Societatea Junimea și renașterea conștiinței naționale

Cuprins licență

Introducere.2-6
Capitolul I "Junimea"- inceput de viata noua in literatura romana.7-11
1.1 Originele "Junimii".11-13
1.2 Ctitorii Societatii "Junimea".14-20
1.3 Aparitia si rolul revistei "Convorbiri literare" in afirmarea spiritului junimist.20-25
Capitolul II Societatea "Junimea" si renasterea constiintei nationale.26-27
2.1Contributia corifeilor "Junimii" la renasterea constiintei nationale.28-37
2.2 "Junimea"- punct de cotitura in evolutia societatii romanesti.38-40
2.3 Adversarii "Junimii". Revista "Contimporana", "Traian", "Columna lui Traian", "Trompeta Carpatilor", "Telegraful", "Revista noua".40-46
2.4 Proiect didactic.47-54
Concluzii.55
Bibliografie.56-57


Extras din licență

Introducere
Studiul de fata are ca obiect de cercetare subiectul Societatea "Junimea" si renasterea constiintei nationale.
Motivatia alegerii temei. M-?m f?cus?t p? ?c?st subi?ct ?vand in v?d?r? r?lul d?cisiv p? c?r? l-? ?vut Titu M?i?rescu c? int?m?i?t?r ?l S?ci?tatii "Junim??", d???r?c? ? f?st pr??cup?t d? intr?gul f?n?m?n cultur?l r?man?sc si ? pus pr?bl?m? d?schid?rii culturii r?man? spr? Eur?p?, impunand ? dir?cti? n?ua in cultura, ?pr?ci?ta d? ?l dr?pt singur? cu ?d?var?t m?d?rna, si t?cm?i din ?c?st m?tiv nu ? r?cun?scut tr?diti? culturii d? din?it?? s?, fiind c?nvins ca num?i prin construir?? un?i culturi si ? un?i civiliz?tii r?man?sti m?d?rne, p?rnind d? l? f?ndul int?rn, r?manii ?r put?? pr?tinde ac??asi v?l??re cu ?ric? ?lta cultura, d?r in ?c?rd cu individu?lit?tea si p?rsonalit?t?? p?p?rului r?man. In cons?cinta, vi?ta cultur?la a renascut urmand n?i directii inovat??re.
Un alt m?tiv c? m-a det?rminat sa studi?z subi?ctul in c?uza est? ca aceasta s?cietat? a fost influ?nta in societatea romaneasca, incat a fost lu?ta dr?pt r?p?r d? mai toate cur?ntel? social-culturale ale urmat?rului inc?put d? ve?c, fiindca pe la "Junimea" ?u trecut t??t? m?ril? num? ale literaturii r?man?, de la Mihai Eminescu, d?sc?p?rit in 1870, pana la Octavian Goga, carui? Titu M?iorescu i-a d?dic?t un studiu, in 1906. 
Actualitatea temei inv?stig?te c?nsta in ac?? ca "Junimea" a r?prez?ntat cea mai imp?rt?nta miscare lit?rara romaneasca, prin c?re s-a pr?dus in cultur? aut?ht?na o schimb?re r?dic?la de m?nt?lit?te, fiindca a supus la o an?liza tem?inica si lucida s?ci?tate? si cultur? roman??sca, semn?landu-i slabiciunil?, i?r dezb?t?rile de id?i din int?ri?rul ei ca si ac??a dintr? junimisti si c?ilalti int?lectu?li ai "Junimii" au c?ntribuit la implic?rea mai dir?cta a o?m?nil?r de cultura in multitudin?? de pr?bl?m? fil?zofic?, juridice si s?cial?. Astfel, Soci?tatea isi cre??za put?rnic? ?dv?rsitati, deoarece c?ntemp?r?nii dez?pr?bau t?ndint? m?mbril?r societatii de a pun? in discutie to?te asp?ct?le cultur?le ale vr?mii si de a le critica fo?rte s?ver. Din aceste pol?mici se n?ste un pr?gram g?ner?l al "Junimii", c?nstand in combat?r?? "directi?i de ?stazi din cultur? r?mana" si ?firm?rea n?cesitatii unei "dir?ctii noi", adica ? un?r schimbari pr?fund? in t??te pl?nuril? culturii; comb?t?r?a f?rm?l?r fara f?nd, resping?re? elment?lor de imp?stura si artifici?litate rezultate din procesul de import grabit ?l tiparelor civilizatiilor occident?le.
