Sediu societate comercială parter plus 3 etaje

Cuprins licență Cum descarc?

1. MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV
2. CALCULUL HIGROTERMIC
3. EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR
4. CALCULUL STATIC
5. CALCULUL GRINZILOR
6. CALCULUL STÂLPILOR
7. CALCULUL PLANȘEELOR
8. CRITERII DE REALIZARE A FUNDAȚIILOR IZOLATE
9. CALCULUL FUNDAȚIILOR
10. TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII
11. CALCULUL ECONOMIC
12. ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR
13. N.T.S.M.


Extras din licență Cum descarc?

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV
1. GENERALITĂȚI
S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m. Cota 0,00 a clădirii se află la + 0,45 m fată de cota terenului natural. Terenul pe care se va amplasa constructia se află în Municipiul Botosani.
2. AMPLASAMENT
Terenul pe care se amplasează constructia, cu suprafata totală de 1000mp, se află în intravilanum Municipiului Botosani.Acesta are o formă neregulată si nu prezintă denivelări.
Zona este studiată din punct de vedere urbanistic (aliniament, regin de înăltime, distanta fată de vecinătăti) prin Planul Urbanistic de Detaliu aprobat de Primăria Municipiului Botosani, iar reglementările specificate sunt respectate întocmai de documentatia prezentată.
Accesul pietonal principal la clădire, se desfăsoară prin intermediul unei alei care dirijează circulatia dinspre accesul de la stradă către intrarea principală care este situată la nivelul parterului (cota 0,00).
3. CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI
- regimul de înălţime : parter + 3etaje (P+3E);
- structură în cadre pe doua directii ortogonale din beton armat turnate monolit;
- pe direcţie transversală structura are două deschideri inegale de 3,90 m şi respectiv 5,7 m;
- longitudinal structura este formată din 4 cadre dispuse la 4 travei de 6,60; 3,3 ; 3,3; respectiv 6,3 m;
- fundatia este izolată tip bloc-cuzinet;
- la nivelul etajelor curente sunt prevazute holuri de acces, oficii, casa scarii, birouri, grupuri sanitare si balcoane.
- acccesul pe verticală se realizează printr-o scară cu rampe din beton armat asigurată cu o balustradă din profile din inox, cu înălţimea de 0,90m şi printr-un ascensor de persoane.
- planşeele curente sunt din beton armat cu grosimea de 15 cm;
- acoperisul este tip terasă circulabilă, iar straturile si dimensionarea termoizolatiei au foat calculate în proiect;
- Închiderile vor fi realizate după cum urmează:
- Tâmplărie exterioara din aluminiu cu geam termopan de rupere a punte termice.
- eliminarea punţilor termice spre exterior prin izolarea termică a structurii şi anveloparea la exterior aclădirii cu termosistem cu polistiren expandat de 8 cm grosime.
- compartimentările vor fi realizate din zidărie de B.C.A.
- pardoselile sunt realizate din parchet melaninat, gresie ceramică antiderapantă şi din mozaic turnat;
4. CARACTERISTICI CLIMATICE
1. zona climatică: III cu te= -18oC,
2. valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol: S0,k=2,5kN/mp (cf. CR 1-1-3-2005).
5. CARACTERISTICE SEISMICE ale zonei de amplasament si ale clădirii necesare calculului fortei seismice de cod cf. P100-1/2006 sunt:s
1. zona seismică Botosani cu ag = 0,16g
2. perioada de colt, Tc = 0,70s,
3. Clasa a III- a de importantă cu γI = 1.
6. RESPECTAREA NORMELOR P.S.I.
La executie se vor respecta normativele si instructiunile de prevenire si stingere a incendiilor.
Se vor respecta normele si instructiunile privind protectia muncii pe parcursul executiei.
7. FAZELE DE EXECUȚIE LA CARE PROIECTANTUL VA FI PREZENT
Acestea se vor stabili prin întocmirea unui program de urmărire a executiei de către proiectant de comun acord cu beneficiarul în baza unui contract.
