Societatea comercială și impunerea

Cuprins licență Cum descarc?

Declaratia privind propria raspundere 3
Lista abrevierilor 4
Introducere 5
I. BAZELE TEORETICE PRIVIND PROBLEMA SUPUSA INVESTIGATIEI 8
1.1 Politica fiscala -  abordare teoretica si proces relevan in administrarea impozitelor 8
1.2 Aspecte teoretice privind originea si clasificarea societatilor comerciale 14
II. REGIMUL IMPOZITARII ACTIVITATII SOCIETATILOR COMERCIALE LA NIVEL NATIONAL 22
2.1 Regimul fiscal al societatilor comerciale 22
2.2 Administrarea impozitelor percepute de la societatile comerciale ca mijloace de acumulare a veniturilor bugetare in Republica Moldova in perioada 2011-2017 26
2.3 Raspunderea societatilor comercviale pentru incalcarea regulilor imunerii in statul de drept 37
III. PERFECTIONAREA SISTEMULUI DE IMPOZITARE A SOCIETATILOR COMERCIALE CA CONDITIE DE MAJORARE A VENITURILOR BUGETULUI DE STAT 45
3.1 Modernizarea institutiilor fiscale si a bazei de impozitare: conditii de sporire acumularilor la bugetul de stat 45
3.2 Armonizarea aportului fiscal de catre societatile comerciale la formarea bugetului de stat in contextul aspiratiilor de integrare europeana a Republicii Moldova 52
Concluzii si recomandari 61
Bibliografie 63
Adnotare (in romana) 66
Adnotare (in engleza) 67
Anexe 68


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Importanta si actualitatea temei cercetate. Fiscalitatea s-a dovedit a fi unul dintre cele mai dinamice fenomene in economia de piata. Cerintele obiective stau la baza reglementarilor prin care autoritatea publica stabileste nu numai coordonatele asezarii, perceperii si controlului impozitelor si taxelor, dar si utilizarea mai mult sau mai putin a acestora ca instrument de conducere. Din aceste considerente se acorda o atentie deosebita elementelor functionale ale mecanismului fiscal: planificarii fiscale, reglarii si controlului fiscal. Prin intermediul acestora se poate influenta efectiv asupra utilizarii eficiente a unor incasari fiscale separate, precum si asupra sistemului fiscal in intregime.
Tranzitia la economie de piata si reforma economica genereaza necesitatea depasirii permanente a contradictiilor indreptate spre liberalizarea metodelor de reglementare statala a economiei, diminuarea cresterii inflatiei si deficitului bugetar, reprezentand noi cerinte privind nivelul organizarii procesului fiscal. Iesirea din criza economica, obtinerea independentei economice si politice si stabilitatea macroeconomica a tarilor in curs de dezvoltare, este indisolubil legata de armonizarea relatiilor fiscale.
Dinamismul transformarii relatiilor economice intr-o masura decisiva depinde de succesul stabilizarii intregului sistem bugetar - financiar, in cadrul caruia relatiile fiscale constituie o parte componenta importanta.
Impozitele si taxele percepute de la societatile economice constituie componente tot mai importante ale vietii economice si sociale.
Cind vorbim despre regimul fiscal al societatilor comerciale in Republica Moldova, spunem ca sarcina achitarii impozitelor si taxelor revine tuturor persoanelor juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa prevazuta de lege sau poseda avere impozabila. Sursele de venituri sunt salariile, profitul, renta, dobanda, dividendele etc. La averea impozabila se refera cel mai frecvent pamantul, imobilul etc.
Aici facem trimitere la prevederile art 5 alin 4 din CF RM care ne spune ca persoana juridica este orice societate comerciala, cooperativa, intreprindere, institutie, fundatie, asociatie, inclusiv creata cu participarea unei persoane straine, si alte organizatii, cu exceptia subdiviziunilor organizatiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom si a formelor organizatorice cu statut de persoana fizica, potrivit legislatiei. 
Conform art 13 alin 1 al CF al RM, subiecti ai impunerii sunt: persoanele juridice ale Republicii Moldova, care desfasoara activitate de intreprinzator, persoanele care desfasoara servicii profesionale, precum si persoanele care practica activitate profesionala in sectorul justitiei si in domeniul sanatatii, care, pe parcursul perioadei fiscale, obtin venit din orice surse aflate in Republica Moldova, precum si din orice surse aflate in afara Republicii Moldova.
Gradul de studiere a temei tezei l-au constituit conceptiile si lucrarile economistilor de renume din strainatate si din tara: Brezeanu P., Simon I., Celea S. Fiscalitate europeana; Gribincea L., Rosca Nicolae, Efrim Oleg. Studiu de analiza a cadrului legislativ privind organizatiile necomerciale din Republica Moldova; Rosca N., Baies S. Dreptul Afacerilor; Tudose V., Dandara V., Echim I. Impozite si taxe in bugetul local: in ajutorul functionarului public si alesului local; Ulian G., Doga-Mirzac M., Rotaru L. Finante publice; Voinea Gh. Impozite, taxe si contributii; ?pa???c??? M.?.; ???p??c???, ?.?. ?o?o?op?oe ?pa?o etc.
Scopul si sarcinile tezei. Scopul prezentei lucrari il constituie examinarea coraportului dintre activitatea societatilor comerciale si regimul ficalitatii impus acestora de catre stat.
Pentru realizarea scopului propus au fost trasate urmatoarele sarcini:
-  Politica fiscala -  abordare teoretica si proces relevan in administrarea impozitelor
-  Aspecte teoretice privind originea si clasificarea societatilor comerciale
-  Regimul fiscal al societatilor comerciale
-  Administrarea impozitelor percepute de la societatile comerciale ca mijloace de acumulare a veniturilor bugetare in Republica Moldova in perioada 2011-2017
-  Raspunderea societatilor comercviale pentru incalcarea regulilor imunerii in statul de drept
-  Modernizarea institutiilor fiscale si a bazei de impozitare: conditii de sporire acumularilor la bugetul de stat
-  Armonizarea aportului fiscal de catre societatile comerciale la formarea bugetului de stat in contextul aspiratiilor de integrare europeana a Republicii Moldova
Baza stiintifico-metodologica a tezei. Complexitatea tematicii identificata in prezenta lucrare, a necesitat o abordare metodologica tot atat de complexa. Astfel, am considerat ca ''prioritara'' analiza sistemica, pentru a pozitiona si delimita coraportul dintre activitatea societatilor comerciale si regimul ficalitatii impus acestora de catre stat. Relevanta in formularea concluziilor a fost metoda sistematica, ce a permis identificarea prioritatilor in abordarea acestora, dar si metoda grafica si statistica, ce a dat expresivitate si continut formularilor facute.


