Sarcină Prelungită Cronologic

Cuprins licență

1. Introducere. 3
2. Partea ȋntâi 
Studiu bibliografic. 5
3. Capitolul I
Definiție. 6
4. Capitolul II
Etiologie. 7
5. Capitolul III
Profilaxie. 9
6. Capitolul IV
Incidența. 10
4.1. Diagnosticul clinic. 10
4.2. Diagnosticul paraclinic. 11
4.3. Diagnosticul intrapartum. 12
4.4. Diagnosticul la naştere. 12
7. Capitolul V
Riscurile materno-fetale. 13
8. Capitolul VI
Modificǎri placentare. 14
9. Capitolul VII
Modificǎrile lichidului amniotic. 15
10. Capitolul VIII
Conduita antepartum. 16
8.1. Testul de stres la contracții. 17
11. Capitolul IX
Atitudinea la naştere. 21
12. Partea a doua
Studiu personal. 24
13. Capitolul X
Analiza rezultatelor. 25
10.1. Naşteri cu sarcinǎ prelungitǎ ȋn anul 2013. 25
10.2. Evoluția cazurilor de sarcinǎ prelungitǎ cronologic ȋn cursul anului 2013. 26
10.3. Suferința fetalǎ ȋn sarcina prelungitǎ. 26
10.4. Scorul (indicele) Apgar. 27
10.5. Mortalitatea fetalǎ. 28
10.6. Analiza distribuției gravidelor cu sarcinǎ prelungitǎ cronologic ȋn funcție de terminarea naşterii. 28
10.7. Analiza distribuției gravidelor cu sarcinǎ prelungitǎ cronologic ȋn funcție de paritate. 30
10.8. Analiza distribuției gravidelor cu sarcinǎ prelungitǎ cronologic ȋn funcție de sexul nou-nǎscutului. 31
10.9. Analiza distribuției gravidelor cu sarcinǎ prelungitǎ cronologic ȋn funcție de vârstǎ. 31
10.10. Analiza distribuției gravidelor cu sarcinǎ prelungitǎ cronologic dupǎ numǎrul de avorturi ȋn antecedent. 32
10.11. Analiza distribuției gravidelor cu sarcinǎ prelungitǎ cronologic dupǎ grupa de sânge. 33
10.12. Analiza distribuției gravidelor cu sarcinǎ prelungitǎ cronologic dupǎ mediul de proveniențǎ. 33
14. Capitolul XI
Studiu de caz. 34
15. Concluzii. 44
16. Bibliografie. 46


Extras din licență

INTRODUCERE
Unul dintre principalele obiective ale specialiştilor obstetricieni de-a lungul timpului a fost scǎderea mortalitǎții materne şi reducerea mortalitǎții perinatale. In ciuda eforturilor existǎ ȋncǎ o mortalitate maternǎ şi perinatalǎ regretabilǎ care variazǎ funcție de zone geografice sau țǎri, şi care este influențatǎ de factori socio-economici, de cultura şi asistența de specialitate. (3, 10) 
Riscurile existǎ şi pot surveni ȋn orice stadiu al sarcinii sau travaliului. Odatǎ cu progresul medicinii, sarcina nu mai este consideratǎ doar o stare fiziologicǎ ci şi o situație planificatǎ prin programele de planificare familialǎ sau obținutǎ prin diverse metode de inducere a ovulației. Sarcina este un ȋntreg proces medical menținut prin administrarea de progestative, monitorizatǎ sistematic clinic, ecografic şi prin examene de laborator. Ca fenomene naturale, sarcina şi naşterea nu ar trebui sǎ prezinte riscuri materne, dar mai ales fetale, iar ȋn cazul ȋn care existǎ riscuri, acestea ar trebui sǎ fie minime. 
Cercetarea patologiei asociate sarcinii este importantǎ deoarece situațiile de risc de grad diferit, nediagnosticate la timp şi reduse prin metode terapeutice imediate, pot conduce la consecințe grave pentru mamǎ şi fǎt.
Scopul acestei lucrǎri de licențǎ este investigarea unor aspecte legate de efectele sarcinii prelungite asupra fǎtului şi a mamei.
S-a realizat un studiu statistic retrospectiv pe un eşantion format din 172 femei gravide diagnosticate cu sarcinǎ prelungita cronologic, pe parcursul anului 2013, în baza registrului de înregistrare a naşterilor şi a foilor de observaţie, de la Maternitatea Spitalul Clinic de Obstetricǎ Ginecologie "Dr. Ioan Aurel Sbârcea" din Braşov.
Obiectivele prezentei lucrǎri de licențǎ sunt:
- investigarea incidenţei sarcinii prelungite cronologic la femeile gravide;
- depistarea factorilor care pot influenţa sarcina prelungitǎ;
- observarea efectelor sarcinii suprapurtate asupra fǎtului şi riscurile asociate acesteia;
- stabilirea conduitei adecvate în sarcina suprapurtată.
Lucrarea de licențǎ este formatǎ din douǎ pǎrți. Partea ȋntâi, studiu bibliografic, prezintǎ, ȋn nouǎ capitole, cadrul teoretic al temei abordate: “Sarcina prelungitǎ cronologic”. Partea a doua a lucrǎrii reprezintǎ un studiu statistic care a pornit de la necesitatea de a da un rǎspuns privind efectele sarcinii prelungite cronologic asupra fǎtului: suferința fetalǎ, starea nou nǎscutului la naştere, mortalitatea fetalǎ. S-au urmǎrit, de asemenea, unii factorii care ar putea determina sarcina prelungitǎ cronologic la femeile gravide. 
Pentru evidențierea acestor aspecte s-a prezentat un studiu de caz care reprezintǎ monitorizarea a patru pacienți pe perioada spitalizǎrii şi implicǎ manoperele medicale şi rolul asistentei medicale, ȋn fiecare caz ȋn parte.
În partea finalǎ a lucrǎrii sunt prezentate concluziile care se desprind din studiul statistic ȋn urma culegerii, analizei şi interpretarii datelor.
Lucrarea de licențǎ cuprinde şi o bibliografie selectivǎ. 
Partea ȋntâi
STUDIU BIBLIOGRAFIC 
CAPITOLUL I
DEFINIȚIE
Aprecierea depășirii termenului de naştere normală și influențele prelungirii nașterii asupra fătului s-au pus în discuție încă de la începutul secolului al XX-lea. Sarcina prelungită, privită ca o entitate a început să fie discutată științific după anul 1950, când pentru prima dată Clifford a descris cele 3 stadii ale aspectului copilului postmatur, și legătura care există între aceste stadii și prognostic. În anul 1957, în cadrul celui de al XVII- lea congres de obstetrică și ginecologie de la Marsilia s-au discutat diferite aspecte ale sarcinii prelungite. Tot în această perioadă se definește termenul de sarcină biologic și cronologic prelungită. Abia în anii ’70 se acceptă existența sarcinii prelungite și a conduitei medicale referitor la aceasta, iar în anii ’80 se perfecționează metodele de diagnostic, mai ales cele de diagnosticare a stării fetale uterine. (7. 9)
Sarcina prelungita numită și sarcină suprapurtată este o formă anormală și rară, de purtare a unei sarcini. A defini starea de sarcină prelungită este un demers dificil, din cauza disputelor care pot apărea legate de durata normalǎ a unei sarcini, a incertitudinii asupra datei fecundației, dar și a variațiilor duratei ciclului menstrual.
O sarcină prelungită cronologic sau anamnezic, în urma căreia va rezulta un făt fără semne de suprapurtare se deosebeste de sarcina prelungită patologic, cu un făt postmatur, cu semnele caracteristice.


