Sistemul de învățământ românesc versus sisteme de învățământ europene - analiza comparativă

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I : Sistemul de învăţământ.Definire şi concept .4
CAPITOLUL II: Sistemul de învăţământ superior din România. Procesul de la Bologna.6
2.1 Crearea Spaţiului European al Învăţământului Superior.6
2.2 Dimensiunea socială a educației: acces, participare și finalizarea studiilor.8
2.3 Parcursul în timp și finalizarea studiilor.9
CAITOLUL III: Învăţământul superior European.11
1. Sistemul ECTS. Adoptarea sistemul ECTS.11
2. Influenţele Procesului de la Bologna asupra învăţământului superior din:
FRANŢA.12
GERMANIA.13
ITALIA.15
BELGIA.17
SPANIA.18
CAPITOLUL IV: Analiză comparativă a evoluţiilor formării profesionale a cadrelor didactice din România şi alte ţări din UE, după implementarea Procesului Bologna.20
CAPITOLUL V: Concluzii.22
Bibliografie.24


Extras din licență Cum descarc?

ACRONIME 
BFUG - Bologna Follow-up Group 
BTS - Brevet de tehnician
CNVSU - National Committee for the Evaluation of the University System
DEA - Diplomă de studii aprofundate 
DESS - Diplomă de studii superioare specializate 
DEUG - Diplomă de Studii Generale 
DUT - Diplomă universitară de tehnologie 
DPPD - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
ECTS - European Credit Transfer System/Sistemul European de Credite Transferabile(SECT)
EHEA - European Higher Education Area/ Spaţiul European al Învăţământului Superior ERASMUS - European Community Action Scheme for the Mobility of University Students
INS - Intitutul Naţional de Statistică
IUFM – Institut Universitaire de Formation des Maîtres
LMD – Licenţă, Master, Doctorat
Capitolul I – Sistemul de învăţământ.Definire şi concept
Sistemul de învăţământ este componenta principală a sistemului instituţional al educaţiei, cuprinzând instituţiile specifice, care realizează scopurile învăţământului, printr-un management axat pe coordonarea influenţelor formale şi nonformale. 
În sens restrâns, sistemul de învăţământ cuprinde sistemul instituţiilor şcolare, pe care se desfăşoară specific procesul instructiv-educativ, cu prioritate între 3 şi 18 ani, dar cu deschideri spre educaţia permanentă.
Sistemul de învăţământ are un caracter naţional şi istoric, cu alte cuvinte,evoluează şi se dezvoltă în raport cu dezvoltarea materială şi specificul cultural al fiecărei ţări.
Sistemul de învăţământ asigură rezolvarea uneia dintre cele mai dificile şi mai importante probleme socio-umane : educaţia şi pregătirea tinerei generaţii, a forţei de muncă, a specialiştilor. De aceea, în mod firesc, filosoful german Immanuel Kant susţinea că : „Educaţia este cea mai mare şi mai grea problemă ce i s-a dat omului spre rezolvare".
Funcţiile sistemului de învăţământ sunt: 
• culturală - formarea pentru asimilarea şi dezvoltarea valorilor culturale; 
• socială - formarea pentru integrarea liberă în activitatea şi viaţa socială, pentru dezvoltarea caracteristicilor societăţii contemporane; 
• economică - pregătirea, formarea pentru integrare profesională creativă, pentru utilizarea eficientă a resurselor implicate; 
• umană - formarea, dezvoltarea personalităţii celui educat, instruit în mod echilibrat, armonios, conform particularităţilor individuale, la nivelul aşteptărilor proprii şi sociale.
Sistemul de învăţământ include:
* un flux de intrare care este alcătuit din resurse umane şi materiale, şi anume: personal didactic, elevi, studenţi, construcţii şi spaţii şcolare,dotări tehnico-materiale, timp şcolar, fonduri băneşti;
* procesul de învăţământ care angajează întregul ansamblu de resurse, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale, îmbinând în acest sens cele trei funcţii educaţionale esenţiale: predarea, învăţarea şi evaluarea;
* un flux de ieşire reprezentând produsul sistemului: persoanele educate,instruite,înzestrate cu competenţe şi atitudini prevăzute de către cererea socială de educaţie.
Sistemul național de învățământ cuprinde următoarele niveluri: 
• învățământ preșcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, pregatitoare pentru școală;
• învățământ primar: clasele I-IV;
• învățământ secundar, care cuprinde: 
• învățământ secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed: gimnaziu, clasele V-VIII, și ciclul inferior al liceului sau școala de arte și meserii, clasele IX-X
• învățământ secundar superior: ciclul superior al liceului clasele XI-XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare;
• învățământ postliceal
• învățământ superior: învățământ universitar și învățământ postuniversitar.


Fisiere în arhivă (1):

  • Sistemul de Invatamant Romanesc versus Sisteme de Invatamant Europene - Analiza Comparativa.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

• ANTONESEI, L. (2000), Management universitar, Editura Polirom, Iaşi.
• CODOREAN, G., (2009), Formarea inițială a cadrelor didactice din România în context european în Analele Universității de Vest din Timișoara, seria Sociologie, Psihologie, Pedagogie și Asistență Socială, volumul 15/1, Editura Universității de Vest din Timișoara.
• IUCU, B., R., Pânișoară, I., O., (2000), Formarea personalului didactic, M.E.N., București. 
• IUCU, B., R. ,(2004), Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti. 
• TODORESCU L., L., (2009), Implementarea Procesului Bologna în România: Cercetare privind învăţământul universitar tehnic, teză de doctorat nepublicată, Universitatea din Bucureşti, conducător ştiinţific, prof. univ. dr.Romiță B. Iucu.
Webgrafie:
• Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, 2009, Implementarea Procesului Bologna în România: Perspectiva Studenţilor, www.anosr.ro , consultat la 26.03.2014
• ARACIS, 2007, Ghidul pentru evaluarea externă a Departamentelor pentru Pregătirea Personalului Didactic, www.aracis.ro , consultat la 10.04.2014
• Comşa, M., Tufiş, D., C., Voicu, B., 2007, Sistemul universitar românesc. Opinii ale cadrelor didactice şi ale studenţilor, http://www.osf.ro , consultat la 15.04.2014
• Dimitropoulos, A., 2007, The Bologna process and teacher education structures in Europe: Creating a European Teacher Educational Area, http://entep.bildung.hessen.de , consultat la 23.04.2014
• Drăgulănescu, N., 2002, Standarde pentru evaluarea calităţii în învăţământul superior din România, http://www.calisro.ro , consultat la 8.05.2014
• www.dppd.uvt.ro , consultat la 8.05.2014
• www.edu.ro, consultat la 10.05.2014
• www.unibuc.ro , consultat la 13.05.2014


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!