Sistemul de Resurse Financiare Publice

Cuprins licenta Cum descarc?

CAPITOLUL 1. DEFINIREA SI CONTINUTUL SISTEMULUI DE RESURSE FINANCIARE PUBLICE 2
1.1 Abordari conceptuale privind sistemul resurselor financiare publice 2
2.2 ??nt?nutul ???n?m?? ?l r?surs?l?r f?n?n???r? ?ubl??? 6
1.3 Stru?tur? s?st?mulu? d? r?surs? f?n?n???r? ?ubl??? 9
????T?LUL 2. ??R??T?R?Z?R?? ?R?N????L?L?R ??T?G?R?? D? R?SURS? F?N?N???R? ?UBL??? S? F??T?R? D? ?NFLU?NTA 12
2.1 R?surs?l? ?dm?n?str?t??? ??ntr?l? d? st?t 12
2.2 R?surs?l? ?dm?n?str?t??? l???l? 17
2. 3. R?surs?l? ?s?gurar?l?r s????l? d? st?t 23
????T?LUL 3. ?N?L?Z? STRU?TUR?? R?SURS?L?R F?N?N???R? ?UBL??? IN R?MAN?? 27
3.1 S?st?mul r?surs?l?r f?n?n???r? ?ubl??? in R?man?? 27
3.2 ?n?l?z? stru?tur?? r?surs?l?r f?n?n???r? ?ubl??? l? n?v?lul bug?tulu? d? st?t 30
3.3 ?n?l?z? stru?tur?? ? r?surs?l?r f?n?n???r? ?ubl??? l? n?v?lul bug?t?l?r l???l? 37
3.4 ?n?l?z? stru?tur?? r?surs?l?r f?n?n???r? ?ubl??? d? l? n?v?lul bug?tulu? ?s?gurar?l?r s????l? d? st?t 42
????T?LUL 4. ??N?LUZ?? S? ?R??UN?R? 47
Bibliografie 51


Extras din licenta Cum descarc?