Fisiere în arhivă (1):

  • Sarcina Prelungita Cronologic.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Luca V. Diagnostic şi conduită în sarcina cu risc crescut, Editura medicală, Bucureşti, 1991;
2. Vârtej P. Obstetrică fiziologică şi patologică, Editura ALL, Bucureşti, 1996;
3. Munteanu I. Tratat de obstetrică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2000;
4. Gheorghe F. Ginecologie, “Vasile Goldiş” University Press, Arad 2005;
5. Georgescu – Brăila M., Berceanu S. Obstetrică, vol.I şi II, Editura AIUS, Craiova, 1996;
6. Luca V., Pelinescu – Onciul D., Al.Arabi F.M. Testul non-stres. Valoarea predictivă în aprecierea stării fătului. Obstetrică Ginecologie – Bucureşti,1987;
7. Aburel E. şi colectivul: Obstetrică şi Ginecologie, Editura Didactică şi Pedagocică, Bucureşti, 1971;
8. Revista Gineco.ro, vol.IV, mai 2008;
9. Crişan N. Ecografie obstetricală şi ginecologică, Societatea Stiinţă şi Tehnică S.A., Bucureşti, 1998;
10. Bari M. Obstetrică şi ginecologie practică, Editura Didactica şi Pedagogică, Bucureşti, 2004;
11. Pricop M. Curs de obstetrică şi ginecologie, Institutul European, Iaşi, 2002;
12. Onofriescu M. Prelegeri de obstetrică şi ginecologie, Editura Tehnopres, 2005;
13. Alessandrescu D., Luca V., Gheorghiu D. Probleme de practică şi tehnică obstetricală., Editura Medicală, Bucureşti, 1965;
14. Luca V. Manevrele şi intervenţiile obstetricale în etapa actuală, Vol. Consfătuire: Evaluarea manevrelor obstetricale şi intervenţiile chirurgicale, Buzău, mai 1985;
15. Anca Alexandru Florin, Algoritm diagnostic şi terapeutic în obstetrică şi ginecologie, Editura Almatea;
16. Roger W. Harms, Clinica Mayo: Despre sarcină , naştere şi nou-născut, Editura ALL, 2005;
17. William W. Beck Jr.: Obstetrică şi Ginecologie, 4th edition, editată în limba română sub redacţia Radu Vlădăreanu;
18. Nicolae C., Nanu D. Obstetrică-ginecologie, Editura Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti 1997;
19. Mozes C. Tehnica îngrijirii bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti, 2003;
20. Titircă L. Urgenţe medico – chirurgicale, Editura Medicală, 1996.
21. *** emedecine.medscape.com


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!