Sistemul Costurilor în Procesul Decizional

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere . .5
1. Elemente de identificare şi evoluţie .5
2. Obiect de activitate . .5
3. Analiza principalilor indicatori de performanţă.6
1. Cadrul general de organizare a sistemului contabil românesc conform reglementărilor internaţionale .8
1.1. Evoluţia sistemului contabil românesc .8
1.2. Sistemul contabil actual al întreprinderii.10
1.2.1. Paralelă între contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune.10
1.2.2. Prezentarea informaţiilor despre stocuri în situatiile financiare.13
1.3. Necesitatea aplicării contabilităţii de gestiune în practica contabilă a agenţil economici din România.14
2. Calculaţia costurilor la S.C. ,,Agache’’ S.R.L.15
2.1. Factori de organizare a contabilităţii de gestiune.15
2.2. Etapele de calculaţie a costurilor.18
2.3. Determinarea rezultatului obţinut de firmă din activitate de producţie şi cea de comercializare.25
2.4. Analiza sistemului informaţional existent al costurilor.30
3. Perfecţionarea calculaţiei costurilor prin prisma utilităţii în procesul decizional.33
3.1.Calculaţia costurilor-sursă informaţională de bază în procesul de conducere.33
3.2.Aplicarea Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 2 pentru recunoaşterea costurilor în evaluarea stocurilor .34
3.2.1. Elemente esenţiale cuprinse în IAS 2 ,,Evaluarea stocurilor’’ .34
3.2.2. Calculaţia costurilor de producţie la S.C.,,Agahe’’S.R.L. din perspectiva evaluării stocurilor conform cerinţelor IAS 2.38
3.2.3. Impactul evaluării stocurilor la cost de producţie determinat rezonabil asupra rezultatului exploatării.45
3.3. Utilitatea metodelor parţiale în controlul de gestiune.47
3.3.1. Importanţa metodei Direct-Costing în conducerea procesului de producţie . .47
3.3.2. Calculaţia costurilor variabile şi determinarea rezultatului conform cerinţelor metodei Direct-Costing .47
Concluzii . .55
Anexe .60
Bibliografie.64


