Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova

Cuprins licență

Lista abrevierilor .3
INTRODUCERE .7
Capitolul I. ISTORIOGRAFIA SI BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE STUDIERII SOCIETATII CIVILE GLOBALE SI PROBLEMA
DEMOCRATIZARII 14
1.1.Repere istoriografice ale cercetarii societatii civile globale si problemei democratizarii in contextul politicii mondiale ..14
1.2.Societatea civila globala si problema democratizarii: aspecte teoretico-conceptuale 23
1.3. Dimensiunile corelative dintre ,,Societatea civila globala" si ,,problema democratizarii" in contextul politicii mondiale ..28
1.4.Concluzii la capitolul I ...33
Capitolul II EVOLUTIA SOCIETATII CIVILE GLOBALE SI A PROBLEMEI DEMOCRATIZARII IN A II-A JUMATATE A SECOLULUI XX .35
2.1.Afirmarea societatii civile globale in contextul schimbarilor democratice 35
2.2. Transformarile actuale in relatia dintre democratie si globalizare 39
2.3.Concluzii la capitolul II ..43
Capitolul III EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII CIVILE GLOBALE ASUPRA DEMOCRATIZARII REPUBLICII MOLDOVA ..45
3.1.Impactul functiilor generale ale societatii civile globale asupra democratizarii tarii in perioada de tranzitie ..45
3.2.Practici de succes ale activitatii unor organizatii neguvernamentale internationale asupra dezvoltarii statutului moldovenesc la nivel national, regional si local .52
3.3.Concluzii la capitolul III .58
CONCLUZII GENERALE 59
BIBLIOGRAFIE .61


