Sistemul Metodologico Managerial - Managementul Resurselor Umane la Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului

Cuprins licență Cum descarc?

Cap.I Prezentarea Exploatării de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului 
1.1. Prezentare generală, istoric, perspective economice 4
1.2. Structura organizatorică 7
Cap.II Sistemul metodologico-managerial la Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului 
2.1. Delimitări conceptuale; proiectarea şi diagnosticarea managementului organizaţiei 
2.2. Teorii moderne privind managementul organizaţiei 
2.2.1. Tabloul de bord 20
2.2.2. Reengineering-ul – un model de reinventare a întreprinderii 24
2.3. Promovarea managementului profesionist 27
2.4. Direcţii de perfecţionare a managerilor 29
Cap.III Managementul resurselor umane la Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului Vulcan 
3.1. Previzionarea necesarului de personal, politici şi strategii de personal 
3.2. Dezvoltarea carierelor 44
3.3. Trăsături de personalitate şi reuşita profesională 47
3.4. Implicaţiile motivării resurselor umane în procesul muncii, aspecte intrinseci şi extrinseci 
Cap.IV Concluzii 53
Bibliografie 59


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
PREZENTAREA EXPLOATARII DE PREPARARE A CARBUNELUI VALEA JIULUI
1.1.Prezentare generală, istoric, perspective economice
Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului are sediul în Vulcan, str. Preparaţiei nr.1. fiind o subunitate fără personalitate juridică în subordinea Companiei Naţionale a Huilei S.A. Petroşani dar cu delegări de competenţă în ce priveşte derularea operaţiunilor bancare, reprezentarea juridică în instanţe şi parţial încheierea de contracte comerciale.
Compania Naţională a Huilei SA extrage şi prelucrează huila din bazinul carbonifer Valea Jiului şi valorifică acest cărbune în scopul producerii de energie electrică în termocentrale, precum şi pentru producerea energiei termice pentru populaţie şi diverse instituţii. Produsele oferite spre vânzare sunt procesate la Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului care are relaţia directă cu toţi beneficiarii.
Produsele Exploatării de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului oferite spre vânzare sunt diferite sorturi de cărbune rezultate în urma preparării, după cum urmează: huilă sortată (în cantitate de cca. 1 milion tone/an), huilă energetică preparată (în cantitate de cca. 400 mii tone/an), huilă energetică mixtă (în cantitate de cca. 1,7 milioane tone/an), huilă energetică spălată (în cantitate de cca.130 mii tone/an).
Cea mai mare pondere a produselor oferite oferite spre valorificare de către Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului o deţine cărbunele energetic pentru centralele termoelectrice din judeţ: Mintia şi Paroşeni aparţinând de SC Termoelectrica SA. O altă parte din cărbunele energetic este utilizat la producerea de energie termică pentru populaţie şi instituţiile din Valea Jiului, precum şi pentru consumul propriu al exploatărilor miniere aparţinând C.N.H. SA.
Susţinerea industriei miniere din Valea Jiului are ca principal argument faptul că oferă cel mai bun cărbune energetic pe plan intern, are desfacerea asigurată şi că realizările ultimilor ani au dovedit că este posibilă o evoluţie către o stare de normalitate din punct de vedere economico-financiar cel puţin pentru patru dintre exploatările miniere precum şi pentru cele două unităţi de prestări servicii, E.P.C.V.J. Vulcan şi SCSM-SALVAMIN..
În anul 2000 a fost declanşată retehnologizarea minelor Paroşeni şi Vulcan, precum şi a Uzinei de Preparare Coroeşti, aceasta fiind componenta minieră a Proiectului integrat ,,Paroşeni’’, care vizează modernizarea Termocentralei Paroşeni. Acest proiect integrat a fost iniţiat de Consorţiul Itochu-Kopex, iar în data de 26 aprilie 2000 au fost semnate contractele între partenerii implicaţi în acest proiect şi anume: Consorţiul Itochu-Kopex, C.N.H. SA şi CONEL.
Prin reabilitarea CET Paroşeni au fost soluţionate probleme legate de producerea energiei electrice şi termice în Valea Jiului la costuri reduse, acoperind întregul necesar.
Uzina de Preparare Coroeşti – principalul sector de activitate al Exploatării de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului (Secţia de preparare şi epurare ape şi Sectorul Electro-Mecanic)- a început să funcţioneze în anul 1970. Instalaţia a fost concepută pe două linii de uscare-brichetare, fiecare cu o capacitate de 50t/h brichete. La un regim de funcţionare de 20 ore pe zi se prevedea producerea a 2000 tone brichete, respectiv 600.000 tone/an. Cărbunele supus uscării a fost prevăzut cu o umiditate de 17% şi un conţinut de cenuşă de 18%, bricheta urmând a avea forma de perniţă cu o greutate de 30 gr, o rezistenţă la compresiune de 90 kg, o coeziune la tobă de 85% şi o putere calorifică inferioară de 5800 kcal/kg.
La 30 de ani de la înfiinţare Uzina de Preparare Coroeşti a fost complet modernizată prin finalizarea proiectului ITOCHU putând prepara zilnic cca. 8000 tone la putere calorifică mare cu grad de recuperare de 72%. Prin încetarea activităţii la Uzina de Preparare Lupeni cu începere de la 1 aprilie 2004, Uzina de Preparare Coroeşti a rămas singura unitate de preparare din Valea Jiului (Uzinele de Preparare Petrila, Livezeni şi Uricani au fost închise eşalonat după 1990).
Elaborarea strategiei privind evoluţia C.N.H. SA până în 2020 este fundamentată pe o uşoară tendinţă de scădere a capacităţilor de producţie a unităţilor miniere având în vedere posibilitatea închiderii a trei unităţi miniere până în 2018.
Astfel, faţă de o producţie de 2.434 to huilă brută programată pe anul 2011, în anul 2020 cantitatea prognozată a fi extrasă este de 2.260 to. Din această cantitate, doar 176 to sunt programate a fi supuse spălării faţă de 298 to în anul 2011. Cu toate acestea, cifrele ultimilor ani arată că întotdeauna cantitatea de huilă supusă spălării a depăşit cu cca 20% cantitatea programată.
Cheltuielile la 1000 lei producţie marfă înregistrate anual de E.P.C.V.J. depăşesc prevederile bugetare (în medie cu 10 lei pe ultimii 5 ani) cauza principală fiind negocierea unor preţuri cu principalii beneficiari (CONEL) sub egida Ministerului Finanţelor Publice precum şi stabilirea preţului de achiziţie a materiei prime (cărbunele) de către C.N.H. SA. O altă cauză importantă o constituie livrarea de huilă pentru spălare în cantităţi variabile funcţie de calitatea huilei extrase fiind de preferat vânzarea huilei direct ca produs sortat, acesta ne mai implicând costuri de preparare. Tototdată, cărbunele supus spălării rareori întruneşte indicatorii de calitate programaţi.


Fisiere în arhivă (1):

  • Sistemul Metodologico Managerial - Managementul Resurselor Umane la Exploatarea de Preparare a Carbunelui Valea Jiului.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!