Societate pe Actiuni

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE . 3
Capitolul I. Consideratii generale. 6
Sectiunea 1. Notiunea si caracteristicile societatii pe actiuni. 6
Sectiunea a 2-a. Evolutia societatii pe actiuni. 10
Sectiunea a 3-a. Clasificarea societatii pe actiuni. 17
Capitolul II. Constituirea societatii pe actiuni . 22
Sectiunea 1. Actele constitutive ale societatii pe actiuni . 22
Sectiunea a 2-a. Modalitatile de constituire a societatii pe actiuni. 24
2.1. Constituirea prin subscriptie publica. 25
2.2. Constituirea simultana . 29
Sectiunea a 3-a. Formalitatile juridice de constituire a societatii pe actiuni . 30
Sectiunea a 4-a. Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii pe actiuni . 36
Capitolul III.Organizarea si functionarea societatii pe actiuni . 42
Sectiunea 1. Actiunile emise de societate . 42
Sectiunea a 2-a. Obligatiunile emise de societate . 45
2.1. Categorii de obligatiuni . 46
2.2. Conditiile subscriptiei publice a obligatiunilor . 46
2.3. Adunarea generala a obligatarilor . 47
2.4. Actionarea in justitie a societatii . 48
Sectiunea a 3-a. Adunarea generala a actionarilor . 49
3.1. Felurile adunarii generale . 49
3.2. Convocarea adunarii generale . 49
3.3. Sedinta adunarii generale si hotararile acesteia . 51
Sectiunea a 4-a. Administratorii . 53
Sectiunea a 5-a. Controlul gestiunii societatii pe actiuni . 54
Sectiunea a 6-a. Registrele societatilor pe actiuni . 56
Sectiunea a 7-a. Situatiile financiare.Profitul si dividendele. Fondul de rezerva . 57
7.1. Situatiile financiare . 57
7.2. Profitul si dividendele . 58
7.3. Fondul de rezerva. 58
Capitolul IV. Dizolvarea si lichidarea societatilor pe actiuni . 60
Sectiunea 1. Precizari prealabile . 60
Sectiunea a 2-a. Dizolvarea societatii pe actiuni . 61
2.1.Cazuri generale de dizolvare . 61
2.2. Cazuri speciale de dizolvare . 68
2.3. Efectele dizolvarii . 71
Sectiunea a 3-a. Lichidarea societatii pe actiuni . 72
CONCLUZII . 81
Bibliografie . 84


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
In cadrul relatiilor comerciale exista doua categorii de participanti la raporturile juridice de comert international, si anume : participanti la raporturile de comert international apartinand ordinii juridice internationale si participanti la raporturile juridice de comert international apartinand ordinii juridice interne, la care se adauga si societatile transnationale. Din prima categorie fac parte statele si organizatiile interguvernamentale.Ca titular de suveranitate, statul stabileste regimul juridic aplicabil subiectilor de drept care ii apartine. El nu are calitate de comerciant,dar se poate implica in orice raport juridic. Organizatiile interguvernamentale reprezinta subiecte de drept derivat a ordinii juridice internationale, deoarece acestea sunt o creatie a statelor. Acestea se pot implica in operatiunile economice internationale in limitele capacitatii lor juridice, stabilita prin actul constitutiv. Din a doua categorie fac parte societatile comerciale si persoanele fizice. Societatile transnationale nu apartin nici ordinii juridice internationale, nici ordinii juridice interne. Acestea se constituie din doua sau mai multe state, ce au ca scop desfasurarea unor operatiuni economice. In cuprinsul lucrarii de fata vor fi analizate societatile in calitatea lor de participant la raporturile juridice de comert international, indeosebi asupra societatilor pe actiuni. Intr-o perioada in care se depun eforturi pentru perfectionarea reglementarilor din domeniul societatilor comerciale, in concordanta cu reglementarile Uniunii Europene, precum si pentru asanarea activitatii comerciale, prin eliminarea societatilor comerciale fantoma, abordarea unei asemenea teme este deosebit de actuala si se justifica pe deplin sub aspect teoretic si practic. Cercetarea monografica a temei a oferit posibilitatea unui examen cuprinzator si aprofundat al reglementarilor legale, al doctrinei si jurisprudentei in materie. Valorificand ceea ce este dobandit in literatura juridica si in practica judiciara am pus in evidenta semnificatia si finalitatea dispozitiilor legale, precum si conditiile de aplicare, pentru a realiza eficienta necesara in protejarea desfasurarii activitatii comerciale. Prin analiza cuprinzatoare si profunda a problemelor abordate, ca si prin solutiile date si informatia bibliografica, lucrarea contribuie la o mai buna cunoastere a reglementarii legale privind societatile comerciale. Capitolul I. Consideratii privind societatile pe actiuni cuprinde o prezentare sintetica a evolutiei si reglementarii societatii pe actiuni in comertul international, precum si clasificarea societatilor pe