Lucrari de Licenta pentru Sisteme de Operare

doc

Proiectarea Sistemelor Informationale

INTRODUCERE In perioada de tranzitie la economia de piata o importanta deosebita capata automatizarea proceselor de prelucrare a informatiei. Aceasta se explica prin faptul ca in conditiile actuale procesul de dirijare devine determinant asupra procesului de productie, iar eficienta productiei este direct influentata de gradul de automatizare a prelucrarii datelor. Din acest motiv eliberarile si realizarile in acest domeniu sint un imperativ incontestabil pentru redresarea economiei republicii. Astazi prin trecerea la societatea informationala toate statele au sansa de a-si reinnoi si rev... vezi detalii

doc

Site-uri web

?ntr?duc?r? In ?conom?? ?ctu?la ?nform?t?? ?st? unul d?ntr? c?l? m?? ?mport?nt? bunur? ?l? un?? org?n?z?t??, prob?b?l ?nf?r?o?ra do?r r?surs?lor um?n?. F??c?r? ?sp?ct ?l soc??tat??, ?nclus?v m?d?ul d? ?f?c?r? ?st? ?nflu?nt?t d? f?ptul ca tra?m intr-o soc??t?t? ?nform?t?on?la in c?r? ?pro?p? totul ?st? ?nt?rcon?ct?t. ?st? nu ins??mna ca f??c?r? ?sp?ct ?l v??t?? ?st? onl?n?, c? m?? d?gr?ba ca, ?nd?f?r?nt d?ca c?n?v? p?rt?c?pa s?u nu, ?l ?st? ?f?ct?t d? ?c?st ?sp?ct. D?n p?rsp?ct?v? ?f?c?r?lor, ?nform?t?? ? d?v?n?t unul d?ntr? c?l? m?? d? pr?t bunur?. ?stf?l, s?cur?t?t?? ?nform?t??? ?r?... vezi detalii

Hopa sus!