Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul I: Abordări conceptuale asupra securităţii alimentare
I.1. Securitate alimentară. Definiţii şi trăsături principale
I.2. Siguranţa alimentară, parte a securităţii alimentare
I.3. Trasabilitatea
Capitolul II: Asigurarea securității și siguranței alimentare la nivelul 
Uniunii Europene
2.1. Disponibilități la principalele produse agricole în Uniunea Europeană și România
2.2. Producțiile interne la principalele produse agricole în Uniunea Europeană și România
2.3. Importurile de produse agricole în Uniunea Europeană și România
2.4. Exporturile de produse agricole în Uniunea Europeană și România
2.5. Consumuri interne în Uniunea Europeană și România
2.6. Disponibilitate pentru consum alimentar în Uniunea Europeană și România
2.7. Asigurarea autosuficienței alimentare în Uniunea Europeană și România
2.8. Siguranţa alimentară în Uniunea Europeană
Concluzii


Extras din licență Cum descarc?

Capitolul I
Abordări conceptuale asupra securităţii alimentare
I.1. Securitate alimentară. Definiţii şi trăsături principale
Securitatea alimentară reprezintă acea componentă a securităţii naţionale care se referă la instrumentele şi politicile organizaţionale utilizate pentru preîntâmpinarea riscurilor, ameninţărilor sau vulnerabilităţilor şi contracararea eventualelor crize survenite în domeniul garantării accesului la hrană al indivizilor şi colectivităţilor umane, fapt pentru care este considerată de unii specialişti ca ţinând de securitatea ecologică, securitatea personală, securitatea comunităţii sau securitatea politică. 
În acelaşi timp, securitatea alimentară este o disciplină ştiinţifică, care se referă la modul de manipulare, preparare şi depozitare a alimentelor astfel încât să se prevină îmbolnăvirile. 
Problema securităţii şi siguranţei alimentare face obiectul preocupărilor la nivel internaţional, regional şi naţional aşa cum se prezintă şi în “Declaraţia Mondială asupra Alimentaţiei şi Nutriţiei” a ONU-FAO/ din 1992, care alături de „Declaraţia asupra Securităţii Alimentare Mondiale" (FAO/OMS, 1996), arată că „securitatea alimentară există atunci când toţi oamenii, în orice moment, au acces fizic şi economic la alimente sigure şi nutritive care îndeplinesc necesităţile de hrană ale organismului uman, pentru a duce o viaţă sănătoasă şi activă".
În cadrul Adunării Mondiale asupra securității alimentare din Quebec (octombrie 1995) s-a susținut că accesul la securitatea alimentară este ”dreptul la hrană în cantitate şi calitate suficientă pentru a asigura o viaţă sănătoasă”. Acest drept fundamental a fost proclamat de Curtea Internaţională de Justiție și trebuie inclus în toate legislaţiile naţionale.
Securitatea alimentară constituie un concept care are ca elemente esenţiale: „existenţa disponibilităţilor alimentare şi capacitatea populaţiei de a cumpăra” . Securitatea alimentară îşi are originile în penuria de alimente pe care au cunoscut-o ţările, de pildă, în lungile perioade ale ultimelor două conflagraţii mondiale, în dependenţa care a devenit evidentă pentru supravieţuirea lor, de produsele ce vin din străinătate. Această preocupare asupra securităţii alimentare a făcut ca multe ţări industrializate să-şi menţină un anumit grad de dezvoltare autonomă, cu scopul de a fi apărate în cazul unor viitoare conflicte. Acesta este contextul în care cele mai multe ţări din vestul şi centrul Europei şi-au pus bazele securităţii lor alimentare pe care, în perioada postbelică, şi-au consolidat-o continuu.
Pentru a contura mai bine conceptul securităţii alimentare, putem porni de la noţiunea clasică de securitate privită în sens general. Termenul „securitate” provine din latinescul securitas, -atis, fiind definit astfel: „faptul de a fi la adăpost de orice pericol; sentiment de încredere şi linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol; protecţie, apărare” . Securitatea în sens general se poate defini astfel ca: „stare a unui produs, proces sau serviciu în care riscul de a pune în pericol sau de aprovoca pagube mediului sau propietăţii este limitat la un nivel acceptabil”. Se poate observa că această accepţiune generică de „securitate” pune accent pe absenţa pericolelor; prin extensie sintagma „securitatea alimentară” semnifică lipsa oricărui element ce ar putea pune în pericol alimentaţia şi nutriţia.
Conceptul de securitate alimentară a evoluat dinamic în timp, extinzându-şi semnificaţiile şi conexiunile, astfel încât în prezent el înglobează totalitatea aspectelor care permit populaţiei accesul optim la hrană. Dincolo de orice diferenţieri de ordin socio-economic, politic sau cultural, fiecare individ deţine un drept fundamental - dreptul la hrană – a cărui materializare nu se realizează pretutindeni în cele mai bune condiţii. Tocmai de aceea, preocupările entităţilor cu atribuţii în domeniu au la bază definirea necesarului fiziologic uman, ţinând cont de toţi factorii implicaţi, precum şi optimizarea raportului dintre nevoi şi resursele alimentare disponibile.
În conceptul de securitate alimentară s-au dezvoltat o multitudine de definiţii la nivel individual, familial, regional, naţional şi internaţional, fiecare având o semnificaţie specifică.
Securitatea alimentară individuală (SAI) - reprezintă posibilitatea de a avea acces la o alimentaţie sigură şi suficentă pentru o viaţă sănătoasă, acces care trebuie să fie relativ garantat . Cu alte cuvinte, SAI echivalează cu un aport individual suficient şi oarecum garantat, uneori de către autorităţile statale.
Securitatea alimentară a familiilor (SAF) este necesară pentru asigurarea SAI, dar nu este suficientă, deoarece hrana disponibilă nu este întotdeauna repartizată egal între membrii familiei, proporţional cu nevoile


