Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE
1.1. IMPORTANTA SI ACTUALITATEA TEMEI .
1.2. MOTIVATIA ALEGERII TEMEI .
1.3. SCOPUL SI OBIECTIVELE LUCRARII .
1.3.1. Scopul lucrarii .. .
1.3.2. Obiectivele lucrarii .. ..
1.4. IPOTEZA LUCRARII . 
CAPITOLUL II. - FUNDAMENTAREA TEORETICO - STIINTIFICA A LUCRARII
2.1. INTERDEPENDENTA DINTRE FACTORII ANTRENAMENTULUI SPORTIV .. 
2.1.1. Interdependenta dintre factorului tehnic si factorul fizic ..
2.1.2. Interdependenta dintre factorul tehnic si factorul tactic ..
2.1.3. Interdependenta dintre factorul tehnic si factorul psihic ..
2.2. TENDINTE GENERALE DE DEZVOLTARE A FOTBALULUI 
2.2.1. Cresterea vitezei de joc 
2.2.2. Pregatire fizica superioara ..
2.2.3. Tehnica de joc superioara ...
2.3. DEZVOLTAREA FACTORULUI TEHNIC IN FOTBAL ..
2.4. MODALITATI METODICE SI MIJLOACE ALE PREGATIRII TEHNICE IN FOTBAL ..
2.4.1. Metode de pregatire a tehnicii 
2.4.2. Mijloacele pentru invatarea si perfectionarea tehnicii .
2.5. SIMPLIFICAREA SI SIMULAREA JOCULUI METODE MODERNE DE PERFECTIONARE A FACTORULUI TEHNIC IN FOTBAL ...
2.5.1. Cerintele tehnicii ..
2.5.2. Caracteristicile tehnicii 
CAPITOLUL III. - METODOLOGIA PRACTICO -TEORETICA A LUCRARII
3.1. METODE DE CERCETARE ..
3.1.1. Metoda analizei si generalizarii datelor literaturii de specialitate 
3.1.2. Metoda studierii materialelor documentare 
3.1.3. Metoda observatiei pedagogice .
3.1.4. Metoda anchetei de tip chestionar 
3.1.5. Metoda convorbirii .
3.1.6. Metoda analizei video . 
3.1.7. Metoda modelarii ...
3.1.8. Metode statistico-matematice 
3.1. CARACTERUL LUCRARII ...
3.3. MODEL METODIC 
3.3.1. Structuri de exercitii pentru dezvoltarea factorului fizic specifice fundasilor in corelatie cu tehnica si tactica jocului .
3.3.2. Program de exercitii pentru invatarea si perfectionarea elementelor tehnice ale jocului 
3.3.3. Program de exercitii pentru invatarea-perfectionarea actiunilor tehnico-tactice ...
CAPITOLUL IV - CUPRINSUL LUCRARII
4.1. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CERCETARII .
4.1.1. Organizarea cercetarii .. 
4.1.1.1. Durata si locul desfasurarii studiului 
4.1.1.2. Esantionul studiat ... .
4.1.1.3. Data efectuarii anchetelor ..
4.1.2. Desfasurarea cercetarii 
4.2. TEHNOLOGIA APLICARII CHESTIONARELOR ...
4.3. ANALIZA, PRELUCRAREA SI INTERPRETAREA REZULTATELOR
4.3.1. Prelucrarea si interpretarea datelor ...
4.3.1.1. Analiza opiniilor specialistilor teoreticieni si practicieni privind problema investigata reiesite din rezultatul anchetei de tip chestionar si a interviului ...
4.3.1.2. Studiu privind documentele de planificare folosite in procesul de antrenament al fotbalistilor juniori la etapa actuala in cadrul activitatii de club ...
4.4. SOLUTIILE PENTRU FORMAREA DEPRINDERILOR TEHNICO-TACTICE ALE APARATORILOR PENTRU PARTICIPAREA IN ATAC ...
4.4.1. Solutii pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice specifice compartimentului de fundasi ..
4.4.2. Solutii pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice specifice postului de fundas lateral 
4.4.2. Solutii pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice specifice postului de fundas central ...
CAPITOLUL V. - INCHEIERE
5.1. CONCLUZII SI CONFIRMAREA IPOTEZEI .
5.2. APORTUL PERSONAL AL AUTORULUI LA ELUCIDAREA TEMEI ..
5.3. PROPUNERI PRACTICO-METODICE ALE AUTORULUI . ...
BIBLIOGRAFIE ... 
