Spionajul în Legislația Penală

Cuprins licență Cum descarc?

LISTA ABREVIERILOR.3
INTRODUCERE.4
CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND INFRACȚIUNEA DE SPIONAJ.7
1. Spionajul caracteristica generală.8
2. Spionajul ca infracțiune contra securității statului.12
3. Drepturile, libertățile omului și spionajul.14 
CAPITOLUL II. CONȚINUTUL INFRACȚIUNII DE SPIONAJ.18
1. Conținutul legal al infracțiunii de spionaj.19
1.1 Obiectul și latura obictivă, subiect și latura subiectivă a infracțiunii de spionaj.20
2. Formele, modalitățile și sancțiunile infracțiunii.24
3. Aspecte comune infracțiunilor contra siguranței statului în RM.29
3.1 Trădarea de patrie.31
3.2 Divulgarea secretului de stat.36
3.3 Pierdera documentelor ce conțin secret de stat.39
3.4 Uzurparea puterii de stat.43
4 .Aspecte de drept comparat privind infracțiunile contra securității statului la nivel internațional.47
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.53
BIBLIOGRAFIE.56


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei: Spionajul este o infrcțiune care nu poate fi ignorată. Considerată cea mai veche meserie din lume, este o infracțiune reglemetată în toate statele lumii, fiind văzută ca o faptă ce reprezintă o mare amenințare la adresa siguranței naționale și internaționale.
Spionajul este o infracțiune asociată cu divulgarea secretului de stat unui stat srăin, trecerea de partea dușmanului, uzurparea puterii de stat și alte fapte incriminate în legislație. În pofida sancțiunilor prevăzute de lgislație, numărul persoanelor care o practică nu a fost redus.
Sistemul nostru de drept a adoptat concepția moralistă asupra dreptului care susține că justiția se realizează prin drept și morală. Mircea Djuvara scria că ’’Morala are ca obiect aprecierea faptelor interne de conștiință a intențiilor omenești, pe cînd dreptul are ca obiect aprecierea faptelor externe ale persoanelor, în relațiile lor cu alte persoane.'' Morala apare și ca un criteriu de verificare a corespondenței dreptului pozitiv cu dreptatea, dreptul pozitiv trebuind să se construiască în temeiul unor scopuri morale, normele juridice care contrazic principiile morale fiind injuste ( lex injusta non est lex). 
Spionajul, considerat cea mai veche profesie din lume , se fundamentează pe o deosebită, importanță dobîndită secole la rînd un exemplu de netăgăduit în această privință îl reprezintă destrămarea imperiului sovietic și căderea precipitată a regimurilor comuniste din Europa de Sud Est. Certătătorii din diferite epoci au întreprins numeroase încercări de a defini clar și amplu noțiunea și scopul spionajului care ar cuprinde trăsăturile ei cracteristice indiferență, caracterul sistematic. Cum s-a dovedit , definirea spionajului este o speță forte complictă, datorită schimbării periodice a atitudinii societății față de cea mai veche profesie din lume care este reglementată în toate statele lumii dar totodată și invizibilă pentru cei care o practică. Pînă în prezent în literatura de specialitate nu exista o unitate de viziuni cu privire la definirea infracțiunii de spionaj. Nici legislațiile statelor straine nu conțin reglementări juridice clare care ar defini spionajul, sancțiunile aplicate pentru săvîrșirea infracțiunii, și scopurile acestuia.
