Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere

Cuprins licență Cum descarc?

CUPRINS
1 DESCRIEREA GENERALĂ A PROIECTULUI 6
1.1 Obiectivul general 7
1.2 Obiectivele specifice 7
1.3 Descrierea generală a satului Sibiel 7
2 POLUAREA APEI 8
2.1 Reglementări legislative 9
2.2 Calitatea apelor uzate 10
2.3 Prevenirea şi combaterea poluării apei 11
2.4 Influența apelor uzate asupra mediului înconjurător 12
3 STADIUL ACTUAL AL EPURĂRII AVANSATE CU 13
STAŢIE DE EPURARE BIOLOGICĂ A APELOR UZATE MENAJERE N3-CA1S-360-961.N+P 13
3.1. Lista ansamblului complet a staţiei de epurare biologică a apei uzate menajere N3-CA1S-360-961.N+P. 13
3.2. Parametrii apei reziduale calculaţi iniţial ai staţiei N3-CA1S-360-961.N+P 13
3.3. Parametrii tehnici, tehnologici şi operaţionali 14
3.4. Cerinţe generale pentru instalaţii şi staţii „REŠETILOVS UN CO” IK de tratare biologică a apelor reziduale menajere 16
4 DESCRIEREA STAŢIEI 24
4.1 Descrierea generală 24
4.2 Blocul pentru tratare mecanică 26
4.2.1 Echipament 26
4.2.2 Tehnologia blocului pentru tratarea mecanică 27
4.2.3 Alimentarea cu apă reziduală 27
4.2.4 Prelucrarea magnetică 28
4.2.5 Îndepărtarea resturilor 28
4.2.7 Deshidratare nisip 29
4.2.8 Unitate deshidratare nisip 30
4.2.9 Camera pentru distribuirea proporţională a debitului de apă reziduală 30
4.3. Bloc de rezervoare 31
4.3.1 Echipament 31
4.3.2 Tehnologia blocurilor de rezervoare (pentru o linie tehnologică) 33
4.3.3 Rezervorul de coagulare 33
4.3.4 Rezervorul de sedimentare primară 34
4.3.5 Unitatea de nitrificare - denitrificare 35
4.3.6 Ax service 37
5 DESCRIEREA FLUXURILOR TEHNOLOGICE A UNOR COMPONENTE DIN SCHEMA DE EPURARE 42
5.1 Stația pentru deshidratarea sedimentului N3-CADS-36-3BAG 42
5.2 Unitate dezinfectare efluent NE-UV-200 48
5.3 Rezervor de sedimente 52
5.4 Stație stocare cu dozare coagulant N3-CS-2-2 56
5.4.1 Coagulant stocat 56
5.4.2 Staţia de dozare a coagulantului 57
5.5 Determinarea concentrațiilor poluanților 59
6 PROIECTAREA TEHNOLOGICĂ 74
6.1 Determinarea dozajelor de coagulant 74
6.2 Deznisipator orizontal tangenţial 75
6.2.1 Sedimentarea nisipului din apele uzate – deznisiparea 75
6.2.2 Exemplu de calcul 79
7 CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII PERSONALE 82
8 BIBLIOGRAFIE 83


Extras din licență Cum descarc?

REZUMAT
Staţia de epurare a apelor uzate din localitatea Sibiel se caracterizează printr-o tehnologie simplă, dar modernă şi de eficienţă ridicată.
Prevederea de utilaje şi echipamente performante este obligatorie în vederea realizării eficienţelor moderne de epurare dorite. Astfel, soluţia tehnologică propusă cuprinde instalaţii performante, ce implică consum energetic redus, operaţiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizări specifice procesului tehnologic.
Lucrarea de licență este alcătuită din şapte capitole.
Primul capitol are ca obiectiv principal descrierea zonei de amplasare a stației de epurare Rešetilovs şi obiectivele turistice din zona.
Al doilea capitol cuprinde considerentele privind epurarea apelor uzate menajere şi anume: reglementări legislative, caracteristicile apelor uzate, prevenirea şi combaterea poluării apelor uzate.
Cel de-al treilea capitol pune în evidenţă tehnologia adoptată pentru epurarea apelor uzate. Aici se prezintă stația de epuarare biologică a apelor uzate menajere N3-CA1S-360-962.N+P, paramentri tehnici, tehnologici şi de operare, cerințele generale de tratare biologică a apelor reziduale menajere.
Capitolul patru are ca obiectiv:
• descrierea stației;
• tehnologiea stație;
• caracteristici ale operării;
• tehnologia blocului pentru tratare mecanică;
• tehnologia blocurilor de rezervoare.
În capitolul cinci sunt descrise fluxurile tehnologice pentru:
• stația pentru deshidratare sediment;
• unitatea de dezinfectare efluent;
• rezervorul de sedimente;
• stația de stocare cu dozare coagulant;
• determinarea concentrațiilor poluanților.
În capitolul şase are loc determinarea dozajelor de coagulant şi proiectarea tehnologica a unui deznisipator orizontal tangențial cu calculul necesar.
În concluzie staţia de epurare adoptată are la baza o unitate de epurare, tip Rešetilovs, asigurând procesarea unui debit Qu.zi.max. = 360 m3/zi.
SUMMARY
The cleaning station of the residual water from Sibiel, is characterized by a simple technology but modern and high efficiency. 
The anticipation of installations and advanced equipments is required to achieve desired modern cleaning efficiencies. Thus, the proposed technological solution includes advanced facilities, involving low energy, simple harnessing operations by applying specific technological process automation.
License paper consists of seven chapters.
The first chapter has as main aim the describing of the placement area of Rešetilovs cleaning station and area attractions.
The second chapter includes the considerations concerning the cleaning of residual wastewater and namely: legislative regulations, wastewater characteristics, prevention and control of wastewater pollution.
The third chapter gives points to the adopted technology for the cleaning of residual water. Here, it is presented the biological cleaning station of residual wastewater N3-CA1S-360-962.N+P; technical, technological and operating parameters; general requirements for biological treatment of residual wastewater.
Chapter four has as aim:
• station description;
• station technology;
• characteristics of operation;
• technology for mechanical treatment unit;
• technology blocks reservoirs.
Chapter five describes technological flows for:
• station for dewatering sludge;
• unit for disinfection tributary stream;
• reservoir sediments;
• coagulant dosage storage station;
• Determination of pollutant concentration.
Chapter six describes the determination of coagulant dosing and the technological design of a horizontal sand-clearing basin tangentially with the necessary calculation. 
In conclusion, the adopted cleaning station is based on a cleaning unit, type Rešetilovs, providing the processing of a flow Qu.day.max = 360 m3/day.
INTRODUCERE
În perioada actuală, pe fondul dezvoltării zonelor de locuit, inclusiv în zone izolate, necesitatea epurarării apelor uzate din comunităţi reduse a impus folosirea unor staţii de epurare compacte de capacitate mică. Atenţia acordată calităţii mediului şi noile cerinţe din ce în ce mai restrictive, atât cu privire la emisiile de substanţe poluante, cât şi la controlul acestora, impune ca aceste staţii compacte să realizeze parametrii impuşi pentru evacuarea apelor uzate conform normativelor în vigoare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Statie de Epurare Biologica a Apelor Uzate Menajere.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!