Extras din licență

ADNOTARE
Tema tezei de licenta: Societatea civila globala si problema democratizarii in contextul politicii mondiale: interdependente si implicatii pentru Republica Moldova, Chisinau, 2020.
Structura tezei:introducere, trei capitole, concluzii generale si recomandari, bibliografie din 99 surse, 60 pagini text.
Cuvintele-cheie ale tezei: societate civila, democratie, stat, politica mondiala, globalizare, partid, organizatii neguvernamentale.
Domeniul de activitate: Relatii internationale.
Problema de cercetare rezida in analiza societatatii civile globale si al problemei democratizarii in contextul politicii mondiale, fapt ce a condus la identificarea interedependentelor dintre aceste fenomene si a permis prezentarea unor implicatii pentru Republica Moldova.
Obiectul de cercetare cuprinde atat cadrul international de manifestare a societatii civile, cat si cadrul national, deoarece in contextul procesului problemei democratizarii,dezvoltarea societatii civile are o importanta cheie pentru valorile fundamentale, democratice si pluraliste ale oricarei tari, dar si pentru incurajarea implicarii sociale a cetatenilorin procesele de dezvoltare.
Scopul si obiectivele propuse in teza. Scopul lucrarii consta in stabilirea interdependentelor si implicatiilor Republicii Moldova in ceea ce priveste societatea civila globala si problema democratizarii in contextul politicii mondiale.
Obiectivele cercetarii rezida in:
- Indicarea reperelor istoriografice ale cercetarii societatii civile globale si problemei democratizarii in contextul politicii mondiale;
- Descrierea societatii civile globale si problema democratizarii: din perspectiva aspectelor teoretico-metodologice;
- Analizarea dimensiunilor corelative dintre ,,societatea civila globala" si ,,problema democratizarii" in contextul politicii mondiale;
- Afirmarea societatii civile globale in contextul schimbarilor democratice;
- Aprecierea relatiei dintre democratie si globalizare in Republica Moldova;
- Evaluarea impactului functiilor generale ale societatii civile globale asupra democratizarii tarii in perioada de tranzitie;
- Aprecierea practicilor de succes ale activitatii unor organizatii neguvernamentale internationale asupra dezvoltarii statutului moldovenesc la nivel national, regional si local.
Noutatea stiintifica privind caracterul inovator al investigatiei realizate consta in cercetarea literaturii straine si cea moldoveneasca a problemei socitatii civile globale si democratizarea in contextul politicii mondiale: interdependente si implicatii pentru Republica Moldova. In acelasi timp globalizarea a generat transformari profunde in natura umana, societatile contemporane sifundamentele politicii nationale si globale de dezvoltare. Referindu-ne la cazul Republicii Moldova, fenomenul globalizarii are un impact directasupra procesului de tranzitie politic, economic si social, provocind riscuri si amenintari laadresa guvernarii politice si administrative privind eficienta dezvoltarii umane, sociale sieconomice.
INTRODUCERE
Actualitatea si importanta temei rezida in rolul societatii civile care dupa cum vom observa depinde de nivelul de dezvoltare democratica a fiecarei societati in asigurarea unui stat de drept. La inceputul sec. XXI, institutiile societatii civile au devenit actori importanti in raport cu statul, participand activ la dezvoltarea comunitatii, unde cetateanul este plasat in centrul initiativelor civice locale.
In pofida la faptul ca societatea civila este prezent inca in gandirea antica, termenul cunoaste o structurare clara odata cu epoca moderna pentru a deveni in zilele noastre un adevarat indicator al modului in care o societate se identifica si isi pune in fata propriei constiinte problemele reale cu care se confrunta, modalitatile prin care intelege sa le solutioneze. Fiind considerata forma de legare libera si constienta intre ei a membrilor unei societati, societatea civila se distinge de structurile institutionale ale acesteia, dar este in acelasi timp baza lor, sursa continutului si functiilor pe care ele le indeplinesc. Societatea civila, marcand un grad anume de civilizare umana, initial a fost identificata cu statul, mai apoi a fost distinsa de el. Ulterior ea a fost contrapusa statului, localizata fiind in spatiul public, ca in cele din urma sa se insiste asupra armonizarii lor in calitate de vase comunicante sociale, interdependente. Evolutia conceptuala semnalata trebuie estimata nu doar si nu atat ca o rezultanta a modificarii perspectivelor sau opticii de abordare a societatii civile, ci, mai ales, ca o consecinta a dimensionarii treptate a corpului social ca atare.
Exista diferente semnificative intre rolurile asumate de organizatii ale societatii civile intr-o societate in tranzitie si cele jucate intr-o societate democratica constituita. Oricum, societatea civila joaca un rol important ca actor al procesului democratic si al consolidarii democratiei intr-o societate. Societatea civila reprezinta un mijloc de supraveghere si control asupra statului, precum si un instrument prin care acesta este presat sa adopte reforme mai profunde. In Republica Moldova, formarea societatii civile a avut un alt curs diferit de cele din tarile cu o puternica traditie democratica. Aceasta pentru ca intentia clasei politice a fost aceea de a ,,crea" foarte rapid o societate civila, mulata si aservita intereselor lor. Aceasta poate fi o posibila explicatie a lipsei de combativitate si de consistenta a marii majoritati a actiunilor diferitelor fundatii, federatii, ligi etc. De asemenea, implicarea cetatenilor in activitatea civica este relativ redusa cantitativ si calitativ.
In situatia social-politica si economica actuala este necesara valorificarea si mobilizarea capacitatilor umane, ca factor principal al dezvoltarii sustenabile si integrarii europene, remarcind importanta si actualitatea investigarii stiintifice a dimensiunilor politice ale dezvoltarii potentialului uman in contextul globalizarii.
Gradul de investigatie a temei: In cercetarea data am recurs la analiza mai multor lucrari stiintifice publicate in tara si in strainatate. Astfel, la nivel La nivel international, remarcam cercetatorii: T. Paffenholz , T.D. Borstel, T. Simon, K. Ludger, J M. Swint, L. Franzini, C. Honda , A. Krishna , A. Alexanyan , A.V. Begichev, V.V. Grebennikov, V.N. Domanov , H. Lasswell, R. Putnam ,Umberto Eco , Z. Bauman , A Gamble , H. Morgenthau , K. Waltz, J. Rosenau si altii.
In spatiul postsovietic, cercetari despre constituirea societatii civile in contextul dezvoltarii comunitatii locale au fost efectuate in special la inceputul anilor '90. Astfel, cecetatorii au fundamentat societatea civila ca concept, dezvoltarea si structura acesteia, interactiunea sa cu statul, precum si rolul institutiilor societatii civile in procesul de democratizare a noilor state democratice.
Printre cercetatorii care au reflectat aspectele respective se numara: I. Mersianova , K. Gadjiev , V. Kapustin , V. Vitiuk , V. Samsonov , A.P. Kocetkov , Iu.A. Vasiliciuk , s.a. Totodata, conceptul de institutii ale societatii civile a fost investigat in unele articole scrise de Iu.M. Reznik , V.V. Kolbanovskii V.V. Volkov , acestia din urma au descriacele mai importante functii ale societatii civile.