După prăbușirea Imperiului Sovietic și adoptarea Declarației de Independență de către Republica Moldova la 27 august 1991, infracțiunii de spionaj nu i sa acordat practic nici o atenție, deși în Codul Penal al RM este prevăzută răspunderea pentru sustragerea sau culegerea de informații ce constituie secret de stat. Însă o deosebită atenție a acordat infracțiunii de spionaj doctrina.
Actualitatea temei investigate se fundamentează pe importanța deosebită pe care a căpătat-o această infracțiune în ultimii ani, astfel încît conoașterea îndeaproape a acesteia este utilă în prezenta societate. Se poate deci anticipa că scopul principal al lucrări de față este tocmai acela de a prezenta publicului intersat date cît mai exacte și interesante privnd activitatea agenților de informații de la presupusa lor apariție și pînă în prezent, a împlinirilor și a deziluziilor acelora care au fost chemați să slujească cu abnegație și onoare țara chiar dacă era inamică. Totodată la nivel național și internațional infracțiunea de spionaj nu este mediatizată sau analizată în comparație cu alte componențe de infracțiune.
Obiectul cercetării îl reprezintă problemele în sfera dreptului penal privind lupta infracțiunilor cotra securității statului.
Importanța cercetării științifice realizate este determinată de ineficiența măsurilor aplicate la nivel național și internațional pentru prevenirea și combaterea infracțiunii de spionaj, precum și de necesitatea studierii experienței statelor străine în domeniul combaterii acestei infractiuni, întru identificarea măsurilor eficiente de prevenire și combatere a spionajului la nivel național.
Actualitatea temei abordate este condițonată de faptul că la noi în țară nu au fos întreprinse încercări de a efectua o analiză amplă a infracțiunii de spionaj, elaborate de către savanți din diferite perioade, a cauzelor și condițiilor care contribuie la răspunderea pentru fapta săvîrșită, precum și la elaborarea masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea spionajului la nivel internațional. În acest context, sunt importante studiile științifice întreprinse, prin care a fost investigată infracțiunea de spionaj în vederea perfectării cadrului normativ și elaborarea măsurilor de prevenire și contracarare. Printre autorii care au investigat sub diferite aspecte tema abordată, realizînd mai multe cercetări științifice în acest domeniu, menționez: Alexe V, Borovieka V. P., Corut P., Dezmaretz G., Ficeag B., Garz F., Ostrovski V, Hoy C., Payne R., Popov D., Simion T., Stefanescu P., Suvorov V., Volkman E., Wolton T., Brestoiu H., Tabacu C., Ștefãnescu P., Pelin M., Salinger P., Laurent E., Fontaine A., Jeffrey T. Richelson, Г.З. Анашкин, А.Е. Беляев, Д.И. Богатиков, И.А. Бушуев, В.А. Владимиров, А.С. Горелик, П.И. Гришаев, П.Ф. Гришанин, СВ. Дьяков, Л. Д. Ермакова, А.Э. Жалинский, Н.И. Загородников, Б.В. Здравомыслов, А.Н. Игнатов, А.А. Игнатьев, М.П. Карпушин, В.Ф. Кириченко, B.C. Клягин, Т.А. Костарева, В.И. Курляндский, В.М. Лебедев, В.В. Лунеев, М.П. Михайлов, А.В. Наумов, В.В. Сверчков, Н.Н. Смирнова, Е.А. Смирнов, Ю.В. Солопанов, etc.
Scopul și obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în efectuarea unor cercetări științifice ample juridice și istorice a spionajului, elaborarea propunerilor legislative în vederea perfecționării normelor, care prevăd răspunderea pentru savîrșirea infracțiunii de spionaj, stabilirea particularităților și legităților fenomenelor cercetate în vederea fundamentării unui sistem eficient de prevenire și combatere a acesteia.