In f?cunde si multipl? directii s-au m?nifest?t activitatil? "Junimii": cultur?l, literar, istoric, p?litic, filosofic, lingvistic, d?r nimic din sp?ctrul socio-cultur?l si p?litic nu i-a fost strain. Date fiind dir?ctiile in care si-?u desfasurat activit?tea membrii s?cietatii junimiste, ei au cr?at pr?misele d?zvoltarii unei lit?raturi original? si valoroase, care a m?ntinut un cont?ct rodnic cu liter?tura univ?rsala a mom?ntului.
La un s?col si jumatate de la f?ndare, directia impusa culturii n?tionale continua sa vibrez? si sa-si large?sca constant influ?nta ei benefica in vi?ta intel?ctuala a prezentului.
Problema cercetarii vizeaza investig?rea Societatii "Junimea" ca misc?re de ren?stere nationala, deoarece a creat un ?numit mod de a intelege cultura, fenomenul primind, in ansamblu, numele de spirit junimist.
Scopul cercetarii noastre este acela de a demonstra, ca "Junimea" reprezinta nu doar un complex structural ideologic, estetic sau literar, ci si o stare de spirit caracterizata prin trasaturi precum rigoare, adevar, lucididate, specificiate si elan creator original.
Obiectivele tezei:
o sa examinam "Junimea" - inceput de viata noua in literatura romana; 
o sa sondam originele "Junimii";
o sa prezentam ctitorii Societatii "Junimea"; 
o sa ilustram rolul revistei "Convorbiri literare" in afirmarea spiritului junimist; 
o sa reliefam Societatea "Junimea" si rolul ei la renasterea constiintei nationale;
o sa caracterizam contributia corefeilor "Junimii" la renasterea constiintei nationale;
o sa analizam "Junimea" ca punct de cotitura in evolutia societatii romanesti;
o sa aratam adversarii "Junimii" .
Metodele de cercetare: In functie de necesitati, s-a recurs la variate metode si modalitati de investigare. Una dintre ele este documentarea bibliografica, utilizata cu scopul de a analiza mai multe puncte de vedere. Metodele: inductia-deductia, analiza-sinteza au fost utilizate pe intreg parcursul cercetarii pentru a realiza o teza reusita. Am utilzat metoda fenomenologica, demonstrand ca Societatea "Junimea" este o miscare de renastere nationala. Metoda comparatista ne-a permis sa scoatem la iveala marile nume ale literaturii romane, care s-au afirmat la "Junimea ". O alta metoda este filologica, utilizata cu scopul de a arata bogatia limbii si originalitatea stilului scriitorilor care au lecturat opere in cadrul "Junimii" si le-au publicat in revista "Convorbiri literare". Metoda naratologica am utilizat-o, prezentand adversarii "Junimii", care nu sustineau necesitatea intoarcerii la radacini, necesitatea redobandirii si asumarii identitatii nationale.
Suportul stiintific. Cele mai importante surse bibliografice, care ne-au permis sa reliefam adevarurile revelatorii sunt: Negruzzi I., Scrieri alese. vol. 2, Editura Stiinta, Chisinau, 1992; Serban Cioculescu , Vladimir Streinu. Tudor Vianu Istoria literaturii romane moderne, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1971; Ornea Zigu, Junimea si junimismul, Editura Minerva, Bucuresti, 1998; Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu si contemporanii lui, Editura Minerva, Bucuresti, 1974; Iacob Negruzzi, Amintiri din Junimea, in Scrieri, vol. II, Editura Minerva, Bucuresti, 1983; Iacob Negruzzi, Amintiri din ,"Junimea", Editura Minerva, Bucuresti, 1970.