actiuni. Sunt evidentiate notiunea si caracterele societatilor pe actiuni, precum si rolul acestora in activitatea comerciala. Capitolul II.Constituirea societatii pe actiuni trateaza notiunea si natura juridica a contractului de societate, conditiile de fond si forma ale acestuia pornind de la principiul ca actul constitutiv este fundamentul oricarei societati comerciale. Sunt examinate efectele incheierii actului constitutiv precum si aspectele referitoare la inregistrarea si autorizarea functionarii societatii comerciale in lumina Legii nr.359/2004, modificata si completata prin O.U.G. nr.75/2004. Sunt evocate consecintele nerespectarii cerintelor legale de constituire a societatilor, facandu-se distinctia intre neregularitatile constatate inainte de inregistrarea societatii si cele constatate dupa inregistrarea acesteia. Capitolul III. Organizarea si functionarea societatii pe actiuni analizeaza organele de conducere ale societatii pe actiuni, respectiv adunarea generala a asociatilor, organele de administrare a societatii si organele de control asupra gestiunii societatii, fiind evidentiate completarile si modificarile aduse legii societatilor comerciale prin Legea nr.441/2006, referitoare la administrarea societatii pe actiuni. Capitolul IV. Dizolvarea si lichidarea societatii pe actiuni prezinta cauzele generale de dizolvare a oricarei societati, acordandu-se o atentie deosebita cauzelor speciale de dizolvare a societatii pe actiuni. Au fost tratate, de asemenea, problemele lichidarii societatilor comerciale, si anume notiunea si caracteristicile lichidarii, principiile generale ale lichidarii, statutul juridic al lichidatorilor, procedura lichidarii societatilor comerciale (lichidarea activului, lichidarea pasivului, repartizarea activului net intre asociati), inchiderea lichidarii. La momentul actual exista tendinte si conceptii doctrinare (atat in Romania, cat si in strainatate) care tind la o tratare de sine statatoare a reglementarilor din domeniul societatilor, apreciindu-se ca dreptul societatilor constituie o ramura de drept autonoma. Dreptul societatilor ca stiinta juridica, dar si ca ramura de drept pozitiv privat evolueaza permanent prin adaosuri doctrinare, respectiv depuneri normative care le dau greutate specifica sporita si le asigura individualizarea pronuntata in cadrul dreptului privat. Tendinta de publicizare a dreptului societar, ca garantie pentru ordinea juridica comerciala si pentru securitatea raporturilor juridice asumate de tertii de buna-credinta se manifestaprin suprareglementare normativa si redimensionarea institutiilor juridice traditionale de drept privat. Dreptul societatilor are tendinta de a rescrie in folosul propriu institutiile juridice imprumutate din dreptul civil pentru sublinierea raporturilor juridice pe care vrea sa le guverneze, imperative, tocmai pentru afirmarea caracteristicilor pe care le doreste impuse in scopul atingerii finalitatii asumate, de ordine juridica comerciala. Realitati obiective externe, precum obligatii asumate prin tratatul de aderare la U.E., necesitatea implementarii unor texte din legislatia europeana secundara in perioada post aderare sau alte constrangeri de circumstanta au fost cele care au impus directia imbogatirii zestrei normative in domeniul societatilor pe actiuni. Tendinta de armonizare sau chiar unificare a legislatiilor privind societatile din diferite state, mai ales la nivelul U.E., este dovedita si prin introducerea celor 13 Directive ce reglementeaza principalele aspecte referitoare la constituirea, functionarea si incetarea societatilor in statele membre. Prin prisma acestor motive am fost determinatasa ma opresc in prezenta lucrare asupra societatilor pe actiuni. De aceea consider utila si necesara prezentarea societatilor pe actiuni asa cum sunt ele reflectate in legislatie, doctrina si jurisprudenta la momentul actual, intr-o etapa in care economia de piata a Romaniei este inca in tranzitie.


Fisiere in arhiva (1):

  • Societate pe Actiuni.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII 
1. Angheni S., Drept comercial, ed. a 3-a, Ed. All Beck, Bucuresti, 2004.
2. Angheni S., Drept comercial, Ed. Oscar Print, Bucuresti, 2001.
3. Antonescu E., Codul comercial adnotat, vol. III, Societatile comerciale, Tipografiile Romane Unite, Bucuresti, 1928.
4. Bacanu I., Firma si emblema comerciala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998.
5. Barsan C., Ticlea A., Dobrinoiu V., Toma M., Societatile comerciale, Casa de editura si presa "Sansa", S.R.L., 1993.
6. Bratis Marian,Constituirea societatii comerciale pe actiuni, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2008.
