Soft educațional pentru învățarea limbii engleze

Cuprins licență Cum descarc?

CUPRINS:
SOFT EDUCATIONAL PENTRU ȊNVǍȚAREA LIMBII 
ENGLEZE 2
DECLARAȚIE 3
CUPRINS 4
ARGUMENT 7
I. INTRODUCERE 8
I.1 Basic-ul şi urmaşii săi 8
II. PREZENTARE VISUAL BASIC 10
II.1 Aspecte generale privind programare visuală în Windows ! 10
II.1.1 Caracteristici ale programelor Windows 10
II.1.2 Ce este fereastra Windows ? 11
II.1.3 Ce sunt evenimentele ? 11
II.1.4 Ce sunt mesajele şi cum sunt gestionate de Windows ? 11
II.1.5 Alte aspecte ale programării Windows 12
II.2 Prezentarea mediului de programare Visual Basic(IDE-Integrated Development Environment ! 12
II.2.1 Meniurile de context 12
II.2.2 Bara de instrumente (Toolbar) 13
II.2.3 Cutia de instrumente (Toolbox) 13
II.2.4 Fereastra formei (Form Window) şi Fereastra codului (Code Window) 13
II.2.5 Fereastra Project Explorer 13
II.2.6 Fereastra Properties 13
II.2.7 Fereastra Form Layout 13
II.2.8 Fereastra Project Properties 14
II.2.9Fereastra Project Browser 14
II.2.10 Fereastra References 14
II.2.11 Fereastra Components 14
II.2.12 Ferestrele Immediate, Locals şi Watch 14
II.2.13 Fereastra Options 15
II.3 Proiectarea interfeţelor grafice în Visual Basic 15
II.3.1 Ce sunt formele şi controalele ? 15
II.3.2 Ce sunt controalele intrinseci şi ce sunt controalele ActiveX ? 15
II.3.3 Adăugarea şi ştergerea controalelor 16
II.3.4 Mutarea redimensionarea şi blocarea controalelor 16
II.3.5 Înţelegerea metodelor proprietaţilor şi evenimentelor 17
II.3.6 Proiectarea unei forme 17
II.3.7 Utilizarea butoanelor de comandă 18
II.3.8 Utilizarea controalelor ce manipulează texte 19
II.3.9 Utilizarea controalelor ce permit alegerea anumitor optiuni 19
II.3.10 Caseta de validare (CheckBox) 19
II.3.11 Butonul de opţiune (OptionButton) 20
II.3.12 Caseta cu lista (ListBox) 20
II.3.13 Caseta combinată (ComboBox) 21
II.3.14 Utilizarea controalelor ce afisează imagini şi grafică 21
II.3.15 Caseta cu poză (PictureBox) 21
II.3.16 Imagine (Image) 22
II.3.17 Figura (Shape) şi Linie (Line) 22
II.3.18 Utilizarea casetelor de dialog predefinite 22
II.3.19 Editarea de meniuri 24
II.4 Elementele componente ale unei aplicatii Visual Basic 25
II.4.1 Structura unei aplicatii Visual Basic 25
II.4.2 Setul de caractere 26
II.4.3 Identificatori 26
II.4.4 Comentarii ,separatori, împărţirea liniei 27
II.4.5 Tipuri de date 28
Boolean 29
Byte 29
Currency 29
Date 29
Decimal 30
Double 30
Integer 31
Long 31
Object 31
Single 31
String 32
Variant (default) 32
II.4.6 Tipuri definite de utilizator 33
II.4.7 Constante 34
II.4.8 Variabile 34
II.5 Structuri de control 37
II.5.1 Structura liniară 37
II.5.2 Structura alternativă 38
II.5.3 Structura repetitivă 40
II.6 Utilizarea tablourilor, tipurilor definite de utilizator, enumerărilor şi a şirurilor de caractere 42
II.6.1 Tablouri 42
II.7 Scrierea de cod reutilizabil 44
II.7.1 Ce este o procedura ? 44
II.7.2 Ce este o functie ? 45
II.7.3 Schimbul de date cu ajutorul parametrilor 46
II.8 Lucrul cu timpul şi data 48
II.8.1 Înţelegerea modului în care Visual Basic gestioneaza timpul 48
II.8.2 Utilizarea controlului Timer 48
II.9 Stabilirea culorilor 49
III. CONSIDERENTE DE PROIECTARE 51
III.1 Structura bazei de date 51
III.2 Diagramele cazurilor de proiectare 54
IV. CONSIDERENTE DE IMPLEMENTARE 56 
IV.1 Folosirea bazei de date în aplicaţie 58
V. MANUAL DE UTILIZARE 60
IV.1 Ȋnvăţarea/dezvoltarea pronunţiei în limba engleză 60
IV.2 Dezvoltarea vocabularului şi a ortografiei 63
VI.CONCLUZII ȘI DEZVOLTǍRI ULTERIOARE 66
BIBLIOGRAFIE 67
ANEXE - CODUL SURSǍ 68
Codul sursă al formei BaluEP 68
Codul sursă al formei frmHang 71


