Serviciile Turistice în Economia Mondială

Cuprins licență Cum descarc?

Întroducere 2
Capitolul I: Noţiuni generale privind serviciile turistice în economia mondială 4
1.1 Consideraţii generale privind serviciile turistice în economia mondială 4
1.2. Tipologia serviciilor turistice în economia mondială 10
1.3. Locul serviciilor turistice în economia mondială 22
Capitolul II: Rolul importului-exportului de servicii turistice în cadrul comerţului internaţional cu servicii turistice 28
2.1 Structura şi tendinţa pieţii turistice internaţionale 28
2.2 Comerţul internaţional cu servicii turistice 34
2.3 Fluxuri turistice internaţionale în dinamică în perioada anilor 2005-2008 41
Capitolul III: Impactul importului-exportului de servicii turistice asupra economiei ţărilor mediteraneene 53
3.1 Principalele destinaţii ale turismului mediteranean. Prezentare generală 53
3.3 Integrarea Republicii Moldova în comerţul turistic internaţional 67
Concluzii şi recomandări 72
Bibliografie 76


Extras din licență Cum descarc?

Întroducere
În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând determinanţii fundamentali ai turismului internaţional care permit cuantificarea legăturii dintre condiţiile economico-sociale şi condiţiile specializării în turism, ca factori generatori ai fluxurilor turistice internaţionale, lucrarea “Serviciile turistice în economia mondială” îşi propune identificarea măsurii în care acest domeniu complex, cel al serviciilor turistice, determină forţele motrice ale economiei mondiale şi conturează direcţiile prin care strategiile de dezvoltare turistică se pot constitui în factori de dezvoltare durabilă la nivel naţional, regional şi global. 
În acest sens, lucrarea a fost concepută într-o structură care să faciliteze înţelegerea fenomenului, abordându-se, pe rând, următoarele aspecte: locul serviciilor turistice în economia mondială, rolul turismului în cadrul comerţului internaţional cu servicii, tendinţe în organizarea şi reglementarea turismului internaţional, impactul turismului internaţional asupra economiei mondiale şi dezvoltarea serviciilor turistice în condiţiile globalizării economiei. 
În cadrul lucrării se operează atât cu concepte teoretice generale ale lumii mondoeconomice (globalizare, investiţii străine directe, corporaţii transnaţionale) cât şi cu instrumentalul particular al domeniului turistic (terminologia specifică industriei turistice, indicatori de comensurare a activităţii turistice, etc.). Abordarea teoretică este completată sugestiv cu exemple practice, date statistice şi exemple concrete de iniţiative de acţiune, pentru a valida realismul demersului analitic. În acest sens este adus în atenţie un studiu de caz structurat următorul component: „Dimensiunea economică a turismului în statele mediteraneene”. 
Concluziile cuprind o revizuire a principalelor aspecte care demonstrează importanţa activităţii turistice supuse forţelor globalizării în cadrul economiei mondiale, prin sintetizarea celor mai importante informaţii din cadrul lucrării.
Actualitatea temei. În perioada anului 2008 şi începutul anului 2009, majoritatea statelor din întreaga lume au fost cuprinse de efectele crizei economice şi financiare mondiale. Acest lucru s-a reflectat şi asupra turismului, fapt care va fi ilustrat în capitolele de mai jos. În aceste condiţii, reevaluarea tendinţelor turimului internaţional reprezintă o necessitate, fapt care trebuie luat în consideraţie, inclusive şi de agenţiile prestatoare de servicii turistice din Republica Moldova. 
Scopul lucrării este reevaluarea conceptelor moderne cu privire la serviciile turistice internaţionale şi aprecierea potenţialului touristic atît pe plan mondial, în cele mai dezvoltate regiuni turistice, cît şi pe plan local în Republica Moldova. 
Structura lucrării. Prezenta lucrare are un volum de 78 de pagini şi cuprinde o introducere, trei capitole şi concluzii şi recomandări. În cadrul lucrării au fost utilizate 11 tabele şi 17 figuri. 
În Capitolul I, întitulat “Noţiuni generale privind serviciile turistice în economia mondială” au fost elucidate consideraţiile generale cu privire la serviciile turistice în economia mondială, a fost descrisă tipologia serviciilor turistice şi locul acestora în economia mondială. 
În Capitolu II, întitulat “Rolul importului-exportului de servicii turistice în cadrul comerţului internaţional cu servicii turistice” a fost prezentată structura pieţei turistice internaţionale şi principalele tendinţe prezente. De asemenea, au fost descries fluctuaţiile turistice mondiale în perioada anilor 2005-2008 şi prognozele experţilor pentru anul 2009.
În Capitolul III, întitulat “Impactul importului-exportului de servicii turistice asupra economiei ţărilor mediteraneene”, care, de fapt, reprezintă un studiu de caz, a fost analizat potenţialu serviciilor turistice în cadrul ţărilor Bazinului Mării Mediteraniene. De asemenea, în ultimul subcapitol, au fost aduse la cunoştinţă cele mai recente date cu privire la potenţialul turistic din Republica Moldova. 
Capitolul I: Noţiuni generale privind serviciile turistice în economia mondială
1.1 Consideraţii generale privind serviciile turistice în economia mondială
Hommo sapiens a călătorit mereu. Fie după hrană, fie după adăpost, fie pur şi simplu din plictiseală, de plăcere. Evoluând, călătoriile sale au devenit mai lungi; fie cu întoarcere (precum Ulisse în Itaca), fie fără întoarcere (precum Eneida spre Latium). Fie pentru pradă, precum migratorii, fie pentru “afaceri“ precum fenicienii. Dar şi din curiozitate, precum corăbiile regelui Solom spre Africa! Sau chiar pentru război. Omul a construit drumuri, porturi, a îmblânzit calul... dar mai ales a adunat mai întâi informaţii. Comun acestor câtorva tipuri de călătorie – amintite plastic – este un element pe care îl vom găsi şi în turismul modern: călăuza, ghidul: cel care ştie drumul, cunoaşte oamenii şi locurile pe unde se călătoreşte, te poate proteja. Toate călătoriile reuşite au avut o călăuză destoinică. Spre mileniul II al erei noastre, infrastructura se dezvoltă şi cu toate pericolele drumurilor din Evul Mediu călătoriile se înmulţesc. Chiar şi armatele îşi organizează sisteme de informaţii pentru călăuzirea trupelor. Dar încă suntem departe de ceea ce înţelegem azi prin turism.


