Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL

Cuprins licență

INTRODUCERE 
Capitolul 1. IMPORTANŢA CALITĂŢII PENTRU FIRMELE PRODUCĂTOARE DE LACTATE
1.1. Importanţa calităţii
1.2. Calitatea prezent şi viitor
1.3. Conceptul de calitate
1.4. Funcţiile şi principiile managementului calităţii
1.5. Managementul calităţii în domeniul alimentar
Capitolul 2. SISTEMUL DE MANAGEMENTUL CALITĂŢII LA “S.C. COMALAT S.R.L”
2.1. Prezentarea generală a societății “S.C. Comalat S.R.L.”
2.2. Sistemul de managementul calităţii la “S.C. Comalat S.R.L.”
Capitolul 3. STUDIU DE CAZ PRIVIND SATISFACŢIA CLIENŢILOR LA “S.C. COMALAT S.R.L.”
Capitolul 4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE CĂTRE “S.C. COMALAT S.R.L.”
BIBLIOGRAFIE
ANEXE


Extras din licență

CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA CALITĂŢII PENTRU FIRMELE PRODUCĂTOARE DE LACTATE
1.1 Importanţa calităţii
Conceptul de calitate are multe implicaţii şi semnificaţii, de la calitatea proiectului şi a fabricaţiei de produse, la calitatea serviciilor (publice şi private) şi la calitatea întreprinderilor care realizează aceste produse şi servicii. Totuşi indiferent de semnificaţia avută în vedere “calitatea” reprezintă un mijloc utilizabil într-un anumit scop şi nu un scop în sine! Altfel spus, datorită calităţii, o întreprindere există pe piaţă şi se poate menţine competitive , în mod continuu, deşi evoluează într-un mediu aflat în permanentă schimbare.
Pieţele globale necesită strategii globale ale calităţii. În consecinţă, facilitând industriei europene (în ansamblul ei) accesul şi utilizarea adecvată a acestor instrumente ale calităţii, este posibliă dezvoltarea calităţii economiei europene. Pe de altă parte, calitatea este importantă şi pentru consumatorii finali de produse şi servicii. Rolul şi contribuţiile lor sunt esenţiale şi trebuie să fie, şi ele, avute în vedere.
Strategiile de management al calităţii orientate spre satisfacerea clienţilor şi bazate pe îmbunătăţirea continuă , au fost înţelese şi implementate de cele mai importante întreprinderi ale pieţei europene. Se constată că , în spatele restructurărilor industrial moderne se situează mai întotdeauna implementarea unor strategii de management al calităţii.
Unele cercetări efectuate la cererea Comisiei Europene în legătură cu eficacitatea sistemului calităţii asupra performanţelor economice ale întreprinderilor, pun în evidenţă faptul că implementarea strategiilor de management al calităţii declanşează îmbunătăţiri ale performanţelor întreprinderilor implicate ( ca, de exemplu, reducerea ratei defecţiunilor, ratei rebuturilor, ratei neconformităţilor, etc) şi îmbunătăţirea performanţelor producţiei. În medie, ca rezultat al acestor îmbunătăţiri, cifra de afaceri a întreprinderilor care au implementat un sistem al calităţii a crescut cu 6%.
Tendinţele indentificate pe plan mondial, începând din 1993, în ceea ce priveşte evoluţia competitivităţii, demonstrează acutualitatea şi oportunitatea preocupărilor Comisiei Europene (în colaborare cu agenţii economici, asociaţiile industriale şi autorităţile publice naţionale) în scopul creşterii rolului şi importanţei acordate calităţii în industria europeană. Ele arată şi că este necesară o iniţiativă comunitară adectavă în sensul dezvoltării şi consolidării strategiilor pentru calitate în industria europeană.
De remarcat ca şi unele autorităţi publice au început deja să utilizeze instrumente ale calităţii în ebaborarea şi desfăşurarea politicilor lor, având ca obiectiv îmbunătăţirea continuă ca “răspuns” la schimbarea permanentă. Un asemenea instrument este de exemplu BENCHMARKING-ul constând în identificarea “celor mai bune practice” ale altor organizaţii şi compararea lor cu cele existente. Acesta poate fi utilizat atât exemplu pentru politicile guvernamentale (economice sau de altă natură), cât şi pentru procesele de management şi deciziile comerciale ale agenţilor economici privaţi.