Extras din licență Cum descarc?

ARGUMENT
Continua dezvoltare şi răspândire a tehnologiei informaţiei continuă să surprindă încă şi astăzi. Dacă în anii ‚’70 sau ’80 oamenii când auzeau cuvântul ”calculator” se gândeau la un lucruru foarte scump si greu de utilizat şi procurat, astăzi omenirea este mult mai deschisă spre nou, spre tehnologie şi implicit spre cunoaştere. Utilizarea calculatorului a deschis noi orizonturi şi căi de comunicare între oameni, contribuie la informarea şi socializarea populaţiei de pe întreg globul, şi deci, a educaţiei.
Lucrarea de faţă prezintă un soft educaţional pentru predarea limbii engleze ce vine în întâmpinarea tuturor celor care doresc sa înveţe această limbă cu ajutorul calculatorului, prin exerciţiu de pronunţie sau prin joc (elevi, părinţi, profesori si nu numai). Deoarece una dintre abilităţile esenţiale necesare unui vorbitor de limba străină este pronunţia, o asemenea aplicaţie este mai mult decât utilă. Din punctul de vedere al elevilor, este foarte important să se obişnuiască să utilizeze un astfel de produs, să privească soft-ul educaţional ca pe o unealtă indispensabilă erei tehnologice în care ne aflăm. Cu toate că pentru mulţi elevi calculatorul este încă un tabu, se poate considera, pentru viitor, calculatorul ca un instrument de învăţare, precum manualul sau caietul.
Aplicaţia proiectată şi dezvoltată in cadrul acestei lucrări este dedicată studiului individual, dar poate fi folosită cu mare succes si la şcoală, aceasta ajutând elevii sa-şi formeze pronunţia în limba engleză, dar şi să şi-o îmbunătăţească. Mai mult, se permite utilizatorului introducerea aceluiaşi cuvânt/cuvinte ori de câte ori doreşte, fapt ce înlesneşte o mai bună înţelegere şi practică a sunetelor limbii engleze. Avantajul faţă de o casetă audio este mare, pentru-că elevul vede cuvântul în timp ce-l ascultă, folosind în acelaşi timp doua dintre principalele abilităţi ale unui vorbitor de limba străină: auditivă (listening) şi cititul (reading). De asemenea, prin folosirea jocului, se permite utilizatorului practicarea vocabularului, precum şi exerciţiul de ortografie a limbii.
I. INTRODUCERE
Limbajele de programare sunt mijloace de comunicare între utilizator şi sistemul de calcul. Prin intermediul lor, omul transmite calculatorului ordinele necesare pentru executarea unei operaţii. Descrierea cu ajutorul unui limbaj de programare a etapelor necesare rezolvării unei anumite probleme se numeşte program. Astfel programul apare ca o succesiune de comenzi transmise calculatorului pe care acesta le execută. Este evident că programul transmis calculatorului pentru a fi executat nu este altceva decât descrierea, în limbajul de programare ales, a algoritmului de rezolvare a problemei respective.
