Sisteme Electorale si Procese de Democratizare in Spatiul Sud Est European Analiza Comparata in Patru State Post Totalitare - Romania, Bulgaria, Polonia, Ungaria

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE.
CAPITOLUL I 
DE LA REPREZENTARE POLITICA LA SISTEME ELECTORALE SI MODURI DE SCRUTIN.
I.1. Democratie, reprezentare politica, vot universal, alegeri si partide politice.
I.2. Pseudo - reprezentare electorala in comunism.
I.3. Dimensiuni ale reprezentarii in post-comunism.
I.4. Sisteme electorale si moduri de scrutin
CAPITOLUL II 
SISTEME ELECTORALE DUPA 1989 IN POLONIA, UNGARIA, BULGARIA SI ROMANIA - CADRU LEGISLATIV- .
II.1. Semnificatiile anului 1989 si angajarea democratica
in cateva tari din Sud-Estul Europei.
II.1.a. Semnificatiile anului 1989 si primele alegeri
In Polonia, Ungaria, Bulgaria si Romania.
II.1.b. Angajare democratica - cateva consideratii teoretice.
II.2. Cadru legislativ al sistemelor electorale in Polonia, Ungaria, Bulgaria si Romania (constitutie, legi electorale, organe competente).
II.2.a. Sisteme electorale in Polonia, Ungaria, Bulgaria, Romania
- prevederi constitutionale - .
II.2.b. Sisteme electorale, legi electorale si organe competente 
in Polonia, Ungaria, Romania si Bulgaria.
CAPITOLUL III 
SISTEME ELECTORALE IN POST-COMUNISM: - BULGARIA, POLONIA, ROMANIA, UNGARIA -EFECTE ,,MECANICE" ASUPRA REPREZENTARII POLITICE.
III.1. Sistemele electorale din Romania, Bulgaria, Polonia si Ungaria.
III.2. Efectele ,,mecanice" ale sistemelor electorale din Bulgaria, Polonia, Romania si Ungaria asupra reprezentarii politice.
III.2.a. Deviatia de la proportionalitate
III.2.b. Numarul efectiv de partide
III.2.c. Partide care participa la alegeri, partide care obtin reprezentare in legislativ
III.2.d. Influenta alegerilor prezidentiale asupra alegerilor parlamentare
CAPITOLUL IV
SISTEME ELECTORALE IN POST-COMUNISM:- BULGARIA, POLONIA, ROMANIA, UNGARIA - EFECTE ,,PSIHOLOGICE" ASUPRA COMPORTAMENTULUI ELECTORAL- .
IV.1. Sistemele electorale si comportamentul electoral al alegatorilor.
IV.2. Sistemele electorale si comportamentul electoral al partidelor politice.
IV.3. Indicele volatilitatii electorale in Ungaria, Polonia, Bulgaria si Romania.
CONCLUZII .
ANEXE.
BIBLIOGRAFIE .


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE 
Dupa cum sugereaza si titlul, epicentru acestei lucrari este dat de abordarea unor subiecte legate de sistemele electorale si procese de democratizare in spatiul Sud Est European, analizand aceste doua aspecte (sisteme electorale si procese de democratizare), intr-o perspectiva comparativa, avand ca subiect al comparatiei patru tari foste comuniste: Romania, Ungaria, Bulgaria si Polonia, iar ca obiect sistemele electorale, privite ca elemente incadrate in fenomenul constructiei institutionale menita a sustine procesul democratizarii din aceste tari. Cadrul teoretic al acestei analize il constituie stabilirea corelatiilor existente intre diferite componente ale sistemelor electorale (metoda de conversie a voturilor in locuri, pragul electoral, magnitudinea circumscriptiei) si consolidarea democratica, privita atat din perspectiva consolidarii institutionale cat si la nivel de ,,comportament", expresia des amintita in literatura de specialitate fiind aceea de insusire a unei culturi democratice. Aceste corelatii vor fi stabilite ca urmare a analizei efectelor ,,mecanice" si ,,psihologice" ale sistemelor electorale asupra celor doi poli care dau sens conceptului de ,,reprezentare politica" (electorii si actorii politici, in principal partidele politice), iar la sfarsit pe baza ca urmare a interpretarii rezultatelor obtinute se va stabili care dintre sistemele electorale a obtinut rezultatele cele mai satisfacatoare din prisma contributiei pozitive la procesul democratizarii. Aceste rezultate vor fi stabilite pe baza interpretarii rezultatelor la alegeri, in cele patru tari, in intervalul cuprins de la organizarea primelor alegeri ,,libere" (dupa prabusirea regimului comunist) pana la desfasurarea ultimelor alegeri (2001 in Polonia si Bulgaria, 2002 in Ungaria si 2004 in Romania)
