Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare

Cuprins licență Cum descarc?

CAP. I - Trăsături, structuri şi evoluţii ale comerţului exterior românesc 3
CAP. II - Stadiul macroeconomic al dinamizării exporturilor prin intermediul promovării 9
2.1. Organizaţii şi mecanisme de promovare internă şi internaţională a exporturilor 9
2.1.1. Centrul Român pentru Promovarea Comerţului (CRPC) 10
2.1.2. Ministerul Economiei şi Comerţului - Direcţia Generală Promovare Export 12
2.1.3. Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR) 16
2.1.4. World Trade Center Bucureşti (WTCB) 17
2.1.5. Eximbank 18
2.1.6. Uniunea Târgurilor Internaţionale (UFI) 18
2.1.7. Camera de Comerţ şi Industrie a României 21
2.1.8. Asociaţia organizatorilor de târguri şi expoziţii din România (ASOEXPO) 22
2.2. Participarea firmelor exportatoare la târguri şi expoziţii internaţionale 23
2.3. Organizarea de misiuni economice şi activităţi de promovare a exporturilor în străinătate 25
2.4. Implementarea de agenţii şi reprezentanţe comerciale în străinătate 26
2.5. Elaborarea de studii de piaţă şi buletine informative pentru promovarea şi consolidarea exportului 27
2.6. Acţiuni de publicitate pe pieţele externe 27
CAP. III - Publicitatea - componentă a sistemelor de promovare a exporturilor 29
3.1. Aspecte fundamentale ale publicităţii 29
3.2. Tipologii ale publicităţii 32
3.3. Comunicarea publicitară - cerinţă a eficientizării activităţii firmelor exportatoare 35
3.4. Dimensiunea economică a publicităţii pe plan internaţional şi în România 38
CAP. IV - Elaborarea programului de publicitate pentru pieţele de export 44
4.1. Analiza pieţelor externe - valorificarea valenţelor diversităţii 45
4.2. Identificarea publicului ţintă şi adaptarea mesajelor publicitare la specificul său 46
4.3. Determinarea obiectivelor publicităţii 46
4.4. Fundamentarea şi raţionalizarea bugetului promoţional 47
4.5. Adoptarea deciziilor privind audienţa, frecvenţa şi impactul 48
4.6. Axul programului de publicitate 50
4.7. Elaborarea mix-ului promoţional 51
4.8. Programarea acţiunilor promoţionale, controlul şi evaluarea eficacităţii publicităţii 54
CAP. V - Studiu de caz: Analiza principalelor canale publicitare în vederea fundamentării mix-ului de marketing ale firmelor exportatoare 59
5.1. Televiziunea-mediu publicitar aflat în topul investiţiilor publicitare ale companiilor 59
5.2. Publicitatea în presă: evoluţii internaţionale, trăsături, avantaje şi dezavantaje 63
5.3. Publicitatea exterioară (outdoor) - trecerea de la alternativele standard, la alternativele noi, creative 66
5.4. Radioul - mediu de diseminare a mesajelor publicitare 68
5.5. Publicitatea prin cinematograf 70
5.6. Publicitatea pe Internet - mediu internaţional de comunicare, cu cea mai rapidă ascensiune din istorie 71
Concluzii 76
Bibliografie 80


Extras din licență Cum descarc?

