Sistemul bancar din Africa

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere.1
Capitolul 1. Grupul Băncii Africane pentru Dezvoltare 3
1.1.Banca Africană pentru Dezvoltare4
1.1.1.Membrii Băncii Africane de Dezvoltare.7
1.1.2. Organizarea Băncii Africane de Dezvoltare..8
1.2.Activitatea și operațiunile Băncii Africane pentru Dezvoltare 9
1.3.Operații de creditare și finanțare 13
Capitolul 2. Activitatea și operațiunile aprobate deBănca Africană pentru Dezvoltare în NordulAfricii
2.1.Activitatea Băncii Africane pentru Dezvoltare în Algeria. 16
2.2.Activitatea Băncii Africane pentru Dezvoltare în Egipt 
2.3.Activitatea Băncii Africane pentru Dezvoltare în Maroc. 
2.4.Activitatea Băncii Africane pentru Dezvoltare în Tunisia 20
Capitolul 3. Evoluția elementelor bancare din Africa. 33
3.1.Evoluţia activelor principalelor bănci din Algeria, Egipt, Maroc şi Tunisia.
3.1.1. Algeria - Banque Extérieure d'Algérie, Banque Nationale d'Algérie , Crédit Populaire d'Algérie, Banque de l’Agriculture et du Developpment Rural și BNP Paribas El Djazair.
3.1.2.Egipt- National Bank of Egypt, Banque MISR, Commercial International Bank, National Société Générale Banque și Arab African International Bank.
3.1.3.Maroc- Attijariwafa Bank, Crédit Populare Du Maroc, Banque Maroc Du CommerceExtérieur, Société Générale Marocaine De Banque și Crédit Du Maroc
3.1.4.Tunisia- Banque International Arabe De Tunisie, Société Tunisienne de Banque, Banque Nationale Agricole (BNA), Banque de l'Habitat de Tunisie, Amen Banque
3.2.Evoluția creditelor și depozitelor principalelor bănci din Algeria, Egipt, Maroc și Tunisia
3.2.1.Evoluția creditelor și depozitelor din Algeria..42
3.2.2.Evoluția creditelor și depozitelor din Egipt.43
3.2.3.Evoluția creditelor și depozitelor din Maroc44
3.2.4.Evoluția creditelor și depozitelor din Tunisia..45
Capitolul 4. Caracteristici și indicatori specifici de apreciere a sistemelor bancare.
4.1.Indicatori de măsurare a gradului de dezvoltare și a competiției în cadrul sistemului bancar.
4.1.1.Numărul de bănci la 100 000 de locuitori
4.1.2.Gradul de intermediere bancară..
4.1.3.Dimensiunea depozitelor sau a creditelor pe cap de locuitor.
4.1.4.Raportul dintre credite și depozite..46
4.2.Indicatori privinddezvoltareasistemelor bancare din Nordul Africii..
4.2.1. Raportul dintre activele băncii și Produsul Intern Brut60
4.2.2. Raportul dintre depozitele bancare și Produsul Intern Brut63
Capitolul 5. Concluzii şi propuneri 66
Bibliografie71