ANEXE . ..


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE
1.1. IMPORTANTA SI ACTUALITATEA TEMEI
Concomitent cu aparitia a noi factori ce influenteaza procesul de antrenament si in fotbal s-a luat in discutie tot mai frecvent ponderea unor metode aplicative noi in formarea fotbalistului profesionist. Conceptul nou de ,,antrenament total" include necesitatea abordarii pregatirii din perspectiva multifactoriala, inclusiv metodologica. Plecand de la aceste consideratii, lucrarea de fata se va concentra asupra rolului pe care l-ar putea avea aplicarea concreta, sistematica si corecta a metodei modelarii pregatirii tactico-tactice si, respectiv, a metodelor de formare a tinerilor fotbalisti in cadrul antrenamentelor de fotbal. Desigur ca acest element din cadrul demersurilor de optimizare a capacitatii de performanta prezinta diverse particularitati de adaptare in functie de varsta subiectilor, nivelul lor de pregatire, cat si a unor aspecte specifice jocului de fotbal . 
In prezenta lucrare sunt abordate problemele sportului de performanta la fotbal. Analiza si generalizarea teoretico-stiintifica din literatura de specialitate a demonstrat ca o buna parte din autori constata ca la etapa actuala sunt insuficient dezvoltate metodologia unor factori in pregatirea fotbalistilor ca: pregatirea tehnico-tactice necesara in joc. Astfel, in lucrarea de fata sau intreprins unele incercari de a elabora si implementa unele ,,solutii pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale aparatorilor pentru participarea in atac", in pregatirea tehnico-tactica la fotbalistii de performanta. 
Obiectul invatarii sportive il constituie achizitia de "cunostinte", "priceperi", "deprinderi profesionale si de comportament", precum si cresterea performantelor fizice, biologice, senzoriale si intelectuale.
Solicitarile din antrenament si competitie se fac cu o participare fizica si psihica tot mai evidenta. Toate acestea au implicatii asupra comportamentelor modelului de instruire al fotbalistilor, inclusiv asupra metodologiei predarii tehnicii, prin cresterea volumului, intensitatii si complexitatii in pregatire. Ca urmare, in conceptul actual despre antrenamentul de fotbal, instruirea copiilor si juniorilor este o parte integranta a sistemului de pregatire pentru fotbalul de performanta. In acest context, cantitatea, dar, mai ales calitatea procesului de pregatire a copiilor si juniorilor, care constituie baza de masa a fotbalului de performanta, reprezinta un factor hotarator al asigurarii unei capacitati superioare de performanta a fotbalului, la nivelul exigentelor jocului actual si in perspectiva evolutiei lui.
Pentru a face fata cerintelor mai mari, atinse de performanta sportiva, se impune antrenorilor sa imbunatateasca permanent randamentul procesului de transmitere, insusire a bagajului de cunostinte tehnice si deprinderi motrice, prin modernizari metodologice didactice. Astfel, esentializarea programelor de invatare, trebuie sa realizeze o modelare a antrenamentelor cu cerintele intrecerii, printr-o motivare superioara a sportivilor.
In promovarea fotbalului supercompetitie, o deosebita importanta o are pregatirea tehnica, care a simtit tot mai mult infiltratia rationamentului, a logicului, deoarece fiecare joc se desfasoara dupa o alta partitura tactica, lucru ce impune mijloace tehnice adecvate si care in ultima instanta necesita o pregatire stiintifica. Formarea tehnicii nu se poate baza doar pe invatarea anumitor miscari ci trebuie sa se tina cont si de conditiile pe care le implica jocul de fotbal. In acest sens, logica interna a jocului a aratat ca cele mai indicate sunt exercitiile de pressing, cele facute intr-un tempo mai ridicat, cele facute pe spatii mici dar si cele care ofera solutii la situatiile mai complicate de joc. Cu toate acestea, pregatirea tehnica nu formeaza un jucator, de aceea antrenamentul
In ultimii ani s-au purtat discutii ample, la noi si in lumea sportiva, cu privire la prioritatea ce ar trebui data, nu atat a achizitionarii unui volum mare de cunostinte, ci formarii deprinderilor de munca fizica si intelectuala in scopul dezvoltarii capacitatilor la nivelul solicitat de sportul de inalt nivel, pe toata durata vietii sportive.