C???T?LUL 1. D?F?N?R?? S? C?NT?NUTUL S?ST?MULU? D? R?SURS? F?N?NC??R? ?UBL?C?
1.1 ?b?rdar? c?nc??tu?l? ?r?v?nd s?st?mul r?surs?l?r f?n?nc??r? ?ubl?c?
N???s?t?t?? s?st?mulu? r?surs?l?r f?n?n???r? ?ubl??? in ???n?m?? ?st? g?n?r?ta d? ?x?st?nt? s????tat??, ??r? ?m?un? m?bl?z?r?? d? m?jl???? ban?st? n???s?r? ?????r?r?? ?h?ltu??l?l?r, ?? ?x?r?ma ?nt?r?s? m?j?r? ?l? ??l??t?v?tat?? in ?l?n ??ntr?l s? l???l ?um sunt: ??ar?r?? s? s?gur?nt? st?tulu?, ?du??t??, sanat?t??, ?ultur?, just?t??, ?rd?n?? ?ubl??a, ?r?t??t?? s????la, ?s?gurar?l? s????l?, ?s?st?nt? s????la, ??r??t?r?? fund?m?nt?la, ?dm?n?str?t?? ?ubl??a. 
S?st?mul r?surs?l?r f?n?n???r? ?ubl??? ? suf?r?t in d??ursul t?m?ulu? num?r??s? m?d?f??ar? ?? urm?r? ? m?n?f?star?l?r ??n???t??l?r ?r?v?nd ?m?l???r?? st?tulu? in ???n?m??. ?stf?l, ?d?m Sm?th, ??ns?d?r?t ? f? f?nd?t?rul d??tr?n? ?l?s??? sust?n?? ?a r?lul st?tulu? in ???n?m?? s? ?r?t? d??r l? tr?? ???st?z?, s? ?num?: ,,?r?t?ct?? s?c??tat?? d? v??l?nt? s? ?gr?s?un?l? ?lt?r s?c??tat? ?nd???nd?nt? r??l?z?ta ?r?n s?ngurul m?jl?c ?l f?rt?? m?l?t?r?; ?r?t?ct?? ?? cat ??s?b?l d? ?f?c?c? ? f??caru? m?mbru ?l s?c??tat?? im??tr?v? ?gr?s?un?? s?u ?njust?t??? d?n ??rt?? ?lt?r m?mbr?, s?, ?sum?r?? s? sust?n?r?? tr?bur?l?r ?ubl?c? c?r?, r??r?z?ntand un in?lt ?nt?r?s ??ntru s?c??t?t?, n??vand ?r?f?t, nu ??t f? n?c??d?ta ?c???r?t? d?n ch?ltu??l?l? unu? ?nd?v?d, s?u gru? m?c d? ?nd?v?z?" . ??nf?rm ???st?? ??n???t??, n?v??l? s????tat?? ?ut??u f? s?t?sfa?ut? ??l m?? ?f????nt in b?z? r?surs?l?r ?r?v?t?, ??r r?d?str?bu?r?? ???st?r? ??ntru ? ??nst?tu? s? d?str?bu? r?surs? f?n?n???r? ?ubl??? tr?bu?? sa s? f??a intr-? masura f??rt? m??a. ??rn?nd d? l? ????sta ??n???t??, stru?tur? s?st?mulu? r?surs?l?r f?n?n???r? ?ubl??? ?r? un? m?? ?ut?n ??m?l?x ??r??t?r?zandu-s? ?r?ntr-un m?n?m n???s?r d? r?surs? in s???ul ?????r?r?? ?h?ltu??l?l?r g?n?r?t? d? ind??l?n?r?? s?r??n?l?r ?ubl??? in ??nd?t?? n?rm?l? d? fun?t??n?r? ? ?nst?tut??? d? st?t.
? ?lta ?b?rd?r? ??n???tu?la ? s?st?mulu? r?surs?l?r f?n?n???r? ?ubl??? s? r?gas?st? in v?z?un?? lu? J.M K?yn?s. ???st? ??ns?d?ra ?a ?nv?st?t??l? r??l?z?t? d? st?t d?n r?surs?l? f?n?n???r? ?ubl??? r??r?z?nta ?r?n????lul ?l?m?nt ??r? d??l?ns??za r?l?ns?r?? ???n?m???. ?r?n urm?r? s? ?m?un? ?dm?n?str?r?? unu? v?lum ins?mn?t d? r?surs? f?n?n???r? ?ubl??? ???? ?? d?t?rm?na r?stru?tur?r?? s?st?mulu? r?surs?l?r f?n?n???r? ?ubl???, fa?andu-l m?? ??m?l?x. ??nv?ns ?a ,,d?f?ct?l? ?r?nc???l? ?l? s?c??tat?? in c?r? tra?m sunt ?nc???c?t?t?? ?? d? ? ?s?gur? f?l?s?r?? d??l?na ? ma?n?? d? lucru s? r???rt?z?r?? ?rb?tr?ra s? ?n?ch?t?b?la ? ?vut??? s? v?n?tur?l?r" , K?yn?s ??ns?d?ra ?a masur?l? d? ??l?t??a f?n?n??r-m?n?t?ra tr?bu??u ?r??nt?t? s?r? st?mul?r?? ?nv?st?t??l?r, ??ntr?lul ?m?s?un?? m?n?t?r?, r?du??r?? ?m??z?t?l?r, m?j?r?r?? ?h?ltu??l?l?r ?ubl??? d? ??nsum. T??t? ??st?? ?u ?m???t ?su?r? stru?tur?? r?surs?l?r f?n?n???r? ?ubl???.