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
1. DATE DE IDENTIFICARE ŞI EVOLUŢIA FIRMEI
Denumirea societăţii este S.C. „AGACHE” S.R.L. Forma juridică de organizare este Societate cu Răspundere Limitată şi funcţionează potrivit statutului şi contractului respectând legislaţia din România .
Sediul societăţii este în Lugoj, strada Hezerişului, numărul 52, judeţul Timiş. Conform statutului societatea îşi poate organiza alte filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii şi magazine de desfacere atât în ţară cât şi în străinătate. Până în prezent, societatea dispune de magazine de desfacere atât în Lugoj cât şi în Timişoara, Bucureşti, Deva, Târgul Mureş, Târgul Jiu.
Capitalul social subscris iniţial a fost de 100.000 lei integral în numerar împărţit în 20 de părţi sociale egale a câte 5000 lei fiecare, distribuite astfel: d-na Agache Mariana 10 părţi sociale, reprezentând 50% din capitalul social, iar d-nul Agache Mihai tot 10 părţi sociale.
Societatea a luat fiinţă la data de 17 ianuarie 1994 şi e înregistrată la Registrul Comerţului Timiş sub numărul J/35/683/1994. Pe parcursul anilor, societatea şi-a majorat capitalul de mai multe ori , ultima majorare făcându-se în data de 21 aprilie 1999 cu suma de 125 000 lei. S-a modificat şi valoarea nominală a unei părţi sociale la 100.000lei. În prezent capitalul social total este de 165 600 000 lei şi este împărţit în 1656 părţi sociale a câte 100.000 lei fiecare.
Înfinţată în 1994 şi ocupându-se cu confecţionarea de mobilier tapiţat iar ulterior şi cu confecţionarea mobilierului din pal , firma a cunoscut o dezvoltare continuă, cucerind tot mai multe pieţe de desfacere, azi, produsele acesteia ajungând în aproape toate colţurile ţării.
Firma este o societate cu capital integral privat şi este membră a Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România a Camerei de Comerţ şi Industrie Timişoara.
În prezent societatea confecţionează peste 250 modele de mobilier tapiţat şi din pal, dintre care cele mai reprezentative sunt: Colţar Elvira, Colţar Bolero Mare, Colţar Isabelle Lux, Fotoliul Soleil, Hol Leganza piele cu extensie, Pat dormitor rustic.
Firma a obţinut mai multe diplome de merit la târgurile naţionale de profil:
în 1997 - premiul II - pentru Tapiţerii - design, calitate
- pentru Grupa produse –tapiţerii, la Târgul Naţional de Mobila şi 
Materiale de Construcţii 
în 1998 - premiul III - pentru Camere de Tineret
- pentru mobilier tapiţat - la Târgul Naţional de Mobilă de la Sovata
în 1999 - premiul I -pentru Fantezii design mobilier - la Târgul Naţional de Mobilă de la Sovata
în 2000 - premiul II -în domeniul producţiei de mobilier - la Topul firmelor 2000, judeţul Timiş
- premiul I - pentru mobilier tapiţat - la Târgul Naţional de Mobilă de la Sovata 
2. OBIECT DE ACTIVITATE
DOMENIUL PRINCIPAL al firmei îl reprezintă : 36 - Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale 
361 - Producţia de mobilier
ACTIVITATEA PRINCIPALÂ : 3614 - Producţia altor tipuri de mobilier:
- mobilier tapiţat
- mobilier din pal
În cuprinsul obiectului de activitate al firmei apare şi comerţul cu amănuntul al produselor de mobilier tapiţat şi din pal fabricate de către întreprindere.
3. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI DE PERFORMAŢĂ
O imagine de ansamblu asupra S.C. ,,Agache” S.R.L., asupra performanţelor activităţilor desfăşurate de aceasta, se poate forma prin analiza câtorva indicatori economico- financiari prezentaţi în tabelul următor.
Tabelul 1
Principalii indicatori economico-financiari
Nr.
crt. Specificaţie U.M. Anul 2000 Anul 2001 Indice 
(%) Simbol
/ Formulă
1 Capital propriu mii lei 4.172.473 6.526.279 156,4 Cpr
2 Număr de personal pers 135 133 98,5 Np
3 Activ total mii lei 13.833.401 18.560.706 134,1 At
4 Active circulante mii lei 9.200.775 12.903.955 140,2 Ac
5 Stocuri mii lei 5.930.552 8.342.054 140,6 St
6 Venituri din vânzarea mărfurilor mii lei 11.575.324 22.597.016 195,2 Vmf
7 Producţia vândută mii lei 25.949.252 27.740.468 106,9 VQv
8 Cifra de afaceri mii lei 37.524.576 50.337.484 134,1 CA
9 Venituri din exploatare mii lei 46.465.614 67.666.834 145,6 Vexpl
10 Cheltuieli privind materiile prime mii lei 20.595.283 25.672.960 124,6 Ch mp
11 Cheltuieli privind mărfurile mii lei 9.916.304 19.217.478 193,7 Ch mf
12 Cheltuieli de exploatare mii lei 43.497.623 620.900.018 142,7 Ch expl
13 Cheltuieli totale mii lei 45.148.816 63.648.646 140,9 Ch t
14 Rezultat exploatare mii lei 2.967.991 5.576.816 187,8 Rexpl
15 Rezultat curent mii lei 1.455.083 4.220.131 290 Rc
16 Rezultat brut mii lei 1.584.726 4.180.083 263,7 Rb
17 Rezultat net mii lei 1.257.829 3.353.806 266,6 Rn
18 Productivitatea muncii mii lei
/pers 277.959,8 378.477,3 136,2 CA/Np
19 Viteza de rotaţie a stocurilor rot/an 6,32 6,03 95,4 CA/St
20 Ponderea stocurilor în activele
circulante % 64,5 64,6 100,2 St/Ac 
* 100
21 Ponderea veniturilor din vânzarea 
mărfurilor în cifra de afaceri % 30,8 44,8 145,5 Vmf/CA
*100
22 Ponderea veniturilor din producţia 
vândută în cifra de afaceri % 69,2 55,2 79,8 VQv/CA
*100
23 Ponderea cheltuielilor cu materiile 
prime în cheltuielile de exploatare % 47,3 41,3 87,3 Ch mp/Ch expl
*100
24 Ponderea cheltuielilor cu mărfurile
În cheltuielile de exploatare % 22,8 30,9 135,5 Ch mf/ Ch expl
*100
25 Cheltuieli totale la 1000 lei 
cifră de afaceri % 1,20 1,26 105 Ch t/CA
*100
26 Rata profitabilităţii din 
exploatare % 7,9 11 139,2 Rexpl/CA
*100
27 Rata profitabilităţii comerciale % 3,4 6,7 197 Rn/CA*100
28 Rata profitabilităţii resurselor
consumate % 2,8 5,3 189,3 Rn/Ch t*100
29 Rata rentabilităţii economice % 21,5 30 139,5 Rexpl/AT*100
30 Rata rentabilităţii financiare % 30 51,4 171,4 Rn/Cpr*100
Urmărind indicatorii din tabel putem observa desfăşurarea activităţii întreprinderii în concordanţă cu obiectul de activitate cuprins în statutul său. Înfinţată în anul 1994, societatea s-a dezvoltat progresiv, atingând în anul 2001 valorile prezentate mai sus. Majoritatea indicatorilor analizaţi prezintă tendinţa de creştere, tendinţă ce reprezintă un aspect favorabil pentru firmă.
Cifra de afaceri a firmei în perioada analizată creşte de 1,3 ori faţă de nivelul anului anterior, în primul rând datorită creşterii veniturilor din vânzarea mărfurilor cu 95,2% şi într-o mai mică măsură creşterii veniturilor din vânzarea produselor finite. Deşi ponderea veniturilor din producţia vândută în cifra de afaceri este în scădere, totuşi valorile ridicate ale acesteia demonstrează caracterul productiv al societăţii. 
Activitatea de producţie este demonstrată şi de ponderea mare a stocurilor în cadrul activelor circulante, de ponderea cheltuielilor cu materiile prime în cheltuielile de exploatare care arată faptul că 47,3 respectiv 41,3 din totalul cheltuielilor de exploatare sunt cheltuielile cu materiile prime necesare fabricării produselor de mobilier. Se observa însă o uşoară scădere a eficienţei în gestionarea stocurilor, acestea parcurgând un număr mai mic de rotaţii într-un an, deci vor fi încasate într-un număr mai mare de zile cu consecinţe nefavorabile asupra trezoreriei.
Activitatea de comercializare a firmei este ilustrată de veniturile obţinute din vânzarea mărfurilor, venituri a căror pondere în cifra de afaceri a crescut cu 45,5% şi căror nivel în anul 2001 aproape s-a dublat faţa de anul precedent şi de ponderea cheltuielilor cu mărfurile în totalul cheltuielilor de exploatare, pondere ce a crescut de 1,3 ori. Observăm că veniturile din vânzarea mărfurilor au crescut de 1,95 ori, deci mai mult decât au crescut cheltuielile cu mărfurile ceea ce face ca profitul obţinut din activitatea de comercializare să crească.
Indicatorul cheltuieli totale la 1000 lei cifra de afaceri este un indicator de rentabilitate, cu cât aceste cheltuielile sunt mai mici cu atât profitul obţinut va fi mai mare. Indicatorul creşte cu 5% ceea ce înseamnă o creştere uşoară a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri.
Activitatea de producţie şi cea de comercializare generează, în anul 2001, un profit din exploatare în valoare de 5 576 816 mii lei , profit ce reprezintă 187% din nivelul anului precedent.Atât activitatea financiară cât şi cea extraordinară influenţează negativ rezultatul exploatării reducându-l la 4 180 083 mii lei în anul 2001. Rezultatul net a crescut în perioada analizată de 2,66 ori acest lucru indicând profitabilitatea activităţilor desfăşurate de întreprindere.
Nivelul general al rentabilităţii întreprinderii va fi analizat prin ratele de profitabilitate şi prin cele de rentabilitate economică şi financiară. Valorile de 7,9 respectiv 11% ale ratei profitabilităţii de exploatare (marjă netă din exploatare) indică profitul din exploatare obţinut de firmă la 100 lei cifră de afaceri. Creşterea acestuia se datorează faptului că creşte rezultatul din exploatare mai mult decât creşte cifra de afaceri.


