Sistemul indicatorilor specifici economiei performanțe

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
Capitolul1. INDICATORI STATISTICO-ECONOMICI PE TERMEN SCURT 4
1.1. Indicatorii conjuncturali pe termen scurt folosiţi în Uniunea Europeană 4
1.2. Sistemul indicatorilor pe termen scurt folosiţi de Banca Mondială 7
Capitolul 2. AGREGATELE DE REZULTATE SPECIFICE SISTEMULUI CONTABILITĂŢII (CONTURILOR) NAŢIONALE 10
2.1. Definirea agregatelor rezultatelor activităţii economice în Sistemul Conturilor
Naţionale (SCN) 10
2.2. Trei definiţii ale Produsului Intern Brut (PIB) 12
2.3. Alt mod de prezentare a Produsului Naţional Brut (PNB) şi diferenţieri faţă de
PIB 14
2.4. PIB nominal şi PIB real (PIBn şi PIBr) 15
2.5. Factorii care influenţează agregatele macroeconomice de rezultate 18
Capitolul 3. MODALITĂŢI DE CALCUL A PRINCIPALELOR AGREGATE MACROECONOMICE 20
3.1. Calculul Produsului Global Brut (PGB) 20
3.2. Modul de calcul a Produsului Intern Brut (PIB) 21
3.3. Elementele PIB după metoda veniturilor 23
3.4. Elementele PIB după metoda cheltuielilor 25
3.5. Măsurarea şi interpretarea PIB şi PNB 28
3.6. Calculul altor agregate macroeconomice 30
3.7. Aspecte particulare ale calculului agregatelor macroeconomice 33
3.8. Agregate monetare 34
Capitolul 4. INFLUENŢA VARIAŢIEI PREŢURILOR ASUPRA AGREGATELOR ECONOMICE DE REZULTATE 46
Studiu de caz: PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2007-2010 51
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 62
BIBLIOGRAFIE 65


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Sistemul de indicatori constituie partea principală a sistemului informa¬ţio¬nal al analizei macroeconomice; cu ajutorul acestora, pe de o parte, se exprimă obiec¬tivele cantitative şi calitative conţinute de instrumentele gestiunii (managementului, adminis¬traţiei) macro¬eco¬¬nomice şi mijloacele alocate pentru realizarea lor, iar pe de altă parte, se ca¬rac¬¬terizează fenomenele şi procesele economico-sociale la toate verigile orga¬ni¬za¬torice şi sub toate aspectele lor– nivel, structură, factori care le influenţează. 
Analiza macroeconomică retrospectivă şi prospectivă realizată cu ajutorul siste¬mu¬lui de indicatori prezintă interes pentru toţi agenţii economico-sociali (mana¬ge¬men¬tul sau gestiunea macro şi microeconomică, bancherii, operatorii de bursă, sindicatele, populaţia etc.), pentru că se referă, în principiu, la: a) modifi¬carea reală a producţiei naţionale (a produsului intern brut sau valorii adăugate, de exemplu); b) rata inflaţiei (măsurată prin preţurile bunurilor de consum şi deflatorul produsului intern brut); c) rata şomajului şi soldul balanţei comerciale; d) raportul dintre veniturile maxime şi veniturile minime.
În calitate de componentă a sistemului informaţional al gestiunii economico-sociale, sistemul informaţional al activităţii economice trebuie să îndeplinească următoarele obiective principale: a) asigurarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru previziunea economică pe toate treptele organizatorice; b) asigurarea unei calităţi înalte a informaţiei vehiculate, prelucrate şi valorificate în sistem; c) reducerea continuă a timpului de răspuns al sistemului informaţional pentru operativitatea corespunzătoare în previziune, şi d) obţinerea unei eficienţe adecvate a sistemului informaţional, inclusiv prin realizarea şi exploatarea sa cu cheltuieli minime.
Sistemul informaţional al gestiunii economice poate fi definit ca un ansamblu ierarhizat de procese informaţionale dintre sistemul conducător şi sistemul condus, respectiv dintre sistemul organelor de gestiune şi sistemul economiei naţionale, dintre elementele componente ale acestor sisteme, dintre economia naţională şi mediul internaţional, pentru realizarea obiectivelor propuse în condiţii de eficienţă maximă.
Capitolul 1. INDICATORII STATISTICO-ECONOMICI PE TERMEN SCURT
Indicatorii pe termen scurt sau conjuncturali se structurează după cum urmează: a) indicatori ţintă sau obiectiv (rata inflaţiei şi rata şomajului, de exemplu); b) indicatori de pilotaj (de pildă, soldul balanţei comerciale) ; c) indicatori instrumentali (precum deficitul bugetului consolidat).
1.1. Indicatorii conjuncturali pe termen scurt folosiţi în Uniunea Europeană
Organismul de statistică al Uniunii Europene EUROSTAT, urmăreşte armo¬nizarea categoriilor, definiţiilor, indicatorilor, metodologiilor, procedeelor de culegere a datelor, a sistemului de indicatori. Acesta este şi obiectivul siste¬mu¬lui de indicatori ai conjuncturii pe termen scurt.
Sistemul indicatorilor conjuncturii îşi propune: a) reflectarea cât mai precisă a fenomenelor şi proceselor economice pe termen scurt, mai ales a ciclului afacerilor (în mod deosebit în industrie şi servicii); b) creşterea ponderii informaţiilor la nivelul regiunilor majore ale unei ţări cu frecvenţă lunară (sau trimestrială); c) satisfacerea necesităţilor utilizatorilor de date privind ciclul afacerilor pe diferite pieţe, asigurând un nivel de detaliere rezonabil, un număr optim de indicatori, claritatea şi compa¬ra¬bi¬litate sporită.


