu ajutorul acesteia.
Din aceste considerente am structurat lucrarea de față pe patru capitole în care am prezentat societatea S.C. Total Media Shop S.R.L., am realizat diagnosticul viabilității economico-financiare a acesteia, precum și analiza diagnostic a resurselor umane, pentru ca în finalul lucrării să formulez concluziile prezentei lucrări, precum și propuneri de reconfigurarea semnificativă a elementelor componente ale activității departamentului de resurse umane și implicit propuneri privind revizuirea strategiei de resurse umane. 
În primul capitol al lucrării de față am realizat o prezentare a S.C. Total Media Shop S.R.L., punând accent pe gama de produse și servicii, structura organizatorică a companiei și piața acesteia.
În cel de-al doilea capitol am realizat diagnosticul economico-financiar al S.C. Total Media Shop S.R.L., prin determinarea și analiza indicatorilor de profitabilitate, a celor privind creanțele și datoriile, a indicatorilor de lichiditate și solvabilitate. 
În capitolul trei am realizat analiza diagnostic a resurselor umane, urmată în finalul capitolului de analiza SWOT a S.C. Total Media Shop S.R.L.
Capitolul patru al prezentei lucrări cuprinde propuneri de revizuire a strategiei de resurse umane si implicit propuneri de reconfigurarea semnificativă a elementelor componente ale activității departmentului de resurse umane.
CAPITOLUL I
Prezentarea societăţii S.C. Total Media Shop S.R.L.
1.1 Date de identificare
Denumirea societăţii: S.C. Total Media Shop S.R.L.
Formă juridică: Societate cu răspundere limitată
Cod Unic de Înregistrare: 15287985
Nr. Înmatriculare Registrul Comerțului: J13/1116/2003
Data înființării: 2003
Adresa: Soseaua Mangaliei, Numarul 74 B, Constanța, Județ Constanța
Obiectul de activitate: fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
S.C. Total Media Shop S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată cu asociat 
unic. Aceasta este o persoană juridică română şi işi desfăşoară întreaga activitate conform legislaţiei în vigoare.
S.C. Total Media Shop S.R.L., înființată în anul 2003 și înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/1116/2003 are codul unic de înregistrare 15287985.
Domeniul princial al societăţii este publicitatea, având condul CAEN 2511 - fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice și desfășurând activităţi în următoarele domenii de activitate:
• Producţie;
• Construcţie;
• Comerţ intermediar şi import export;
• Comerţ cu ridicată şi import export;
• Comerţ cu amănuntul;
• Servicii.
În cei 12 ani de existență, Total Media Shop a ajuns să fie unul dintre principalii producători de materiale publicitare de mici și mari dimensiuni din România. 
Viziunea companiei este aceea de a fi recunoscută datorită performanţelor, creativităţii, calităţii serviciilor şi a produselor, grijei faţă de mediu şi de valorile vieţii atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă. 
Misiunea S.C. Total Media Shop S.R.L. este de a deveni o companie deschizătoare de drumuri în domeniul producţiei publicitare şi de a fi recunoscută ca fiind compania care redă, cu cea mai mare precizie, design-ul agreat în produs finit.


Fisiere în arhivă (1):

  • Rolul si Activitatea Resurselor Umane in Cadrul SC Total Media Shop SRL.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Ciocîrlan D., Management strategic, Editura Universitară, București, 2010;
2. Cornescu V., Marinescu P., Curteanu D., Toma S., Management – de la teorie la practică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003;
3. Dalotă D. M., Management general, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007;
4. Dalotă D.M., Analiză economico-financiară, Editura Universul Juridic, București, 2005;
5. Drucker P.F., The Age of Social Transformation, The Atlantic Monthly, 1994;
6. Emilian R., ș.a. Managementul Resurselor Umane, Bucureşti, Editura ASE, 2003;
7. Pandelică I., Companii transnaționale. Managementul resurselor umane integrat pe baza competenței, Editura Economică, București, 2007;
8. Souza Freitas W.R., Continuing the evolution: Towards sustainable HRM and sustainable organizations, Business Strategy Series, Vol.12, Nr.5, anul 2011
9. Shariq S.Z., Knowledge Management: An Emerging Discipline, The Journal of Knowledge Management, Vol.1, Nr. 1, University of Texas, Austin, 1997
10. Ţole M., Zirra D., Analiză economico-financiară, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008;
11. www.totalmediashop.ro.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!