Fisiere în arhivă (1):

  • Sistemul Costurilor in Procesul Decizional.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Baciu A. – Costurile – organizare, planificare, contabilitate, calculaţie, control şi analiză, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001
2. Cotleţ D., Megan O. - Teoria şi practica bilanţului, Editura Cargo, Craiova, 2002
3. Cristea H. – Contabilitatea şi calculaţiile în conducerea întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara, 1997
4. Ebbeken K., Possler L., Ristea M. – Calculaţia şi managementul costurilor, Editura Teora, Bucureşti, 2000
5. Epuran M., Băbăiţă Valeria, Grosu Corina – Contabilitate şi control de gestiune, Editura Economică, Bucureşti, 1999
6. Feleagă N. – Sisteme contabile comparate, vol. I, Editura Economică, Bucureşti, 1999
7. Grosu Corina – Studii privind tipologia costurilor pentru luarea deciziilor, Studii de Economie, vol. XVII, 1996
8. Grosu Corina – Sistemul informaţional contabil de gestiune, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 1998
9. Neag Ramona – Reforma contabilităţii româneşti, Editura Economică, Bucureşti, 2000
10. Needles Jr. B., Anderson H., Caldwell J. – Principiile de bază ale contabilităţii, Editura Arc, Bucureşti, 2000 (traducere)
11. Olariu C. – Conducerea întreprinderii prin costuri, Editura Facla, Timişoara, 1975
12. Olariu C. - Costuri şi calculaţia costurilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977
13. Oprea C. – Contabilitate de gestiune, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001
14. Pârvu F. – Costuri şi fundamentarea deciziilor, Editura Economică, Bucureşti, 1999
15. Ristea M. – Normalizarea contabilităţii- bază şi alternativ, Tribuna Economică, Bucureşti, 2002
16. XXX - Legea Contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi modificată în concordanţă cu Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 629 din 26 august 2002
17. XXX - Ordinul 306/26 februarie 2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 79 bis din 25 aprilie 2002
18. XXX - Standardele Internaţionale de Contabilitate, Editura Economică, Bucureşti, 2001(traducere)


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!