Demersul comparativ s-a indreptat asupra Poloniei, Ungariei, Bulgariei si Romaniei, pentru ca pe de o parte, s-a dorit alegerea un camp cat mai omogen (pentru a usura demersul comparativ si a face cat mai observabile diferentele care apar ca urmare a practicarii uni anumit tip de sistem electoral). Acest camp este considerat omogen, din doua puncte de vedere, unul al ,,trecutului" si celalalt al ,,viitorului". Al trecutului intrucat, toate cele patru tari au cunoscut practica unui regim comunist, regim care a creat un anumit tip de reprezentare, etichetata in aceasta lucrare pseudo-reprezentare electorala, si al viitorului datorita scopului final pe care aceste societati doresc sa-l atinga din punct de vedere al organizarii politice si anume ,,idealul democratic". Pe de alta parte, s-a optat pentru analiza acestor patru tari datorita faptului ca s-a dorit mentinerea unui echilibru, in ceea ce priveste, pe de o parte, optiunea pentru un anumit sistem electoral (Ungaria si Bulgaria in 1990 au aplicat un sistem mixt, Romania si Polonia un sistem de reprezentare proportionala), cat si a unor elemente ce tin de constructia institutionala, dar care sunt in stransa legatura cu conceptul de reprezentare politica, tipul de regim (Romania si Polonia sunt regimuri semiprezidentiale, iar Bulgaria si Ungaria regimuri parlamentare), si structura legislativului (Romania si Polonia au un Parlament bicameral, iar Ungaria si Bulgaria unul unicameral). Iar ultimul motiv pentru care s-a optat pentru analiza acestor patru tari, este aprecierea starii actuale din perspectiva evolutiilor privind gradul de consolidare democratica. In urma unor studii comparative, efectuate in domeniu, in spatiul fostului bloc comunist, tarile au fost clasificate in democratii consolidate, printre care se numara Ungaria si Polonia si tari care inca cunosc deficite la acest capitol si aici sunt incluse Romania si Bulgaria. 
Totusi, dupa cum se va vedea, comparatia este si contrastanta intr-o anumita masura (cauze diferite, produc efecte diferite, sau chiar si aceeasi cauza, in contexte diferite, determina producerea unor efecte diferite). Iar in aceasta lucrare cauzele sunt sistemele electorale, iar efectele diferiti indicatori ,,masurabili" care vor fi analizati (deviatia de la proportionalitate, numarul efectiv de partide, participarea la alegeri, indicele volatilitatii electorale etc).
Cum orice analiza empirica, are ca punct de referinta un cadru teoretic, primele doua capitole au rolul de a defini acest cadru. Primul capitol, este o analiza mai generala si va avea in centru conceptul de reprezentare politica si sisteme electorale, incepand cu al doilea capitol analiza se va indrepta pe particularitatile ce diferentiaza cele patru tari, cu efecte asupra optiunii pentru un anumit sistem electoral si stabilirea cadrului legal al desfasurarii alegerilor. 
In primul capitol vor fi stabilite conexiunile existente intre ,,conotatiile" termenilor de reprezentare politica, democratii reprezentative, alegeri, electori si partidele politice. Vor fi stabilite pe baza acestei analize rolurile sistemelor electorale in democratiile moderne reprezentative: de desemnare a reprezentantilor si de legitimare a noilor alesi. Analiza va fi reperata apoi asupra spatiului analizat, si cum toate cele patru tari au cunoscut practica a ceea ce se va numi democratie populara, si cum aceasta experienta va determina intr-o oarecare masura evolutia ulterioara din aceste tari, se va discuta pe marginea pseudo-reprezentarii electorale din comunism. Ca urmare a prabusirii regimurilor comuniste, tarile sunt puse in situatia de a opta intre diferite alternative in ceea ce priveste constructia cadrului institutional, alternative care vor determina dimensiunile reprezentarii in post-comunism. Cum subiect al acestei lucrari sunt sistemele electorale si procesele de democratizare, atentia se va indrepta asupra elementelor legate de aceste doua concepte (tip de regim, structura parlamentului, elemente ale sistemelor electorale). Iar in incheierea primului capitol, cu rol de ,,ghid" pentru tinerele democratii vor fi prezentate cat mai succint tipurile de sisteme electorale cu avantajele si dezavantajele aferente.
Al doilea capitol, are in centru analizei doua mari ,,probleme". Semnificatia anului 1989, semnificatie privita din perspectiva triumfului valorilor liberal democratice si organizarea primelor alegeri ca legitimare a noului regim si debutul procesului de consolidare democratica (in acest sens se va stabilii intelesul conceptului de consolidare democratica cu care se va opera in aceasta lucrare, inteles corelat cu acela al rolului primelor alegeri libere, fiind prezentate conceptualizarile unor politologi ca Juan Linz, Alfred Stepan - atitudinal, comportamental si constitutional - si S. Huntington). A doua problema este stabilirea cadrului legal al sistemelor electorale (cadru reglementat de constitutii si legile electorale), cadru menit a asigura organizarea unor alegeri libere si corecte, care sa respecte prevederile legale.
