Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE ȘI METODOLOGIE DE CERCETARE 5
CAPITOLUL 1. PREZENTARE SOCIETĂȚII BANCARE. ASPECTE MANAGERIALE ÎN CADRUL BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE 7
1.1. Prezentarea Băncii Comerciale Române 7
1.1.1. Conducerea și administrarea Băncii Comerciale Române 9
1.1.2. Rolul și evoluția Băncii Comerciale Române 13
1.1.3. Misiunea și obiectivele Băncii Comerciale Române 16
1.2. Prezentarea sucursalei BCR Sebeș 17
1.2.1. Structura organizatorică 18 
1.2.1.1. Conducerea BCR Sebeș 19
1.2.2.1. Organigrama Sucursalei Sebeș 19
CAPITOLUL 2. ASPECTE TEORETICE PRIVIND SISTEMUL DE PLĂȚI ÎN ROMÂNIA 21
2.1. Sistemul de plăți în România 21
2.2. Structura Sistemului de plăți 23
2.3. Implementarea Sistemului de plăți 24
2.4. Componentele Sistemului de plăți 26
2.4.1. Sistemul cu decontare pe bază brută în timp real – ReGIS 27
2.4.2. Sistemul electronic cu decontare pe bază netă – SENT 34
2.4.3. Sistemul de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat – SaFIR.. 37
2.5. Sistemul trans-european de transfer de fonduri cu decontare pe bază brută în timp real -TARGET2 42
2.6. Zona unică de plați în euro – SEPA 46
2.7. Monitorizarea Sistemului de plăți 49
CAPITOLUL 3. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND PLĂȚILE LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 51
3.1. Evoluția principalelor instrumente de decontare utilizate de către Banca Comercială Română 51
3.1.1. Descrierea principalelor instrumente de plati utilizate de Banca Comercială Română 52 
3.1.2. Tendintele evolutive ale instrumentelor de decontare la Banca Comercială Română 58 
CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ PRIVIND EXEMPLIFICAREA PRINCIPALELOR INSTRUMENTE DE PLĂȚI FOLOSITE LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 63
CONCLUZII ȘI PROPUNERI 70
Anexe 72
Bibliografie 73


