Societatile comerciale

Cuprins licenta Cum descarc?

Abrevieri 3
Introducere 4
Capitolul I Aspecte introductive privind societatile comerciale 5
I.1 Reglementarea societatilor comerciale 5
I.2 Definitia 5
I.3 Formele societatilor comerciale 5
I.3.1 Societatea in nume colectiv 6
I.3.2 Societatea in comandita simpla 7
I.3.3 Societatea pe actiuni 7
I.3.4. Societatile in comandita pe actiuni 7
I.3.5 Societatea cu raspundere limitata 7
I.4 Criterii de clasificarea societatilor 8
I.5. Societati de persoane si societati de capitaluri 9
Capitolul II Comparatie si distinctie intre societatile de persoane si societatile de capital 11
II.1 Societatile de persoane 11
II.1.1 Trasaturile caracteristice societatilor de persoane 11
II.1.2 Deosebiri intre societatea in nume colectiv si societatea in comandita simpla 13
II.2 Societatile de capitaluri 13
II.2.1. Trasaturile caracteristice societatilor de capitaluri 13
II.2.2. Deosebiri intre societatea in comandita pe actiuni si societatea in comandita simpla 14
II.3. Societati cu raspundere limitata 14
II.3.1. Societatile cu raspundere limitata si societatile de persoane - asemanari 14
II.3.2. Societatile cu raspundere limitata si societatile de capital -asemanari 14
II. 4 S.R.L. -  ul unipersonal 15
Capitolul III Societatile de capital 16
III.1 Clasificarea societatilor de capital 16
III.1.1 Societatile pe actiuni 16
III.1.2 Societatile in comandita pe actiuni 17
III.2 Trasaturi caracteristice societatilor de capitaluri 17
III.3 Infiintarea societatilor de capital 18
III.3.1 Redactarea actelor constitutive ale societatii de capital 18
III.3.2 Formalitatile necesare constituirii societatilor de capital 18
III.3.3 Regimul actelor juridice incheiate in cursul constituirii societatii de capital 21
III.3.4 Consecintele incalcarii cerintelor legale la constituirea societatii de capital 21
III.3.5 Nulitatea societatii de capital 23
III.3.6 Subscriptia publica-modalitate specifica de constituire a societatilor pe actiuni 24
III.3.7 Constituirea sucursalelor si filialelor 27
III.3.8 Efectele dobandirii personalitatii juridice de catre societate 28
III.4 Functionarea societatilor de capital 29
III.4.1 Tipuri de adunari generale 29
III.4.2 Convocarea adunarii generale 32
III.4.3 Sedinta adunarii generale 32
III.4.4 Hotararile adunarii generale 34
III.4.5 Administratorii societatii 35
III.4.6 Reguli privind pluralitatea de administratori 39
III.4.7 Raspunderea administratorilor 40
III.4.8 Controlul gestiunii societatii comerciale 41
III.5 Dizolvarea si lichidarea societatilor de capital 42
III.5.1 Dizolvarea societatilor de capital 43
III.5.2 Lichidarea societatilor de capital 44
Capitolul IV Spete 45
Concluzii 49
BIBLIOGRAFIE 52


Extras din licenta Cum descarc?

