Societatea Europeană

Cuprins licență

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROPEANĂ.
Secţiunea 1 : Scurte consideraţii istorice.
Secţiunea 2 : Noţiunea şi definiţia societăţii comerciale.
Secţiunea 3 : Reglemtări aplicabile societăţilor europene.
CAPITOLUL II: STATUTUL SE.
Secţiunea 1 : Dobândirea personalităţii juridice de către SE.
Secţiunea 2 : Capitalul societăţii comerciale europene.
Secţiunea 3 : Sediul societăţilor comerciale europene.
CAPITOLUL III : CONSTITUIREA SE.
Secţiunea 1: Fuziunea transfrontalieră – modalitate de constituire a SE.
§ 1 Condiţii de fuziune şi competenţa de verificare a legalităţii procedurii de fuziune.
§ 2 Etapele fuziunii.
§ 3 Efectele fuziunii.
§ 4 Nulitatea fuziunii.
Secţiunea2 : Fuziunea în condiţiile Directivei 2011/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie .
Secţiunea 3 : Crearea unei SE holding.
Secţiunea 4 : Constituirea unei societăţi europene filiale.
Secţiunea 5 : Transformarea unei societăţi anonime/ pe acţiuni în SE.
CAPITOLUL IV : FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE EUROPENE.
Secţiunea 1 : Organul de conducere al SE.
Secţiunea 2 : Administrarea SE.
§ 1 Sistemul monist.
§ 2 Sistemul dualist.
Secţiunea 3 : Supravegherea SE.
Secţiunea 4: Fiscalitatea SE.
CAPITOLUL V : PROCEDURILE DE INFORMARE , CONSULTARE ŞI ALTE MODALITĂŢI DE IMPLICARE A ANGAJAŢILOR ÎN ACTIVITATEA SOCIETĂŢILOR EUROPENE.
Secţiunea 1 : Procedura de negociere.
§ 1 Înfiinţarea grupului special de negociere.
§ 2 Conţinutul acordului şi durata negocierilor.
§ 3 Informarea , consultarea şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene.
§ 4 Dispoziţii referitoare la confidenţialitate.
Secţiunea 2 : Funcţionarea organului de reprezentare.
Secţiunea 3 : Procedura informării şi consultării angajaţilor cu privire la modalităţile prin care aceştia sunt implicaţi în activitatea societăţilor europene.
CAPITOLUL VI : DIZOLVAREA SE.
CONCLUZII


Extras din licență

CAPITOLUL I
NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROPEANĂ
SECŢIUNEA 1 
SCURTE CONSIDERAŢII ISTORICE
Realizarea pieţei interne şi îmbunătăţirile pe care aceasta le aduce situaţiei economice şi sociale din Comunitate, necesită nu numai o înlăturare a barierelor din calea comerţului, ci şi o adaptare a structurilor de producţie la dimensiunea comunitară. În acest scop, este esenţial, ca acele societăţi a căror activitate nu este limitată la satisfacerea nevoilor pur locale, să poată concepe şi întreprinde reorganizarea activităţilor lor la scară comunitară .
Pornind de la această premisă, în 1958, câţiva jurişti francezi lansează ideea de Societate Europeană. Conceptul presupunea desfiinţarea oricărei bariere pe care frontiera naţională o ridica în calea exercitării aptitudinilor antreprenoriale şi organizaţionale ale companiilor din fiecare stat membru, pentru a da esenţă obiectivului privind utilizarea efectivă a resurselor din cadrul pieţei interne . De fapt, noua entitate juridică presupunea o fizionomie proprie - nemaiîntâlnită - o societate europeană ,care să împrumute elemente din toate legislaţiile şi care să fie comune şi acceptate de către toate statele membre.
În 1967, Comisia Europeană înfiinţează un grup de experţi pentru a studia problema şi de a desena conturul unei eventuale propuneri, care să acopere toate aspectele de drept, tradiţionale societăţii. . Cu toate acestea , abia în 1970 apare prima propunere de regulament privind statutul Societăţii Europene, care, reproduce în mare parte , forma sa inţială din 1967 . 
În următorii ani , Comisia CEE revine asupra textului regulamentului prezentat Consiliului, propunând unele modificări, însă, de această dată, intervine problema implicării angajaţilor în organele de luare a deciziilor , astfel dezbaterile blocându-se din nou. Acest aspect este iarăşi pus în discuţie în 1988 , în cadrul Memorandumului către Parlamentul European, în care Comisia începe să facă presiuni pentru o soluţie la problema de participare a angajaţilor în diferite proceduri decizionale ale societăţilor. 
Pe parcursul mai multor ani se încearcă încurajarea instituţiilor şi statelor membre ale Uniunii Europene, să îşi armonizeze anumite aspecte din legislaţiile naţionale , în care societăţile comerciale trebuie să îndeplinească anumite condiţii comune tuturor statelor membre. Această armonizare a dreptului societăţilor comerciale s-a realizat prin directive – lăsând la latitudinea statelor anumite aspecte, obligaţia acestora fiind teleologică . Astfel, în 1994, se adoptă Directiva nr. 94/95/CE privind comitetele europene de întreprindere, care pune problema implicării angajaţilor într-o nouă dinamică pentru toate părţile implicate să găsească o soluţie legislativă a problemei.
În cele din urmă, după 30 de ani de ezitări, în cadrul întrunirii Consiliului European la Nisa , şefii de stat şi de guvern din UE, par să fi ajuns la un compromis cu privire la aspectele sociale ale Societăţii europene, dând astfel un nou impuls aprobării statutului .


Fisiere în arhivă (1):

  • Societatea Europeana.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Cristoph Teichmann “ The European company – all over Europe”, Berlin , 2004;
2. Jonathan Rickford “ The European company”, Pb. Intersentia, 2003;
3. Michael Gold, Andreas Nekolopoulos, Norbert Kluge “ The european company statute”, Bern, 2009;
4. Schian Ioan, Prescure Titus “Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 : comentată şi adnotată” , Editura Rosseti, Bucureşti, ed. II –a , 2002;
Studii şi articole
5. Costin M., Teodorescu L., Tirca L. “ Administrarea societăţilor comerciale potrivit sistemului dualist ”, Revista Proexcelsior ( revista asociaţiei absolvenţilor Facultăţii de Drept a Universităţii „Titu Maiorescu” );
6. Preda – Pandele Cătălin „ Consideraţii generale privind societăţile comerciale europene”, Revista de drept comercial nr. 11/2008;
7. Ştefan Elena – Emilia “Societatea europeană ( Societas Europea)”, partea I –a , Revista de drept commercial nr. 1/ 2007;
8. Ştefan Elena – Emilia “Societatea europeană ( Societas Europea)”, partea II –a , Revista de drept commercial nr. 2/ 2007;
9. Velicu Dan „O nouĂ dilemă în administrarea societăţilor pe acţiuni : sistemul monist şi cel dualist”, Revista de drept comercial nr. 1 /2007;
Acte normative
10. Regulamentul 2157/2001 privind statutul SE;
11. Directiva 86/2001/CE privind completarea statutului SE în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor;
12. Directiva 2001/35/UE privind fuziunea SE;
13. Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale;
14. OUG nr. 52/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;
15. HG nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene;
Surse web 
16. www. europa.ro;
17. www. mae.ro;
18. www.ec.europa.eu;
19. www.eur-lex.europa.eu;
20. www. fiscalitatea.manager.ro
21. www.avocatnet.ro.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!