Privita in ansamblu problema este pusa corect, cu sublinierea ca sportivul trebuie, totusi sa inmagazineze un anumit volum de cunostinte si deprinderi, pe care sa le poata utiliza in orice competitie, in functie de orice adversar.
Din asemenea considerente, numeroasele cunostinte acumulate pentru a fi eficiente competitional, trebuie transformate prin exersare si antrenare, in priceperi, deprinderi si obisnuinte.
Pornindu-se de la cerintele competitionale ale fiecarei discipline sportive, ale modelului de concurs, volumul de cunostinte ce trebuie insusite ca atare, precum si cele care trebuie transformate in priceperi si deprinderi, se stabilesc de regula de catre antrenori.
In baza strategiilor de dezvoltare a disciplinelor sportive, elaborate de catre federatiile nationale, antrenorii isi formuleaza si programeaza, obiectivele didactice generale si operationale, programele de instruire, continutul concret de lectii pe micro, mezo si macro-cicluri. Cunostintele, pe langa menirea lor ca obiective didactice, stabilite ca puncte de plecare pentru formarea priceperilor si a deprinderilor, joaca un rol foarte important in geneza si dezvoltarea calitatilor morale.
1.2. MOTIVATIA ALEGERI TEMEI
Alegerea acestei teme mi-a fost inspirata si de dorinta de a activa ca antrenor in baza de masa a fotbalului de performanta la nivelul copiilor si juniorilor, avand astfel datoria profesionala sa ma implic in cercetare, sa studiez realist si indraznet, aducandu-mi astfel contributia la progresul fotbalului romanesc pe plan international. Un alt motiv pentru care am ales aceasta tema de studiu este faptul ca aceasta problema este de actualitate la nivelul copiilor si juniorilor si nu a fost prezentata suficient in literatura de specialitate.
Motivatia alegerii acestei teme mi-a fost inspirata si de dorinta de cunoastere cat mai in profunzime a metodologiei de elaborare a unui model de invatare si perfectionare a exercitiilor si actiunilor pentru consolidarea jocului de atac care sa foloseasca in pregatire si sa aduca rezultate pozitive in instruirea tinerilor fotbalisti. Ca si jucator si viitor antrenor consider ca tema ma va ajuta in mod deosebit in cadrul viitoarei mele activitati de dupa absolvirea facultatii, dorind in acelasi timp sa pun la dispozitia celor interesati un material de specialitate.
Instruirea sportiva, reprezinta o activitate umana cu un scop precis, intrunind caracteristicile oricarui proces de formare, cu deosebirea ca viitorul produs, sportivul de inalt nivel, participa activ, constient la propria lui pregatire, la dobandirea de cunostinte, priceperi, deprinderi profesionale si de conduita intr-o ramura sportiva motiv pentru care i se spune subiect al formarii.
In materie de instruire, obiectivul de baza consta, in dobandirea de componente noi, in acord cu cerintele sociale ale fenomenului sportiv, sau mai restrans cu specificul strategiei sportului practicat.
Teoria Antrenamentului Sportiv elaboreaza un ansamblu de teorii bazate pe legi, principii si reguli, concretizate cu ajutorul metodelor si procedeelor aplicate in cadrul diferitelor forme ale antrenamentului si ale competitiei sportive. Asadar, tehnologia didactica nu se reduce, cum gresit se considera, uneori, la mijloacele tehnice utilizate pentru indeplinirea obiectivelor, ci se refera la mai multi factori implicati in acest proces.
Antrenamentul sportiv constituie garantia complementaritatii logice, psihologice si pedagogice, asupra structurii predarii tehnice si a dezvoltarii motrice, care iau in consideratie atat specificitatea proceselor psihice implicate cat si continutul lectiilor de pregatire care trebuie invatat. Invatarea, se realizeaza in procesul de antrenament si se regaseste intre scopurile, metodele si mijloacele predarii, cu cerinta respectarii implicatiilor logice ale fiecarei discipline sportive.