Introducere
Am ales acesta tema pentru lucrarea de licenta deoarece este o tema ampla in domeniul dreptului comercial, care se regaseste aprofundata in noul Cod civil.
Promulgarea legii 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil a dus, in opinia unor specialisti, la disparitia dreptului comercial. In acelasi timp se considera ca de fapt asistam la o ,,comercializare a dreptului civil" .
Introducerea, in anul 2011, a Noului Cod civil, a adus modificari substantiale regulilor care guverneaza societatile comerciale. Intentia legiuitorului a fost de a include dreptul comercial precum si alte ramuri ale dreptului privat, cum ar fi dreptul familiei, in reglementarile noului Cod civil.
Totusi, noul Cod reglementeaza unitar doar o parte din obligatiile ,,profesionistilor" (inclusiv contractele), nu si statutul comerciantilor sau al altor categorii de profesionisti si nici obligatiile profesionale ale comerciantilor care raman reglementate prin legi speciale, cum ar fi, de exemplu, Legea societatilor comerciale, Legea registrului comertului, legislatia cooperatista, etc.
Am structurat aceasta lucrare pe cinci capitole. Primul capitol este unul introductiv si prezinta caracteristicile generale ale societatilor comerciale. Sunt abordate aici probleme legate de reglementarea juridica, de definitie, de forma si de clasificarea societatilor comerciale. Societatea comerciala ia nastere in baza actelor constitutive, insotite de o serie de formalitati care se finalizeaza cu autorizarea constituirii de catre functionarul de la Registrul comertului. Doar in urma constituirii legale societatea comerciala capata personalitate juridica. Persoana juridica este o forma de organizare care poate fi titulara de drepturi si de obligatii civile doar daca intruneste conditiile cerute de lege . O societate comerciala nu poate exista fara personalitate juridica.
In al doilea capitol am facut o comparatie intre societatile de capital si societatile de persoane. Am prezentat particularitatile celor doua tipuri de societati. Sunt abordate in detaliu pe parcursul capitolului societatea comerciala in nume colectiv, societatea comerciala in comandita simpla sau pe actiuni, societatea comerciala cu raspundere limitata si societatea comerciala pe actiuni.
Capitolul al treilea prezinta clasificarea societatilor de capital dar si modul de infiintare, functionare, dizolvare si lichidare a acestora. Aici am prezentat caracteristicile societatilor de capital.
Al patrulea capitol prezinta o sinteza a caracteristicilor societatilor de capital.
In capitolul cinci am prezentat 3 spete. In prima speta este studiata aprecierea calitatii unei persoane de a cere convocarea adunarii generale. Nu intereseaza daca acea persoana va putea si vota in acea adunare general, conform Art.119 alin.3 si art.124 din Legea 31/1990.
In a doua speta este studiata problema suspendarii din funcsie a administratorului, conform art.119 alin (3) din Legea nr.31/1990, republicata.
A treia speta este despre dizolvarea unei societati, potrivit dispozitiilor art.222 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicata, societatea se dizolva prin imposibilitatea realizarii obiectului de activitate. Actionarii societatii pot hotari dizolvarea voluntara a acesteia pe considerentul ca societatea nu a fost in masura sa asigure un capital minim net in conformitate cu dispozitiile legale si, prin ordonanta a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, a fost retrasa autorizatia de functionare a societatii.
Capitolul I Aspecte introductive privind societatile comerciale
I.1 Reglementarea societatilor comerciale
Denumirea de ,,drept comercial" impune ideea ca dreptul comercial constituie o reglementare juridica, adica un ansamblu de norme juridice privitoare la comert. Desi o asemenea circumscriere a sferei dreptului comercial este in mare masura corecta, pentru a intelege sensul acestei notiuni este necesara o analiza a notiunii de ,,comert" din mai multe puncte de vedere: etimologic, economic si juridic. 
Etimologic, expresia de ,,comert" provine din latinescul ,,commercium", care la randul sau reprezinta o juxtapunere a cuvintelor ,,cum" si ,,merx", ceea ce inseamna ,,cu marfa". Deci, comertul ar consta in operatiuni cu marfuri. 
Dreptul comun in materia societatilor comerciale este reprezentat de Legea 31/1990 privind societatile comerciale actualizata prin Legea 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, in vigoare din 1 februarie 2014. Legea 31/1990 actualizata prin Legea 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, in vigoare din 1 februarie 2014.
In afara acesteia mai exista reglementari speciale pentru anumite tipuri de societati: societatile de asigurare - Legea 32/2000, societatile bancare - Legea 58/1998. Societatile comerciale fara personalitatea juridica sunt reglementate de: asociatiile familiale - Legea 300/2004, asociatiile in participatiune - Codul comercial.
I.2 Definitia
Pornindu-se de la dispozitiile Codului civil, care defineste societate civila ca fiind ,,contractul prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scopul de a imparti foloasele ce ar putea deriva" , societatea comerciala reprezinta o grupare de persoane constituita in baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica, in care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, pentru realizarea de fapte de comert, in scopul realizarii si impartirii profitului realizat.
Rezulta, deci, ca societatea poate fi privita dintr-o dubla perspectiva: ca institutie juridica in sine, un organism constituit pe baze asociative in scopul obtinerii de profit si ca un contract, cu trasaturi specifice scopului pentru care s-a incheiat. 
Substanta societatii comerciale isi are originea in art. 1881 Cod civil, articol ce reprezinta izvorul si pentru societatea civila in general. Asadar, cele doua forme de societate se aseamana in ceea ce priveste scopul lucrativ, interesul asociatilor (realizarea si impartirea beneficiilor), intentia comuna a asociatilor de a coopera, contributia cu aporturi, exploatarea unei intreprinderi si calitatea comuna a asociatilor de profesionisti .