CAP. I - Trăsături, structuri şi evoluţii ale comerţului exterior românesc 
O caracteristică definitorie a epocii contemporane o reprezintă necesitatea participării active a naţiunilor, indiferent de nivelul dezvoltării lor, la diviziunea mondială a muncii, ca un imperativ al procesului de dezvoltare economico-socială. 
Este necesar deci, un proces de creştere a implicării ţărilor rămase în urmă din punct de vedere al dezvoltării economice, pentru a diminua decalajul ce le desparte de ţările industrializate, trecerea de la o atitudine reactivă la una pro-activă în raport cu piaţa internaţională şi o participare susţinută la comerţul exterior .
Deşi comerţul internaţional în perioada postbelică, comparativ cu perioadele anterioare a cunoscut cel mai înalt ritm de creştere sub influenţa revoluţiei tehnico-ştiinţifice, datorită atât creşterii volumului fizic al exporturilor cât şi creşterii preţurilor pe piaţa mondială, se remarcă o repartizare disproporţionată în participarea la comerţul internaţional a ţărilor dezvoltate şi bine implementate pe piaţa internaţională în comparaţie cu fostele ţări socialiste sau cu ţările în curs de dezvoltare. 
Decalajul de ritm în favoarea ţărilor dezvoltate se explică prin structura deosebită a economiei şi comerţului exterior a celor două grupe de ţări şi prin evoluţia diferenţiată a preţurilor la produsele manufacturate de bază.
Participarea ţărilor la fluxurile comerciale internaţionale este extrem de diferită în funcţie de potenţialul lor economic, de competitivitatea externă a produselor, de strategiile de politică economică urmate. Comerţul internaţional este dominat în mod semnificativ de grupul ţărilor industrializate, care deţin peste 2/3 din comerţul internaţional . 
Valorificându-şi avantajele comparative, strategice sau competitive, aceste ţări dezvoltate utilizează cele mai noi tehnici de afaceri, dispun de cel mai complex nomenclator de produse, aspecte care le conferă un volum impresionant de schimburi comerciale. Ţările considerate cel mai puţin dezvoltate (48 după evaluările Băncii Mondiale) deţin doar 0,5% din comerţul mondial, evidenţiind minusurile în privinţa înscrierii lor pe coordonatele noilor procese de specializare internaţională, deficitul lor de competitivitate şi dimensiunile reduse ale economiilor.
Datorită structurii diferite a comerţului ţărilor dezvoltate, a celor în curs de dezvoltare precum şi a celor în tranziţie; în sensul că primele se remarcă pe piaţa internaţională prin exportul de produse cu valoare adăugată mare, iar ultimele se află într-o situaţie inversă, exportând preponderent produse care au încorporată valoare adăugată mică, asistăm, încă, la deteriorarea raportului de schimb dintre aceste grupe de ţări. 
Analiza fluxurilor comerciale pe mărfuri şi ţări reliefează specializarea ţărilor dezvoltate pe produse manufacturate şi a celor în curs de dezvoltare pe produse de bază şi mărfuri cu un grad scăzut de prelucrare .
Referindu-ne la România, deşi evoluţia comerţului exterior a fost predominant ascendentă, volumul comerţului exterior crescând de aproape cinci ori, putem remarca odată cu creşterea volumului exporturilor, devansarea acestora de către importuri, în perioada 2000-2008, care au crescut mult mai mult, conducând la o balanţă comercială deficitară, aspect cu consecinţe deosebit de negative asupra economiei româneşti. 
Aceste două fluxuri disproporţionate s-au datorat unei conjuncturi speciale: importul exagerat de mare, urmare a liberalizării acestuia şi a unui subconsum intern cronic şi exportul foarte mic, datorat reducerii drastice a producţiei la care a condus şi desfiinţarea C.A.E.R. (Consiliului de Ajutor Economic Reciproc) ce absorbea aproximativ 50% din exporturile româneşti. 
Această evoluţie asimetrică din comerţul exterior românesc, respectiv creşterea mai rapidă a importurilor decât a exporturilor, a condus la un deficit cumulat al balanţei comerciale. O situaţie îngrijorătoare o reprezintă şi gradul de acoperire a importurilor din exporturi, care s-a redus, atingând cote alarmante, în anul 2008 sub 70%, aşa cum se poate observa din tabelul următor:


Fisiere în arhivă (1):

  • Rolul Sistemelor Promotionale in Dinamizarea Activitatii Firmelor Exportatoare.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Alexandru Puiu - Management internaţional - Tratat, vol. I, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2003
2. Alexandru Puiu - Management internaţional - Tratat, Vol. II, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2003
3. Cary L. Cooper - The blackwell encyclopedia of management - second edition, Blackwell Publishing, 2005
4. Chebac N., Puscă A, Ionescu R., Pripoaie R. si alţii ” Management performant în mediul de afaceri gălăţean”, E.D.P., Bucuresti, 2007
5. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005
6. Dacinina Crina Petrescu - Creativitate şi investigare în publicitate, Ed. Carpatica, Cluj-Napoca, 2002
7. Dumitru Miron - Comerţ internaţional, Ed. ASE, Bucureşti, 2003
8. Govind Apte- Services Marketing, Oxford University Press, 2004
9. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007
10. Grigore A. - Marketingul serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008
11. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008
12. Ioan Popa - Tranzacţii de comerţ exterior, Ed. Economică, Bucureşti, 2002
13. Ioan Popa - Tranzacţii de comerţ, Ed. Teora, Bucureşti, 2007
14. Iulian Vegheş Ruff, Bogdan Grigore - Relaţiile publice şi publicitatea online, Ed. Polirom, Iaşi, 2003
15. Ion Niţă - Comerţul exterior românesc în perioada de tranziţie, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000
16. Ph. Kotler- Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 2003
17. Mitiţă Constantinescu - Politică economică aplicată, vol. I, Ed. Tiparul Românesc, Bucureşti, 2007
18. Mihaela Nicola, Dan Petre - Publicitate, Ed. Communicare.ro, Bucureşti, 2005
19. Nicolae Sută, Dumitru Miron, Sultana Sută – Selejan - Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane, vol. I, Ed. Eficient, Bucureşti, 2000
20. Octavian Olaru - Comerţul internaţional în contextul fenomenelor specifice economiei mondiale contemporane: promovarea exporturilor, componentă esenţială a strategiei naţionale de comerţ exterior, Ed. Cavallioti, Bucureşti, 2006
21. O. Moarcăs, O. Puiu, C. Morozan, C. Nicolescu - Tehnici promoţionale, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2001
22. O. Moarcăs - Management în comunicarea şi promovarea afacerilor, Ed. Independenţa Economică, Brăila, 1999
23. Puscaciu V., .Puscaciu F., – “Relatii financiare internationale”, Ed. Evrika, Braila, 2000
24. Tureac C. – Dicţionar economic. Culegere de termeni economici, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2008 
25. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!