Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă

Cuprins licență Cum descarc?

CAP.I. INTRODUCERE 3
1.1. RESURSELE UMANE: DEFINIŢII, EXPRIMARE 3
1.2.Evaluarea condiţiilor de muncă şi de mediu 3
Cap. II. OBIECTIVE 8
CAP. III. Prevenirea apariţiei oboselii şi atenuarea ei în timpul 9
programului de lucru 9
3.1. Factorii dependenţi de condiţiile de muncă 9
3.2. Factorii dependenţi de condiţiile de mediu 10
CAP.IV. RESURSĂ UMANĂ FORTA DE MUNCĂ PERSONAL 11
4.1. EVALUAREA CANTITATIVĂ (ÎN DINAMICĂ) 11
4.2 EVALUAREA CALITATIVĂ (ÎN DINAMICĂ) 12
CAP.V. EVALUAREA PERFORMANŢELOR PERSONALULUI 13
5.1.Obiectivele evaluării performanţelor 14
5.2. Obiective. Facilităţi. 14
5.3. Criterii de evaluare şi standarde de performanţă 15
5.4. Etapele procesului de evaluare 17
5.5. Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor 18
CAP.VI. Aplicaţii privind evaluarea performanţelor 22
6.1.Surse de erori în evaluarea performanţelor 23
6.2. Rolurile motivãrii personalului 25
6.3. Motivatie si performantã 25
CAP.VII. Pregatirea resurselor umane. Dezvoltarea carierei 27
7.1.Metode de pregatire la locul de munca 27
7. 2.Metode de pregatire in afara locului de munca 27
7.3. Dezvoltarea carierei profesionale 27
STUDIU DE CAZ 28
CONCLUZII 43
Bibliografie 44
ANEXA 45


Extras din licență Cum descarc?

CAP.I. INTRODUCERE
1.1. Resursele umane: definiţii, exprimare 
1.2. Evaluarea resursei umane (evaluare cantitativă şi calitativă) 
1.1. RESURSELE UMANE: DEFINIŢII, EXPRIMARE 
DEFINIŢIE: 
RESURSA - „totalitatea elementelor materiale şi umane, reale şi monetare, ce pot fi atrase şi utilizate în producţia de bunuri economice în scopul satisfacerii nevoilor sociale” (N. Dobrotă, coordonator 1991, pag. 159). 
In cazul specific al resursei umane 
- ca urmare a importanţei caracterului general 
- diferitele ipostaze (niveluri de antrenare in activităţi) au denumiri diferite: 
ca factor – ca nivel de utilizare – munca 
ca resursă – resursa umană ~ forţa de muncă 
ca rezervă – populaţia umană - potenţialul demografic, populaţia activă (aptă de muncă şi în vârstă de muncă dintr-o anumită zonă şi nu numai) .
Noţiunea de muncă :
munca – definiţie: 
-` ca factor de producţie: un proces conştient desfăşurat în timp, acţiunea pe care omul o desfăşoară `
- ca activitate, ca acţiune:` exercitarea de către subiectul uman a unei acţiuni transformatoare asupra factorilor materiali ai producţiei, în scopul obţinerii unor efecte economice utile` 
- tipologie: poate fi manuală, manual – mecanizată, mecanizată, automatizată sau fizică şi intelectuală 
- se exprimă prin TM (timp de muncă) 
- din punct de vedere cantitativ (volumul muncii) 
- din punct de vedere calitativ (structura timpului de muncă) 
1.2.Evaluarea condiţiilor de muncă şi de mediu
1. Capacitatea de muncă şi bolile profesionale
2. Oboseala: cauzele şi metode de evaluare. 
3. Evaluarea condiţiilor de muncă şi de mediu. 
``Capacitatea de muncă este disponibilitatea organismului de a presta la nivel maxim anumite lucrări, care pot fi apreciate prin eforul depus``.Capacitatea de muncă este efectul acţiunii simultane a mai multor factori la un moment dat, ce se concretizează în potenţialul funcţional al organismului de a presta la un nivel maxim o activitate utilă din punct de vedere social.
Factori, care influenţează asupra capacităţii de muncă, sunt:
- Factori biologici – determină capacitatea de muncă din interior (vârsta, conţinutul şi organizarea alimentaţiei, starea de sănătate, etc.).
- Factori psihologici – determină capacitatea de muncă sub raportul laturii personalităţii umane (aptitudini, temperament, caracter)
- Factori economico-sociali – influenţează capacitatea de muncă din exterior, ei reprezentând condiţiile în care se valorifică posibilităţile organismului.
Evoluţia capacităţii de muncă este următoarea:
- Capacitate de muncă crescândă (faza de adaptare/acomodare)
- Capacitate de muncă optimă (nivel relativ constant al performanţelor)
- Scăderea treptată a capacităţii de muncă (apariţia oboselei).
Capacitatea de muncă poate fi evaluată prin următoarele metode:
- Analitică sau statistică – cu anumită periodicitate se stabilesc consumurile de timp pentru fabricarea unei unităţi de produs
- Fiziologică – aprecierea schimbărilor fiziologice în organism pe parcursul schimbului (temperatura, tensiunea)
- Energetică – evaluarea modificărilor metabolice în organism
- Subiectivă – metodă combinată
Capacitatea de muncă nu se menţine pe întreaga durată a desfăşurării activităţii la aceeaşi parametri. Una din cauzele care duce la reducerea capacităţii de muncă sunt îmbolnăviri profesionale – afecţiuni produse ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, afecţiuni cauzate de factori nocivi, fizici, chimici, biologici, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman în procesul muncii. Natura bolilor profesionale şi a noxelor care le provoacă sunt stabilite prin norme legale:
- Intoxicaţii
- Boli infecţioase
- Cancer pulmonar
- Nevroze de coordonare
- Boli datorate vibraţiilor
- Hipoacuzie (zgomot)
- Cataractă
- Boli de iradiaţie 
În urma solicitărilor organismului de către activitatea umană apare o stare de oboseală. Starea de oboseală are o bază obiectivă determinată de consumul de energie în timpul activităţii, urmând ca aceasta să fie compensată prin alimentaţie şi odihnă. Ea îndeplineşte o funcţie de protecţie a organismului semnalând individului respectiv că au fost atinse limitele de solicitare pe care organismul nu le poate depăşi.