Fisiere in arhiva (1):

  • Societatile comerciale.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

I. Codul Civil, Legea 31/1990.
II. Tratate, manuale, cursuri:
1. C. Cucu, C. Badoiu, C.Haraga, Dictionar de Drept comercial, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2011.
2. Cristina Cucu, Marilena-Veronica Gavris, C.G. Badoiu, O Haraga, Legea societatilorcomerciale nr. 31/1990. Repere bibliografice, Practica iudiciara. Decizii ale Curtii Constitutionale.Adnotari, Editura Hamangiu, Bucuresti. 2007.
3. Cristina Paun, Eseu privind clasificarea gruparilor de societati in R. D. C nr. 2/1994.
4. E. Chelaru, Drept civil. Persoanele, ed. a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008
5. G. Boroi, Drept civil. Partea generala. Persoanele, ed. a 3-a, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2008.
6. G. Boroi, Drept civil. Partea generala. Persoanele, ed. a IV-a revizuita si adaugita, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2010.
7. Gh. Beleiu, Drept civil roman, ed. a XI-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007.
8. Gh. Piperea, Drept comercial. Intreprinderea, Editura C.H Beck, Bucuresti, 2012. 
9. I. Adam, CN. Savu, Legea societatilor comerciale. Comentarii si explicatii. Editura OH. Beck, Bucuresti, 2010.
10. I. Adam, N. Savu, Legea procedurii insolventei. Comentarii si explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006.
11. L. Cetan-Voiculescu, Procedura de solutionare a litigiilor comerciale, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007
12. M. Schiaua, Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, Comentata si adnotata, Editura All Beck. Bucuresti, 2000
13. M. Schiaua, Legea societatilorcomerciale nr. 31/1990, Comentata si adnotata, Editura All Beck. Bucuresti, 2000.
14. Nicoleta Tandareanu, Insolventa in reglementarea Legii nr. 85/2006, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012.
15. O. Capatina, Caracteristici generale ale societatilor comerciale, in Dreptul nr. 9-12/1990.
16. S. Cristea, Dreptul afacerilor pentru invatamantul economic, Editura Universitara, Bucuresti, 2009. 
17. S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial, ed. a 4-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008.
18. S. Angheni -  Drept comercial, coordonator Editura All Beck , Bucuresti, 2004.
19. S. Cristea, Dreptul afacerilor, ed. a III-a, Editura Universitara, Bucuresti, 2012.
20. Schiau, T. Prescure, Legea societatilor comerciale, nr.31/1990, Analize si comentarii pe articole, Editia a 2-a, adaugita si actualizata, Editura Hamangiu, Bucuresti 2009.
21. Simona Petrina Gavrila, Legea societatilor comerciale nr. 31/1990. Practica judiciara, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2009.
22. Smaranda Angheni, Dreptul comercial- intre traditie si modernism, in Curierul Judiciar nr. 9/2010.
23. St. D Carpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea societatilor comerciale, Comentariu pe articole, Editia 4, Editura C.H.Beck, Bucuresti 2009.
24. St. D. Carpenaru, Dreptul comercial, in conditiile noului Cod civil, in Curierul Judiciar nr. 10/2010.
25. St. D. Carpenaru, Tratat de drept comercial roman. Editia a III-a, revizuita conform noului Cod civil, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012.
26. St. D.Carpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea societatilor comerciale. Comentariu pe articole, editia a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2006.
27. St.D. Carpenaru, Drept comercial roman, ed. a 4-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2002
28. St.D. Carpenaru, Drept comercial roman, ed. a 5-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2004
29. St.D. Carpenaru. S. David, C Predoiu, Gh. Piperea. Legea societatilor comerciale. Comentariu pe articole, ed. a 4-a. Editura OH, Beck, Bucuresti, 2009.
30. St.D.Carpenaru, Drept comercial roman, ed. a 6-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007.
31. St.D.Carpenaru, L. Stanciulescu, V. Nemes, Contracte civile si comerciale, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2009.
32. St.D.Carpenaru, Tratat de drept comercial roman, ed. a II-a revizuita si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011.
33. St.D.Carpenaru, Tratat de drept comercial roman, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009.
34. T. Bodoasca, S. Nour, I. Maftei, Drept civil. Partea generala. Subiectele dreptului civil, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010.
35. V. Nemes, Drept comercial. Conform noului Cod Civil. Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012.
36. V.M. Ciobanu, G. Boroi, T.C. Briciu, Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grila, Editura. A 5-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2011.
Jurisprudenta:
1. Buletinul Curtilor de Apel, nr. 5/2011.
2. Buletinul Casatiei, nr. 1/2009.
3. Curierul Judiciar, nr. 11/2008.
4. Juridica nr. 4/2000.
5. Revista romana de drept al afacerilor nr. 2/2006.
Resurse web:
1. www.e-studii.ro
2. www.jurisprudenta.ro
3. www.lege5.ro
4. www.legeaAZ.ro
5. www.romanianlawoffice.ro
6. www.scj.ro
7. www.scritub.com


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!