1.2. Calitatea prezent şi viitor
Pe parcursul anilor s-au petrecut mutaţii de la calitatea reactivă la calitatea proactivă. O organizaţie pentru managementul calităţii, trebuie, inevitabil, să ia în considerare oportunităţile proactive şi reactive. Fiecare organizaţie trebuie să se focalizeze pe aria corespunzătoare realizărilor şi tendinţelor tehnice, tehnologice şi economice, compatibilă cu nivelul cunoştiiţelor şi experienţa personalului său.
Astăzi, nivelul ethnic - tehnologic şi înţelegerea sistematică, cu cerinţele şi aşteptările clienţilor, nu sunt statice, ele sunt într-o continuă mişcare, care au devenit foarte accelerate în ultimul timp , mai ales în ţara noastră. Eforturile de a înţelege nevoile clienţilor, de a construi relaţii de parteneriat cu furnizorii, de a înţelege şi aplica noile tehnologii şi de a prevede nevoile şi aşteptările explicite şi implicite ale clienţilor, sunt o necessitate de primă urgenţă. Pentru ca o organizaţie să poată fi condusa şi să funcţioneze cu success este necesar ca aceasta să fie coordonată controlată într-un mod sistematic şi transparent. Succesul poate rezulta din implementarea unui sistem de management, care este proiectat pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei luând în considerare necesităţile tuturor părţilor interesate. Activitatea de management a unei organizaţii include managementul calităţii alături de alte discipline de management.
Sistemele de managementul calităţii pot ajuta organizaţiile la creşterea safisfacţiei clienţilor interni şi externi. Clienţii solicită produse cu caracteristici care să le satisfacă necesităţile şi aşteptările. Aceste necesităţi şi aşteptări sunt exprimate în specificaţiile produsului şi sunt menţionate prin termenul generic de cerinţe ale clientului. Cerinţele clientului pot fi specificate contractual de către client sau pot fi determinate de organizaţie însăşi. În oricare din cazuri clientul decide în ultimă instanţă acceptarea produsului. Deoarece necesităţile şi aşteptările clientului sunt într-o continuă schimbare şi datorită presiunii competiţiei şi progresului tehnic-tehnologic, organizaţiile sunt determinate să-şi îmbunătăţească continuu produsele şi procesele. Abordarea sistemului de management al calităţii încurajează organizaţiile să analizeze cerinţele clientului, să definească procesele care contribuie la realizarea unui produs acceptabil pentru client şi să ţină aceste procese sub control.
Un sistem de management al calităţii poate furniza un cadru pentru îmbunătăţirea continuă pentru a mări probabilitatea de creştere a satisfacţiei clientului şi pentru creşterea satisfacţiei a altor părţi interesate. Acest sistem da încredere organizaţiei şi clienţilor săi că este capabilă să furnizeze produse care îndeplinesc în mod consecvent cerinţele. Sistemul de management al calităţii este acea parte a sistemului de management al organizaţiei orientat către obţinerea rezultatelor, în raport cu obiectivele calităţii pentru satisfacerea necesităţilor, aşteptărilor şi cerinţelor părţilor interesate. Obiectivele calităţii sunt complementare altor obiective ale organizaţiei (dezvoltarea, finanţarea, profitabilitatea, mediu şi sănătatea şi securitatea ocupaţională).


Fisiere în arhivă (1):

  • Sistemul de Managementul Calitatii la SC Comalat SRL.docx

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!