7. Capiluppi M., Diritto Commerciale, Ed. Tramontana, Milano, 1998.
8. Capatana Octavian, Societatile comerciale pe actiuni, Ed. All Beck, Bucuresti, 1999.
9. Capatana Octavian, Societatile comerciale, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,1996.
10. Capatana Octavian,Societatile Comerciale, editia a II-a, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1996.
11. Carcei Elena,Constituirea societatilor comerciale pe actiuni, Ed. All Beck, Bucuresti, 2000.
12. Carcei Elena, Societatile comerciale pe actiuni,Ed. All Beck, Bucuresti, 1999.
13. Carpenaru Stanciu D , Drept comercial roman, Ed. AII Beck, Bucuresti, 2004.
14. Carpenaru Stanciu D, Drept comercial roman, editia a IV -a, Editura All-Beck, Bucuresti, 2002.
15. Carpenaru Stanciu D., David S., Predoiu C., Piperea Ghe., Legea societatilor comerciale, Comentariu pe articole, ed. a IV-a, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2009.
16. Carpenaru Stanciu D., David S., Predoiu C., Piperea Ghe., Societatile comerciale. Reglementare, doctrina, jurisprudenta, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002.
17. Costin M. N., Dictionar de drept international al afacerilor, vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1996.
18. Costin M.N., Jeflea C.A., Societatile comerciale de persoane, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1999.
19. Cozian M., Deboissy F., Viandier A., Droit de les societes, Litec, 2010.
20. Cozian,M., Viandier A., Droit des societes, cinquieme edition, Ed. Litec, Paris, 1991.
21. Didier P., Droit commercial, Les entreprises en societe, Les groups des societes, PUF, Themes, 1999.
22. Dumitru Maria, Dreptul societatilor comerciale, ed. a II-a actualizata, Institutul European, Bucuresti, 2012.
23. Georgescu I. L., Drept comercial roman, Societatile comerciale, Ed. SOCEC & Co., S.A.R., Bucuresti, 1948.
24. Georgescu I. L., Drept comercial roman, vol. II, Ed. ALL, Bucuresti, 2002.
25. Gerota D.D., Istoricul legislatiei comerciale de la origini pana la Codul din 1887, Enciclopedia Romaniei, vol. IV, Imprimeria Nationala, Bucuresti, 1943.
26. Hanga V.,Istoria dreptului romanesc, Ed. Academiei, Bucuresti, 1980.
27. Juglart M., Ippolito B., Cours de droit commercial, Volume 2, Societes Commerciales, Edition Montchrestien, Paris, 1972.
28. Letea Crina-Mihaela, Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008.
29. Macovei Ioan, Dreptul comertului international, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2006.
30. Macovei Ioan, Institutii in dreptul comertului international, Ed. Junimea, Iasi, 1987.
31. Mestre Jacques, Faye Sylvie, Societes commerciales, Paris, 1994.
32. Motica R.I., Bercea L., Drept comercial roman si drept bancar, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1999.
33. Motica R.I., Bercea L., Drept comercial roman,Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2005.
34. Nemes Vasile, Drept comercial, editia a II-a, revazuta, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012.
35. Padulea V., Turianu C., Institutii de drept economic si comercial, Practica jurisdictionala, Ed. Continent XXI, Bucuresti, 1994.
36. Piperea Gheorghe, Societati comerciale, piata de capital, Acquis comunitar, Ed. All Beck, Bucuresti, 2005.
37. Popescu D. A., Contractul de societate, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1996.
38. Popescu Tudor R., Dreptul comertului international, editia a II-a, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983. 
39. Prisacaru V. I., Tratat de drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1993.
40. Sitaru Alexandru Dragos, Dreptul comertului international, Partea generala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2004.
41. Soprano Utet, Tratatto teoretico, prattico delle societa commerciale, Utet, Torino, 1934.
42. Stan I. N., Drept comercial, Societatea cu raspundere limitata, Ed. Global Print, Bucuresti, 2001.
43. Scheaua I., Prescure T., Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, Analize si comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2006.
44. Scheaua M., Legea societatilor comerciale nr. 31/1990: comentata si adnotata, Ed. Rosetti, editia a II-a, Bucuresti, 2002.
45. Turcu Ion, Teoria si practica dreptului comercial roman, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!