Sistemul impozitelor si taxelor locale in Romania

Cuprins licenta Cum descarc?

Introducere .4
Capitolul I. Consideratii generale privind impozitele si taxele
1.1. Reglementare .7
1.2. Principiile fiscalitatii .10
1.3. Regimul juridic al impozitelor si taxelor .11
1.3.1. Impozitele .11
1.3.1.1. Trasaturile impozitelor .13
1.3.2. Taxele fiscale .16
1.3.2.1. Caracteristicile taxei .18
Capitolul II. Impozitele locale
2.1. Consideratii generale privind impozitele si taxele locale .21
2.2. Stabilirea rangului unei localitati .27
2.3. Impozitul si taxa pe cladiri .31
2.3.1. Reguli generale .31
2.3.2. Scutiri la plata impozitului .35
2.3.3. Calculul impozitului pentru persoane fizice .39
2.3.4. Calculul impozitul pe cladiri datorat de persoane juridice .43
2.3.5. Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor .44
2.3.6.Plata impozitului .46
2.4. Impozitul si taxa pe teren .46
2.4.1. Reguli generale .46
2.4.2. Scutiri .47
2.4.3.Calculul impozitului .49
2.4.4.Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse terenului .53
2.4.5.Plata impozitului .54
2.5. Impozitul pe spectacole .55
2.5.1.Reguli generale .55
2.5.2.Calculul impozitului .55
2.5.3.Reguli speciale pentru videoteci si discoteci .56
2.5.4. Scutiri .57
2.5.5. Plata impozitului .57
Capitolul III. Taxe locale
3.1.Taxa asupra mijloacelor de transport .59
3.1.1.Reguli generale .59
3.1.2.Scutiri .59
3.1.3.Calculul taxei .60
3.1.4.Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport .65
3.1.5.Plata taxei .66
3.2.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 66
3.2.1.Reguli generale .66
3.2.2. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare .70
3.2.3.Scutiri .72
3.3.1.Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate .72
3.3.2.Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate .73
3.3.3.Scutiri .74
3.4.Taxa hoteliera .75
3.4.1.Reguli generale .75
3.4.2.Calculul taxei .75
3.4.3. Scutiri .76
3.4.4. Plata taxei .76
3.5. Taxe speciale .77
3.6. Alte taxe locale .77
Studiu de caz .79
Concluzii .90
Bibliografie .95


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE 
Viata oamenilor presupune satisfacerea atat a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pietei (hrana, imbracaminte, adapost) cat si a nevoilor sociale care sunt furnizate de autoritatile publice pe seama unor activitati vizand asigurarea apararii nationale, ordinea publica, protectie sociala, mentinerea echilibrului ecologic, asistenta sanitara, educatie etc. 
Problemele fiscale joaca un rol esential in economia de piata, in acest context, impozitul constituie un instrument cu caracter istoric si cu implicatii asupra sferei economico-sociale, fiind intotdeauna un mijloc traditional de constituire a veniturilor statului.
In functie de intentia legiuitorului, impozitele se pot manifesta ca un instrument de incurajare sau franare a unei anumite activitati economice, de crestere ori de reducere a productiei sau a consumului unui anumit produs, de impulsionare ori de ingradire a comertului exterior.
Referindu-se la rolul impozitelor, economistul francez, Pierre Lalumiere, sublinia ca impozitele pot fi folosite pentru a ,,incuraja (sub forma exonerarii) o anumita activitate economica. Fara sa inceteze de a fi un mijloc de acoperire a cheltuielilor publice, impozitul a devenit un mijloc de interventie in domeniul financiar, economic si social" 
Pe plan financiar, rolul impozitelor consta in faptul ca impozitele consta in faptul ca impozitele constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice.
Contributia impozitelor la constituirea fondurilor la dispozitia statului difera de la o tara la alta. In tarile dezvoltate, impozitele si taxele asigura 80-90% din totalul resurselor. In tarile in curs de dezvoltare, aceasta contributie variaza intre 50-90%. 
Pe plan economic, rolul impozitelor se manifesta prin folosirea acestora ca parghie financiara pentru influentarea realizarii unor obiective economice.
Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaza in faptul ca, prin intermediul lor, statul procedeaza la redistribuirea unei parti importante din produsul intern brut intre grupuri sociale si indivizi, intre persoanele fizice si cele juridice.
Taxele reprezinta, alaturi de impozite, cea de-a doua categorie principala de venituri ale bugetului de stat, bugetele locale, dupa caz, care sunt datorate de cei care beneficiaza de anumite servicii, prestari ori alte acte sau activitati ale unor organe sau institutii publice (de exemplu taxele de timbru, care potrivit normelor juridice prin care au fost reglementate reprezinta plata serviciilor prestate ori a lucrarilor efectuate de diferite organe sau institutii de stat, care primesc, intocmesc sau elibereaza diferite acte, presteaza servicii ori rezolva diferite interese legitime ale partilor).
Cuantumul banesc al taxelor poate fi stabilit si in corelatie cu costul serviciului prestat in folosul platitorului, avand in vedere ca in secolele precedente s-a recurs la intretinerea baneasca a unor servicii publice din taxele incasate de la beneficiarii lor (pentru costul serviciilor prestate publicului era folosita denumirea de tarif). Acesta se stabileste conform criteriilor specifice preturilor si anume intr-un cuantum necesar acoperirii cheltuielilor de intretinere sau functionare a institutiilor sau unitatilor prestatoare.
Descentralizarea serviciilor publice si promovarea principiului autonomiei locale in administrarea teritoriului tarii au determinat transferarea tuturor atributiilor si obligatiilor de stabilire, urmarire, incasare si control a impozitelor locale de la Ministerul Finantelor la administratiilor locale. Acest proces, produs in baza Legii nr.2015/2001 a administratiei publice locale, Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Legii nr.571/2003 Codul fiscal si a H.G. nr. 333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru si a actiunilor de predare-primire a exercitarii de catre consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al municipiului Bucuresti a atributiilor prevazute de Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, a dus la cresterea responsabilitatii consiliilor locale in asigurarea resurselor financiare prin cresterea ponderii veniturilor proprii in total venituri administrate prin bugetul de venituri si cheltuieli.


Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul impozitelor si taxelor locale in Romania.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. Mircea Boulescu, Faut Cadar, Viorel Boruna - Administrarea impozitelor si taxelor. Ed.Economica, Bucuresti, 2003.
2. M.Bouvier - Introduction au droit fiscal et a la theorie de l'impot, L.G.D.J., 2000.
3. M.Bouvier - Introduction au droit fiscal general et a la theorie de l'impot, 7e, Ed.L.G.D.J., 2005. 
4. Bufan R., Castagnede B., Safta Al., Mutascu M. - Tratat de drept fiscal. Partea generala. Ed.Lumina Lex, Bucuresti. 2005.
5. Condor I., Condor S. - Drept vamal si fiscal. Ed. Lumin Lex, Bucuresti, 2002.
I. Condor - Evitarea dublei impuneri pe venit si pe avere, Ed. Tribuna Economica, Bucuresti, 1999.
6. Duca E. - Codul fiscal comentat si adnotat, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2006.
7. Gaston Jeze - Cours de finances publique, 1936, Ed.L.G.D.J.
8. N. Grigorie Lacrita - Impozitele si taxele locale. Ed.Tribuna Economica, Bucuresti, 1999.
9. Gh.Gilescu, I.Gliga, P.Olcescu - Drept financiar, E.D.P. Bucuresti, 1981.
10. Ivanescu Fulger - Impozite. Ed.Forum, Bucuresti, 1994.
11. K. Holzinger - Tax Competition and Tax Co-operation in the EU: The Case of Savings Taxation, in Rationality and Society, Vol. 17(4), November 2005
12. C. Kiritescu - Moneda, Ed.Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1982.
13. M.S. Minea - Elemente de drept financiar international, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2009.
14. N.R. Mosteanu - Dubla impunere internationala, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2003.
15. Madalin Irinel Niculeasa - Codul fiscal comentat si adnotat, Ed. Retrop&Straton, bucuresti, 2007.
16. Madalin Irinel Niculeasa - Regimul juridic general al taxelor si impozitelor. Ed.C.H.Beck. Bucuresti, 2011.
17. Ouatu C, Stoica C. - Finante publice, Editura Junimea, Iasi, 2003.
18. X. Obserson - Droit fiscal suisse, Helbing &Lichtenhahn, 2006, Geneve.
19. Sasu Horatiu, Patroi Dragos, Cuciureanu Florin - Practici de sustragere de la inregistrarea si plata impozitelor: la limita fraudei si dincolo de ea. Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2009.
20. D.D.Saguna - Drept financiar si fiscal, Ed.Oscar Print, Bucuresti, 1997.
21. D.D.Saguna, D.C.Sova, S.Iliescu - Procedura fiscala. Ed.Oscar Print, Bucuresti, 1997.
22. A.M. Tatoiu - Armonizarea sistemelor fiscale in contextul integrarii in Uniunea Europeana, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2008.
23. Vacarel I. si colectivul - Finante publice - Editura Didactica si Pedagogica R.A.Bucuresti, 2002
Legislatie 
1. Legea nr.571/2003 Codul fiscal, publicat in M.Of.nr.927/23.12.2003.
2. Legea nr.500/2002 privind finantele publice publicata in M.Of.nr.597(13.08.2002.
3. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, publicata in M.Of.nr.618/18.07.2006.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!