SC Mol Retail Comerț SRL

Cuprins licență

Introducere 2
Capitolul 1. Prezentarea indicatorilor de eficienta economica 3
1.1. Indicatorii de eficienta economica 3
1.2 Definirea obiectului analizei economico-financiare 7
1.3 Necesitatea analizei ca metoda a cunoasterii si utilizatorii rezultatelor acesteia 10
Capitolul 2. Prezentarea S.C. MOL RETAIL COMERT S.R.L. 13
2.1. Scurt istoric 13
2.2. Activitati si operatiuni 15
2.3. Principii de management 16
Capitolul 3. Analiza activitatii desfasurate de S.C. MOL RETAIL COMERT S.R.L. 22
3.1 Analiza activitatii desfasurate de S.C. MOL RETAIL COMERT S.R.L. 22
3.2 Analiza indicatorilor de lichiditate 25
3.3 Analiza riscului financiar 33
Concluzii 35
Bibliografie 39


Extras din licență

Introducere
Lucrarea este structurata in 3 capitole, fiecare fiind bine asezat si evidentiind punctele esentiale intelegerii temei propuse.Doresc sa prezint detaliat indicatorii de eficienta economica care se aplica la o societate, pentru o exemplificare amanuntita a problematicii economico-financiare intr-o intreprindere.
Capitolul 1 prezinta indicatorii de eficienta economica.
Am descris obiectivul, rolul, necesitatea analizei rentabilitatii si continutul procesului de analiza economico-financiara a intreprinderii, toate in capitolul 2 si o vasta prezentare a S.C. MOL RETAIL COMERT S.R.L.
Capitolul 3 evidentiaza fiecare dintre ratele rentabilitatii si reliefeaza notiunile si situatia actuala referitoare la piata combustibililor din Romania, acestea aplicate in analiza activitatii desfasurate de S.C. MOL RETAIL COMERT S.R.L., in perioada 2010-2015.
Partea esentiala a lucrarii se concentreaza in studiul de caz, care prezinta situatia financiara si analiza activitatii in cadrul unei intreprinderi.
Activitatea oricarei firme, in contextul reformei si al tranzitiei la economia de piata, se desfasoara intr-un mediu dinamic si agresiv. In general, tranzitia, reprezinta o perioada de asezare a lucrurilor si conceptelor in ordinea lor fireasca, deci o schimbare, cu grija fireasca privind adaptarea noilor structuri la cerintele economiei de piata in conditii concurentiale tot mai aspre si mai bine definite (legiferate). 
Problemele fundamentale cu care se confrunta fiecare firma vizeaza, in principal, stabilirea si consolidarea locului pe care aceasta il ocupa in spatiul economic concret in care activeaza, obiectivul major spre care se indreapta, costurile implicate si sansele de izbanda.In acest context, firma este determinata sa se raporteze permanent la cererea de piata, trebuie sa anticipeze miscarile concurentei, sa-si autoevalueze resursele de care dispune si sa actioneze in directia eficientei utiizarii acestora.
Prezenta lucrare abordeaza atat din punct de vedere teoretic, cat si practic un segment important al analizei economico-financiare si anume analiza rentabilitatii.
Capitolul 1. Prezentarea indicatorilor de eficienta economica
1.1. Indicatorii de eficienta economica
Pentru a putea realiza o evaluare corecta si eficienta a unui proiect de investitii, trebuie identificati toti parametrii de efort si efect. In acest sens, exista doua modalitati principale de abordare a analizei eficientei investitiilor: 
- principiul economic, care se bazeaza pe capacitatea investitiei de a creea valoare si de a fi rentabila, pe baza rezultatelor sau fluxurilor financiare pe care le genereaza;
- principiul financiar, care se bazeaza pe aceleasi considerente, insa ia in considerare toate aspectele legate de investitie inclusiv cele de finantare. 
Indiferent de modalitatea de abordare, patru concepte fundamentale ghideaza analiza unei investitii: 
- capacitatea acesteia de a creea valoare pentru intreprindere si pentru actionari;
- rentabilitatea acesteia definita prin capacitatea de a genera rezultate in urma efortului; 
- termenul de recuperare a investitiilor, care se doreste a fi cat mai mic;
- riscul, care de asemenea trebuie sa fie cat mai mic.
Eficienta economica este o categorie economica complexa ce nu poate fi masurata prin intermediul unui singur indicator. Un fenomen, un proces economic va fi caracterizat de un numar mai mare sau mai mic de indicatori, in functie de gradul sau de complexitatea, nefiind exclusa posibilitatea ca, in cadrul aceleiasi variante, unii dintre indicatori sa fie favorabili, iar altii nefavorabili. In aceste situatii se impune dublarea calculelor economice de o analiza economica corespunzatoare.
In evaluarea eficientei economice a investitiilor se utilizeaza sistemul de indicatori de eficienta economica a investitiilor. Acesta cuprinde urmatoarele grupe de indicatori, dupa cum urmeaza :
a) Indicatori cu caracter general ;
b) Indicatori de baza ;
c) Indicatori economici specifici.
a) Indicatori cu caracter general 
Prima grupa de indicatori contribuie la formarea unei imagini globale asupra conditiilor concrete de eficienta economica in care se va realiza si va functiona obiectul de investitie. Acestia sunt : 
- Capacitatea de productie - exprima productia maxima ce poate fi obtinuta intr-o perioada de timp, in conditii normale de functionare a capitalului fix, de utilizare a resurselor umane si materiale si a unui anumit coeficient de schimburi ;
- Numarul de salariati - acest indicator trebuie cunoscut din faza de proiectare, el stabilindu-se in corelatie cu productia, productivitatea muncii si coeficientul de schimburi. Totodata, indicatorul amintit trebuie cunoscut in structura, pe categorii de personal ;
- Costul de productie - trebuie cunoscut atat la nivelul intregii productii realizate, cat si la nivelul fiecarui sortiment de productie in parte, ca si pe unitatea de produs.
- Profitul - efectul net urmarit de oricare intreprinzator. Prin intermediul profitului, intreprinzatorul asigura premisele necesare pentru cresterea capitalului fix. De asemenea, firmele au posibilitatea sa calculeze unul dintre cei mai importanti indicatori, rata profitului (calculata ca raport intre profit si cifra de afaceri) , care arata ce capacitate are aceasta de a produce profit ;
- Productivitatea muncii - care arata productia ce poate fi realizata pe un lucrator sau pe ora . Poate fi calculata in unitati fizice sau in unitati valorice. Formula de calcul este W = Q / L , unde :
W - productivitatea muncii ;
Q - productia exprimata fizic sau valoric ;
L - numarul de lucratori sau unitati de timp de munca.
- In economia de piata, cel mai important indicator de eficienta economica este rentabilitatea, profitabilitatea, data de rata rentabilitatii. Exista mai multe formule de calcul : R = ( P / C ) x 100, unde :
R - rentabilitatea ;
P - profitul obtinut ;
C - Costul productiei.


Fisiere în arhivă (1):

 • SC Mol Retail Comert SRL.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Raport anual MOL 2010;
2. Raport anual MOL 2011;
3. Raport anual MOL 2012;
4. Raport annual MOL 2013
5. Raport annual MOL 2014
6. Raport annual MOL 2015
7. www.molromania.ro
8. Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata;
9. OMFP 3055/10.11.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.766 bis/10.11.2009;
10. Directiva a-IV-a a Comunitatilor Economice Europene;
11. Directiva a-VII-a a Comunitatilor Economice Europene;
12. www.rompetrol.ro
13. www.petrom.ro
14. www.omv.ro
15. www.lukoil.ro
16. www.socar.ro


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!