Stabilirea creșterilor la salcâm din cadrul OS Talmaza

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 4
1. SITUAŢIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ 6
1.1. Elemente de identificare a ocolului silvic, vecinătăţi, hotare, limite 6
2. ORGANIZAREA TERITORIULUI 7
2.1. Constituirea ocolului silvic, parcelarului şi subparcelarului 7
2.2. Suprafaţa fondului forestier 8
2.3. Evidenţa fondului forestier pe destinaţii şi deţinători la data intrării în vigoare a amenajamentului 8
2.4. Enclave 8
2.5. Organizarea administrativă 8
3. STUDIUL STAŢIUNII ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE 10
3.1. Metode şi procedee de culegere şi prelucrare a datelor de teren 10
3.2. Elemente generale privind cadrul natural 11
3.2.1. Geomorfologie 11
3.2.2. Geologie 13
3.2.3. Hidrologie 14
3.2.4. Climatologie 15
3.3. Studiul pedologic 16
3.4. Tipuri de staţiune 16
3.5. Tipuri de pădure 18
3.6. Formaţii forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure 19
3.7. Structura fondului de protecţie şi producţie 20
4. REVISTA LITERATURII 22
4.1 Stadiul actual al cunoştinţelor 22
4.2. Procedee de calcul al creşterilor 23
4.2.1. Clasificarea creşterilor 23
4.2.2. Calcularea creşterilor bazat pe procedeul arborilor de probă 24
4.2.3. Metodologia analizei arborelui model 25
4.3. Tabele de producţie 28
4.3.1. Evoluţii pe plan european 29
4.3.2. Scurt istoric referitor la tabele de producţie elaborate în România 32
5. OBIECTUL ŞI PROCEDEUL CERCETĂRILOR 36
5.1. Obiectul cercetărilor 36
5.2. Metodologia cercetărilor 37
5.3 Caracterizarea arboretului luat în studiu şi repartiţia arborilor în raport cu diametrul 39
5.3.1 Diametru mediu al arboretului studiat 40
5.3.2. Calcularea volumului de masă lemnoasă utilizând Programul de Calcul a Actelor de Punere în Valoare propus de V. Caisîn pentru Republica Moldova 43
5.3.3. Repartiţia arborilor în raport cu diametrul pe categorii de diametre 46
5.4. Stabilirea volumului modelelor pe ani de creştere 49
5.5. Stabilirea creşterilor medii şi curente al arborilor model 53
5.5.1. Stabilirea creşterilor medii şi curente 53
PROTECŢIA MUNCII 55
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 57
BIBLIOGRAFIE 58


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Conform Cadastrului funciar general la 01.01.2010, fondul forestier naţional ocupă suprafaţa de 446,0 mii ha (13,2 % din teritoriul ţării), inclusiv suprafaţa acoperită cu păduri 347,2 mii ha (10,3 % din teritoriul ţării). 
Anual se recoltează circă 400 mii m3 masă lemnoasă şi alte produse accesorii. Gospodărirea judicioasă a fondului forestier nu poate fi fără o evidenţă cantitativă şi calitativă a biomasei cât şi perspectivele creşterilor pe specii şi arborete. Stabilirea volumului de masă lemnoasă la lucrările de amenajarea pădurilor cât şi alte lucrări dendrometrice, în majoritatea cazurilor se bazează pe tabele de producţie după specii şi provenienţă, în care sunt prezentate date al indicilor dendrometrici în creştere după vârstă. Taxarea vizuală al arboretelor cu stabilirea precisă al diametrului mediu (Dg), înălţimii medii (Hg) şi consistenţei nu garantează stabilirea corectă volumului de masă lemnoasă. Volumul de masă lemnoasă stabilit vizual trebuie corectat utilizând tabelele de producţie. Chiar măsurarea precisă a suprafeţei de bază la hectar în arboret şi înălţimii medii nu garantează calcularea precisă a volumului de masă lemnoasă la hectar datorită faptului că stabilirea volumului de masă lemnoasă se bazează pe formula М = GНF, iar stabilirea coeficientului de formă se stabileşte după tabelele de producţie sau prin doborârea arborilor şi calcularea lor. Astfel precizia stabilirii volumului de masă lemnoasă e direct proporţional cu precizia tabelelor de producţie. 
La efectuare lucrărilor de amenajarea pădurilor va fi nevoie de stabilit tabelele de producţie după care se vor efectua stabilirea volumelor de masă lemnoasă. În caz de abateri mari va fi nevoie de efectuat corectări sau de elaborat tabele de producţie zonale. 
Conform datelor AS „Moldsilva” salcâmetele din ţara noastră constituie în jur de 131 mii ha ce constituie 37 % din structura arboretelor Fondului Forestier de Stat, de acea stabilirea corectă a volumului masei lemnoase pe picior şi prognoza creşterilor este deosebit de importantă.
La ziua de azi tabelele de producţie din ţările apropiate pentru salcâmete sunt: Româneşti elaborate de Popescu – Zeletin 1957 [16], Giurgiu şi Draghici din 2004 [9], Ucraineşti 1987 sub redacţia lui Şvidenco şi Moldoveneşti 1967 sub redacţia lui Cozlovschii şi Pavlov [23] însă în ele nu sunt prezentate creşterile arboretelor până la vârsta de 5 ani. 
Ca scop pentru actuala teză de licenţă a fost stabilit studierea creşterilor salcâmetelor provenite din lăstar din Ocolul Silvic Talmaza. 
Ca obiective au fost stabilite: 
1. Stabilirea obiectului de studiu şi descrierea lui; 
2. Stabilirea structurii arboretului în raport cu diametrul şi numărul de arbori;
3. Calcularea volumului actual al masei lemnoase la hectar;
4. Stabilirea creşterilor curente şi medii anuale;
5. Selectare tabelelor de producţie din cele elaborate, ce ar corespunde creşterilor arboretului selectat pentru cercetare. 
Lucrările de teren s-au efectuat în anul 2010, iar prelucrarea materialelor primare şi întocmirea tezei în anul 2011. 
În scopul atingerii obiectivelor stabilite s-a selectat arboretul de salcâm provenit din lăstar din cadrul Ocolului Silvic Talmaza supus tăierilor de conservare. După selectarea şi prelucrarea rondelelor s-a stabilit că el are vârsta de 23 ani. Astfel s-au stabilit creşterile indicilor dendrometrici al arboretului.