Fisiere în arhivă (4):

  • Sanatatea Factorului Uman Exprimata prin Performantele Capacitatii de Munca
    • rezumatul licentei.docx
    • Sanatatea Factorului Uman Exprimata prin Performantele Capacitatii de Munca.docx
    • Sanatatea Factorului Uman Exprimata prin Performantele Capacitatii de Munca.pdf
    • Sanatatea Factorului Uman Exprimata prin Performantele Capacitatii de Munca.pptx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Belcourt Monica, Sherman Arthur, Bohlander George, Snell Scott, Managing human
resources, Second Canadian Edition, ITP Nelson, Toronto, 1999.
Bramhan T., Cox D., Cum s` ob]ii u[or un loc de munc`, Teora, Bucure[ti, 1997.
Byars Loyd, Rue Leslie, Human Resource Management, Homewood, Irwin, 1987.
Cherrington D. J., The Management of Human Resource, Allyn and Bacon, Boston, 1991.
Chi[u V. A., Rotaru F., Manualul specialistului în resurse umane, Irecson, Bucure[ti, 2002.
Candea Rodica, Candea Dan, Comunicarea managerial`, Expert, Bucure[ti, 1996.
Cole G. A., Managementul personalului, CODECS, Bucure[ti, 2000.
290 Managementul resurselor umane
7. Dessler Gary, Human Resources Management, Prentice Hall, Pearson Education Inc., Upper
Saddle River, New Jersey, 2003.
8. Heneman H. G et al., Personnel Human Resource Management, Fourth edition Irwin,
Boston, 1989.
9. Klatt A. Lawrence, Murdick R. G., Schuster F. E., Human Resource Management, Charles,
E. Merill Publishing A. Bell Howell Company, Columbus-Toronto-London-Sydney, 1985.
10. Manolescu A., Managementul resurselor umane, Editura Economic`, Bucure[ti, 2001.
11. Milkovich, G. T., Boudreau J. W., Human Resource Management, Sixth edition Irwin,
Boston, 1991.
12. Mondy R. Wayne, Noe M. Robert, Premeaux R. Shane, Human Resource Management,
Pearson Education Inc., Upper Saddle River, 2002.
13. Organ W. Dennis, Thomas Bateman, Organizational Behavior, Homewood, Illinois, 1986.
14. Schuler S. Randall, Huber L. Vandra, Personnel and Human Resource Management, Fifth
edition, West Publishing Company, 1993, USA-MN St. Paul.
15. Scarpello, V. G., Ledvinka, J., Personnel/Human Resources Management, 1988, PWSKent
Publishing Co., USA.
16. Stanciu {tefan, Leovaridis, Cristina, Managementul resurselor umane. Teste [i studii de
caz, Editura Bren, Bucuresti, 2003.
17. Klaus Werner/Hans Weiss _NOUA CARTE NEAGRA A FIRMELOR DE MARCA . EDITURA Aquila 1993.
18. Petre Burloiu-prof.consultant a Academiei de Studii Economice Bucuresti,MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,editura LUMINA LEX-1997


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!