Sistemul bancar românesc și creditarea economiei

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 5
Lista tabelelor și figurilor
Capitolul 1. Sistemul bancar din România și rolul acestuia în finanțarea economiei 6
1.1 Evoluția sistemului bancar după anul 1990 6
1.2 Restructurarea sistemului bancar 9
1.3 Locul și rolul băncilor în economie: intermedierea financiară și bancară 23
Capitolul 2. Evoluția creditului neguvernamental în România 25
2.1 Creditul acordat gospodăriilor populației 30
2.2 Creditul acordat firmelor 34
2.3 Analiza creditului neguvernamental acordat în 2014 37 
Concluzii 39
Bibliografie 40
Anexe 41


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
În cadrul sistemului economic, subsistemul bancar este o componentă principală fără de care, practic, economia modernă nu-și poate exercita rolul și funcțiile. Procesul de remodelare a sistemului bancar în perioada de tranziție la economia de piață a vizat, pe de o parte, crearea unui sistem bancar specific economiei de piață, iar, pe de altă parte, armonizarea legislației românești cu aceea a țărilor din Uniunea Europeană.
Am ales această temă pentru lucrarea de licență deoarece băncile au un rol deosebit de important în economie, iar acesta sporește pe măsura amplificării fluxurilor financiare naționale și mondiale, ca o consecință a dezvoltării generale a societății omenești. 
România a fost imediat după 1990 în situația în care un sector bancar în care nu existau disponibilități era în imposibilitatea de a acorda credite. Incertitudinile din economie pot determina băncile comerciale să își micșoreze activitatea pentru că nu pot să acorde credite, esențial pentru activitatea bancară fiind obținerea profitului și deci reducerea riscurilor.
Lucrarea a fost structurată pe două capitole: Cap 1. Sistemul bancar din România și rolul acestuia în finanțarea economiei românești și Cap. 2. Evoluția creditului neguvernamental în România.
Partea teoretică a lucrării cuprinde trei subscapitole: Subcap 1.1 Evoluția sistemului bancar după anul 1990, în care am vorbit despre organizarea sistemului pe două niveluri: Banca Națională și bănci comerciale; Subcap 1.2 Restructurarea sistemului bancar, în care am prezentat noile reglementări elaborate în domeniul bancar și modificarea statutelor băncilor; Subcap. 1.3 Locul și rolul băncilor în economie, în cadrul căruia am expus importanța prezenței băncilor pe piață și rolul acestora în ceea ce privește intermedierea financiară și bancară.
Studiul de caz a urmărit analiza structurală a creditului acordat sectorului privat în perioada ianuarie 2011-decembrie 2013 și anume: evoluția creditului acordat gospodăriilor populației și a creditului acordat companiilor.
Rolul băncilor în economie trebuie să fie evident. Sistemul bancar trebuie să ajute relansarea economiei, el atrăgând și administrând o bună parte a resurselor financiare ale României și consider că țara noastră are nevoie de un cadru macroeconomic propice unei activități bancare sănătoase.
Capitolul 1. Sistemul bancar din România și rolul acestuia în finanțarea economiei românești
1.1. Evoluția sistemului bancar după anul 1990
Evoluția postcomunistă a sistemului bancar românesc a consemnat două etape importante: constituirea ca structură modernă în contextul dezechilibrelor unei economii de piață incipiente și consolidarea legislativă și funcțională a sectorului bancar, după criza din anii 1998-1999.
Anul 1990 aduce în prim-plan un proces intens de restructurare a sistemului bancar, în vederea susținerii tranziției la economia de piață. Viața economico-socială din România a cunoscut puternice schimbări care, bineînțeles, au inclus și sistemul bancar, băncile fiind, prin natura lor, dependente de mediul economic în care își desfășoară activitatea. 
Procesul de restructurare și remodelare a sistemului bancar s-a demarat odată cu introducerea și adoptarea în anul 1991 a celor două legi bancare ce au condus la organizarea acestuia pe două niveluri și anume:
1) Banca Națională cu rol exclusiv de bancă centrală, având printre funcții următoarele:
- emisiunea monetară
- reglementarea și supravegherea sistemului bancar
- menținerea stabilității prețurilor
2) Societăți bancare constituite ca societăți comerciale. Băncile comerciale au statut de societăți comerciale pe acțiuni și funcționează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a Legii bancare nr. 58/1998.
Reorganizarea Băncii Naționale a României și dezvoltarea unei rețele de bănci comerciale prin modernizarea și extinderea băncilor existente, cât și prin apariția de noi bănci cu capital de stat, privat sau mixt, dar și cu participare de capital străin au reprezentat efectele restructurării sistemului bancar. 
O primă etapă prin care a trecut sistemul bancar românesc începând cu anii ’90 a fost cea de reformă, în care s-a trecut de la vechiul sistem (până în 1990 în sistemul bancar românesc funcționau Banca Națională și alte 4 bănci specializate: Banca Română de Comerț Exterior pentru operațiunile de comerț exterior, Banca de Investiții pentru operațiunile privind finanțarea pe termen lung a economiei, Banca Agricolă pentru operațiunile din domeniul agriculturii și industriei alimentare și CEC-Casa de Economii și Consemnațiuni pentru preluarea resurselor disponibile ale populației) la un sistem retructurat pe cele două nivele mai sus amintite.


Fisiere în arhivă (1):

  • Sistemul Bancar Romanesc si Creditarea Economiei.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!