Fisiere în arhivă (1):

  • Spionajul in Legislatia Penala.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Infracţiuni contra siguranţei statului. Prof Univ Gh. Diaconescu Bucuresti 1997
2. Ghidul spionului roman, Garz F. Ed. Obiectiv, Craiova 2001 
3. Spionii de la Tel Aviv, Borovieka V. P.,Ed. Niculescu SRL, Buc. 1996 
4. Istoria serviciilor secrete romanesti, de Stefãnescu Paul, Ed. Divers Press, 1994, Bucuresti. 
5. Cinci milenii de razboi secret. O enciclopedie a spionajului, Alexandru Popescu, Editura Cartea de Scaun, 2013
6. CIA contra KGB. Secretele serviciilor secrete, Garz F., Ed. Obiectiv, Craiova 1999
7. România şi Frontul Secret, Cristan Troncota, Editura Elion, Bucureşti 2008
8. Infracțiuni contra păcii și securității omenirii, Alexei Barbăneagră, Chișinău 2005
9. Raspunderea international pentru violarea dreptului umanitar. Stelian Scaunas. – Bucuresti :Editura ALL BECK, 2002
10. Drept International penal. Vasile Cretu. - Bucuresti :Editura Societatii Tempus. Romania 1996
11. Totul despre spionaj, Dezmaretz G., Ed. Polirom, Iasi, 2002
12. Tehnici de manipulare, Ficeag B., Ed. Nemira, București 1996
13. Infracțiunea penală și culpabilitatea, N.Buzea, Iași 1994
14. Manual de Drept Penal, Partea Specială, Prof. Univ. Alexandru Borodac, Chișinău 2004
15. Drept penal. Partea Speciăl, Gheorghiţă Mateuţ, Bucureşti 1999
16. ’’Государственные преступления и государственная преступность’’, С. В. Дьяков, Москва 1999
17. Угаловное право. Особенная часть под редакцией, Козаченко И. А., Москва 1998
18. Drept Penal Partea Specială, S.Brînză, V.Stati vol.2
19. Drept Penal Partea Specială Gh. Nistoreanu, Alexandru Boroi, Bucureşti 2002
20. Melman, Yossi: CIA Report on the Israely Intelligence: Utility and Cost-Effectivenes in Poliy
21. Dicţionar Explicativ al Limbii Române
22. CEDH, 1 iulie1961, Serie A nr.3, paragraf 14
23. CEDH,27 iunie 1968,Wemhoffc/Allemagne, Serie A nr.7, paragraf 5
24. CEDH,10 mai 2001, precit., paragraf147
25. Codul Penal al Republicii Moldova, 14.04.2009. Monitorul Oficial Nr. 72-74 art Nr : 195
26. Legea cu privire la secretul de stat 27.02.2009. Monitorul Oficial Nr. 45-46 art Nr : 123 în vigoare din 27.05.2009
27. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 139-145
28. Monitorul Oficial Nr.45-46 art.123, in vigare : 27.05.2009 art.8
29. Monitorul oficial al RM nr.128-129/1012 din 13.09.2002
30. Monitorul Oficial Nr. 139-145 art Nr : 686 din 26.08.2011
31. Constituţia din 29.07.1994. Monitorul Oficial Nr. 1 în vigoare : 27.08.1994
32. Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului din 26 august 1789
33. Codul Penal Francez, versiunea din 27.03. 2014
34. Codul Penal al Federaţiei Ruse, din 13 iunie 1996, N 63-ФЗ
35. Codul Penal Român, din 24.07.2009, în vigoare de la 01.02.2014
36. CP al Federatiei Ruse. Comentariu M.Zertalo, 1997 art.591-592
37. Legea cu privire la cetăţenie a Federaţiei Ruse
38. http://ru.scribd.com/doc/93392414/Codul-Penal-Francez
39. http://admi.net/code/index-CPENALLL.html
40. http://www.legifrance.com/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=19940101
41. http://legeaz.net/noul-cod-penal/
42. http://legalquest.ru/
43. http://alekssandr.jimdo.com/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/105-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B/
44. http://www.constcourt.md/public/files/file/informatie_utila/Comentariu_Constitutie.pdf
45. http://moldovacc.md/severin/codpenal.htm
46. http://www.publika.md/uzurparea-puterii-de-stat-constituie-cea-mai-grava-crima-impotriva-poporului_1365311.html
47. http://fr.ria.ru/world/20131204/199938942.html


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!