Pornind de la aceste premize am considerat ca este necesara acordarea unei atentii sporite lectiei de antrenament sportiv, care este una dintre cei mai importanti factori implicati in dezvoltarea sportului. De pregatirea ei, de modul cum sunt conduse antrenamentul si jocul, depinde dezvoltarea si cresterea calitatii sportului. Pe plan international, trebuie sa recunoastem, la ordinea zilei este problema performantei. 
O contributie deosebita in rezolvarea acestor probleme si-a adus-o si o va aduce cercetarea stiintifica, atat cea fundamentala, care studiaza baza de masa a fotbalului de performanta in toata complexitatea ei, conceptual, in esenta, cat si cea aplicativa, care abordeaza aspecte mai limitative dar concrete, specifice practicii si metodicii fotbalului la acest nivel. Mai mult chiar, pana in prezent au fost efectuate numeroase studii cu caracter aplicativ, la care au aderat multi specialisti in domeniu din lumea intreaga, prin studii si cercetari efectuate de-a lungul anilor. In prezent se poate aprecia ca cea mai mare parte a problematicii de antrenament, in general, la nivelul copiilor si juniorilor este rezolvata satisfacator, dar cerinta de continua perfectionare impune intreprinderea a noi studii si cercetari din alte puncte de vedere sau pe alte planuri in lumina noutatilor aparute pe plan national sau international.
In finalul acestui subcapitol, doresc sa subliniez ca pe plan teoretic lucrarea vine sa completeze paleta cercetarilor stiintifice cu caracter aplicativ, aducand unele lamuriri cu privire la elaborarea unui model metodic pentru invatarea si perfectionarea tehnicii la nivelul copiilor si juniorilor, pentru implementa unor ,,solutii pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale aparatorilor pentru participarea in atac". In domeniul practicii, cunoscand metodologia de predare a tehnicii jocului de fotbal la nivelul copiilor si juniorilor, se poate actiona cu mai mult discernamant si eficienta in selectie, in abordarea procesului de instruire si nu in ultimul rand la realizarea obiectivelor pentru obtinerea performantei.


Fisiere în arhivă (2):

 • Solutii pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale aparatorilor pentru participarea in atac.doc
 • Solutii pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale aparatorilor pentru participarea in atac.ppt

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Alexe N. - "Studii privind pregatirea copiilor si juniorilor". Bucuresti: Stadion, 1972. 
2. Alexe N. - "Antrenamentul sportiv modern". Bucuresti: Editis, 1993.
3. Apolzan D. - "Fotbal 2010". Bucuresti: F.R.F., 1998. 
4. Ardeleanu C. - "Fotbal la copii". Bucuresti: Stadion, 1972. 
5. Asovici M. - "Fotbalistul in antrenament si joc". Bucuresti, 1975. 
6. Avram S. - "Fotbal - Exercitii pentru pregatirea fizica si tactica". Bucuresti: Sport-Turism, 1980. 
7. Baroga L. - "Educarea calitatilor fizice combinate". Bucuresti: Sport-Turism, 1984. 
8. Bauersfeld R., Schroter G. - "Dezvoltarea morfofunctionala a calitatii psihice". Bucuresti, 1979. 
9. Barsan M. - "Fotbal - tactica jocului". Bucuresti: I.E.F.S., 1980.
10. Barsan M. - "Fotbal - probleme generale in tehnica jocului". Bucuresti: I.E.F.S., 1980.
11. Bompa T. - "Teoria si metodologia antrenamentului. Periodizarea". Bucuresti: Ex ponto, 2002. 
12. Bota I. - "Modele de joc si pregatire". Bucuresti: Sport-Turism, 1984. 
13. Bota C., D'jamo O. - "Fiziologia generala si fiziologie efortului fizic". Bucuresti: A.N.E.F.S., 1999. 
14. Caciolin E. - "Tactica in fotbal". Bucuresti, 1986. 
15. Carstea Gh. - "Teoria si metodica educatiei fizice si sportului". Bucuresti: Universul, 1993.
16. Carstea Gh. - "Sociologia sportului". Bucuresti: A.N.E.F.S., 1995.
17. Cernaianu C. - "Fotbalul modern". Bucuresti: Sport-Turism, 1978. 
18. Cernaianu C. - "Fotbal, manualul a ntrenorului profesionist". Bucuresti: Rotech - Pro, 2000. 
19. Csandi A. - "Strategia in fotbal". Bucuresti, 1981. 
20. Cocetcob A.P. - "Managementul echipei de fotbal - Concepte privind activitatea antrenorului de fotbal". Bucuresti, 2002. 