Fisiere în arhivă (1):

  • Societatea Junimea si renasterea constiintei nationale.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1 Academia Republicii Socialiste Romania, Istoria literaturii romane III, Epoca Marilor clasici, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti 1973, p. 149
2 Amintiri din "Junimea", p. 212
3 Augustin Z. N. Pop, Contributii documentare la biografia lui Mihai Eminescu, Editura Academiei R.P.R., 1962; 
4 Augustin Z. N. Pop, Intregiri documentare la biografia lui Eminescu, Editura Eminescu, Bucuresti, 1983;
5 Baltag Cezar, Titu Maiorescu sau verticalitatea culturii, in ,,Academica"nr.9(21), 1992.
6 Convorbiri literare, 1 oct.-l noiembrie 1879
7 Convorbiri literare ,1893
8 Convorbiri literare IV,1871, 15 iulie
9 Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu si contemporanii lui, Editura Minerva, Bucuresti, 1974
10 George Calinescu, Viata lui Mihai Eminescu, Editura Cultura nationala, Bucuresti 1932, p. 308
11 George Calinescu, Viata lui Mihai Eminescu, Editura Eminescu, 1973;
12 George Jurava, Titu Maiorescu. Fragmente de istorie politica, "Cultura Poporului", Bucuresti, 1939, p. 14
13 Iacob Negruzzi, Amintiri din ,,Junimea", Editura Minerva, Bucuresti, 1970
14 Iacob Negruzzi, "Amintiri din Junimea", in Scrieri, vol. II, note si comentarii de Andrei Nestorescu si Nicolae Mecu, Editura Minerva, Bucuresti, 1983, p. 105
15 Mannheim, K. (1936) Ideology and Utopia. London: Routledg, p. 2
16 Negruzzi, Amintiri din Junimea, Editura: Humanitas; I, 2011, p.180 
17 Negruzzi I., Scrieri alese. vol. 2, Editura Stiinta, Chisinau, 1992.
18 Ornea Zigu, Junimea si junimismul, Editura Minerva, Bucuresti, 1998, p. 40-41
19 Scrisoarea lui Eminescu catre Maiorescu, in E. Lovinescu, 1943-1944 (1974), p. 126.
20 Scrisoarea lui Maiorescu catre Eminescu (1974), in C. Regman (ed), 1971, vol. II, p. 48
21 Serban Cioculescu , Vladimir Streinu. Tudor Vianu " Istoria literaturii romane moderne", editura didactica si pedagogic, Bucuresti, 1971, p.254
22 Titu Maiorescu, Leon Negruzzi in Convorbiri literare, an. XXIV, nr. 7, 1 octombrie 1890, p. 590-594.
23 Titu Maiorescu, O cercetare critica asupra poeziei romane de la 1867 in Convorbiri literare, an I, nr. 8, 15 iunie 1867, p. 105
24 Victor Eftimiu, Amintiri despre Titu Maiorescu, Editura Junimea, Iasi, 1973, p. 64
25 https://adzidus.wordpress.com/2010/06/16/junimea-si-rolul-ei-in-cultura-romanesca/ (accesat pe 15.012.2016)
26 http://www.autorii.com/scriitori/ion-creanga/i-l-caragiale-si-junimea.php (accesat pe 9.10.2016)
27 http://convorbiri-literare.ro/?p=1478 (accesat pe 10.02.2017)
28 http://curierul-iasi.ro/file-din-istoria-iasului-inceputurile-junimii-9151 (accesat pe 15.03.2017)
29 http://foaienationala.ro/istoria-junimii.html (accesat pe 15.03.2017)
30 http://romaniancoins.org/ro100lei2013_societatea_junimea.html (accesat pe 21.03.2017)
31 http://ro.wikipedia.org/wiki/Titu_Maiorescu#Fondarea_Junimii (accesat pe 5.04.2017)
32 http://www.cimec.ro/Teatre/Caragiale_pag/caragiale_ferestre.htm (accesat pe 8.04.2017)
33 http://www.lapunkt.ro/2013/05/26/spiritul-critic-si-spiritul-de-grup-sau-despre-stafii-fara-trup-iluzii-fara-adevar/ (accesat pe 8.04.2017)
34 http://www.asociatia-profesorilor.ro/junimea-si-criticismul-junimist.html (accesat pe 15.05.2017)


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!