R?surs?l? f?n?n???r? ?ubl??? ??r? ?ntra in ??m??n?nt? s?st?mulu? ??t f? d?f?n?t? ?? ?ns?mblul m?jl????l?r ban?st? ?fl?t? l? d?s??z?t?? ?dm?n?str?t??l?r ?ubl???. In ?s?nta, r?surs?l? f?n?n???r? ?ubl??? r??r?z?nta v?n?tur? ?ubl??? r?fl??t?t? in ??drul ?r?n????l?l?r bug?t? s? ?u ?? s??? s?t?sf???r?? un?r n?v?? ?u ??r??t?r ?ubl??. ??ntru r?surs?l? f?n?n???r? ?ubl???, d?f?n?t?r?? sunt ?r??r??t?t?? ?ubl??a s? ??r??t?rul ??l??t?v, s????l ?l ?nt?r?s?l?r s?u n?v??l?r s?t?sfa?ut? ?r?n ut?l?z?r?? l?r.
In fun?t?? d? ?num?t? ?r?t?r?? d? ?l?s?f???r?, r?surs?l? f?n?n???r? ?ubl??? sunt d? m?? mult? t??ur?. Un ?r?m ?r?t?r?u ?r f? ??nt?nutul l?r ???n?m??, d?l?m?tandu-s? urmat??r?l? t??ur?: ?r?l?var? ?u ??r??t?r ?bl?g?t?r?u, r?surs? d? tr?z?r?r??, im?rumutur? ?ubl???, f?n?nt?r? ?r?n ?m?s?un? m?n?t?ra fara ?????r?r?. In fun?t?? d? stru?tur? ?rg?n?z?t?r??a ? st?t?l?r ??r? ???t? f? d? t?? f?d?r?l s?u un?t?r, r?surs?l? f?n?n???r? ?ubl??? s? ?l?s?f??a ?stf?l: in ?r?mul ??z ?x?sta r?surs? ?l? bug?tulu? f?d?r?l, r?surs?l? ?l? bug?t?l?r st?t?l?r, r?g?un?l?r s?u ?r?v?n???l?r, r?surs? ?l? bug?t?l?r l???l?; in ??l d?-?l d??l?? ??z s? ?num? ??l ?l st?t?l?r d? t?? un?t?r ?x?sta r?surs? ?l? bug?tulu? ??ntr?l s? ?l? bug?t?l?r l???l?. Un ?l tr??l?? ?r?t?r?u ?r f? ???l? ??r? t?n? s??m? d? s?st?mul d? bug?t, ?x?stand in ???st s?ns urmat??r?l? t??ur? d? r?surs?: r?surs? f?n?n???r? ?l? bug?tulu? d? st?t, r?surs? f?n?n???r? ?l? ?s?gurar?l?r s????l? d? st?t, r?surs? f?n?n???r? ?l? bug?t?l?r l???l?, r?surs? f?n?n???r? ?l? f?ndur?l?r s?????l?, r?surs? f?n?n???r? ?l? tr?z?r?r??? st?tulu?, r?surs? f?n?n???r? ?l? ?nst?tut??l?r ?ubl??? ?ut?n?m?, r?surs? f?n?n???r? ?l? ?nst?tut??l?r ?ubl??? f?n?nt?t? ?nt?gr?l s?u ??rt??l d?n bug?t?l? d? st?t, l???l?, ?s?gurar?l?r s????l? d? st?t, f?ndur?l?r s?????l?, r?surs? f?n?n???r? ?l? ?nst?tut??l?r ?ubl??? f?n?nt?t? ?nt?gr?l d?n v?n?tur? ?r??r??, r?surs? f?n?n???r? ?l? f?ndur?l?r ?xt?rn? r?mburs?b?l? s?u n?r?mburs?b?l?. In fun?t?? d? r?tm???t?t?? in??sar?l?r, r?surs?l? f?n?n???r? ??t f? d? d?ua t??ur?: ?rd?n?r? s? ?xtr??rd?n?r?. In sf?r? r?surs?l?r ?rd?n?r? s? in??dr??za v?n?tur?l? ?ur?nt? (v?n?tur? f?s??l?, v?n?tur? n?f?s??l?, ?lt? v?n?tur?) s? v?n?tur? d?n ????t?l. R?surs?l? ?xtr??rd?n?r? f?? r?f?r?r? l? im?rumutur? ?nt?rn? s? ?xt?rn?, ?m?s?un? m?n?t?ra, ?jut??r?, d?n?t??, s??ns?r?zar? s? ?lt? tr?nsf?rur? n?r?mburs?b?l?. Un ult?m ?r?t?r?u d? ?l?s?f???r? ?st? ??l ?l ?r?v?n??nt?? ??r? im??rt? r?surs?l? f?n?n???r? in d?ua ??t?g?r??: r?surs? f?n?n???r? ?nt?rn? s? r?surs? f?n?n???r? ?xt?rn?. R?surs?l? d? n?tura ?nt?rna sunt: ?m??z?t?l?, t?x?l?, ??ntr?but??l? d? ?s?gurar? s????l?, d? sanat?t?, v?n?tur? n?f?s??l?, im?rumutur? ?nt?rn?, ?m?s?un? m?n?t?ra. ??l? d? n?tura ?xt?rna s? r?f?ra l? im?rumutur?l? ?xt?rn?, ?jut??r?. d?n?t??, s??ns?r?zar? s? ?lt? tr?nsf?rur? n?r?mburs?b?l?.


Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul de Resurse Financiare Publice.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!