Fisiere în arhivă (1):

  • Sistemul Indicatorilor Specifici Economiei Performante.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Băbeanu Marin: Macroeconomie deschisă, Editura Universitaria, Craiova, 2008; Macroeconomie, Manual universitar, Editura Universitaria Craiova, 2005
Băcescu Marius şi Băcescu-Cărbunaru Angelica, Compendiu de macroeconomie, Editura Economică, Bucureşti, 1997; Macroeconomie intermediară, Editura Universitară, Bucureşti, 2004, şi Macroeconomie şi politici macroe¬co¬nomice, Editura ALL Educational, Bucureşti, 1998 
Burda Michael şi Wyplosz Charles, Macroe¬co¬no¬mie. Perspectiva europeană, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2002 
Capanu I., Wagner P. şi Secăreanu Constantin, Statistică macroeconomică, Editura Economică, Bucureşti, 1997
Caracotă Dumitrache, Previziune economică. Elemente de macroeconomie, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.Bucureşti, 1996
Ciucur Dumitru, Gavrilă Ilie şi Popescu Constantin, Economie politică, Manual universitar, Ediţia a doua, Editura Eco¬nomică, Bucureşti, 2001; Economie politică, Academia de Studii Economice, Catedra de eco¬no¬mie politică, Editura Economică, Bucureşti, 1995
Ciucur Dumitru, Popescu Constantin şi Gavrilă Ilie, Economie. Manual universitar, Editura Economică, Bucureşti, 2000
Ciurlău Constantin (coordonator), Previziune economică. Teorie. Teste grilă. Aplicaţii, Editura Universitaria Craiova, 2008; Previziune economică, Editura Universitaria Craiova, 2007; Previziune macroeconomică. Abordare conceptual-metodologică, Editura Universitaria Craiova, 2003; Previziune economică. Concepte şi metodologie, Editura Universitaria Craiova, 2001; Metodologia previzionării macroeconomice, Editura Universitaria Craiova, 1997; Previziune macroeconomică, Editura DOVA, Craiova, 1996
Ciurlău Cristian Florin, Macroeconomia tranzitiei postsocialiste, Editura Economica, Bucuresti, 2012
Ciurlău Cristian Florin, Previziune economică. Metode şi tehnici (coordonator Enea Smarandache Ion), Editura Universitaria, Craiova, 2009; Previziune economică. Teorie. Teste grilă. Aplicaţii (coordonator Ciurlău Constantin), Editura Universitaria, Craiova, 2008; Previziune economică (coordonator Ciurlău Constantin), Editura Universitaria Craiova, 2007.
Ciurlău Cristian Florin (coautor), Cererea şi oferta agregate, variabile fundamentale ale previziunii macroeconomice, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Economice, Editura Universitaria, Craiova, 2008
Dobrotă Niţă, Dicţionar de economie, Editura Economică, Bucureşti, 1999¸Economie politică, Editura Economică, Bucureşti, 1997
Dornbusch Rudiger şi Fisher Stanley, Macroeconomie, Editura Sedona, Timişoara, 1997; Macroeconomics, International Editions, McGraw Hill Book Co, 1990
Dornbusch Rudiger, Fischer Stanley şi Startz Richard, Macroeconomie, Editura Economică, Bucureşti, 2007
Genereaux Jacques, Economie politică, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2000, vol.2, şi vol.3, 
Isaic Maniu Al. (coord.), Dicţionar de statistică generală, Editura Economică, Bucureşti, 2003
Jessua Claude, Labrouse Christian şi Vitry Daniel (sub direcţia), Dicţionar de Ştiinţe economice, Editura ARC, Bucureşti, 2006
Pîrvu Gheorghe, Macroeconomie, Editura Universitaria Craiova, 2004
Popescu H. Gheorghe, Ciurlău Cristian Florin, Macroeconomie, Editura Economica, Bucureşti, 2013
Popescu H. Gheorghe, Macroeconomie, Editura Universitară, Bucureşti, 2009; Economie europeană, Editura Economica, Bucureşti, 2007
Samuelson A.Paul şi Nordhaus D.William, Economie politică, Editura Teora, Bucureşti, 2000
Stiglitz E.Joseph şi Walsh E.Carl, Economie, Editura Eco¬no¬¬mică, Bucureşti, 2005


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!