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Instituţiile bancare deţin un rol important în cadrul sectorului financiar, în buna
funcţionare a unităţilor economice şi a economiei în ansamblu, astfel că de-a lungul timpului a constituit o preocupare permanentă crearea unui sistem bancar funcţional, capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii, care să satisfacă exigenţele tuturor potenţialilor clienţi, de la apariţia primelor manifestări bancare până în prezent.
Această lucrare se concentrează în mod specific asupra sistemului bancar, ca segment indispensabil al ansamblului economic. Ţinând cont de realitatea economică şi financiară, pe plan internaţional, fiecare țară este interesată de crearea unui sistem bancar solid, care să permită asigurarea unui cadru organizatoric corespunzător dezvoltării mecanismelor financiare.
În lucrarea de față am avut în vedere prezentarea principalelor aspecte teoretice și practice în legătură cu sistemul bancar și dezvoltarea principalelor bănci din Africa.
Motivația temei constă în aprofundarea cunoștințelor legate de sectorul bancar din această țară, precum și relația țărilor nord-africane cu Grupul Băncii Africane pentru Dezvoltare.
Lucrarea este structurată pe cinci capitole. Primul capitol cuprinde informații cu privire la descrierea activității propriu-zise, organizarea și operațiunile Băncii Africane pentru Dezvoltare. Obiectivul principal al Bancii Africane de Dezvoltare este de a stimula și susține dezvoltarea economică durabilă precum și progresul social și cultural în țările membre regionale, contribuind la reducerea săraciei.
În al doilea capitol am analizat activitateaBăncii AfricanepentruDezvoltare în NordulAfriciidetaliată pentru fiecare țară în parte.
Algeria desfășoară programe de reformă, în scopul de a moderniza economia și de a consolida realizările procesului de tranziție spre o economie de piață. De la aprobarea primului proiect pentru Algeria de către Consiliul de Administrație al Băncii la 21 martie 1971, cooperarea dintre Bancă și Algeria este considerabil dezvoltată și diversificată.
Provocările cu care se confruntă Egiptul sunt descurajatoare, dar perspectivele de creștere economică sunt pozitive, iar Banca va continua să depună eforturi să rămână un partener-cheie în ceea ce privește dezvoltarea.
Pentru Maroc, 2012 a fost o experiență istorică: țara a fost guvernată de un guvern de coaliție condus de Partidul Islamic (Partidul pentru Justiție și Dezvoltare), care a câștigat alegerile legislative din noiembrie. Regatul a continuat să se bucure de stabilitate economică, care este specificul ei, într-o regiune în care tulburările socio-politice sporadice au continuat în urma Primăverii Arabe.
Un membru fondator al Băncii, Tunisia este unul dintre principalii clienti împreună cu Maroc și Egipt. Clasată ca o țară cu venituri medii, Tunisia, beneficiază în principal de resurse ale Băncii Africane de Dezvoltare pentru finanțarea proiectelor de investiții.
În al treilea capitol am analizat evoluția elementelor bancare din Africa precum: activele, creditele și depozitele principalelor bănci din Algeria, Egipt, Maroc și Tunisia.
În capitolul patru am prezentat șase indicatori dintre care: patru indicatori de masurare a gradului de dezvoltare și a competiției în cadrul sistemului bancar: numărul de bănci la o sută de mii de locuitori, gradul de intermediere bancară, dimensiunea depozitelor și a creditelor pe cap de locuitor, raportul dintre credite și depozite și doi indicatori privind dezvoltarea sistemelor bancare din Nordul Africii.
Capitolul cinci va conține concluziile și propunerile aferente informațiilor din cele patru capitole.
Capitolul 1.
Grupul Băncii Africane pentru Dezvoltare
Sistemul bancar din Africa este format din bănci centrale si instituții de depozit.
Băncile centrale sunt din punct de vedere tehnic independente de controlul guvernamental, dar, în practică, ele se află în strânsă colaborare cu ministerele de finanțe din statele lor și ajută la formularea și implementarea politicilor macroeconomice ale diferitelor guverne.
Instituțiile de depozit sunt constituite de bănci locale și filiale sau sucursale ale băncilor străine. Băncile străine au jucat un rol important în sistemul bancar din Africa, ponderea lor din totalul băncilor africane crescând semnificativ. Creșterea poate fi atribuităreformelor din sectorul financiar la care aceste țări s-au angajat și care au dus la deschiderea piețelor din Africa si intrarea în sistem a băncilor străine.
Sectorul bancar în majoritatea țărilor este dominat de băncile cu capital de stat sau de cele cu capital străin. De exemplu, în Algeria băncile de stat dețin peste 90% din totalul depozitelor bancare. Cu toate acestea, ca parte a programului de restructurare angajat de către țările africane, sectorul bancar din Africa este în curs de reforme axate pe privatizare și alte forme de restructurare a băncilor cu capital de stat, cu scopul de a îmbunătați calitatea băncilor.
O caracteristică comună a sistemului bancar din Africa este ca un număr mare de bănci să investească în titluri de stat, în primul rând, în bonuri de trezorerie. Acest lucru este problematic deoarece reflectă o intermediere bancară extrem de dificilă care se abate asupra prevederilor de credit privat, în favoarea titlurilor de stat mai sigure. 
Țările din Nordul Africii prezintă particularități distincte atât din punct de vedere al dezvoltării economice, cât și în ceea ce privește sistemele bancare naționale. O particularitate comună a lor este orientarea sistemelor lor financiare cu precădere către intermedierea bancară, piețele de capital fiind slab dezvoltate în unele state nord africane.


Fisiere în arhivă (2):

  • Sistemul Bancar din Africa
    • cop.I p. si Cupr. M S 26 iun. 14.doc
    • Sistemul Bancar din Africa.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!