Lucrări de Licență pentru domeniul Statistică

doc

Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova

INTRODUCERE Trecerea de la o economie dirijată în mod centralizat spre cea de piaţă, necesită crearea unor măsuri şi instrumente economico-financiare, menite să contribuie la promovarea intereselor naţionale, la realizarea independenţei şi suveranităţii ţării, precum şi la colaborarea şi cooperarea pe plan internaţional. Egalitatea de gen este fenomenul care atrage tot mai mult atenţia comunităţilor, inclusiv şi în Republica Moldova. Actualitatea temei de cercetare: egalitatea dintre bărbaţi şi femei este un drept fundamental, o valoare universală şi condiţie necesară pentru creşterea eco... vezi detalii

doc

Analiza statistică comparativă a turismului românesc - premize viitoare

Obiectul lucrării de licenţă îl reprezintă tratarea într-o viziune economică a unor aspecte teoretice şi practice privind turismul românesc în perioada 2005-2009. Tema aleasă pentru cercetare în cadrul lucrării de licenţă este un subiect amplu dezbătut la nivel naţional, mult cercetat şi teoretizat. Prin intermediul acestei lucrări nu se doreşte numai o prezentarea a resurselor turistice de care dispune România ci doresc să prezint dezvoltarea turismului, starea sa actuală, evoluţia sa în timp şi tipurile de turism ce sunt desfăşurate, alături de propunerea unor noi modalităţi de valorifi... vezi detalii

doc

Analiza Statistică a Veniturilor Populației României

Introducere Am ales această lucrare deoarece tematica veniturilor populaţiei a fost întotdeauna şi este şi în prezent, mai ales în contextul actual al crizei economice globale, un subiect interesant, sensibil, ce reflectă în mod evident problemele existente în economia unui stat. Pe parcursul lucrării am apelat atât la metode statistice de prelucrare şi analiză a informaţiilor cât şi la aplicaţii informatice pentru calculul şi prezentarea datelor. Dacă pornim de la unul din sensurile cuvântului statistică, definit de Dicţionarul Explicativ al Limbii Române – „evidenţă numerică, referitoa... vezi detalii

docx

Repere Statistice Privind Sistemul Sanitar în România

INTRODUCERE Sănătatea reprezintă „acea stare perfectă de bine în care se găseşte un individ din punct de vedere organic, spiritual şi social” Din punctul meu de vedere, sănătatea reprezintă un factor important care ajută la funcţionarea aproape perfectă a organismului, atât din punct de vedere al organismului ca fizic, cât şi a stării emoţionale, intelectuale şi spirituale a acestuia. Starea de sănătate a populaţiei este determinată de accesul la sănătate şi la servicii de sănătate.Accesul la sănătate depinde în cea mai mare parte de factorii externi sistemului de sănătate, şi anume: fa... vezi detalii

doc

Elaborarea Sistemului de Metadate Statistice Destinate Asigurării Funcționalității Depozitului de Date al Biroului Național de Statistică

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile zilei de astăzi datele şi previziunile statistice au o mare importanţă în cadrul economiei naţionale. De aceea a avea nişte date statistice veritabile este foarte important. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale suportul datelor statistice primare a trecut treptat de la hârtie la suporţi electronici – la început în fişiere textuale iar mai târziu în baze de date. În prezent practic nici un sistem informatic nu poate exista fără a avea în cadrul său integrată o bază de date, nemaivorbind de instituţia în cauză – Biroul Naţional de S... vezi detalii

doc

Analiza Statistică a Mutațiilor Structurale în Comerțul Exterior al României cu Țările Uniunii Europene

PARTICULARITĂŢI ALE COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL PE PLAN MONDIAL Evoluţia de ansamblu a economiei mondiale, scoate în evidenţă că, peste tot în lume, comerţul, în general, şi comerţul cu amănuntul, în special, a devenit, în mod progresiv, un sector economic foarte dinamic, aparatul comercial cunoscând profunde mutaţii pe toate planurile: metode de vânzare, forme de distribuţie, repartiţie geografică a managementului întreprinderilor. De asemenea, se constată că respectiva activitate – comerţul cu amănuntul – ca ultimă verigă a lanţului care duce pe producător spre consumatori, este foarte sensi... vezi detalii

doc

Modelarea Econometrică a Comportamentului Consumatorului

INTRODUCERE Modelele econometrice analizează calitatea şi cantitatea proceselor economice şi evoluţia lor. Econometria prin caracterul său general creează modele abstracte ale fenomenelor economice.Econometria este o disciplină care s-a conturat ca o sinteză între economie, matematică şi statistică. Din economie provin teoriile economice, din matematică modelele teoretice care exprimă teoriile economice, iar din statistică datele empirice şi metodele de prelucrare a acestora. Pe baza datelor din economie, econometria construieşte modele (expresii cantitative) pentru realităţile economice ... vezi detalii

doc

Studiul privind evoluția potențialului turistic în România după 1990

Introducere Lucrarea propune o analiza statistica a potentialului turistic din Romania dupa anul 1990 pana in prezent, deoarece turismul a devenit in zilele noastre o activitate la fel de importanta precum cea desfasurata in alte sectoare, fiind cel mai dinamic sector economic. Dezbatuta din mai multe perspective, aceasta tema dovedeste a avea o importanta majora. Fenomenul turistic este greu de delimitat deoarece, ca orice activitate umana, cade sub incidenta studiului interdisciplinar, antrenand deopotriva economisti, geografi, sociologi si psihologi. Valorificarea potentialului turistic ... vezi detalii

Hopa sus!