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE ȘI METODOLOGIE DE CERCETARE
De-a lungul timpului, pentru economiști, studiul banilor, instituțiilor bancare și piețelor financiare a constituit unul dintre cele mai fascinante domenii de exploatare. În acest context, finantiștii și bancherii experimentează tentația descoperirii, analizei și inovării fondurilor bănești în care actul plății îndeplinește atât rolul de a transporta banii către fiecare societate cât și coordonarea lor.
Sistemul de plăți este o parte esențială a infrastructurii financiare a economiei de piață în care organizarea și activitatea sectorului bancar sunt determinate de necesitățile piețelor. De asemenea reprezintă o parte integrantă a sistemului monetar dintr-o economie. Activitatea sigură și eficientă a sistemului de plăți constituie atât pentru participanții de pe piață, cât și pentru instituțiile publice, în special băncile centrale, un domeniu de interes deosebit.
Un loc important în această lucrare îl ocupă clarificarea înțelesului unor termeni care se referă la noi proceduri și tehnologii aplicate în domeniul plăților și decontărilor cum sunt sistemele bancare electronice care se bazează fie pe plăți efectuate prin carduri de plată, fie prin transmisia și procesarea electronică a mesajelor de plăți.
Întreaga lucrare este structurată pe patru capitole ce vizează atât aspecte teoretico-metodologice cât și analiza principalelor instrumente de plată utilizate de Sucursala Sebeș a Băncii Comerciale Române.
Prima parte se dorește a fi o scurtă prezentare a Băncii Comerciale Romane, implicit a Sucursalei Sebeș. Am evidențiat cele mai importante aspecte pentru bancă și anume: descrierea activității, precum și rolul și evoluția, misiunea și obiectivele.
În capitolul 2 al lucrării sunt prezentate aspecte privind sistemul de plăți din România, cum ar fi: structura sistemului de plăți, dar și componentele și monitorizarea acestuia.
Capitolul 3 al lucrării cuprinde aspecte specifice privind plățile la Banca Comercială Română. Am descris fiecare instrument de plată folosit de aceasta, evoluție, avantaje și dezavantaje, dar și ce fel de instrumente se vor dezvolta.
Ultimul capitol al lucrării se referă la studiul de caz pe care l-am efectuat la Sucursala Sebeș a BCR, în cadrul căruia am urmărit exemplificarea principalelor instrumente de plată utilizate de către BCR, prin prezentarea fluxului de plăți și de operațiuni.
Pentru lucrare am folosit o bibliografie destul de vasta, detaliată în ultima parte a lucrării, dar și cercetarea la fața locului, la BCR Sucursala Sebeș. Toate acestea dar și detaliile corespunzătoare acestora vor fi prezentate în paginile ce vor urma.
Metodologia de cercetare, denumită şi „Firul Ariadnei” reprezintă un ansamblu de etape, metode şi tehnici de investigare ştiinţifică a fenomenului economic. Metodologia de cercetare înseamnă de fapt, parcurgerea unor etape care fac obiectul capitolelor ce urmează. Succesiunea etapelor este importantă întrucât ordinea în exprimarea ideilor, şi în înţelegerea lor este esenţială pentru a nu te rătăci în mulţimea de informaţii cuprinse în cadrul lucrării.
Pentru a elabora o lucrare bazată pe raţionamente logice şi în care ideile sunt expuse cursiv, într-o anumită ordine, am avut în vedere parcurgerea mai multor etape:
-Alegerea temei de cercetare; ea nu are nimic formal sau întâmplător. Ea condiţionează succesul lucrării de cercetare la fel de mult ca şi oricare altă etapă;
-Documentarea-învăţarea, este o etapă importantă a cercetării ştiinţifice. Documentarea nu este un scop în sine, ci se subordonează integral cercetării ştiinţifice a temei alese. Etapele documentării-învăţării nu sunt rigide, ele se adaptează şi semidiferenţiază în funcţie de domeniu, temă, de experienţă şi vocaţia cercertătorului etc.
-Explicarea fenomenului economic (sau cercetarea propriu-zisă) cu două subetape importante: formularea ipotezei (momentul creator-constructiv) şi verificarea ipotezei şi a concluziilor ştiinţifice (momentul critic-valorizator);
-Redactarea şi susţinerea publică a lucrării;
-Valorificarea lucrării.
Fiecare dintre noi trebuie să ştie să-şi asigure nu numai succesiunea etapelor (cu metodele şi tehnicile lor), dar şi gestiunea resurselor disponibile, încadrarea în resursele de timp (în termenul de elaborare a lucrării) şi în celelalte resurse materiale, umane şi financiare. În ceea ce priveşte întocmirea lucrării, am acordat o atenţie deosebită redactării acesteia într-un interval de timp util, asfel încât să-mi permită reducerea erorilor sau greşelilor posibile să apară în lucrare, precum şi calităţii redactării lucrării.
Fundamentarea concluziilor trebuie să satisfacă următoarele exigenţe: logică, interes practic, eficienţă economică, coerenţă cu teoria economică, formularea de observaţii şi critici asupra teoriei şi practicii economice, indicarea de direcţii şi teme de cercetare.
CAPITOLUL 1.
PREZENTAREA SOCIETĂȚII BANCARE. ASPECTE MANAGERIALE IN CADRUL BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE
1.1. Prezentarea Băncii Comerciale Române
Anul 1990 consemnează începutul unui amplu proces de transformări în România, dorința generală fiind aceea a unei schimbări atotcuprinzătoare.
Banca Națională a României a fost reorganizată, în sensul că a cedat operațiunile de natură comercială și a căpătat din nou numai sarcinile de bancă centrală. Fostele bănci de stat au fost transformate în bănci comerciale. Au fost înfințate bănci cu capital privat autohton, precum și sucursale ale unor bănci străine.
La 4 septembrie 1990 prin Hotărârea Guvernului nr. 1048 se înființează Banca Comercială Română, care se va organiza pe baza H.G. nr. 1195 , de la 12 noiembrie 1990.


Fisiere în arhivă (1):

  • Sistemul de Plati in Romania. Aspecte privind Platile la BCR.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!