Fisiere în arhivă (1):

  • Serviciile Turistice in Economia Mondiala.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Abbey J.R. – Does Life Style profiling Word?, Journal of Travel Research, vol. XVIII, no. 1/1999; 
Baudrillard J. – La societe de consommation, Editura Gallimard, Paris, 1998; 
Charles R., Goeldner R., Brennt J.R., McIntosh R.W. – Tourism – Principles, Practices, Philosophies – John Willez&Sons,Inc., 2000; 
Cristureanu C. – Economia şi politica turisnului internaţional, Editura Abeona, Bucureşti,1992; 
Cristureanu,C. – „Economia invizibilului”, Bucureşti, Editura Beck, 2004; 
Cristiana Cristureanu, Strategii şi tranzacţii în turismul internaţional, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006; 
Dumitru Miron, Comerţ internaţional, Editura ASE, Bucureşti, 2003; 
Frangialli, Francesco , Secretar General al Organizaţiei Mondiale a Turismului, februarie 2007; 
Ghibuţiu, Agnes – „Serviciile şi dezvoltarea. De la prejudecăţi la noi orizonturi”, Ed. Expert, 2001; 
Guillermina Fernández, Aldo Guzmán Ramos, Globalización y turismo sustentable: http://www.medio-ambiente.info/print.php?sid=95; 
Gabriel Wackermann, Los transportes, el comercio, el turismo y el sistema economico mundial: http://www.unesco.org/issj/rics151/wackermann.htm; 
Gabriela Ţigu, Resurse şi destinaţii turistice pe plan mondial, Editura Uranus, Bucureşti, 2003; 
Gerea, Carmen – „Globalization and Tourism”, Univ. Laval, Quebec, Canada, aprilie 2006; 
Gherasim T., Gherasim D. – Marketing turistic, Editura economică, Bucureşti, 1999 
Global Code of Ethics , Principles: http://www.world- tourism.org / code_ethics / eng / global.htm; 
Go, F.M. Tourism in the context of globalization, Papers de Turisme, nr. 23, 1998; 
Handszuh, Henryk – „Assesing liberalization and implementing the GATS în the tourism sector”, Background paper for the international Symposium on Liberalization and Trade în Tourism Services, Madrid, 22 – 23 March.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!