Fisiere în arhivă (1):

  • Societatea comerciala si impunerea.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

ACTE NORMATIVE
1. Codul contraventional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78-84/100 din 17.03.2017
2. Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997. Republicat Monitorul Oficial al R.Moldova, editie speciala din 08.02.2007, pag.4
3. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.72-74/195 din 14.04.2009
4. Legea cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative nr. 288 din 15.12.2017. Monitorul Oficial nr.464-470/808 din 29.12.2017
5. Legea cu privire la societatile pe actiuni Nr.847-XII din 03.01.92. Monitor nr.1/6 din 1992 (abrogata)
6. Legea cu privire la zonele economice libere Nr.440-XV din 27.07.2001. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.108-109/834 din 06.09.2001. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312827
7. Legea pentru modificarea si completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014. Monitorul Oficial nr.99-102/251 din 25.04.2014
8. Legea pentru modificarea si completarea unor acte legislative nr. 118 din 05.07.2018. Monitorul Oficial nr.276/409 din 20.07.2018
9. Legea pentru modificarea si completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011. Monitorul Oficial nr.13-14/32 din 13.01.2012
10. Legea privind societatile pe actiuni nr. 1134-XIII din 02.04.97. Republicat: Monitorul Oficial nr.1-4/1 din 01.01.2008
11. Hotarire cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere intre Republica Moldova, pe de o parte, si Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 nr. 487 din 28.06.2014. In: Monitorul Oficial nr.178-184/543 din 11.07.2014
12. Hotarire privind initierea Declaratiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la importanta Acordului de Asociere dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana si a liberalizarii de catre Uniunea Europeana a regimului de vize pentru cetatenii moldoveni nr. 263 din 01.11.2013. Monitorul Oficial nr.258-261/722 din 15.11.2013
13. Decizia Colegiului penal al Curtii de Apel Chisinau din 02.02.2016. Dosarul nr. 4r201/16. http://ca.justice.md
14. Decizia Colegiului penal al Curtii de Apel Chisinau din 16.03.2016. Dosarul nr. 4r487/16. http://ca.justice.md
...


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!