Se ştie că un calculator nu cunoaşte decât un singur limbaj – limbajul calculatorului, numit cod-maşină. Primele generaţii de calculatoare erau programate direct în cod-maşină, lucru deosebit de dificil de realizat. O dată cu apariţia necesităţilor tot mai mari de prelucrare a informaţiilor şi o dată cu progresele înregistrate în domeniul construcţiei calculatoarelor, s-a impus un salt calitativ în ceea ce priveşte programarea calculatoarelor şi anume trecerea de la programarea în cod-maşină la programarea simbolică. În acest fel programatorul se preocupă mai mult de metoda de rezolvare a problemei, fără a se mai preocupa de amănunte legate de calculator. Astfel, pe lângă o sporită comoditate în scrierea programelor, această schimbare a însemnat şi câştigarea unei independenţe a programării faţă de caracteristicile fizice ale calculatorului.
I.1 Basic-ul şi urmaşii săi 
În evoluţia limbajelor de programare un reper important îl reprezintă anul 1965 când, la Darmouth College (SUA), Thomas E. Kurtz şi John G. Kemeny, inventau limbajul BASIC(Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code). Acesta este un limbaj de programare de nivel înalt, care permite o programare structurată. Cuprinde instrucţiuni formate din cuvinte ale limbii engleze şi notaţii matematice, uşor de învăţat şi utilizat, destinat realizării de aplicaţii din diverse domenii: matematică, economie, grafică, jocuri ş.a., accesibil unei mase largi de utilizatori. În 1974 cunoscuta firmă de software Microsoft a preluat şi a dezvoltat ideea creând Qbasic (Quick Basic) care, spre deosebire de forma iniţială a limbajului conţine un compilator avansat pentru generare de cod şi alte facilităţi care îi dau începătorului senzaţia trecerii spre profesionalism. S-a ajuns atât de departe încât au fost create biblioteci care generează automat meniuri în program, ca şi facilităţi grafice atât pentru ecran cât şi pentru imprimantă.
Dar, firma Microsoft nu s-a oprit aici. Apariţia sistemului de operare Windows al firmei Microsoft a creat cea mai mare senzaţie pe piaţa de PC-uri, deschizând noi perspective de comunicare intre om şi calculatorul personal. Programele care ruleză sub acest mediu sunt atât de uşor de utilizat şi învăţat de o masă mare de utilizatori încât au reprezentat imediat o tentaţie pentru programatori. Codul a fost totuşi greu de realizat şi pentru programatorii experimentaţi. Pentru simplificarea programării de aplicaţii ce rulează sub Windows, Microsoft a venit cu Visual Basic care este în cea mai mare parte bazat pe Qbasic.


Fisiere în arhivă (1):

  • Soft Educational pentru Invatarea Limbii Engleze.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Programarea aplicaţiilor Windows în Visual Vasic, Elena Cristina Turcu, Editura Universităţii, Suceava, 2002
Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Windows, Elena Cristina Turcu şi Adina Bărîlă, Editura Universităţii, Suceava, 2004
Universitatea „Ștefan cel Mare”, Facultatea de Inginerie Electrica Și Știinţa Calculatoarelor, Suceava- Note de curs: HTML, JavaScript, Visual Basic
Programarea interfetelor cu Visual Basic 6.0 - Elemente speciale, Sandor Kovacs,Editura Albastră
Programarea jocurilor in Visual Basic pentru adolescenti, Jonathan S. Harbour, Editura Rosetti Educational, 2006
1001 Sugestii pentru programatorii Visual Basic, Kris Jamsa şi Lars Klander; trad. de Radu Biris, Bucureşti


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!