Fisiere în arhivă (1):

  • Siguranta si Securitate Alimentara. Romania Fata de UE.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Cecilia Alexandru, Securitate și echilibru alimentar în România, Editura Geea, București, 2001
Ghe. N. Anghel , Componente ale securităţii naţionale a României, Editura Societăţii Tempus, Bucureşti, 1996 
Constantin Banu (coordonator), Suveranitate, securitate şi siguranţă alimentară, Editura ASAB, Bucureşti, 2007
Iuliana Banu, Politici și strategii globale de securitate alimentară, Editura Galati University Press, Galați, 2007
Stefan Blacioti, Securitatea alimentară. Interes naţional al României în condiţiile integării în Uniunea Europeană, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2010
Camelia Lidia Cioban, Politici și strategii de siguranță și securitate alimentară, Editura Eurostampa, București 2007
Negruț C., Politici agroalimentare comparate, Ed. Solness, București, 2002
Ion Diaconescu, Merceologie alimentară. Calitate şi siguranţă, Editura Universitară, Bucureşti, 2007
DEX – Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996
Corina Ene – Securitatea alimentară. Coordonate şi implicaţii, Editura Universităţii Petrol-Gaze, Ploieşti, 2009
Catălin Galan, Noţiuni generale de legilslaţie în siguranţa alimentară, în ecologie şi agricultură, Editura Sistech, Craiova, 2009
Anca Mardar, Protecţia consumatorului şi siguranţa alimentară, Editura Transilvania, Braşov, 2009
Eftimie M., Controlul calității produselor alimentare, Editura Premier, Ploiești, 2001
Niculae I. Niculescu, Siguranţa alimentară la client, Editura Edmunt, Brăila, 2006
Liviu Rusu, Siguranța alimentelor, Editura Ceres, București, 2010


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!