După contractarea executiei de către beneficiar, acesta va pune proiectul în legătură cu executantul prin analizarea si însusirea corectă a proiectului, spre o executie corectă.
8. DISPOZIȚII FINALE
Pe toată durata executării lucrărilor de constructie se vor lua măsuri de protectie a muncii specifice fiecărei categorii de lucrări.
După primirea documentatiei. Beneficiarul are obligatia obtinerii avizelor si studiilor specifice în Certificatul de Urbanism, a verificării tehnice de către un verificator atestat, toate acestea fiind necesare obtinerii autorizatiei de construire.
Prezenta documentatie P.A.C. este valabilă numai pentru obtinerea autorizatiei de construire.
Începerea lucărilor se face numai după obtinerea autorizatiei de construire.
Orice modificare a proiectului, atât ca solutie tehnică, cât si ca materiale se va face numai de cître proiectant, indiferent că ea este solicitată de beneficiar, executant sau oricare altă parte. În caz contrar proiectantul îsi declină orice responsabilitate si este absolvit de eventualele urmări nedorite din timpul executiei sau a exploatării constructiei.
Proiectul nu poate fi reutilizat, multiplicat, înstrăinat fără acordul proiectantului. Nerespectarea acestui aliniat atrage sanctiuni utilizatorului (încălcarea dreptului de autor).
9. LUCRĂRI DE TRASAMENTE:
EXECUTAREA SĂPĂTURILOR
Executarea săpăturilor se vor realiza în conformitate cu prevederile din ”Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale„ indicativ C169-88.
- se dezafectează zona;
- se execută săpăturile pentru fundatii sub protectia sprijinirilor;
- se verifică natura terenului de fundare la cota de fundare;
- nu se va trece la executia lucrărilor de betoane decât după încheierea proceselor verbale de verificare a naturii terenului de fundare;
- la executie se vor respecta ordinea si tehnologia, aferente lucrărilor prevăzute în proiect.
10. EXECUTAREA UMPLUTURILOR:
- umpluturile de pământ în jurul fundatiilor sau sub pardoseli se vor realiza din pământ sortat, argilă prăfoasă.
- umpluturile se vor executa în straturi elementare de 10-15 cm care se vor compacta cu maiul mecanic sau manual, până la atingerea unui grad de compactare mediu de 95% si minim de 92%. Înainte de punerea în lucru a pământului se va determina umiditatea optimă de compactare si se vor aduce corectii după caz;
- verificările se vor efecuta pentru fiecare strat elementar. Abaterile admisibile fată de gradul de compactare prevăzut în STAS este de 1% pentru mediu si 2% pentru minim. Rezultatele acestor verificări se vor consemna în procesul verbal de lucrări ascunse.
11. LUCRĂRI DE FUNDAȚII
- lucrările de fundatii se încep spre executare numai după receptionarea lucrărilor de terasamente;
- la executare lucrărilor se vor avea în vedere:
- materialele întrebuintate trebuie să corespundă indicatiilor din proiect si prescriptiilor tehnologice în vigoare;
- rosturile de turnare vor respecta prevederile din prescriptii tehnice ”Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat”, indicativ NE012-99;
Receptionarea lucrărilor de fundatii:
- se vor verifica următoarele aspecte la receptionarea lucrărilor de fundatii:
- clasa betonului;
- aplicarea măsurilor de protectie prevăzute în proiect la turnarea betoanelor;
- modul în care se respectă acoperirea armăturilor cu beton, pozitia si diametrul armăturilor;
- continuitatea betonului sau respectarea rosturilor de lucru prevăzute în proiect;
- toate verificările si constatările efectuate cu ocazia receptiei fundatiilor se vor consemna în procesele verbale de lucrări ascunse.


Fisiere în arhivă (1):

  • Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!