Subiectele capitolelor trei si patru este dat de cateva analize empirice. In capitolul trei vor fi prezentate particularitatile sistemelor electorale din fiecare tara analizata, si vor fi stabilite efectele ,,mecanice" ale acestor sisteme, asupra ,,reprezentarii politice" (in sens de elementele care il alcatuiesc), fiind calculate in acest sens deviatia de la proportionalitate, numarul efectiv de partide, partide care participa la alegeri, partide care obtin locuri in legislativ, procentul voturilor ,,irosite", si legatura intre alegerile prezidentiale si cele legislative. Iar in ultimul capitol, demersul va fi continuat analiza efectelor ,,psihologice" ale sistemelor electorale, studiindu-se participarea la vot, increderea in institutiile reprezentative sprijinul pentru alternative nedemocratice, coalitii ale partidelor in vederea depasirii pragului electoral si indicele volatilitatii electorale. La sfarsitul lucrarii vor fi trasate concluziile acestui studiu, unde rezultatele efectelor ,,mecanice" si ,,psihologice" vor fi interpretate integrandu-le in cadrul procesului amplu al democratizarii.


Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. Constitutia Romaniei, Bucuresti, 1991
2. Constitutia Romaniei, Bucuresti, 2003
3. Legea nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, MONITORUL OFICIAL
4. BRUCAN, Silviu, ,,Pluralism and Social Conflict. A Social Analysis of the Communist World", Editura Praeger, New York, 1990
5. CHAGNOLLAUD, Dominique, ,,Dictionar al vietii politice si sociale", Editura ALL, Bucuresti, 2001
6. COTTERET, Jean Marie, EMERI, Claude, ,,Les systemes electoraux", Presses Universitaires de france, Paris, 1970
7. DATCULESCU, Petre ,,Renasterea unei democratii: Alegerile din Romania de la 20 Mai 1990" Editura Coresi, Bucuresti, 1991
8. DAHL, Robert, Poliarhiile. Participae si opozitie", Editura Institutul european, Iasi, 2000
9. DELWIT, Pascal ,,Liberalisme si partide liberale in Europa", Editura Humanitas, Bucuresti, 2003
10. DIAMOND, Lary; CHU, Yun-han , PLATTNER, Mara F, TIEN, Hung - mao, ,,Cum se consolideaza democratia", Editura Polirom, Iasi, 2004
11. DUCULESCU, Victor; CALINOIU, Constanta; DUCULESCU, Georgeta, ,,Drept Constitutional si institutii politice", Editura SYLVI, Bucuresti,1998
12. DUCULESCU, Victor; CALINOIU, Constatin; DUCULESCU, Georgeta, ,,Drept constitutional comparat" Editura LUMINALEX, Bucuresti, 2002
13. FLONTA, Vlad, ,,Intoarcerea la Pluripartidism", Editura Arvin Press, Bucuresti, 2003
14. GARZ, Florian, ,,De la Atlantic la Urali - Renasterea Europei", Casa Editoriala ODEON, Bucuresti, 1999
15. IONESCU, Cristian ,,Constitutia Romaniei - Legea de revizuire comentata si adnotata cu dezbateri parlamentare", Editura ALL BECK, Bucuresti, 2004
16. ISAAC, Jefrey C, ,,Democratia in vremuri intunecate", Editura Polirom, Iasi, 2000
17. LIJPHART, Arend, ,,Modele ale democratiei", Editura Polirom, Iasi, 2000
18. MARTIN, Pierre, ,,Sistemele electorale si modurile de scrutin", Editura Regia Autonoma MONITORUL OFICIAL, Iasi, 2003
19. MORAR, Filon, ,,Systemes electoraux et systemes de partis", Editura Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, 2000
20. MORAR, Filon, ,,Reprezentarea politica actori si autori", Editura PAIDEIA, Bucuresti, 2001 
21. MORAR, Filon, ,,Democratia privilegiilor. Alegerile alesilor in Romania", Editura PAIDEIA, Bucuresti, 2001
22. MURARU, Ioan; TANASESCU, Simina, ,,Drept constitutional si institutii politice", Editura Luminalex, Bucuresti, 2002
23. NACIU, Stefan, ,,Jurnal electoral", Editura 100+1 GRAMAR, Bucuresti, 1996
24. NEDELCU, Mioara, ,,Pluralismul reprezentarii. Partide politice si grupuri de presiune", Editura Tipo Moldova, Iasi, 2002
25. PREDA, Cristian, ,,Romania postcomunista si Romania interbelica", Editura Meridiane, Bucuresti, 2002
26. TAMAS, Sergiu, ,,Dictionar politic - Institutiile democratiei si cultura civica", Casa de editura si presa ,,SANSA" S.R.L., Bucuresti, 1996
27. TEODORESCU, Gheorghe, ,,Putere, autoritate si comunicare politica", Editura NEMIRA, Bucuresti, 2000
28. TEODOROIU, Iulian, ,,Drept constitutional si institutii politice", Editura SYLVI, Bucuresti, 1994 
29. TIBRE, Lucia, ,,Reabilitarea prin vot", Editura Novomedia, Timisoara, 2003
30. TISMANEANU, Vladimir, ,,Revolutiile de la 1989. Intre trecut si viitor", Editura Polirom, Bucuresti, 1999


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!