Fisiere în arhivă (1):

  • Stabilirea Cresterilor la Salcam din Cadrul OS Talmaza.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

ALEXE A., MILESCU I. Inventarierea pădurilor. Bucureşti: Ceres, 1983. 491 p.
Amenajamentul Ocolul Silvic Talmaza, Vol. I, II. Chişinău: ICAS, 2001. 895p.
CAISÎN, V.; Studiul dendrometric şi auxiologic în arborete de stejar din Rezervaţia „Codrii” , Teza de doctor în biologie. Chişinău 2006, 197 p. http://www.cnaa.md/files/2006/5675/vareiu_caisin_abstract.pdf (citat 24.10. 2010)
CHIRIŢĂ C., VLAD I., PĂUNESCU C. Staţiuni forestiere Vol. II Bucureşti: Academiei R.S.R., 1977. 518p.
Coduri de descriere parcelară, tabele de producţie simplificate şi clasificarea solurilor la nivel de tip şi subtip, Bucureşti: MS ICAS. 1989. 82p. 
GIURGIU V., Dendrometrie şi auxologie forestieră. Bucureşti: Ceres, 1979. 691p. 
GIURGIU V. Metode ale statisticii matematice aplicate în silvicultură. Bucureşti: Ceres, 1972. 565p. 
GIURGIU V., DECI I., ARMĂŞESCU S. Biometria arborilor şi arboretelor din Romania – Tabele dentrometrice. Bucureşti: Ceres, 1972. 1154 p . 
GIURGIU V., DRAGHICIU D. Modele matematico-auxologice şi tabele de producţie pentru arborete. Bucureşti: Ceres, 2004. 607p. ISBN 973-40-0637-1.
Harta solurilor Gospodăria Silvică Tigina. ICAS. 2001. 
Harta arboretelor Ocolul Silvic Talmaza. Chişinău: ICAS, 2003.
HORODNIC S. Elemente de biostatistică forestieră. Suceava: Editura universităţii. 2004, 160 p. IBSN 973-666-135-0. 
Îndrumări pentru amenajarea pădurilor Vol. I. Bucureşti: MS ICAS, 1984. 252 p.
Îndrumări pentru amenajarea pădurilor. Vol. II, Bucureşti: MS ICAS, 1984. 298 p. 
Îndrumările tehnice privind îngrijirea şi conducerea arboretelor în fondul forestier al Republicii Moldova. Chişinău: M.A.A.R.M, 1995. 46 p. 
POPESCU-ZELETIN I. şi alţii. Tabele dendrometrice. Bucureşti: Agro-Silvică de Stat, 1957. 1320 p.
POSTOLACHE. G, Vegetaţia Republicii Moldova.Chişinău, Ştiinţa 1995. 339 p.
Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor 3, MAPPM, 2000. 78 p.
Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor 5. Bucureşti: MAPPM, 2000. 169 p.
Republica Moldova hartă fizico-geografică. Scara 1:400000. Chişinău: 1994. 
Republica Moldova hartă climatică. Scara 1:500000. Chişinău: Hidrometeo, 2002. 
Sistemul Român de clasificare a solurilor, Bucureşti: AŞAS ICPA, 1980. 177 p.
TUDORAN. M, Amenajarea pădurilor Republicii Moldova, Pentru Viaţă, 2001. 258 p.
АНУЧИН. Н, Лесная таксация. Москва: Лесная промышленность. 1982. 548 с.
ЗАХАРОВ. В, Лесная таксация. Москва: Лесная промышленность. 1967. 408 с.
КОЗЛОВСКИЙ В., ПАВЛОВ В. Ход роста основных лесообразующих пород СССР. Москва: Лесная промышленность, 1967. 326 с. 
Нормативно справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. Kиев: Урожай, 1987. 558 с.
СЕМЕНЮТА. Ф, Лабораторно-практические занятия по лесной таксации и лесоустройству. Москва: Лесная промышленность. 1968. 207 с.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!