21. Cojocaru V. - "Jocul de fotbal. Elemente de strategie si tactica". Bucuresti: Topaz, 1995.
22. Cojocaru V. - "Strategia pregatirii juniorilor pentru fotbalul de inalta performanta". Bucuresti: Axis Mundi, 2000. 
23. Cojocaru V. - "Fotbal de la 16 la 18 ani - metodica pregatirii". Bucuresti : A.E.F.F.S, 2002. 
24. Colibaba-Evulet D., Bota I. - "Modelul de joc si modelarea". In : Discobolul A.N.E.F.S. 1996, nr.4-5 , 1997.
25. Colibaba-Evulet D., Bota I. - "Jocuri sportive - teorie si metodica". Bucuresti: Aldin, 1998.
26. Commuci N., Vianni M. - "Manualul antrenorului de fotbal". Bucuresti: C.N.E.F.S., 1988. 112 p.
27. Cosbahtiev I.A. - "Caracteristica pedagogica a procedeelor tactice individuale cu mingea si argumentarea mijloacelor de perfectionare". Bucuresti: 1975. 
28. Csandi A. - "Fotbal. Tehnica si tactica". Bucuresti: Tineretului, 1978. 
29. Csandi A. - "Strategia in fotbal". Bucuresti: Tineretului, 1981. 
30. Economu V. - "Fotbalul modern simplificat si 400 de intrebari". Bucuresti: Stadion, 1972. 
31. Enoiu R. - "Metoda modelarii antrenamentului la structura jocului de fotbal". Brasov: Univers, 2001. 
32. Enoiu R. - "Consideratii privind jocul fara minge in fazele de atac si de aparare in fotbalul actual". Brasov: Univers, 2003.
33. Epuran M. - "Modelarea conduitei sportive". Bucuresti: Sport-Turism, 1990. 
34. Frantz P. - "Fotbal selectiuni". Bucuresti: C.N.E.F.S.- C.C.P.S.,1986. 
35. Frantz P. - "Jocul pe posturi. Fotbal-selectiuni". Bucuresti: C.N.E.F.S., 1989. 
36. Frantz P. - "Programul anual pentru o echipa profesionista. Fotbal - selectiuni". Bucuresti: C.N.E.F.S., 1989. 
37. Ionescu M. - "Fotbal. Tehnica si stil". Bucuresti: Sport-Turism, 1976. 
38. Ionescu V.I. - "Fotbal - Tactica de azi". Timisoara: Univers, 1984.
39. Ionescu V.I. - "Curs de fotbal". Vol. I si II. Timisoara: Univers, 1993. 
40. Ionescu V.I., Dinu C. - "Fotbal, conceptie de joc". Bucuresti: Sport-Turism, 1982.
41. Manusaride C., Ghemingeanu C. - "Aproape totul despre fotbal". Bucuresti: Sport-Turism, 1982. 
42. Miu St. - "Fotbal - Specializare". Bucuresti: Romania de maine, 2001. 
43. Motroc I. - "Probleme ale teoriei si metodicii antrenamentului in fotbal". Bucuresti: I.E.F.S, 1989. 
44. Motroc I. - "Fotbal de la teorie la practica". Bucuresti: Rodos, 1999. 
45. Motroc I. - "Fotbal la copii si juniori". Bucuresti: Didactica si Pedagogica,1996.
46. Motroc F., Motroc A. - "Fotbal - tehnica si tactica". Bucuresti: Sport - Turism, 1999. 
47. Rosculet N. Fotbal. - "Probleme de joc si antrenament". Bucuresti: C.N.E.F.S., 1971.
48. Siclovan I, Ardeleanu C. - "Fotbal la copii". Bucuresti: Stadion, 1971.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!