Fisiere în arhivă (1):

  • Societatea civila globala si problema democratizarii in contextul politicii mondiale - Interdependente si implicatii pentru Republica Moldova.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

Surse bibliografice in limba romana:
1. Aristotel, Politica, Bucuresti, Ed. Paideia, 2001, 400p.
2. Almond G. A., Verba S., Cultura civica. Atitudini politice si democratie in cinci natiuni, Bucuresti, CEU Press Ed. Du Style, 1996
3. Bantas V. Statul de drept si societatea civila: probleme ale teoriei si practicii. In: Administratia statului Republica Moldova la 20 de ani de independenta, sesiune de comunicari stiintifice, 29-30 octombrie, 2011, Chisinau (Caietul Stiintific 5/2011). Chisinau: S. n., 2012 (Tipogr. ,,Elena-V.I."), p. 228-233.
4. Bauman Z. Globalizarea si efectele ei sociale. Prahova: Antet, 2001. 128 p.
5. Badescu I., Tratat de sociologie rurala, Bucuresti, Ed. Mica Valahie, 2011, 745p.
6. Beniuc V., Rusnac Gh. Conceptele si notiunile de baza ale diplomatiei. Dictionar. Chisinau, USM, 1998.
7. Birzea C., Cultura civica, manual pentru invatarea la distanta, Bucuresti, Ed. Trei, 1999, 203p.
8. Budurina- Goreacii C., Stejaru S.,Dimensiunea corelativa dintre institutiile societatii civile si dezvoltarea comunitatii locale, http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/24.p.190-196Politologie_118.pdf, (15.03.20), p.190-196.
9. Budurina- Goreacii C., Evolutia institutiilor societatii civile moldovenesti in contextul schimbarilor democratice https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/96-110.pdf, (31.03.20), p.96-110.
10. Budurina-Goreacii C., Rolul institutiilor societatii civile in dezvoltarea comunitatii locale.
Cazul Republicii Moldova, Autoreferat. Chisinau, 2019, 185p.
11. Bulat V., Gututui V., Spinei I., Participarea societatii civile in dezvoltarea comunitatii locale. Cazul Republicii Moldova, Chisinau, 2019, 185p.
12. Buzan B. Popoarele, statele si teama. - Chisinau, Ed. Cartier, 2000, 223 p.
13. Chistruga I. Societatea civila si statul in Republica Moldova: probleme de interactiune. In: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiza politica). Partea IV. Vol. IV. Chisinau: USM, 1994. p. 104-154.
14. Ciobanu R., Redimensionarea valorilor democratice in conditiile societatii informationale, ,https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/REd_valor_Democr_Rodica_Ciobanu_Veronica%2BMocanu.pdf, Chisinau,2018, (vizitat 25-02.2020), 507 p.
15. Ciobanu D., Rolul Organizatiilor internationale in societatea internationala contemporana https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/14.Rolul%20Organizatiilor%20Internationale%20in%20societatea%20Internationala%20contemporana.pdf, (04.03.20), p.93-98.
16. Constitutia Republicii Moldova din 29.07.1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1 din 12.08.1994.
17. Costachi Gh. Directii prioritare ale edificarii statului de drept in Republica Moldova.
Chisinau: Institutul de Istorie, Stat si Drept al Academiei de Stiinte a Moldovei, 2009 (I.S. F.E.-P. ,,Tipogr. Centrala"). 327 p.
18. Deac V. Modele de dezvoltare comunitara adaptate comunitatilor rurale din Romania. Teza de doctorat. Bucuresti, 2009. 220 p. [on-line] http://www.ruralnet.ro/wp-content/uploads/2014/10/modele-de-dezvoltare-comunitara-adaptate-comunitatilor-rurale-din-romania.pdf (vizitat 07.02.2020).
19. Declaratia Universala a Drepturilor Omului, adoptata la 10 decembrie 1948, prin Rezolutia 217A in cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite.
20. Dictionarul explicativ al limbii romane, editia a II-a (revazuta si adaugita). Academia Romana, Institutul de Lingvistica ,,Iorgu Iordan -  Alexandru Rosetti". Editura Univers Enciclopedic, 2009, 1230 p.
...


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!