Starea actuală a monumentului geologic paleontologic Râpa Coțofana

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE
CAPITOLUL I: DATE GENERALE DESPRE ARIILE PROTEJATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
1.1 Istoria creării fondului ariilor protejate de stat
1.2 Fondul turistic natural. Monumente geologice – paleontologice 
1.3 Convenţii internaţionale privitor la importanţa ariilor protejate
1.4 Strategii şi planul naţional de acţiuni pentru conservarea 
biodiversitaţii biologice
CAPITOLUL II: LOCUL ŞI OBIECTUL CERCETĂRII
2.1Condiţiile fizico-geografice a regiunii
2.3 Relieful si expoziţia lui
2.4 Caracteristica generală a monumentului
CAPITOLUL III: STAREA ACTUALĂ A MONUMENTULUI GEOLOGIC-PALEONTOLOGIC
3.1 Solurile
3.2 Surse de poluare a monumentului
3.3 Diversitatea floristică şi faunistică
3.4 Posibilitatea dezvoltării turismului în regiune
3.5 Importanţa ştiinţifică, recreativă, creativă
CAPITOLUL IV: PAŞAPORTUL ARIEI PROTEJATE
4.1 Date generale
4.2 Particularităţile fizico-chimice ale apelor din cursul rîpei
4.3Argumente ştiinţifice
4.4 Management
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
ACTUALITATEA TEMEI: Republica Moldova , din punct de vedere a monumentelor geologice si paleontologice are o cota foarte scăzută de arii protejate de acest tip.Studiul referitor la aceasta temă este foarte actual , dat fiind faptul că “Rîpa Cotofana “ este o parte componentă a monumentelor geologice paleontologice a ţării noastre, fiind într-o interacţiune continuă cu celelalte componente ale mediului natural: solul, apa, clima, relieful. 
Deasemenea, existenţa acestor monumente ale naturii geologice şi paleontologice , este foarte rar răspindită în Republica Moldova. 
Deci valoarea ştiinţifică a acestui monument are o importanţă naţională , de aici şi reiese actualitatea cercetării efectuate, pentru a propune soluţii de protecţie şi ameliorare a ariei protejate.
Aceasta lucrare se referă la studiul stării actuale a monumentului geologic-paleontologic “Ripa Cotofana“.
GRADUL DE CERCETARE: În literature de specialitate nu sunt lucrări ample care să reflecte la studiul monumentului geologic – paleontologic.
SCOPUL LUCRĂRII: Pentru elaborarea acestei lucrări ne-am propus drept scop de a perfectiona cunostintele şi studiile asupra acestui monument al naturii . Sa se efectueze monitorizarea ecologică a acestui obiect.
OBIECTIVELE LUCRĂRII: 
- Evaluarea stării actuale a monumentului geologic paleontologic şi a gradului de poluare;
- Evidenţierea compoziţiei solului şi structura rocilor;
- Estimarea perspectivelor dezvoltării turismului în regiune;
- Elaborarea măsurilor de ameliorare pentru regiunea dată.
SURSELE DE INFORMARE principale , utilizate la elaborarea lucrării sunt cele bibliografice (culegeri , monografii , articole , anuare statistice ), cartografice ( harta fizică a Republicii Moldova , harta solurilor , etc.).
METODE DE CERCETARE: În lucrarea dată am aplicat următoarele metode:
- Metoda statistică - prin intermediul acestei metode am acumulat si am prelucrat date statistice din anuarele ecologice ale Republicii Moldova.
- Metoda bibliografică – am utilizat-o la studierea bibliografiei temei cercetate , care mi-a permis sa evidenţiez particularităţile biologice şi ecologice , utilizînd informaţiile cercetărilor efectuate de specialisti , asupra speciilor de plante şi animale .
- Metoda lucrului în teren – a fost utilizată pentru acumularea monstrelor de plante rare , mostrelor de sol , cercetarea terenului , formelor de relief.
- Metoda cartografică – prin intermediul acestei metode am comparat regiunea dată cu alte regiuni din Republica Moldova.
Această lucrare , ramîne receptivă la noi completări şi studii de specialitate , care vor fi efectuate în scopul unei perfecţionari ulterioare.
-Metoda de laborator – a fost utilizata la determinarea compoziţiei chimice a apei colectate din teren.


Fisiere în arhivă (1):

  • Starea Actuala a Monumentului Geologic Paleontologic Ripa Cotofana.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!